Proiectarea Tehnologiei de Fabricatie a Principalelor Repere ale unui Robinet

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea Tehnologiei de Fabricatie a Principalelor Repere ale unui Robinet.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere doc, pps, xls, dwg, jpg, tif, dft de 122 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D. Drumeanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

INTRODUCERE. 6
1.ANALIZA CONSTRUCŢIEI, FUNCŢIONĂRII ŞI FABRICAŢIEI ROBINETELOR 7
1.1.Generalităţi privind armăturile industriale. 7
1.2.Caracteristici constructive şi funcţionale ale robinetelor. 10
1.3.Conditii tehnice suplimentare de calitatea ale robinetelor. 11
2.PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE A ELEMENTULUI TIJĂ. 13
2.1.Analiza datelor de bazǎ şi stabilirea tipului de producţie. 13
2.1.1.Analiza datelor de bazǎ. 13
2.1.2.Stabilirea caracterului producţiei. 14
2.2.Caracterizarea materialului şi alegerea semifabricatului. 14
2.3.Succesiunea operaţiilor tenologice. 18
2.4.Determinarea adaosurilor de prelucrare mecanicǎ. 26
2.5.Alegerea utilajelor şi SDV-urilor. 27
2.5.1.Alegerea utilajelor. 27
2.5.2.Alegerea sculelor. 29
2.6.Determinarea parametrilor operaţiilor regimului tehnologic pentru reperul tijă 32
2.7.Normarea tehnică a operaţiilor tehnologice. 44
2.8.Calculul economic şi stabilirea variantei optime de proces tehnologic. 47
3.PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE A ELEMENTULUI SCAUN. 49
3.1.Analiza datelor de baza. 49
3.2.Alegerea semifabricatului. 49
3.3.Succesiunea operaţiilor tenologice. 50
3.4.Determinarea adaosurilor de prelucrare mecanicǎ. 59
3.5.Alegerea utilajelor şi SDV-urilor. 59
3.5.1.Alegerea utilajelor. 59
3.5.2.Alegerea sculelor. 61
3.6.Determinarea parametrilor operaţiilor regimului tehnologic pentru reperul scaun. 64
3.7.Normarea tehnică a operaţiilor tehnologice. 67
3.8.Calculul economic şi stabilirea variantei optime de proces tehnologic. 71
4.CONTROLUL CALITĂŢII FABRICAŢIEI. 73
4.1.Controlul statistic al dimensiunilor controlate. 73
4.2.Prelucrarea, interpretare şi testarea datelor experimentale. 73
4.3.Testarea concordanţei dintre repartiţia experimentală şi repartiţia teoretică normală. 85
4.4.Analiza capabilităţii procesului tehnologic. 88
4.5.Aspecte practice ale controlului statistic al proceselor de fabricaţie. 88
5.PROTECŢIA MUNCII. 99
CONCLUZII. 101
BIBLIOGRAFIE. 102
BORDEROU DE DESENE. 103

Extras din document

INTRODUCERE

Exploatarea zăcămintelor de petrol din ţara noastră se face prin mai multe sisteme şi anume: erupţie naturală, erupţie artificială, pompajul de adâncime şi metode speciale.

Extinderea actuală a forajului şi procesul complex de modernizare a acestei tehnologii, creşterea ponderii forajului de adâncime, a forajului sub presiune şi a forajului submarin au impus realizarea unui echipament adecvat la gura sondei, cuprinzând o varietate de utilaje şi dispozitive precum:

• Capete de coloană;

• Capete de erupţie;

• Capete de pompare.

Aceste instalaţii trebuie sa asigure susţinerea coloanelor de burlane, etanşarea spaţiilor inelare dintre coloanele de burlane, precum şi o funcţionare deosebit de sigură.

Forarea şi exploatarea sondelor de mare adâncime cu ţiţeiuri corozive pun probleme cu totul noi şi deosebite privind materialele utilizate la executarea acestor echipamente.

Rezistenţa la acţiunea factorilor de mediu (agresivitate chimică, temperaturi scăzute) este importantă în cazul echipamentelor la gura sondei mai ales datorita faptului că, pentru realizarea elementelor principale ale acestuia se folosesc oţeluri turnate a caror structură este mai susceptibilă la ruperi fragile.

Datorită marii frecvenţe a utilizării semifabricatelor turnate la confecţionarea echipamentului de sondă, în cadrul proiectului se va prezenta procesul tehnologic de fabricaţie pentru corp robinet cu sertar paralel 2 1/16 x 2000 FLG, astfel încât varianta tehnologică aleasă să fie optimă din punct de vedere economic.

CAPITOLUL 1

ANALIZA CONSTRUCŢIEI, FUNCŢIONĂRII ŞI FABRICAŢIEI ROBINETELOR

1.1.Generalităţi privind armăturile industriale

Tema prezentului proiect o constituie studiul fabricaţiei robinetelor utilizate în industria petrolieră în general.

Domeniul de armături industriale cuprinde întreaga gama de robinete, echipamente de reglare şi siguranţă denumite, în mod uzual, armături, care ,în conformitate cu EN 376 se definesc astfel:’’Totalitatea componentelor unui sistem tehnologic care au rolul de a modifica debitul de fluid prin deschiderea–închiderea, obturarea parţială a circulaţiei fluidului, divizarea sau amestecarea acestuia, respectiv acestora, controlul vizual al circulatiei fluidului, precum şi rolul de evitare a suprapresiunii’’.

Din definiţie, se desprinde importanta armăturilor industriale care îşi găsesc utilizarea în toate sectoarele industriale.

Diversitatea extrem de mare face posibilă clasificarea şi structurarea acestora numai după câteva criterii generale, asa cum se arată în continuare:

a)Clasificarea după domeniul de utilizare:

Armături pentru uz general:

• robinete de închidere cu sertar;

• robinete de închidere cu clapa;

• robinete de închidere cu ventil;

• robinete de închidere cu sfera;

• robinete de închidere speciale;

• robinete de reţinere;

• robinete de reglare;

• robinete de siguranţă;

• supape de siguranţă;

• separatoare de condens;

• robinete pentru vacuum;

• dispozitive de legătură la conducte.

Armături pentru utilizări speciale:

• robinete pentru producerea şi distribuţia apei;

• robinete pentru gaze, petrol şi derivate din petrol;

• robinete şi fitinguri pentru distribuţii de gaze urbane;

• robinete pentru transportul căldurii la distanţă;

• robinete pentru centrale termice convenţionale;

• robinete pentru centrale nuclearo-electrice;

• robinete pentru uz naval;

• robinete pentru instalaţii frigorifice;

• robinete pentru industria alimentară;

• robinete pentru stingerea incendiilor;

• robinete pentru vagoane cisternă;

• robinete pentru utilizari speciale.

Armături pentru uz casnic si utilizări similare:

• robinete sanitare;

• robinete şi dispozitive pentru instalaţii de ventilaţie;

• robinete pentru instalaţii de gaze din locuinţe;

• robinete pentru laboratoare.

Fisiere in arhiva (14):

 • Desene - Solid Edge
  • Desen 1.dft
  • Desen 1.dwg
  • Desen 2.dft
  • Desen 2.dwg
  • Desen 3.dft
  • Desen 4.dft
 • desen 1.tif
 • desen 2.tif
 • Desen 3.jpg
 • Desen 4.jpg
 • Grafice 1.xls
 • Normarea tija.xls
 • Prezentare.pps
 • Proiectarea Tehnologiei de Fabricatie a Principalelor Repere ale unui Robinet.doc

Alte informatii

Proiectul a fost sustinut in cadrul Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti, Facultatea de Inginerie Mecanica si electrica, Specializarea Inginerie Economica in Domeniu Mecanic in anul 2009. Desenele sunt realizate in Solid Edge dar sunt salvate si ca imagini.