Proiectarea unei Matrite Succesive pentru Decupare Ambutisare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea unei Matrite Succesive pentru Decupare Ambutisare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 17 fisiere doc, pdf, jpg, slddrw, sldprt de 23 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Liana Hancu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Mecanica

Extras din document

Proiectarea este o activitate tehnico-ştiinţifică ce se desfăşoară pentru întocmirea documentaţiei tehnice scrise şi desenate sau strict necesare executării unui ansamblu.

Fazele acţiunii de proiectare sunt:

- concepţia este faza în care se realizează documentaţia şi în care se găsesc o serie de soluţii constructive care răspund integral sau parţial temei de proiect propuse

- execuţia este faza în care se urmăreşte dezvoltarea schiţei de principiu până la definitivarea formei constructive a ansamblului.

Tema de proiect constituie obiectul activităţii de proiectare şi are la bază:

- idee nouă

- idee cunoscută dar nerealizată practic

- construcţie existentă ce trebuie modificată aceasta ne mai fiind corespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic, etc.

Documentaţia necesară activităţii de proiectare, conform STAS 6269, se clasifică în :

- documentaţie de studiu

- documentaţie de bază

- documentaţie tehnologică şi de fabricaţie

- documentaţie de exploatare

- documentaţie auxiliară.

Proiectarea ştanţelor necesită parcurgerea unor etape legate de elaborarea procesului tehnologic de ştanţare a piesei şi de proiectare a propriu-zisă a ştanţei .În general aceste etape sunt:

-analiza piesei;

-stabilirea formei şi dimensiunile piesei plane;

-analiza croirii materialului;

-stabilirea schemei tehnologice a ştanţei ;

-calculul forţelor de lucru şi a centrului de presiune;

-alegerea presei;

-calculul de rezistenţă al unor elemente constructive;

-calculul dimensiunilor nominale şi al toleranţelor părţilor active ale poansoanelor şi plăcilor;

-întocmirea desenelor de execuţie;

Analiza piesei:

Se va face prin citirea şi verificarea desenului piesei, avându-se în vedere tehnologitatea piesei şi materialul din care se cere să se execute piesa .

Stabilirea formei şi dimensiunilor semifabricatelor:

Pentru ca materialul din care se va executa piesa dată să poată fi croit , este necesar să se stabilească forma şi dimensiunile piesei plane . Mai întâi se face o schiţă a piesei pe care se înscriu cotele care determină forma şi poziţiile relative ale elementelor piesei , ale căror mărimi depind de dimensiunile înscrise pe desenul piesei finite .Cu ajutorul schiţei piesei şi al cotelor astfel determinate se întocmeşte desenul la scară al acesteia , care va fi cotat cu dimensiunile rezultate .

Analiza croirii materialului :

Pentru croire se ţine seama de forma şi dimensiunile de livrare a materialului , uneori de direcţia de laminare şi de numărul de piese ce trebuie obţinut . La semifabricatele sub forma de benzi se face croirea benzii la cele sub formă de tablă , precum şi a tablei în fâşii. Pentru croire se consideră o bandă sau o fâşie de tablă de lăţime oarecare , pe care se dispune cât mai raţional piesa plană .

Se analizează câteva variante prezentându-se schiţele la scară la care se va preciza:

-mărimea puntiţelor în funcţie de grosimea materialului ;

-pasul şi modul de realizare a lui ;

- lăţimea benzii şi dimensiunile standardizate ale foii de tablă ;

Acţiunea de proiectare desfăşurată la disciplina TEHNOLOGIA PRESĂRII LA RECE completează cunoştinţele dobândite în cadrul cursului, ajutându-l pe student să-şi însuşească temeinic problemele de metodică de calcul şi normele de proiectare a ştanţelor şi matriţelor impuse prin tema de proiect.

Proiectul de faţă are rolul de :

- dezvoltarea deprinderilor de lucru independent ale studentului ;

- insuşirea de către student a metodologiei de calcul şi proiectare ;

- obţinerea de către student de experienţă în realizarea de forme constructive şi dimensiuni optime atât prin calcul cât şi din consideraţii constructive, în alegerea adecvată a materialelor ;

- însuşirea deprinderilor de utilizare eficientă a literaturii de specialitate, a normelor şi standartelor.

- Norme de protecţia muncii :

Pentru a evita accidentele, proiectantul a luat următoarele măsuri :

- asigurarea asamblărilor;

- utilizare de materiale corespunzătoare;

- se va proiecta pe cât posibil ştanţe închise ;

- poansonul nu trebuie să iasă din placa de ghidare;

- coloanele de ghidare nu vor trebui să iasă din bucşele de ghidare când culisoul se găseşte la punctul mort superior;

- toate muchiile elementelor exterioare ale ştanţei se vor rotunji sau teşi;

- verificarea înaintea livrării.

Măsuri impuse beneficiarului :

- personalul de lucru trebuie să fie instruit corespunzător;

- dispozitivul de lucru nu se va supune la şocuri şi lovituri directe;

Fisiere in arhiva (17):

 • Proiectarea unei Matrite Succesive pentru Decupare Ambutisare
  • piesa intreaga.jpg
  • piesa intreaga.PDF
  • piesa intreaga.SLDDRW
  • piesa intreaga.SLDPRT
  • PLACA ACTIVA 2D.SLDDRW
  • PLACA ACTIVA.SLDPRT
  • placa activa buna 2D.SLDDRW
  • placa activa buna COMPLETA.PDF
  • placa activa buna COMPLETA.SLDDRW
  • placa activa buna sectiune.SLDPRT
  • placa activa buna.SLDPRT
  • POANSON 2 D.SLDDRW
  • poanson 2d final.jpg
  • POANSON 2d final.PDF
  • POANSON 2d final.SLDDRW
  • POANSON.SLDPRT
  • proiect tpr office 2003 al meu.doc

Alte informatii

a fost prezentat in cadrul UTCN