Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 10193
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Ionescu

Cuprins

CAPITOLUL 1. MAŞINI – UNELTE AGREGATE. DEFINIRE.

CLASIFICARE. CRITERII DE COMPUNERE A MAŞINILOR AGREGATE.

TIPURI DE MAŞINI – UNELTE AGREGATE. SCHEMA CINEMATICĂ ŞI

FUNCŢIONAREA CAPULUI DE STRUNJIT RADIAL. 3

1.1. Definire şi domeniu de utilizare. Clasificare

maşini – unelte agregate. 3

1.2. Criterii de compunere. Criteriul constructiv. 4

1.3. Tipuri de maşini - unelte agregate. Unităţi de bază. 5

1.4. Schema cinematică şi funcţionarea capului de

strunjit radial. 9

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA CAPULUI DE STRUNJIT

RADIAL. 13

2.1. Cinetostatica transmisiei capului de strunjit. 13

2.2. Calculul geometric al angrenajului melcat cilindric. 15

2.3. Forţele din angrenajul melcat cilindric. 18

2.4. Calculul danturilor cilindrice executate cu

sculă cremalieră. 20

2.5. Forţele nominale din angrenajul

cilindric cu dinţi drepţi. 27

2.6. Proiectarea arborelui intermediar (43). 29

2.7. Alegerea rulmenţilor standardizaţi şi determinarea

durabilităţii nominale pentru rulmenţii aleşi. 33

2.8. Proiectarea cuţitului de strunjit. 36

CAPITOLUL 3. TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE A PIESEI

,, AX FILETAT’’, (30). 41

3.1. Analiza constructiv tehnologică a piesei. 41

3.2. Determinarea tipului de semifabricat. 44

3.3. Parcurgerea itinerariului tehnologic

al piesei de prelucrat. 45

3.4. Calculul adaosurilor de prelucrare şi al

dimensiunilor intermediare. 48

3.5. Calculul regimurilor de aşchiere pentru

5 operaţii alese. 53

3.6. Calculul normei tehnice de timp pentru

cele 5 operaţii alese. 66

3.7. Alegerea maşinilor–unelte şi a S.D.V.-urilor. 73

CAPITOLUL 4. CALCULUL PREŢULUI DE COST AL

,, CAPULUI DE STRUNJIT RADIAL’’. 77

CAPITOLUL 5. NORME DE PROTECŢIA MUNCII,

DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR. 81

BIBLIOGRAFIE. 83

Extras din document

CAPITOLUL 1

MAŞINI – UNELTE AGREGATE. DEFINIRE. CLASIFICARE.

CRITERII DE COMPUNERE A MAŞINILOR AGREGATE.

TIPURI DE MAŞINI – UNELTE AGREGATE. SCHEMA CINEMATICĂ ŞI FUNCŢIONAREA CAPULUI DE STRUNJIT RADIAL.

1.1. Definire şi domeniu de utilizare. Clasificare maşini – unelte agregate.

Maşinile-unelte agregate fac parte din marea categorie a sistemelor de maşini-unelte Sistem de maşini-unelte este ansamblul de maşini-unelte, grupate pe o suprafaţă productivă, amplasate într-o anumită ordine şi destinate realizării unui proces tehnologic dat.

Maşina-unealtă agregată este sistemul de maşini-unelte pe un batiu comun pe care se execută procese tehnologice de aşchiere.

Condiţia necesară şi suficientă de existenţă a maşinii-unelte agregată este existenţa a minimum două lanţuri cinematice principale, minimum două lanţuri cinematice de avans şi a unui batiu comun. Pe maşina-unealtă agregată pot fi executate prelucrări prin găurire, alezare, filetare, lărgire, adâncire, lamare, frezare, strunjire, etc.

Maşinile-unelte agregate pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel :

a) după numărul posturilor de lucru :

- cu un post

- cu mai multe posturi, fiecare post putând fi fix sau mobil

b) după forma traiectoriei de transport :

- cu transfer liniar

- cu transfer circular

c) funcţie de modul de agregare, maşinile-unelte pot fi :

- agregate în serie

- agregate în paralel

- agregate mixt

1.2. Criterii de compunere. Criteriul constructiv.

Componenţa, cinematica şi construcţia maşinilor-unelte agregate sunt determinate, în mod hotărâtor, de trei criterii :

- constructiv

- tehnologic

- cinematic

Direcţia de prelucrare este axa tehnică definită în sens geometric şi legată de suprafaţa de prelucrat, fiind identică cu axa geometrică a fiecărei suprafeţe de revoluţie sau cu normala pe suprafaţa plană, ce urmează a se prelucra.

Fig.1.1 Direcţii de prelucrare semifabricat, criteriul constructiv

În figura 1.1, se prezintă direcţiile de prelucrare după criteriul constructiv.

Componenţa şi construcţia maşinilor-unelte agregate depind de construcţia piesei, forma semifabricatului, numărul şi poziţia reciprocă a suprafeţelor care urmează

a fi prelucrate, precizia dimensională, de formă, de poziţie, si de calitatea suprafeţelor de prelucrat. Aceşti factori determină direcţiile de prelucrare.

Se consideră semifabricatul din figura 1.1, ca direcţii de prelucrare pot fi alese oricare dintre cele trei axe rectangulare OX, OY şi OZ cu sensurile lor duble rezultând în total Di, i =1 6, din care Oj, j =1 4, şi Vk, k =1 2, precum şi oricare dreaptă înclinată D7, I1 din spaţiul tridimensional.

Rezultă concluzia că o maşină-unealtă agregată poate avea un număr de direcţii de prelucrare şi deci de axe geometrice principale mai mare decât al celor universale.

Direcţiile de prelucrare posibile, cu particularităţile lor, ce stau la dispoziţia constructorului, direcţia D3(V1) este anulată pe planul de aşezare P1 al piesei, direcţia D4(V2) când planul de fixare P2 se găseşte la cota zmax, o anulează.

1.3. Tipuri de maşini - unelte agregate. Unităţi de bază.

Nomenclatura maşinilor agregate este conform STAS 7870 – 86.

Organizarea compunerii maşinilor agregate depinde, în esenţă, de criteriul constructiv şi cel tehnologic.

În toate cazurile posibile maşina trebuie să aibă un post de alimentare-evacuare a piesei, notat cu P0, celelalte posturi Pi , i =1 n fiind posturi de lucru (de obicei nmax =8).

Preview document

Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 1
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 2
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 3
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 4
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 5
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 6
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 7
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 8
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 9
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 10
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 11
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 12
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 13
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 14
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 15
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 16
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 17
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 18
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 19
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 20
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 21
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 22
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 23
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 24
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 25
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 26
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 27
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 28
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 29
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 30
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 31
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 32
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 33
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 34
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 35
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 36
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 37
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 38
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 39
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 40
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 41
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 42
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 43
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 44
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 45
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 46
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 47
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 48
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 49
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 50
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 51
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 52
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 53
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 54
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 55
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 56
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 57
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 58
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 59
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 60
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 61
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 62
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 63
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 64
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 65
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 66
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 67
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 68
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 69
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 70
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 71
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 72
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 73
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 74
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 75
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 76
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 77
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 78
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 79
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 80
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 81
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 82
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 83
Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Cap de Strunjit Radial.doc

Alții au mai descărcat și

Scule și Dispozitive

Sa se proiecteze o brosa cilindrica D=40,3 H7x22mm.Materialul piesei este OL60. Bibliografie : 1.Secara Gh.,Proiectarea sculelor aschietoare...

Conceperea și Proiectarea a Două Tipodimensiuni de Alezoare Reglabile cu Dinți Demontabili din Oțel Rapid

MEMORIU JUSTIFICATIV Prelucrarea prin aşchiere ocupă la momentul actual un loc primordial datorită unor avantaje clare oferite. Dintre acestea...

proiectarea dispozitivelor

TEMA Să se proiecteze un dispozitiv în faza DE pentru prinderea semifabricatului din desenul de mai jos, la prelucrarea prin găurire a suprafeţei...

Proiectarea unei Piese de Tip Arbore

ETAPA I. ALEGEREA MATERIALULUI. Conform desenului de executie piesa din tema este confectionata din OLC 45 STAS 880 - ; cu urmatoarele...

Proiectarea Sculelor Aschietoare

Sa se proiecteze un cutit de strung cu placuta din carbura metalica, fixata mecanic pentru prelucrarea arborelui din fig. 1. Placuta tip “C”,...

Utilaje și Tehnologii de Deformare

Să se proiecteze ştanţa sau matriţa necesară execuţiei piesei din figura 1, producţia anuală fiind ,unde i=6, iar numărul de schimburi 1. fig.1...

Proiect TCM - Roata Dintata

1 Analiza constructiv tehnologică a piesei de prelucrat Piesa de prelucrat este - roată dinţată şi face parte din clasa de piese „roţi dinţate”....

Tehnologia Constructiilor de Masini

1.Desenul de definire al piesei Sa se proiecteze procesul de conceptie al semifabricatului din figura 1. Figura 1 Analiza acestui desen se poate...

Ai nevoie de altceva?