Proiectarea unui Recipient sub Presiune

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unui Recipient sub Presiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 132 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Toader Liviu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Extras din document

CAPITOLUL 1

1. Prezentarea constructiv-functionala a principalelor tipuri de rezervoare cilindrice orizontale

1.1. Generalitati. Elemente constructiv-dimensionale

Prin recipient se întelege oricare vas - de obicei inchis - folosit pentru retinerea, colectarea, depozitarea (pastrarea), transportarea sau distribuirea unor materiale, substante sau produse - solide (în stare de bulgari, de graunti sau de pulberi), lichide (sau lichefiate) ori gazoase. Vasele, respectiv recipientele, care servesc pentru depozitarea (pastrarea) flu¬idelor (petrol brut, produse petroliere, substante sau produse chimice, gaze, gaze lichefiate etc.) se numesc rezervoare. Oricare vas (recipient) metalic care poate contine - în conditii sigure de rezistenta, stabilita¬te si etanseitate - un fluid sau un amestec de fluide, la o presiune mai mare decat presiunea atmosferica (deci la suprapresiune), se numeste recipient sub presiune .

Prin rezervoare se înteleg recipientele avînd capacitati de depozitare mai mari de 3 m3 , forme si dimensiuni variate si diferite, executate din diferite materiale si destinate receptionarii, depozitarii, desfacerii si prelucrarii teh¬nologice a diferitelor produse în stare lichida sau semilichida. Recipientele cu capacitati reduse (de obicei, între 3 m3 si 100 m3), destinate transportului dife¬ritelor medii aflate în stare lichida sau semilichida, se numesc cisterne.

In cadrul unei anumite variante de depozitare, alegerea tipului corespun¬zator de rezervor se face în functie de mai multi factori, dintre care cei mai importanti sunt urmatorii:

- conditiile de lucru impuse si conditiile climatice;

- caracteristicile constructive ale rezervoarelor de diferite ti¬puri;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectarii, constructiei, mon¬tajului si exploatarii (întretinerii) rezervoarelor;

Din punctul de vedere al conditiilor de lucru, rezervoarele trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

- sa fie impermeabile si etanse în raport cu produsul depozitat;

- sa nu se aprinda, sa fie durabile si putin sau deloc sensibile

la actiunea chimica, electrochimica sau mecanica a produsului depozitat;

- sa permita o usoara curatare de depuneri, precipitari sau decan¬tari;

- sa fie prevazut cu echipamentul necesar, corespunzator atît um¬plerii (încarcarii), cît si golirii (descarcarii) lor;

- sa asigure o perfecta securitate a depozitarii produsului;

- sa fie economice în exploatare si usor de deservit, supravegheat,

controlat etc.

Avînd în vedere caracteristicile constructive, rezervoarele trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

- solutiile constructive adoptate si formele rezervoarelor sa fie

simple, iar în cazul rezervoarelor cilindrice verticale, sa asigure posibilitatea montarii si functionarii corecte a capacelor plutitoare, ecranelor plutitoare etc.;

- capacitatea lor de depozitare sa fie optima;

- constructia rezervoarelor sa permita executarea si montarea ra¬pida a tuturor elementelor lor componente, iar dimensiunile semifabricatelor sa

se înscrie în limitele gabaritelor transportabile pe drumuri, sosele auto, auto¬

strazi, calea ferata etc.;

- dimensiunile rezervoarelor si ale elementelor lor componente sa

fie tipizate;

- sa fie folosite, la maximum si în mod efectiv, caracteristicile

mecanice ale materialelor de constructie, fara a diminua capacitatea portanta a rezervorului, asigurîndu-se, astfel, un consum specific de metal minim.

Indicatorii tehnico-economici ce se pot mentiona, în cazul rezervoarelor, sînt:

- costul rezervorului propriu-zis;

- costul instalatiilor anexe ale parcului de rezervoare (instalatii

de protectie, prevenire si combatere a incendiilor; conducte tehnologice; conducte de apa si canalizare; conducte de încalzire etc.), bineînteles, raportat la fiecare rezervor în parte;

- consumul de metal (în special sub forma de tabla si profiluri);

- consumul de beton si de beton armat;

- volumul lucrarilor de constructie etc.

Clasificarea rezervoarelor

Constructia de rezervoare, de diferite tipuri, forme si dimensiuni, s-a dezvoltat, pe plan mondial, în concordanta cu cerintele activitatii industriale in diferite domenii, în pas cu tehnica moderna.

S-a ajuns, astfel, sa se dispuna de o mare varietate de solutii construc¬tive de rezervoare. Clasificarea lor se poate face dupa numeroase criterii, urmand, a se trata numai criteriile de clasificare determinante:

a) Dupa pozitia fata de suprafata solului, se deosebesc:

- rezervoarele de suprafata (rezervoarele supraterane), din

categoria carora fac parte rezervoarele montate direct pe sol sau deasupra solului (supraînaltate), precum si rezervoarele îngropate pe mai putin de jumatate din inaltimea lor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Recipient sub Presiune.doc

Alte informatii

Este proiectarea unui recipient sub presiune (rezervor de gaze lichefiate) si a fost prezentat in cadrul Facultatii de Utilaj Chimic si Petrolier.