Proiectarea unui Rezervor Cilindric Vertical

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unui Rezervor Cilindric Vertical.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 98 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolae Viorel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

CAP. 1 Analiza constructiv-funcțională a principalelor tipuri de rezervoare atmosferice utilizate la depozitarea produselor petroliere 4
1.1.Tipuri de rezervoare atmosferice 4
1.2.Rezervoare cilindrice verticale 7
1.3.Elemente constructive ale rezervoarelor 10
1.3.1. Fundatia rezervorului 11
1.3.2. Fundul rezervorului 12
1.3.3. Mantaua rezervorului 13
1.3.4. Capacul rezervorului 14
1.3.4.1. Sisteme de etanșare 18
1.3.5. Echipamentul rezervoarelor cilindrice verticale 19
CAP. 2 Alegerea pe criterii tehnico-economice a materialelor, determinarea caracteristicilor mecanice, elastice și fizice ale acestora, calculul rezistențelor admisibile și stabilirea coeficientului de rezistență al îmbinării sudate 27
2.1. Alegerea pe criterii tehnico-economice a materialelor 27
2.2. Definirea caracteristicilor mecanice, fizice, elastice 29
2.3. Calculul rezistentei admisibile 30
2.4. Stabilirea coeficientului de rezistență al îmbinării sudate 31
CAP. 3 Stabilirea dimensiunilor optim economice ale rezervoarelor aplicând metodele teoretice SUHOV și A.P.I 34
3.1. Stabilirea unor dimensiuni orientative ale rezervorului 34
3.2. Stabilirea grosimilor echivalente de calcul 35
3.2.1. Stabilirea grosimilor echivalente de calcul ale capacului 35
3.2.2. Determinarea grosimii echivalente cumulate a fundului 36
3.2.3. Stabilirea grosimilor echivalente cumulate a fundului si capacului 37
3.2.4. Stabilirea grosimilor echivalente de calcul a mantalei 37
3.3. Calculul volumului total de material consumat 38
3.4. Metodele de combatere a pierderilor de produse petroliere la depozitarea
in rezervoare 39
3.5. Mijloace de combatere a pierderilor 39
3.6. Metode de calcul a pierderilor de produse petroliere din rezervoare conform standardului A.P.I 48
3.6.1. Metode de calcul a pierderilor de produse petroliere la depozitare,
in cazul rezervoarelor cilindrice verticale cu capac fix,
conform A.P.I. 2518 48
3.7. Calculul dimensiunilor optim-economice dupa metoda costurilor unitare 51
CAP. 4 Alegerea dimensiunilor reale ale RCV 53
CAP. 5 Calculul de predimensionare al mantalei, capacului si fundului 54
5.1. Predimensionarea mantalei tinand seama de actiunea presiunii
hidrostatice 54
5.2. Calculul constructiei metalice de sustinere a capacului 62
5.2.1. Determinarea numarului necesar de semiferme 62
5.2.1.1. Determinarea lungimii semifermei 62
5.2.1.2. Alegerea numarului de panouri a semifermei 63
5.2.1.3. Determinarea inaltimii h1 a semifermei 63
5.2.1.4. Determinarea inaltimii h2 a semifermei 64
5.2.2. Determinarea solicitarilor pe capac 64
5.2.2.1. Determinarea solicitarilor pe capac pe timpul verii 64
5.2.2.2. Determinarea solicitarilor pe capac pe timpul iernii 64
5.2.2.3. Determinarea suprafetelor aferente fiecarui nod al
semifermei 66
5.2.2.4. Calculul fortelor in nodurile grinzii 66
5.2.2.5. Calculul reactiunilor in sistemele de reazeme 66
5.2.3. Dimensionarea la flambaj 67
CAP.6 Stabilirea consumului de metal necesar pentru realizarea rezervorului
cilindric vertical(RCV) 69
6.1. Stabilirea cantitatii de material pentru constructia mantalei 69
6.2. Stabilirea cantitatii de material pentru constructia fundului 70
6.3. Stabilirea cantitatii de material pentru constructia capacului 71
6.4. Stabilirea cantitatii de material totale 71
CAP.7 Analiza din punct de vedere tehnico-economic a tehnologiei de montare
cu alegerea variantei optime 73
7.1. Tehnologia executarii rezervoarelor cilndrice verticale 73
7.1.1. Executarea rezervoarelor cilindrice verticale prin metoda clasica. 74
7.1.2. Executarea rezervoarelor cilindrice verticale prin roluire 74
CAP.8 Principii economice de realizare a montajului. Tipuri si metode
de planificare a lucrarilor de montaj 76
8.1. Generalitati 76
8.2. Consideratii privind programarea calendaristica a productiei 76
8.3. Metoda drumului critic 77
8.4. Aplicarea metodei drumului critic in planificarea executiei lucrarilor 77
8.4.1. Elaborarea graficului-retea 78
8.4.2. Intocmirea graficelor 79
8.5. Aplicarea metodei drumului critic in planificarea executiei lucrarilor de constructie –montaj ale unui RCV cu capacitatea de 315 m3,
cu capac fix 79
CAP. 9 Prescriptii tehnice de executie, montare si probare a
rezervorului 82
CAP. 10 Norme de tehnica securitatii muncii si PSI ce trebuie respectate la
executarea si expoatarea rezervoarelor 87
CONCLUZII 91
BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

CAPITOLUL 1

ANALIZA CONSTRUCTIV-FUNCTIONALA A PRINCIPALELOR TIPURI DE REZERVOARE ATMOSFERICE UTILIZATE LA DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE

1.1.Tipuri de rezervoare atmosferice

Prin rezervoare se înţeleg recipientele având capacităţi de depozitare mai mari de 3m3, forme şi dimensiuni variate şi diferite, executate din diverse materiale şi destinate recepţionării, depozitării, desfacerii şi prelucrării tehnologice a diferitelor produse în stare lichidă sau semilichidă.

Recipientele cu capacităţi reduse (de obicei, între 3m3 şi 100m3), destinate transportului diferitelor medii aflate în stare lichidă sau semilichidă, se numesc cisterne.

In cadrul unei anumite variante de depozitare, alegerea tipului corespunzător de rezervor se face în funcţie de mai mulţi factori, dintre care cei mai importanţi sunt următorii:

- condiţiile de lucru impuse şi condiţiile climatice;

- caracteristicile constructive ale rezervoarelor de diferite tipuri;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectării, construcţiei, montajului şi exploatării (întreţinerii) rezervoarelor.

Din punctul de vedere al condiţiilor de lucru, rezervoarele trebuie să corespunda următoarelor cerinţe:

- să fie impermeabile şi etanşe în raport cu produsul depozitat;

- să nu se aprindă, să fie durabile şi puţin sau de loc sensibile la acţiunea chimică, electrochimică sau mecanică a produsului depozitat;

- să permită o uşoară curăţare de depuneri, precipitări sau decantări;

- să fie prevăzute cu echipamentul necesar, corespunzător atât umplerii (încărcării), cat şi golirii (descărcării) lor;

- să asigure o perfectă securitate a depozitării produsului;

- să fie economice în exploatare şi uşor de deservit, supravegheat, controlat;

Având în vedere caracteristicile constructive, rezervoarele trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

- soluţiile constructive adoptate şi formele rezervoarelor să fie simple, iar în cazul rezervoarelor cilindrice verticale, să asigure posibilitatea montării şi funcţionării corecte a capacelor plutitoare, ecranelor plutitoare etc.;

- capacitatea lor de depozitare să fie optimă;

- construcţia rezervoarelor să permită executarea şi montarea rapidă a tuturor elementelor lor componente, iar dimensiunile semifabricatelor să se înscrie în limitele gabaritelor transportabile pe drumuri, şosele auto, autostrăzi, calea ferată etc.;

- dimensiunile rezervoarelor si ale elementelor lor componente să fie tipizate;

- să fie folosite, la maximum si în mod efectiv, caracteristicile mecanice ale materialelor de construcţie, fără a diminua capacitatea portantă a rezervorului, asigurându-se, astfel, un consum specific de metal minim.

Indicatorii tehnico-economici ce se pot menţiona, în cazul rezervoarelor, sunt:

- costul rezervorului propriu-zis;

- costul instalaţiilor anexe ale parcului de rezervoare (instalaţii de protecţie, prevenire şi combatere a incendiilor; conducte tehnologice; conducte de apă şi canalizare; conducte de încălzire etc.), bineînţeles, raportat la fiecare rezervor în parte;

- consumul de metal (în special sub formă de tablă şi profiluri);

- consumul de beton şi de beton armat;

- volumul lucrărilor de construcţie etc.

Construcţia de rezervoare, de diferite tipuri, forme şi dimensiuni, s-a dezvoltat, pe plan mondial, în concordanţă cu cerinţele activităţii industriale în diferite domenii, în pas cu tehnica modernă.

S-a ajuns, astfel, să se dispună de o mare varietate de soluţii constructive de rezervoare. Clasificarea lor se poate face după numeroase criterii, urmând a se trata numai criteriile de clasificare determinante.

Clasificarea rezervoarelor se poate face:

a) După poziţia faţă de suprafaţa solului, rezervoarele pot fi:

- rezervoare de suprafaţă, din care fac parte şi rezervoarele montate direct pe sol sau deasupra solului, precum şi rezervoarele îngropate pe mai puţin de jumătate din înălţimea lor (Fig.1.1a)

- rezervoare semi îngropate - în categoria cărora intră rezervoarele îngropate pe mai mult de jumătate din înălţimea lor (Fig. 1.1 b);

- rezervoare îngropate - la care înălţimea maximă a nivelului fluidului depozitat se află cu 0,2 m sub nivelul solului (Fig. 1.1 c).

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Rezervor Cilindric Vertical.doc

Alte informatii

A fost prezentat și susținut în cadrul cursurilor Univarsității Petrol-Gaze Ploiesti