Proiectarea unui Rezervor Orizontal

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unui Rezervor Orizontal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Extras din document

CAP. I. Prezentarea constructiv-funcţională a principalelor

tipuri de rezervoare cilindrice orizontale.

Rezervoarele cilindrice orizontale, de diferite tipuri şi capacităţi de depozitare, au o largă răspândire în aproape toate sectoarele de activitate, ele servind, în mod obişnuit, pentru depozitarea sub presiune sau sub vacuum a lichidelor volatile şi foarete volatile şi a gazelor lichefiate.

Deşi, pentru aceeaşi capacitate nominală de depozitare, rezervoarele cilindrice orizontale sunt mai grele decât cele cilindrice verticale, sferice şi sferoidale, totuşi, ele sunt adeseori preferate pentru dimensiunile gabaritice mici, deoarece prezintă următoarele avantaje principale:

- au o formă constructivă simplă;

- se pot fabrica în serie, în uzine specializate;

- se pot transporta gata montate la locul de amplasare;

- permit o creştere considerabilă a suprapresiunii interioare şi a vacuumului, faţă de rezervoarele cilindrice verticale, ceea ce conduce la lichidarea completă a pierdelor prin vaporizare a lichidelor volatile;

- se instalează uşor la locaţia respectivă.

Ca dezavantaje ale rezervoarelor cilindrice orizontale se menţionază următoarele:

- necesitatea instalării unor reazeme (suporturi) speciale;

- capaciatea de depozitare este relativ mică, faţă de suprafaţa relativ mare a platformei de montaj şi de deservire.

Rezervoarele cilindrice orizontale pot fi montate suprateran, semiîngropat sau îngropat (fig. 1.1).

Fig. 1.1 Rezervoare cilindrice orizontale.

Un rezervor cilindric orizontal (fig. 1.2), în cazul general, se compune din patru părţi principale şi anume:

- rezervorul cilindric orizontal propriu-zis, compus din: manta, funduri (capace), racord de încărcare, racord de golire, gură de vizitare, racord pentru manometru, racord pentru supapă de siguranţă, sistem de susţinere, racorduri pentru indicatoare de nivel etc.;

- echipamentul obligatoriu, constituit din: supapă de siguranţă, manometru, indicator de nivel, placă de timbru;

- echipamentul interior, impus de scopul tehnologic;

- construcţiile de deservire, necesar pentru crearea condiţiilor optime de expoatare şi întreţinere a rezervorului; se compun din podeţe, scări, dispozitive de ridicare etc.

Fig. 1.2 Elementele componente ale unui rezervor cilindric orizontal:

1- mantaua; 2- fundurile; 3- racordul de încărcare; 4- racordul de golire; 5- gura de vizitare;

6- racordul pentru manometru; 7- racordul pentru supapa de siguranţă; 8- racordurile pentru indicatorul de nivel; 9- sistemul se susţinere (suporturi); 10- supapa de siguranţă; 11- manometru; 12-indicatorul de nivel; 13- placă de timbru.

Mantaua cilindică a rezervoarelor cilindrice orizontale este realizată, în general, din virlole, sudate cap la cap. Virolele cilindrice sunt realizate prin vălţuire, dintr-un număr minim de table, lăţimile tablelor trebuind să corespundă lăţimilor standardizate de tablă (cu excepţia virolei de închidere).

Fundurile rezervoarelor cilindrice orizontale sunt exercitate, în general, prin ambutisare (presare) la cald, putând avea diverse forme geometrice (fig. 1.3). Ele pot fi confecţionate dintr-o singură bucată de tablă (atunci când diametrul desfăşuratei acestuia se încadrează în lăţimea de tablă standardizată) sau din două ori mai multe bucăţi. La diametre mari de funduri se recurge la cnfecţionarea acestora din segmenţi şi o calotă sferică (rozetă centrală) (fig. 1.4).

Fig. 1.3. Tipuri de funduri bombate: a) elipsoidale (sau eliptice)

b) sferice cu racordare (mâner de coş)

Fig. 1.4. Fundul semisferic executat din mai multe bucăţi

Suporturile pentru rezervoarele cilindrice orizontale. Din punct de vedere constructiv, suporturile de tip şa, folosite la rezemarea rezervoarelor cilindrice orizontale sunt:

- de tip N1 – destinate rezervoarelor cilindrice orizontale cu Dn 600...1000

(fig. 1.5a);

- de tip N2 – destinat rezervoarelor cilindrice orizontale cu Dn 1100...2000

(fig. 1.5b);

- de tip N3 – destinate a fi folosite pentru rezervoarelor cilindrice orizontale cu

Dn 2200...3200 (fig. 1.5c).

Fiecare tip de suport şa este confecţionat în două variante constructive şi anume ca suportul şa fixe (fig. 1.5a şi 1.5b) şi ca suporturi şa mobile (fig. 1.5c).

Dimensiunile suporturilor de tip şa sunt date în STAS 10817-82, nu mărul suporturilor stabilindu-se în funcţie de sarcina totală de încărcare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Rezervor Orizontal.doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Mecanica si Electrica din Ploiesti