Sabloane

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sabloane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriela Viorica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Argument
Cap1 Generalităţi pag.4
Cap. 2 Trasarea şabloanelor pag.5
2.1. Scule şi materiale utilizate la execuţia şabloanelor pag.5
2.2. Tipuri de şabloane pag.5
2.3. Tehnologia de execuţie a şabloanelor pag.8
Cap. 3 Întreţinerea şi depozitarea şabloanelor pag.10
Cap. 4 Transportul şi depozitarea şabloanelor pag.11
Cap. 5 Măsuri de tehnica securităţii muncii pag.12
Cap. 6 Aplicaţii: “şablon pentru guşee”-Succesiunea operaţiilor pag.13
Bibliografie pag.14

Extras din document

ARGUMENT

În atelierul de lăcătuşerie se realizeză o gamă variată de produse şi lucrări , folosind diferite materiale metalice.

Dintre acestea o pondere importantă o au şi confecţiile metalice, care sunt construcţii metalice de tip uşor şi foarte uşor.

Prin construcţii metalice se înţeleg acele construcţii statice executate din profile laminat, îmbinate de obicei prin nituri, sudură sau şuruburi. Aceste construcţii pot fi: forme de acoperiş, planşee,hale, poduri,cadre pentru instalaţii de ridicat etc.

Confecţiile metalice , trebuie separate de construcţiile metalice propriu-zise, deşi, în construcţia lor se utilizează aceleaşi materiale şi ele se regăsesc de mai multe ori în aceleaşi edificii industriale.

Confecţiile metalice pot fi grupate în funcţie de rolul pe care trebuie să îl îndeplinească şi anume:

Confecţii metalice pentru închiderea spaţiilor exterioare şi interioare a clădirilor, în scopul izolării împotriva agenţilor atmosferici sau pentru asigurarea dotărilor interioare: uşi .ferestre, luminatoare, vitrine, ventilaţii.

Confecţii metalice pentru siguranţă şi protecţie:grilaje la uşi şi la ferestre, balustrade pentru scări, împrejmuiri pentru porţi.

Confecţii metalice decorative executate din fier forjat: grile şi grilaje la uşi şi ferestre, balcoane, logii, scări, lămpi, şemineuri.

Tema prezentului proiect : „Şabloane” face parte din categoria SDV-urilor utilizate la operaţia de trasare , executată în cazul construcţiilor metalice..

Ca exemplu , este prezentat modul de realizare a unui şablon pentru gusee, operaţiile tehnologice fiind conform fişei tehnologice (Anexa 1).

Cap. 1 GENERALITĂŢI

Şablonul corespunde unei piese în mărime naturală (scara 1:1) şi este utilizat la operaţia de trasare sau la verificarea conturului unor piese fasonate (ţevi îndoite cu anumite raze de curbură, profile îndoite sub anumite unghiuri sau raze etc.).

Folosită foarte mult în structurile metalice, trasarea după şablon îşi are justificarea economică numai în producţia de serie. La producţia de unicate se foloseşte trasarea directă pe semifabricat.

Trasarea cu şabloane a tablelor reduce operaţiile de măsurare şi se execută aşezându-se şablonul pe tabla care urmează să fie trasată, după care se prinde cu cleme, pentru a nu se deplasa în timpul trasării.

Şabloanele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să respecte cotele indicate în desenul de execuţie;

- să nu producă erori de trasare (datorită unor deformaţii ale materialului din care este efectuat şablonul);

- să poată fi utilizat pentru mai multe trasări, fără să producă erori;

- să se poată aşeza corect pe masa de trasat;

- să fie uşor de mânuit.

Şabloanele se execută în ateliere speciale (în care se asigură posibilităţi de trasare şi de prelucrare) de către muncitori cu înaltă calificare.

Cap.2 TRASAREA ŞABLOANELOR

2.1. Scule şi materiale utilizate la execuţia şabloanelor

Construcţia şabloanelor se realizează în atelierele speciale în care se asigură posibilităţi de trasare şi de prelucrare.

Trasarea şi execuţia şabloanelor se face după desenele de execuţie. Pentru trasarea şabloanelor se folosesc instrumente în bună stare, cu precizie ridicată.

Şabloanele vor fi marcate precizându-se următoarele: numărul comenzii; numărul desenului; poziţia piesei şi dimensiunile secţiunii; diametrul găurilor şi numărul bucăţilor sau perechilor.

La execuţia şabloanelor se folosesc următoarele instrumente şi dispozitive:

-masă de trasat

-prisme

-colţare

-ac de trasat

-trasatoare

-punctatoare

-compasuri

-ciocan 0,25

În construcţiile metalice tot pentru trasare se mai folosesc o serie de dispozitive ca:

- dispozitivul de împărţire al unei drepte în părţi egale

- dispozitivul de împărţire a cercului în părţi egale

- dispozitivul pentru trasarea şi punctarea cornierelor

- dispozitivul pentru trasat axe de găuri pe profile cornier U.

2.2. Tipuri de şabloane

Materialele din care se execută şabloanele sunt: lemn şi metal; lemn, carton şi metal.

Şabloanele de contur se execută din lemn şi metal, lemn sau carton. Pentru şabloanele confecţionate din lemn şi metal (fig.1) se foloseşte placaj şi tablă de oţel având grosimea de 1-1,5 mm.

Pentru a creşte rezistenţa şablonului la folosiri repetate pe marginile pe care se trasează, placajul este acoperit cu tablă de oţel, pentru a-i creşte rezistenţa la frecările repetate ale acului de trasat. La şabloanele din lemn şi metal zona confecţionată din lemn este supusă degradărilor prin influenţa umezelii şi a căldurii, cât şi a factorilor mecanici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sabloane.doc