Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6017
Mărime: 976.93KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

ARGUMENT 3

Scurt istoric al injecției de motorină pentru automobile ... 6

CAPITOLUL 1. 7

MODUL DE FUNCȚIONARE AL MOTORULUI DIESEL .. 7

2. 1.Tipuri de sisteme de injecție (din punct de vedere al injecției combustibilului). 8

2.1. 2.Injecția indirectă (cu pre-cameră). ... 8

1.2. Injecția directă . 10

1.3. Sistemele de injecție pentru un motor diesel ... 12

1.3.1. Sistem de injecție cu pompă cu elemente în linie . 13

1.3.2. Sisteme de injecție cu pompă cu distribuitor rotativ. 16

CAPITOLUL 2. .. 18

SISTEM DE INJECȚIE CU RAMPĂ COMUNĂ . 18 (CR - COMMON RAIL) 18

2.1. Filtrul de motorină .. 22

2.2. Injector cu comandă electric. ... 23

2.2. Pompa de înaltă presiune. .. 27 CAPITOLUL 3. TRADUCTORI 29

3.1. Traductorul de presiune atmosferică 29

3. 2.Traductorul de presiune din galeria de admisie ... 29

3.3. Traductorul de debit de aer aspirat ... 29

3.3. Traductorul pedalei de accelerație ... 30

3.4. Traductorul turației motorului .. 30

3.5. Traductorul de temperatură a aerului ... 30

3.6. Traductorul de poziție a arborelui de distibuție ... 30

3.7. Traductorul de temperatură a carburantului . 30

3.8. Traductorul de temperatură a lichidului de răcire 30

3.9. Traductorul de presiune înaltă a carburantului . 30

3.10. SSM ..31

BIBLIOGRAFIE . 34

Extras din document

ARGUMENT

În timp, în raport cu nivelul atins de dezvoltarea tehnologică și a posibilităților deutilizare la fabricarea automobilelor, se folosesc metode din ce în ce mai complexe deproiectare, analiză, sinteză și simulare a fenomenelor, mecanismelor, subansamblurilor șiansamblurilor automobilelor, parcurgându-se mai multe etape utilizând facilitățile oferitede tehnicile moderne, care au la bază calculatoarele numerice, pentru: - efectuarea calculelor;

- analiza funcțiilor ce definesc comportarea și evoluția unor fenomene specific domeniilor studiate;

- măsurarea și stocarea valorilor unor mărimi ce evoluează în timpul funcționării;

- simularea funcționării unor mecanisme și subansambluri din ce în ce maicomplexe;

- crearea unor modele virtuale ale unor echipamente fizice pe care se studiazădiverși parametri; - simularea în timp real a funcționării unor subansambluri sau ansambluri etc.

Funcționarea automobilelor și sistemelor acestora este controlată în cea mai marepare de conducător prin intermediul elementelor de comandă având la dispoziție câtevainformații preluate de la aparatura de bord în ceea ce privește:

- valorile unor parametri funcționali ai motorului (viteza de deplasare, turația,temperatura, presiunea uleiului din sistemul de ungere);

- depășirea valorilor unor parametri critici;

- starea de funcționare a unor sisteme auxiliare, etc.

Conducerea automobilului este un proces continuu deoarece presupune intervențiapermanentă a conducătorului asupra sistemelor acestuia pentru: - realizarea vitezelor și accelerațiilor de deplasare dorite;

- pornirea, frânarea și oprirea în condiții variate;

- asigurarea corelării caracteristicilor mecanice ale motorului cu caracteristicanecesară de tracțiune (în cazul dotării automobilului cu cutie de viteze cu reglareîn trepte a rapoartelor de transmitere, neautomată);

- menținerea automobilului pe calea de rulare în deplină siguranță de circulație;

- comanda funcționării unor sisteme auxiliare de semnalizare, iluminare,climatizare, speciale etc.

Desigur, în special la automobilele moderne, unele din sistemele acestorafuncționează în mod automat conducătorul având sarcina doar a stabilirii unor parametricglobali ai unor regimuri de lucru.

Desfășurarea activității de conducere în ceea ce privește conlucrarea dintreconducător și automobil, sub permanenta influență a mediului prin caracteristicile luicomplexe și de multe ori imprevizibile, este un proces deosebit de complex imposibil demodelat analitic sau simulat în totalitate. Abordarea, însă, a studierii parametrilor șiperformanțelor unor subansambluri sau subsisteme, cu scopul creșterii indicilor de calitateși economicitate, poate fi făcută dispunând de mijloace și metode moderne de cercetarecum sunt calculatoarele numerice dotate cu programe din ce în ce mai performante.

Modelarea sistemelor fizice în care se desfășoară procese de transformări energetice,modificări ale valorilor mărimilor mecanice etc., presupune utilizarea unor algoritmiadecvați relativ simpli dar, în cazul în care procesele se desfășoară sub controlul factoruluiuman, intervin elemente care nu pot fi simulate, într-o măsură mai mare sau mai mică,decât prin sisteme automate. În consecință, metoda de studiu a circuitelor de reglare aleautomobilelor, privite prin prisma teoriei sistemelor automate, permite apropiereacondițiilor propuse prin proiectare de condițiile reale de funcționare.

Folosirea tehnicilor moderne de cercetarea si proiectare, prin utilizarea sistemelor decalcul dotate cu programe concepute de firme specializate în elaborarea de softwareprezintă, față de modelarea clasică, mai multe avantaje ca:

- flexibilitate în modelarea proceselor datorită facilităților oferite de programarea lanivel obiect și nu la nivel de linie de comandă;

- numărul foarte mare și diversificat de obiecte predefinite;

- posibilitate definirii unor obiecte cu caracteristici speciale;

- simplitate în definirea sau modificarea funcțiilor de transfer ale blocurilor obiect;

- simplitate în corelarea programului cu baze de date în care se află valorideterminate experimental sau calculate anterior;

- simplitate în modificarea unor parametri care caracterizează procesele studiate;

- degrevarea de realizarea algoritmilor matematici complicați în favoarea concentrăriiatenției asupra interpretării fenomenelor studiate;

- redarea numerică și grafică a valorilor mărimilor ce caracterizează evoluțiaproceselor;

- timp foarte mic pentru elaborarea programelor ceea ce dă posibilitate studieriiunui număr mare de variante.

Prezenta lucrare este structurată în trei capitole, fiind bazată pe un suport teoretic deja existent în literatura de specialitate.

În prima parte a lucrarii se prezintă istoricul injecției de motorină pentru automobile. Evoluția din ultimii ani a motoarelor cu injecție directă este spectaculoasă, atât sub aspect energetic, cât și ecologic privind conceperea și dezvoltarea motoarelor monocilindrice performante.

În capitolul 1este prezentată construcția și modul de funcționare al sistemului de injecție la motoarele diesel, împreună cu tipurile de sisteme de injecție utilizate.

La capitolul 2 este prezentat sistemul cu rampă comună Common Rail, principalele funcții și elementele componente.

În ultima parte sunt prezentați traductorii - senzorii utilizați la automobile parte componentă din structura sistemelor automate.

Bibliografie

1. www.e-automobile.ro;

2. Abăităncei D.,Bobescu Gh. - Motoare pentru automobile, Editura

Didactica și Pedagogică,1976.

3. Enache Valeriu - Managementul electronic al motoarelor pentru automobile, Editura Universității Transilvania Brașov - 2002.

Preview document

Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 1
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 2
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 3
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 4
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 5
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 6
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 7
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 8
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 9
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 10
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 11
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 12
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 13
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 14
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 15
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 16
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 17
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 18
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 19
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 20
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 21
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 22
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 23
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 24
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 25
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 26
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 27
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 28
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 29
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 30
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 31
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 32
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 33
Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Sistem de injectie al motoarelor cu aprindere prin comprimare.docx

Alții au mai descărcat și

Motorul cu Ardere Interna (cu Aprindere) in Patru Timpi

MEMORIU JUSTIFICATIV Mi-am ales tema ,, MOTOTUL CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE" pentru că îmi plac maşinile, în general şi autoturismele în special....

Constructia, Defectiuni, Repararea si Intretinerea Puntii din Fata a Autovehiculelor

CAPITOLUL 1 COMPUNEREA SI ORGANIZAREA GENERALA A AUTOVEHICULELOR Automobilele rutiere, ca majoritatea mijloacelor de transport lucreaza in...

Organele Mobile ale Mecanismului Motor

1. Organele mobile ale mecanismului motor 1.1. Pistonul Pistonul (figura 1) asigura realizarea fazelor ciclului motor, prin miscarea de...

Suspensia

Introducere Actualitatea şi importanţa temei studiate. În timpul deplasării, în orice regim de mers şi pe orice categorie de drumuri, în cadrul...

Ambreiajul

1. DESTINATIA , CONDITIILE IMPUSE SI CLASIFICAREA AMBREAIAJULUI Ambreiajul face parte din transmisia automobilului si este intercalat intre motor...

Puntea din Spate Motoare

Puntea din spate motoare Destinatia, conditiile impuse si clasificarea puntilor din spate motoare. Destinatia puntii din spate motoare. Puntea...

Sisteme de Suspensii Active

1. Introducere: 1.1.Suspensia activă: Sistemul de suspensie activa are capacitatea de a-şi ajusta parametrii de funcţionare în mod continuu în...

Sistemul de Ungere

NOTA DE FUNDAMENTARE Piesele conjugate ale motorului sunt in miscare relativa una fata de alta cu contact direct intre unele suprafete. Deplasarea...

Ai nevoie de altceva?