Studierea Performantelor Dinamice si Calitatile de Stabilitate ale Autovehiculului Toyota Corolla

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studierea Performantelor Dinamice si Calitatile de Stabilitate ale Autovehiculului Toyota Corolla.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Studierea performanţelor dinamice 2
Cuprins 3
Caracteristica exterioară a motoarelor cu combustie internă 4
Caracteristica de tracţiune 6
Caracteristica dinamică a autovehiculelor 9
Determinarea acceleraţiilor autovehiculelor 12
Stabilitatea autovehiculului 15
Precizarea vibratilor şi zgomotelor din autovehicul 20
ZGOMOTELE AUTOMOBILULUI 22
ZGOMOTUL INTERIOR 22
ZGOMOTUL EXTERIOR 23
Bibliografie 24

Extras din document

Cap.I.

Caracteristica exterioară a motoarelor cu combustie internă

Parametrii de funcţionare ai motorului cu ardere internă cu piston sunt exprimaţi cu ajutorul caracteristicii de turaţie exterioară .

Prin caracteristica de turaţie exterioară sau pe scurt caracteristica exterioară se inţelege funcţia de dependenţă a momentului motor şi a puterii motorului faţă de viteza unghiulară de rotaţie a arborelui cotit la admisiune totală , reglajele motorului şi temperature de funcţionare fiind cele optime.

Pentru motoarele a căror caracteristică nu este determinată experimental cum este cazul când se proiectează un motor nou , se foloseşte o exprimare analitică a caracteristici exterioare de forma P=P(n) , M=M(n).

Pentru ridicarea caracteristicii exterioare se folosesc relaţiile :

nmin=0.175 x n P [rot/min]

nmax=1,08 x n P [rot/min]

MP= [Nm]

M= [Nm]

P= [KW]

, n - variaţia turaţiei

nmin - turaţia minimă

nmax - turaţia minimă

MP - momentul la puterea maximă

Pmax - puterea maximă

M - variaţia momentului

P - variaţia puterii

Cu ajutorul acestor formule se obţine variaţia momentului si a puterii în funcţie de turaţia motorului.

Tab. 1.1 Variaţia puterii şi a momentului în funcţie de turaţia motorului

n [rot/min] P [KW] M [Nm]

1050.00 6.35 59.84

1369.41 8.47 61.26

1688.82 10.64 62.39

2008.24 12.82 63.22

2327.65 14.98 63.76

2647.06 17.10 64.00

2966.47 19.15 63.95

3285.88 21.10 63.60

3605.29 22.92 62.96

3924.71 24.58 62.02

4244.12 26.05 60.79

4563.53 27.31 59.27

4882.94 28.32 57.44

5202.35 29.06 55.32

5521.76 29.50 52.91

5841.18 29.62 50.21

6160.59 29.37 47.21

6480.00 28.73 43.91

Cap II.

Caracteristica de tracţiune

Caracteristica de tracţiune al autovehiculului reprezintă echilibrul tuturor forţelor care acţionează asupra acestuia la mişcarea rectilinie, pe un drum oarecare având admisiunea plină a motorului, respectiv forţa totală la roată FR obţinută prin însumarea forţelor tangenţiale de la toate roţile motoare echilibrează suma tuturor rezistenţelor la înaintare, adică rezistenţa la rulare Rr, rezistenţa la urcare a pantei Rp, rezistenţa aerului Ra, inclusiv rezistenţa la demarare Rd.

Variaţia parabolică a forţei la roată este determinată de caracterul variaţiei momentului motorului în funcţie de turaţie.

Caracteristica de tracţiune numită şi forţa la roată se determină în condiţiile funcţionării motorului la sarcină totală cu reglaje la valorile optime. Aceasta reprezintă graficul de variaţie al forţei tangenţiale la roată dezvoltată de motor în funcţie de viteza de deplasare pentru fiecare treaptă de viteză selectată FR=f(va).

Fisiere in arhiva (1):

  • Studierea Performantelor Dinamice si Calitatile de Stabilitate ale Autovehiculului Toyota Corolla.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA