Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 211 în total
Cuvinte : 57056
Mărime: 4.19MB (arhivat)
Publicat de: Andrei P.
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Gheorghe Obaciu

Cuprins

 1. CUVÂNT ÎNAINTE 2
 2. 1. INTRODUCERE 5
 3. 2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRIOR ÎN DOMENIUL TPM 10
 4. 2.1. Aspecte generale în problematica TPM (Managementul total
 5. productiv)
 6. 10
 7. 2.1.1. Mentenanţa, activitate de bază pentru menţinerea condiţiilor optime de producţie
 8. 14
 9. 2.1.2. Moduri de organizare a mentenanţei 15
 10. 2.1.3. Importanţa pentru mentenanţă a normelor TS 16949, QS-9000, VDA 6.1 şi ISO 9001/2000
 11. 19
 12. 2.2 Principalele abordări în lucrări actuale 21
 13. 2.2.1. Ţelurile mentenanţei 27
 14. 2.2.2. Scopul TPM 27
 15. 2.2.3. Factorii care influenţează TPM şi interacţiunea acestora 29
 16. 2.2.4. Fazele implementării TPM 31
 17. 2.2.5. Rezultate concrete in urma implementării TPM 32
 18. 2.3. Creşterea rolului mentenanţei în sistemele de producţie 33
 19. 2.4. Mentenanţa ca proces continuu de schimbare 34
 20. 2.5. Managementul de clasă mondială ca excelenţă în managementul mentenanţei
 21. 37
 22. 2.6. Relaţia dintre fiabilitate şi mentenanţă 39
 23. 2.7. Elemente de statistică economică utilizabile în studii de mentenanţă 42
 24. 2.8. Concluzii 48
 25. 2.9. Scopul şi obiectivele tezei 49
 26. 3. CONTRUBUŢII TEORETICE PRIVITOARE LA APLICAREA TPM 51
 27. 3.1. Procesele derulate de departamentul mentenanţă 51
 28. 3.1.1. Procese directe 52
 29. 3.1.2. Procese indirecte, planificarea şi conducerea mentenanţei 53
 30. 3.2. Strategii de mentenanţă 61
 31. 3.2.1. Elementele componente ale unei strategii 61
 32. 3.2.2. Tipuri de strategii şi alegerea strategiei optime 64
 33. 3.3. Factorii şi indicatorii care determină performanţa în mentenanţă 65
 34. 3.3.1. Eliminarea pierderilor (Muda) 65
 35. 3.3.2. Creşterea eficienţei brute a echipamentului (O.E.E.) 70
 36. 3.3.3. Indicatori tehnici ai activităţii de mentenanţă 72
 37. 3.3.4. Cei cinci paşi ai bunei funcţionări – Conceptul 5S 73
 38. 3.3.5. Studiul celor 5S 74
 39. 3.3.6. Implementarea celor 5S 78
 40. 3.4. Metodica de cercetare statistică a aplicării TPM în industrie 79
 41. 4. CERCETAREA STATISTICĂ A STADIULUI DE APLICARE A TPM ÎN IDUSTRIA AUTO DIN ROMÂNIA 82
 42. 4.1. Stabilirea obiectivelor 82
 43. 4.2. Realizarea bazei de sondaj 84
 44. 4.3. Extragerea eşantionului 86
 45. 4.4. Elaborarea chestionarului şi obţinerea datelor 87
 46. 4.5. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor 91
 47. 4.6. Concluzii 121
 48. 4.7. Verificarea ipotezelor 125
 49. 4.8. Recomandări 127
 50. 5. IMPLEMENTAREA TPM ÎNTR-O COMPANIE FURNIZOARE DE
 51. SUBANSAMBLURI PENTRU INDUSTRIA AUTO 128
 52. 5.1. Instrumente de management 128
 53. 5.2. Utilizarea instrumentelor de asigurare a calităţii 130
 54. 5.3. Rolul suportului IT 132
 55. 5.4. Strategia generală de implementare a TPM printr-un proiect pilot 143
 56. 5.5. Etapele parcurse pentru introducerea TPM 146
 57. 5.5.1. Etapa de pregătire a proiectului 146
 58. 5.5.2. Etapa de analiză a situaţiei de plecare 149
 59. 5.5.3. Elaborarea conceptului aplicativ 154
 60. 5.5.4. Etapa de implementare 158
 61. 5.6. Monitorizarea şi instituţionalizarea 179
 62. 5.7. Rezultate obţinute. Concluzii 179
 63. 6. CONCLUZII FINALE ŞI CONTRRIBUŢII ORIGINALE 182
 64. 6.1. Concluzii generale 182
 65. 6.2. Contribuţii originale 186
 66. 6.3. Direcţii viitoare de continuare a cercetărilor 188
 67. 7. BIBLIOGRAFIE 189
 68. 8. GLOSAR 197

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic, care se referă la modificări geometrice şi de material ale componentelor utilajelor.

Uzura poate fi:

a. naturală

- uzură mecanică;

- coroziune;

- îmbătrânire;

- oboseală.

b. nenaturală:

- aceste uzuri sunt datorate în special factorului uman (reducerea parametrilor de funcţionare prin exploatare ne adecvată, distrugeri, etc.)

Mentenanţa are ca obiect o paletă largă de domenii de activitate, ceea ce a determinat şi existenţa unor puncte de vedere diferite, uneori, în legătură cu acest concept.

De aceea, ca noţiuni de referinţă trebuie luate cele precizate în norma DIN 31051, care a reglementat definiţia mentenanţei, pentru toate domeniile de activitate, fiind bazată pe termenii generali: întreţinere, inspecţie, revizie.

Norma DIN 31051 defineşte şi noţiunea de Mijloc de producţie ca fiind drept totalitatea mijloacelor tehnice pe care le conţine sistemul. În timpul exploatării şi chiar în afara acesteia, aceste mijloace tehnice îşi pierd calităţile şi funcţiile iniţiale, pe care le-au avut atunci când erau noi. De aceea, ele sunt, în acelaşi timp, şi obiecte ale mentenanţei.

Clasificarea care se face, de obicei, din punct de vedere funcţional este valabilă şi din punctul de vedere al mentenanţei. Astfel, şi din această perspectivă, mijloacele de producţie pot fi clasificate în: maşini-unelte şi echipamente tehnologice, echipamente logistice, aparate de măsură şi control, echipamente informatice şi componente de infrastructură.

Întreţinerea se referă la măsuri de păstrare şi menţinere a stării proiectate ideale şi cuprinde activităţi de tipul: curăţare, ştergere, ungere, reglaj.

Inspecţia cuprinde măsuri de evaluare a situaţiei momentane şi presupune o verificare a stării clădirilor, utilajelor şi instalaţiilor din punct de vedere tehnic, în principal a pieselor de uzură cu scopul prevenirii deranjamentelor în fluxul de producţie şi planificării corecte a intervalelor de mentenanţă.

Revizia presupune măsuri de repunere a mijloacelor de producţie în starea lor iniţială şi se realizează prin înlocuirea sau recondiţionarea unor piese de schimb. Se elimină astfel piesele uzate ale utilajelor.

Fig. 1.1 Legătura dintre întreţinere, inspecţie, revizie şi uzura componentelor

Pentru a nu deveni prea greoaie şi dificil de înţeles pentru operatorii din domeniu, norma DIN îşi propune să definească doar câteva noţiuni de bază ale mentenanţei, astfel că ea nu se adresează doar specialiştilor.

În practică, separarea clară a celor trei noţiuni este mai dificilă deoarece, spre exemplu, la o activitate de întreţinere planificată se pot observa în acelaşi timp probleme ce ţin de controlul uzual, aşadar de inspecţie. Personalul care face aceste inspecţii trebuie să fie bine calificat, spre deosebire de personalul ce face doar lucrări de întreţinere zilnice sau săptămânale.

Fără a putea trasa o delimitare rigidă a cuprinsului celor trei componente, o grupare, în sensul celor de mai sus, este realizată în figura 1.1

Cerinţele de bază pentru calificarea personalului ce face inspecţie sunt:

- Cunoştinţe de specialitate în mentenanţă dar şi în procese de producţie;

- Practica de mai mulţi ani în întreprindere;

- Cunoştinţe despre influenţele diferitelor programe de producţie.

Preview document

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 1
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 2
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 3
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 4
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 5
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 6
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 7
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 8
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 9
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 10
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 11
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 12
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 13
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 14
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 15
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 16
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 17
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 18
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 19
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 20
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 21
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 22
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 23
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 24
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 25
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 26
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 27
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 28
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 29
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 30
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 31
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 32
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 33
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 34
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 35
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 36
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 37
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 38
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 39
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 40
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 41
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 42
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 43
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 44
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 45
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 46
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 47
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 48
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 49
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 50
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 51
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 52
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 53
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 54
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 55
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 56
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 57
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 58
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 59
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 60
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 61
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 62
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 63
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 64
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 65
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 66
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 67
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 68
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 69
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 70
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 71
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 72
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 73
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 74
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 75
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 76
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 77
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 78
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 79
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 80
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 81
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 82
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 83
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 84
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 85
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 86
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 87
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 88
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 89
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 90
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 91
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 92
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 93
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 94
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 95
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 96
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 97
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 98
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 99
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 100
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 101
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 102
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 103
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 104
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 105
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 106
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 107
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 108
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 109
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 110
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 111
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 112
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 113
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 114
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 115
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 116
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 117
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 118
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 119
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 120
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 121
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 122
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 123
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 124
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 125
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 126
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 127
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 128
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 129
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 130
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 131
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 132
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 133
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 134
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 135
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 136
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 137
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 138
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 139
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 140
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 141
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 142
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 143
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 144
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 145
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 146
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 147
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 148
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 149
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 150
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 151
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 152
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 153
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 154
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 155
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 156
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 157
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 158
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 159
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 160
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 161
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 162
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 163
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 164
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 165
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 166
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 167
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 168
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 169
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 170
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 171
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 172
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 173
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 174
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 175
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 176
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 177
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 178
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 179
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 180
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 181
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 182
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 183
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 184
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 185
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 186
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 187
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 188
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 189
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 190
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 191
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 192
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 193
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 194
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 195
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 196
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 197
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 198
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 199
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 200
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 201
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 202
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 203
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 204
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 205
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 206
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 207
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 208
Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România - Pagina 209

Conținut arhivă zip

 • Studii si Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM in Industria Auto din Romania
  • ANEXA 1.doc
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Capitolul 5.doc
  • Capitolul 6.doc
  • Capitolul 7.doc
  • Capitolul 8.doc
  • CUPRINS.doc
  • Cuvant inainte.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica și fiabilitatea rulmenților hibrizi

CAPITOLUL 1 STADIUL CERCETARILOR IN DOMENIUL RULMENTILOR RADIALI AXIALI CU BILE DE CONSTRUCTIE CLASICA SI HIBRIDA 1.1. Rulmenti hibrizi cu...

Monitorizarea stării rulmenților cu aplicație în mecatronică

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Detectarea Defectelor

I. ARGUMENTUL Conceptele de defect şi defectare sunt generale şi au o arie de cuprindere practică foarte largă. Ca urmare, pentru o analiză...

Mentenanța total productivă

1. Mentenanţa productivă totală: istoric, definiţie, principii de bază 1.1. Istoria conceptului Cum s-a născut TPM ? Japonezii au apreciat...

Proiect TFP - Analiza Piesei

1. Analiza funcţională – constructivă a piesei 1.1 Rolul funcţional al piesei Prin tema de proiect s-a cerut proiectarea procesului tehnologic al...

Modele de predicție a funcționării unui sistem mecanic pe baza aplicării lanțurilor Markov

Rezumat Lucrarea intitulată „Modele de predicţie a funcţionării unui sistem mecanic pe baza aplicării lanţurilor Markov” este structurată pe patru...

Acționari hidro pneumatice

Să se proiecteze acţionarea hidraulică a robotului de tip TT din figură pentru deplasarea braţului pe direcţia axei Ox la capătul căreia se află o...

Studiul privind Reabilitarea Pieselor prin Încărcare cu Sudură

1. Necesitatea reabilitării structurilor mecanice. În condiţiile producţiei industriale moderne, maşinile, utilajele şi instalaţiile trebuie să...

Ai nevoie de altceva?