Tehnologia fabricarii produselor - Inel exterior

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnologia fabricarii produselor - Inel exterior.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 43 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Cap. 1. Analiza constructiv-functionala si tehnologica a piesei
Cap. 2. Alegerea schemei de prelucrare
Cap. 3. Alegerea materialului sculei si tratamentul termic
Cap. 4. Stabilirea parametrilor geometrici functionali optimi ai sculei
Cap. 5. Stabilirea prin calcul a regimului de aschiere si calculul consumului specific de scule
Cap. 6. Calculul constructiv al sculei: lungimea, diametrul, numarul de dinti si dimensiunile canalelor de evacuare a aschiilor etc
Cap. 7. Stabilirea tipului de pozitionare
Cap. 8. Calculul profilului partii active a sculei
Cap. 9. Conditii tehnice generale de calitate
Cap. 10. Principalele operatii tehnologice
Cap. 11. Norme de protectia muncii la executia si ascutirea sculelor proiectate

Extras din document

Din punct de vedere funcţional, piesa din figura este un pinion ce face parte dintr-o cutie de viteze a unei maşini unelte. Aceasta foloseşte la transmiterea mişcării de la arborele pe care se fixează la arborele următor, prin intermediul unei roţi dinţate fixate pe această din urmă sau la preluarea în acelaşi mod a mişcării unui alt arbore.

Piesa poate funcţiona într-un angrenaj unde forţele de angrenare pot fi apreciabile având în vedere valoarea modulului m = 3 şi calitate materialului, 40CR10. Raportul de transmitere al mişcării va depinde de numărul de dinţi z_p=30 ai piesei, precum şi de numărul de dinţi ai roţii cu care angrenează. Deplasarea pinionului pe arbore, poate avea drept scop scoaterea sau introducerea acesteia în angrenare.

Stabilirea si analiza procedeelor tehnologice posibile de realizare a piesei

Pentru a putea alege procedeele tehnologice acceptabile de realizare a semifabricatului este necesară o analiză a procedeelor tehnologice posibile, avându-se în vedere clasa din care face parte piesa, tehnologitatea construcţiei, dimensiunile de gabarit şi tipul producţiei. Stabilirea procesului tehnologic depinde de procedeul de elaborare şi alegere a semifabricatului. În funcţie de acesta se stabilesc apoi felul şi numărul operaţiilor şi fazelor, succesiunea lor şi maşinile pe care se va realiza piesa finită. Pentru a stabili procedeele tehnologice de obţinere a piesei, se va face o analiză a tehnologitatii pieselor turnate, forjate şi matriţate.

Piesa repectă recomandările privind tehnologitatea pieselor - semifabricat turnate cum ar fi: alegerea planului de separate al formei turnate chiar planul de simetrie, dimensiunea maximă a arborelui (lungimea totală a piesei L = 93 mm) se va aşeza în plan orizontal, uniformitatea racordărilor constructive (〖 R〗_2=1 mm), adaosurile tehnologice şi de prelucrare mici. În comparaţie cu metoda de obţinere a semifabricatului prin forjare sau matriţare, turnarea prezintă unele avantaje că: obţinerea unei forme raţionale din punct de vedere al solicitărilor, cu un număr mic de operaţii, un utilaj mai simplu şi mai ieftin, durata de realizare a semifabricatului fiind scurtată. În concluzie, s-a ales că procedeu tehnologic acceptabil de realizare a piesei - semifabricat pentru piesa “Pinion”, este turnarea.

Caracteristici de material

Pentru funcţionarea pinionului se va utiliza materialul 40Cr10. Acesta este, conform STAS 791 - 88, un oţel aliat superior, având următoarea compoziţie chimică:

Tabelul 1. Compozitia chimică [1]

Marca Compoziţia chimică [%]

C Mn S P Cr

40Cr10 0,36 0,44 0,50 0,80 0,020 0,035 max. 0,025 0,80 1,10

Marca

oţelului Caracteristici mecanice

Gatuirea la rupere

Z [%]

min. Rezistenţa

J 〖[cm〗^2]

min. Energia de rupere

J min. Duritatea Brinell

HB [daN/mm^2]

max.

40Cr10 43 38 36 217

Tabelul 2. Caracteristici mecanice [1]

Tabelul 3. Caracteristici mecanice [1]

Marca

Diametrul probei de tratament termic de referinta

[mm] Felul tratamentului termic Caracteristici mecanice

Limita de curgere

Rp_02[N/mm^2] Rezistenta

la rupere

Rm [N/mm^2] Alungirea

la rupere

〖 A〗_5 [%]

40Cr10 25 CR 750 min. 980 10

Tratamentul termic aplicat materialului 40Cr10 este, conform tabelului 4, urmatorul:

Tabelul 4. Tratamentul termic [1]

Marca

Calire I Calire II Revenire Temperatura de austenitizare

[℃]

Temp.

[℃] Mediul

de racire Temp.

[℃] Mediul

de racire Temp.

[℃] Mediul de racire

40Cr10 845 875 u 945 975 u 450 550 a, u 850

Capitolul 2.

Alegerea schemei de prelucrare

BROSA ROTUNDA

Broşarea este o operaţie de prelucrare prin aşchiere a unor suprafeţe interioare şi exterioare cu o sculă de mare productivitate numită broşă. Procesul de aşchiere constă în detaşarea aşchiilor datorită deplasării sculei (mişcare principală), de obicei rectilinie, rolul avansului fiind preluat de supraînălţarea dinţilor pe înălţime său pe lăţime.

Se va executa broşarea după profil conform figurii 2.

Figura 2. Schema de prelucrare prin brosare

Supraînălţarea pe dinte are direcţia normală pe linia de profil a suprafeţei de prelucrat. Dinţii broşei au profilul asemănător cu al piesei şi lăţimea aşchiei este relativ mare. De aceea, supraînălţarea pe dinte, ce corespunde grosimii aşchiei este relativ mică (figura 3).

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia fabricarii produselor - Inel exterior.docx

Bibliografie

1. Belous, V., Sinteza sculelor aşchietoare, Ed. Junimea, Iaşi, 1981;
2. Neagu, C., s.a., Tehnologia construcţiei de maşini, vol. I, Baze teoretice, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2002;
3. Neagu, C., s.a., Tehnologia construcţiei de maşini, vol. II, Tehnologii de prelucrare, 2002;
4. Popescu, I., s.a., Scule aşchietoare. Dispozitive de prindere a sculelor aşchietoare, vol. II, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2012;
5. Popescu, I., s.a., Scule aşchietoare. Dispozitive de prindere a sculelor aşchietoare, vol. I, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004;
6. Secară, Gh., Proiectarea sculelor aşchietoare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;
7. Ţâru, E., Aşchiere şi scule aşchietoare, Îndrumar de proiectare, Universitatea din Galaţi, 1979;
8. Ţâru, E., Căpăţână, N., Proiect scule aşchietoare. Îndrumar, Universitatea din Galaţi, 1982;
9. Cozmanca, M., Scule aşchietoare. Îndrumar de proiectare, Institutul Politehnic Iaşi;
10. Lăzărescu, I., Teoria şi practica sculelor aşchietoare, vol. I, II, III, Ed. Universitatea din Sibiu, 1994;
11. Standard de Stat, Oteluri aliate pentru tratament termic, destinate construcţiei de maşini, Marci şi condiţii tehnice de calitate, STAS 791-88.
12. Căpăţână, N., Scule aşchietoare, Universitatea din Galaţi, 2008.