Tehnologia Fabricarii Utilajului Petrolier

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnologia Fabricarii Utilajului Petrolier.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Minoiu Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Introducere
1. Analiza datelor de bază
2. Alegerea semifabricatului
3. Proiectarea filmului tehnologic
4. Proiectarea bazării si fixării piesei
5. Calculul adaosurilor de prelucrare
6. Alegerea S.D.V.-urilor şi a maşinilor-unelte
7. Determinarea parametrilor tehnologici ai operaţiilor de tratament termic
8. Calculul regimurilor de aşchiere
9. Normarea tehnica şi calculul economic
10. Controlul calităţii fabricaţiei
11. Norme de tehnica securităţii muncii
12. Documentaţia tehnologică

Extras din document

INTRODUCERE

Una din cerinţele majore ale industriei constructoare de maşini şi utilaje constă în proiectarea şi dimensionarea raţională a semifabricatelor şi pieselor corespunzătoare cerinţelor constructive funcţionale, precum şi în proiectarea corectă a proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor.

Deosebit de important este şi preţul de cost al piesei finite, preţ care se doreşte evident cât se poate de mic. Materiile prime, materialele, semifabricatele alese, întreg procesul tehnologic luat in ansamblu, îşi pun amprenta asupra preţului de cost, preţ care trebuie să aibă o justificare economică. Pentru a obţine un preţ de cost optim din punct de vedere economic, lucru care nu trebuie să afecteze în nici un fel condiţiile funcţionale, constructive, tehnice pe care trebuie să le îndeplinească piesa finită, trebuie îndeplinite câteva condiţii esenţiale, precum:

• realizarea unor economii însemnate de materiale prin alegerea unor semifabricate ieftine, cu formă pe cât posibil apropiată de cea a produsului finit;

• planificarea judicioasă a consumatorilor de energie şi materiale, deziderate ce au implicaţii serioase în asigurarea ritmicităţii fabricaţiei şi în micşorarea costului.

Trebuie să se aibe în vedere şi alţii factori ce influenţează costul,cum ar fi: calificarea personalului, maşinile şi utilajele pe care se prelucrează piesele, sculele dispozitivele şi verificatoarele folosite, metodele de calcul şi control.

Pentru realizarea acestora se impune ca adaosurile de prelucrare totale şi intermediare să fie stabilite corect, realizând astfel economie de timp, de materiale, de scule aşchietoare. De asrmeni se impune stabilirea corectă a regimurilor de aşchiere şi a normelor de timp.

Tehnologia de fabricaţie a utilajului petrolier este determinată de caracterul producţiei şi de particularităţile constructive şi de exploatare ale acestuia, dintre care o subliniem pe cea mai importantă şi anume: condiţii severe de solicitare la oboseală, uzură şi eroziune în medii corozive, în medii acide cu hidrogen sulfurat şi în condiţii climatice severe, impunând performanţe la limita superioară a posibilităţilor tehnice actuale.

Obiectivul realizării tijelor piston cu performanţe maxime se asigură prin considerarea ansamblului problemelor privind proiectarea, construcţia şi exploatare acestora.

1. ANALIZA DATELOR DE BAZA

Datele iniţiale (de bază) necesare proiectării procesului tehnologic trebuie să cuprindă:

- caracteristicile constructiv-funcţionale ale produsului;

- volumul producţiei ce trebuie asigurat;

- baza materiala existenta;

- condiţii economice şi sociale;

- condiţii de mediu.

Documentul care stă la baza fabricaţiei este desenul de execuţie şi condiţiile tehnice prescrise.

1.1. Analiza desenului piesei şi a condiţiilor tehnice

Desenul numarul UTP 03-2/2009 (desenul de executie al rotii dintate analizate), nu corespunde standardelor in vigoare de desenare si cotare a unei roti dintate cilindrice, deaceea, conform STAS 415-80 , s-a executat desenul numarul UTP 04-3/2009, pentru roata dintata analizata. La executia acestui desen s-au avut in vedere urmatoarele:

- Pentru prezentare si cotare s-au utilizat diferite tipuri de linii conform STAS 103-84;

- Scrierea s-a executat conform ISO 3098/1-93;

- Indicatorul si tabelele cu caracteristicile danturii au fost realizate conf. STAS282-77;

- Formatele s-au ales conform SR ISO 5457: 1994;

- Completarea căsuţelor indicatorului se face astfel: scara la care a fost executat desenul (ISO 5455), simbolurile rugozităţii (ISO 1302), simbolul de dispunere al proiecţiilor (ISO 128);

- Tabelul de componenţă (SR ISO 7573: 1994)

1.2 Analiza materialelor

Alegerea materialelor cat si a tratamentelor termice este strans legata de cunoasterea conditiilor de functionare a piesei. Proiectantul, la stabilirea marcii materialului, trebuie sa tina seama de conditiile de functionare si in primul rand de fortele care solicita piesa.

Marca materialului prescris de proiectant pentru confectionarea reperului „tija piston” este OLC45, STAS 880-88, care face parte din categoria otelurilor carbon de calitate.

Compozitia chimica si caracteristicile mecanice ale otelului OLC45 STAS 880-88 sunt prezentate in tabelele 2.

Tabelul 2

OLC45 compozitia chimica ( % )

C Mn Cr Ni Cn Si S P

STAS 880-88 0.42- 0.50 0.50- 0.80 max

0.30 max

0.30

max

0.30 0.17…0.37 max 0.040 max 0.040

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia Fabricarii Utilajului Petrolier.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ”PETROL-GAZE” PLOIEŞTI FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ CATEDRA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIEI DE UTILAJ PETROLIER