Tehnologia unui Produs

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnologia unui Produs.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 208 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stoleru Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Tema de proiectare
CAPITOLUL 1 – Caietul de sarcini al produsului
1.1. Date generale
1.1.1. Proiectarea ansamblului. Analiza proiectării.
1.1.1.1. Principalele caracteristici tehnice
1.1.2. Condiţii tehnice impuse produsului
1.1.2.1. Cerinţe de funcţionare şi performanţă
1.1.2.2. Cerinţe legale şi de reglementare
1.1.2.3. Proiecte similare anterioare
1.1.2.4. Cerinţe esenţiale pentru proiectare şi dezvoltare
1.1.3. Validarea proiectării
1.1.4. Controlul modificărilor în proiectare
1.2. Cuprinsul Caietului de sarcini
Procedura de sistem Analiza contractelor
CAPITOLUL 2 – Perfecţionarea produsului
2.1. Considerente generale
2.2. Analiza modurilor de defectare şi a efectelor acestora
2.3. Îmbunatăţirea proiectului produsului
2.4. Analiza tehnologicităţii produsului
2.5. Studiul proiectelor existente pe piaţă, analiza preferinţelor beneficiarilor
2.6. Încercări de laborator şi probe ale prototipurilor
2.7. Analiza reclamaţiilor beneficiarilor
2.8. Evaluarea satisfacţiei clientului
CAPITOLUL 3 – Planul calităţii
3.1. Introducere
3.2. Obiectivele calităţii
3.3. Conţinutul Planului calităţii
3.3.1. Structura. Scop
3.3.2. Domeniul de aplicare
3.3.3. Definiţii şi prescurtări
3.3.3.1. Definiţii
3.3.3.2. Prescurtări
3.3.4. Documente de referinţă
3.3.5. Responsabilităţi
3.3.6. Planul calităţii şi sistemul calităţii
3.3.7. Analiza contractului
3.3.8. Controlul proiectării
3.3.9. Controlul documentelor şi al datelor
3.3.10. Aprovizionare
3.3.11. Controlul produsului controlat de client
3.3.12. Identificarea şi trasabilitatea produsului
3.3.13. Controlul proceselor
3.3.14. Inspecţii şi încercări
3.3.15. Controlul echipamentelor de inspecţie, masurare şi control
3.3.16. Stadiul inspecţiilor şi incercărilor
3.3.17. Controlul produsului neconform
3.3.18. Acţiuni corective şi preventive
3.3.19. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare şi livrare
3.3.20. Controlul înregistrarilor calităţii
3.3.21. Auditurile interne ale calităţii
3.3.22. Instruirea personalului
3.3.23. Service
3.3.24. Tehnici statistice
3.3.25. Lista procedurilor
Procedura de sistem identificarea şi trasabilitatea materialelor şi produselor
System Procedure Materials And Products Identification And Traceability
CAPITOLUL 4 – Pregatirea fabricaţiei
4.1. Consideraţii generale
4.2. Pregătirea utilajelor, instalaţiilor, maşinilor şi suprafeţelor de producţie
4.3. Aprovizionarea locurilor de muncă
4.4. Controlul produselor de la furnizori
Procedura de lucru pentru Aprovizionare
CAPITOLUL 5 – Realizarea produsului
5.1 Stabilirea rolului funcţional al reperului
5.2. Alegerea materialului optim pentru confecţionarea reperului
5.3. Caracteristicile funcţional constructive ale materialului
5.4. Semifabricatul iniţial sau piesa semifabricat iniţială cu adaosurile de prelucrare
5.5. Tehnoligicitatea construcţiei piesei
5.6. Stabilirea clasei din care face parte piesa şi procesul tehnologic tip
5.7. Analiza preliminară a realizarii suprafeţelor şi stabilirea succesiunii optime a
prelucrării lor
5.8. Principiile de proiectare a structurii procesului tehnologic tip

Extras din document

Capitolul 1. Obiectivul caietului de sarcini

Aceste instrucţiuni au fost redactate pentru siguranţa utilizatorilor conform prezentelor instrucţiuni pentru a asigura o funcţionare îndelungată şi ireprosabilă a maşinii.

Prezentul caiet de sarcini se va pastra pentru orice consultare ulterioară.

Când se va vinde prezentul produs, se vor preda odată cu acesta şi instrucţiunile de punere în funcţiune şi utilizare. Noul utilizator va fi informat despre funcţionarea acestuia şi despre diferitele atenţionări.

Înaintea instalării produsului, se verifică dacă condiţiile de amplasare şi reglajul maşinii pe care se montează sunt compatibile.

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia “Reductorului conic”.

Reductoarele realizează momente de antrenare a piuliţei de acţionare a tijei armăturii, cu / fără preluarea de forţe axiale.

Capitolul 2. Componenţa şi funcţionare

Carcasa este o piesa turnată cu geometrie de complexitate medie, în schimb cu o precizie ridicată deoarece o eroare între cele două axe ce se intersectează la 900 ar duce la frecări în funcţionare, deteriorarea ansamblului din care face parte şi distrugerea componentelor ce se rotesc şi a celor suport ce asigură rotaţia cât şi a angrenajului din interiorul carcasei.

Reductorul este de tip conic, iar construcţia angrenajului este compactă.

Conform desenului şi tabelului de componenţă pinionul este lăgăruit cu rulmenţi axiali 6007 NR. Reductorul conic permite ca mişcarea să fie transmisă la 900. Carcasa reductorului conic fixează poziţia relativă a roţilor dinţate. Ca urmare, pentru asigurarea unei angrenări cât mai corecte este necesară o bună rigiditate a carcasei.

Nume şi prenume Sandu Alina Conf.dr.ing.Voiculescu Ionelia Prof.dr.ing.AmzaGheorghe

Semnătură

Data

U.P.B.

Facultatea :IMST CAIET DE SARCINI Nr.doc:

Pagina:3

Total pag. 6

Produs: Reductor conic

Capitolul 3. Caracteristici tehnice

Caracteristicile tehnice ale “Reductorului conic” sunt:

- Jocul de angrenaj: 0.15÷0.25 mm

- Jocul axial la bucşa de antrenare: 0.1÷0.3 mm

- Jocul în rulmenţii axiali: 0.1÷0.3 mm

- Jocul axial la roata conică: 0.1÷0.5 mm

- Sarcina axială maximă: 23.000 daN

- Momentul de ieşire maxim: 1000 Nm

- Momentul de intrare maxim: 285 Nm

- Avantajul mecanic: 3.5

- Masa: 23.1 kg

Capitolul 4. Cerinţe generale ale sistemului de management al calităţii

Materialele din care se execută componentele ansamblului rotoric vor fi numai cele ale căror standard sunt în vigoare. De asemenea, execuţia şi controlul se vor efectua ţinând seama de instrucţiunile şi procedurile prevăzute în sistemul de management al calităţii.

La execuţia reperelor componente se vor respecta condiţiile şi indicaţiile din documentaţie privind toleranţe, abateri de formă şi poziţie, tratamente termice, controale nedistructive.

Reductorul conic al cărui material este FC 200, se va executa conform indicaţiilor din desen.

Verificarea filetelor exterioare se va face cu calibru.

Pentru toate reperele se vor intocmi fişe de măsurători la cotele ce formează ajustaje.

La montaj se va asigura poziţia găurilor din cozile pinioanelor în acelaşi plan ca în desen.

Nume şi prenume Sandu Alina Conf.dr.ing.Voiculescu Ionelia Prof.dr.ing.AmzaGheorghe

Semnătură

Data

U.P.B.

Facultatea :IMST CAIET DE SARCINI Nr.doc:

Pagina:4

Total pag. 6

Produs: Reductor conic

Capitolul 5. Probe, inspecţii şi încercări

Pe tot parcursul de fabricaţie serviciul CTC va urmări realizarea tuturor cerinţelor din P IV nr.1457 şi din notele aferente desenelor de execuţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia unui Produs.doc