Tehnologia unui Produs

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 208 în total
Cuvinte : 49010
Mărime: 776.74KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoleru Stefan

Cuprins

Tema de proiectare

CAPITOLUL 1 – Caietul de sarcini al produsului

1.1. Date generale

1.1.1. Proiectarea ansamblului. Analiza proiectării.

1.1.1.1. Principalele caracteristici tehnice

1.1.2. Condiţii tehnice impuse produsului

1.1.2.1. Cerinţe de funcţionare şi performanţă

1.1.2.2. Cerinţe legale şi de reglementare

1.1.2.3. Proiecte similare anterioare

1.1.2.4. Cerinţe esenţiale pentru proiectare şi dezvoltare

1.1.3. Validarea proiectării

1.1.4. Controlul modificărilor în proiectare

1.2. Cuprinsul Caietului de sarcini

Procedura de sistem Analiza contractelor

CAPITOLUL 2 – Perfecţionarea produsului

2.1. Considerente generale

2.2. Analiza modurilor de defectare şi a efectelor acestora

2.3. Îmbunatăţirea proiectului produsului

2.4. Analiza tehnologicităţii produsului

2.5. Studiul proiectelor existente pe piaţă, analiza preferinţelor beneficiarilor

2.6. Încercări de laborator şi probe ale prototipurilor

2.7. Analiza reclamaţiilor beneficiarilor

2.8. Evaluarea satisfacţiei clientului

CAPITOLUL 3 – Planul calităţii

3.1. Introducere

3.2. Obiectivele calităţii

3.3. Conţinutul Planului calităţii

3.3.1. Structura. Scop

3.3.2. Domeniul de aplicare

3.3.3. Definiţii şi prescurtări

3.3.3.1. Definiţii

3.3.3.2. Prescurtări

3.3.4. Documente de referinţă

3.3.5. Responsabilităţi

3.3.6. Planul calităţii şi sistemul calităţii

3.3.7. Analiza contractului

3.3.8. Controlul proiectării

3.3.9. Controlul documentelor şi al datelor

3.3.10. Aprovizionare

3.3.11. Controlul produsului controlat de client

3.3.12. Identificarea şi trasabilitatea produsului

3.3.13. Controlul proceselor

3.3.14. Inspecţii şi încercări

3.3.15. Controlul echipamentelor de inspecţie, masurare şi control

3.3.16. Stadiul inspecţiilor şi incercărilor

3.3.17. Controlul produsului neconform

3.3.18. Acţiuni corective şi preventive

3.3.19. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare şi livrare

3.3.20. Controlul înregistrarilor calităţii

3.3.21. Auditurile interne ale calităţii

3.3.22. Instruirea personalului

3.3.23. Service

3.3.24. Tehnici statistice

3.3.25. Lista procedurilor

Procedura de sistem identificarea şi trasabilitatea materialelor şi produselor

System Procedure Materials And Products Identification And Traceability

CAPITOLUL 4 – Pregatirea fabricaţiei

4.1. Consideraţii generale

4.2. Pregătirea utilajelor, instalaţiilor, maşinilor şi suprafeţelor de producţie

4.3. Aprovizionarea locurilor de muncă

4.4. Controlul produselor de la furnizori

Procedura de lucru pentru Aprovizionare

CAPITOLUL 5 – Realizarea produsului

5.1 Stabilirea rolului funcţional al reperului

5.2. Alegerea materialului optim pentru confecţionarea reperului

5.3. Caracteristicile funcţional constructive ale materialului

5.4. Semifabricatul iniţial sau piesa semifabricat iniţială cu adaosurile de prelucrare

5.5. Tehnoligicitatea construcţiei piesei

5.6. Stabilirea clasei din care face parte piesa şi procesul tehnologic tip

5.7. Analiza preliminară a realizarii suprafeţelor şi stabilirea succesiunii optime a

prelucrării lor

5.8. Principiile de proiectare a structurii procesului tehnologic tip

Extras din document

Capitolul 1. Obiectivul caietului de sarcini

Aceste instrucţiuni au fost redactate pentru siguranţa utilizatorilor conform prezentelor instrucţiuni pentru a asigura o funcţionare îndelungată şi ireprosabilă a maşinii.

Prezentul caiet de sarcini se va pastra pentru orice consultare ulterioară.

Când se va vinde prezentul produs, se vor preda odată cu acesta şi instrucţiunile de punere în funcţiune şi utilizare. Noul utilizator va fi informat despre funcţionarea acestuia şi despre diferitele atenţionări.

Înaintea instalării produsului, se verifică dacă condiţiile de amplasare şi reglajul maşinii pe care se montează sunt compatibile.

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia “Reductorului conic”.

Reductoarele realizează momente de antrenare a piuliţei de acţionare a tijei armăturii, cu / fără preluarea de forţe axiale.

Capitolul 2. Componenţa şi funcţionare

Carcasa este o piesa turnată cu geometrie de complexitate medie, în schimb cu o precizie ridicată deoarece o eroare între cele două axe ce se intersectează la 900 ar duce la frecări în funcţionare, deteriorarea ansamblului din care face parte şi distrugerea componentelor ce se rotesc şi a celor suport ce asigură rotaţia cât şi a angrenajului din interiorul carcasei.

Reductorul este de tip conic, iar construcţia angrenajului este compactă.

Conform desenului şi tabelului de componenţă pinionul este lăgăruit cu rulmenţi axiali 6007 NR. Reductorul conic permite ca mişcarea să fie transmisă la 900. Carcasa reductorului conic fixează poziţia relativă a roţilor dinţate. Ca urmare, pentru asigurarea unei angrenări cât mai corecte este necesară o bună rigiditate a carcasei.

Nume şi prenume Sandu Alina Conf.dr.ing.Voiculescu Ionelia Prof.dr.ing.AmzaGheorghe

Semnătură

Data

U.P.B.

Facultatea :IMST CAIET DE SARCINI Nr.doc:

Pagina:3

Total pag. 6

Produs: Reductor conic

Capitolul 3. Caracteristici tehnice

Caracteristicile tehnice ale “Reductorului conic” sunt:

- Jocul de angrenaj: 0.15÷0.25 mm

- Jocul axial la bucşa de antrenare: 0.1÷0.3 mm

- Jocul în rulmenţii axiali: 0.1÷0.3 mm

- Jocul axial la roata conică: 0.1÷0.5 mm

- Sarcina axială maximă: 23.000 daN

- Momentul de ieşire maxim: 1000 Nm

- Momentul de intrare maxim: 285 Nm

- Avantajul mecanic: 3.5

- Masa: 23.1 kg

Capitolul 4. Cerinţe generale ale sistemului de management al calităţii

Materialele din care se execută componentele ansamblului rotoric vor fi numai cele ale căror standard sunt în vigoare. De asemenea, execuţia şi controlul se vor efectua ţinând seama de instrucţiunile şi procedurile prevăzute în sistemul de management al calităţii.

La execuţia reperelor componente se vor respecta condiţiile şi indicaţiile din documentaţie privind toleranţe, abateri de formă şi poziţie, tratamente termice, controale nedistructive.

Reductorul conic al cărui material este FC 200, se va executa conform indicaţiilor din desen.

Verificarea filetelor exterioare se va face cu calibru.

Pentru toate reperele se vor intocmi fişe de măsurători la cotele ce formează ajustaje.

La montaj se va asigura poziţia găurilor din cozile pinioanelor în acelaşi plan ca în desen.

Nume şi prenume Sandu Alina Conf.dr.ing.Voiculescu Ionelia Prof.dr.ing.AmzaGheorghe

Semnătură

Data

U.P.B.

Facultatea :IMST CAIET DE SARCINI Nr.doc:

Pagina:4

Total pag. 6

Produs: Reductor conic

Capitolul 5. Probe, inspecţii şi încercări

Pe tot parcursul de fabricaţie serviciul CTC va urmări realizarea tuturor cerinţelor din P IV nr.1457 şi din notele aferente desenelor de execuţie.

Preview document

Tehnologia unui Produs - Pagina 1
Tehnologia unui Produs - Pagina 2
Tehnologia unui Produs - Pagina 3
Tehnologia unui Produs - Pagina 4
Tehnologia unui Produs - Pagina 5
Tehnologia unui Produs - Pagina 6
Tehnologia unui Produs - Pagina 7
Tehnologia unui Produs - Pagina 8
Tehnologia unui Produs - Pagina 9
Tehnologia unui Produs - Pagina 10
Tehnologia unui Produs - Pagina 11
Tehnologia unui Produs - Pagina 12
Tehnologia unui Produs - Pagina 13
Tehnologia unui Produs - Pagina 14
Tehnologia unui Produs - Pagina 15
Tehnologia unui Produs - Pagina 16
Tehnologia unui Produs - Pagina 17
Tehnologia unui Produs - Pagina 18
Tehnologia unui Produs - Pagina 19
Tehnologia unui Produs - Pagina 20
Tehnologia unui Produs - Pagina 21
Tehnologia unui Produs - Pagina 22
Tehnologia unui Produs - Pagina 23
Tehnologia unui Produs - Pagina 24
Tehnologia unui Produs - Pagina 25
Tehnologia unui Produs - Pagina 26
Tehnologia unui Produs - Pagina 27
Tehnologia unui Produs - Pagina 28
Tehnologia unui Produs - Pagina 29
Tehnologia unui Produs - Pagina 30
Tehnologia unui Produs - Pagina 31
Tehnologia unui Produs - Pagina 32
Tehnologia unui Produs - Pagina 33
Tehnologia unui Produs - Pagina 34
Tehnologia unui Produs - Pagina 35
Tehnologia unui Produs - Pagina 36
Tehnologia unui Produs - Pagina 37
Tehnologia unui Produs - Pagina 38
Tehnologia unui Produs - Pagina 39
Tehnologia unui Produs - Pagina 40
Tehnologia unui Produs - Pagina 41
Tehnologia unui Produs - Pagina 42
Tehnologia unui Produs - Pagina 43
Tehnologia unui Produs - Pagina 44
Tehnologia unui Produs - Pagina 45
Tehnologia unui Produs - Pagina 46
Tehnologia unui Produs - Pagina 47
Tehnologia unui Produs - Pagina 48
Tehnologia unui Produs - Pagina 49
Tehnologia unui Produs - Pagina 50
Tehnologia unui Produs - Pagina 51
Tehnologia unui Produs - Pagina 52
Tehnologia unui Produs - Pagina 53
Tehnologia unui Produs - Pagina 54
Tehnologia unui Produs - Pagina 55
Tehnologia unui Produs - Pagina 56
Tehnologia unui Produs - Pagina 57
Tehnologia unui Produs - Pagina 58
Tehnologia unui Produs - Pagina 59
Tehnologia unui Produs - Pagina 60
Tehnologia unui Produs - Pagina 61
Tehnologia unui Produs - Pagina 62
Tehnologia unui Produs - Pagina 63
Tehnologia unui Produs - Pagina 64
Tehnologia unui Produs - Pagina 65
Tehnologia unui Produs - Pagina 66
Tehnologia unui Produs - Pagina 67
Tehnologia unui Produs - Pagina 68
Tehnologia unui Produs - Pagina 69
Tehnologia unui Produs - Pagina 70
Tehnologia unui Produs - Pagina 71
Tehnologia unui Produs - Pagina 72
Tehnologia unui Produs - Pagina 73
Tehnologia unui Produs - Pagina 74
Tehnologia unui Produs - Pagina 75
Tehnologia unui Produs - Pagina 76
Tehnologia unui Produs - Pagina 77
Tehnologia unui Produs - Pagina 78
Tehnologia unui Produs - Pagina 79
Tehnologia unui Produs - Pagina 80
Tehnologia unui Produs - Pagina 81
Tehnologia unui Produs - Pagina 82
Tehnologia unui Produs - Pagina 83
Tehnologia unui Produs - Pagina 84
Tehnologia unui Produs - Pagina 85
Tehnologia unui Produs - Pagina 86
Tehnologia unui Produs - Pagina 87
Tehnologia unui Produs - Pagina 88
Tehnologia unui Produs - Pagina 89
Tehnologia unui Produs - Pagina 90
Tehnologia unui Produs - Pagina 91
Tehnologia unui Produs - Pagina 92
Tehnologia unui Produs - Pagina 93
Tehnologia unui Produs - Pagina 94
Tehnologia unui Produs - Pagina 95
Tehnologia unui Produs - Pagina 96
Tehnologia unui Produs - Pagina 97
Tehnologia unui Produs - Pagina 98
Tehnologia unui Produs - Pagina 99
Tehnologia unui Produs - Pagina 100
Tehnologia unui Produs - Pagina 101
Tehnologia unui Produs - Pagina 102
Tehnologia unui Produs - Pagina 103
Tehnologia unui Produs - Pagina 104
Tehnologia unui Produs - Pagina 105
Tehnologia unui Produs - Pagina 106
Tehnologia unui Produs - Pagina 107
Tehnologia unui Produs - Pagina 108
Tehnologia unui Produs - Pagina 109
Tehnologia unui Produs - Pagina 110
Tehnologia unui Produs - Pagina 111
Tehnologia unui Produs - Pagina 112
Tehnologia unui Produs - Pagina 113
Tehnologia unui Produs - Pagina 114
Tehnologia unui Produs - Pagina 115
Tehnologia unui Produs - Pagina 116
Tehnologia unui Produs - Pagina 117
Tehnologia unui Produs - Pagina 118
Tehnologia unui Produs - Pagina 119
Tehnologia unui Produs - Pagina 120
Tehnologia unui Produs - Pagina 121
Tehnologia unui Produs - Pagina 122
Tehnologia unui Produs - Pagina 123
Tehnologia unui Produs - Pagina 124
Tehnologia unui Produs - Pagina 125
Tehnologia unui Produs - Pagina 126
Tehnologia unui Produs - Pagina 127
Tehnologia unui Produs - Pagina 128
Tehnologia unui Produs - Pagina 129
Tehnologia unui Produs - Pagina 130
Tehnologia unui Produs - Pagina 131
Tehnologia unui Produs - Pagina 132
Tehnologia unui Produs - Pagina 133
Tehnologia unui Produs - Pagina 134
Tehnologia unui Produs - Pagina 135
Tehnologia unui Produs - Pagina 136
Tehnologia unui Produs - Pagina 137
Tehnologia unui Produs - Pagina 138
Tehnologia unui Produs - Pagina 139
Tehnologia unui Produs - Pagina 140
Tehnologia unui Produs - Pagina 141
Tehnologia unui Produs - Pagina 142
Tehnologia unui Produs - Pagina 143
Tehnologia unui Produs - Pagina 144
Tehnologia unui Produs - Pagina 145
Tehnologia unui Produs - Pagina 146
Tehnologia unui Produs - Pagina 147
Tehnologia unui Produs - Pagina 148
Tehnologia unui Produs - Pagina 149
Tehnologia unui Produs - Pagina 150
Tehnologia unui Produs - Pagina 151
Tehnologia unui Produs - Pagina 152
Tehnologia unui Produs - Pagina 153
Tehnologia unui Produs - Pagina 154
Tehnologia unui Produs - Pagina 155
Tehnologia unui Produs - Pagina 156
Tehnologia unui Produs - Pagina 157
Tehnologia unui Produs - Pagina 158
Tehnologia unui Produs - Pagina 159
Tehnologia unui Produs - Pagina 160
Tehnologia unui Produs - Pagina 161
Tehnologia unui Produs - Pagina 162
Tehnologia unui Produs - Pagina 163
Tehnologia unui Produs - Pagina 164
Tehnologia unui Produs - Pagina 165
Tehnologia unui Produs - Pagina 166
Tehnologia unui Produs - Pagina 167
Tehnologia unui Produs - Pagina 168
Tehnologia unui Produs - Pagina 169
Tehnologia unui Produs - Pagina 170
Tehnologia unui Produs - Pagina 171
Tehnologia unui Produs - Pagina 172
Tehnologia unui Produs - Pagina 173
Tehnologia unui Produs - Pagina 174
Tehnologia unui Produs - Pagina 175
Tehnologia unui Produs - Pagina 176
Tehnologia unui Produs - Pagina 177
Tehnologia unui Produs - Pagina 178
Tehnologia unui Produs - Pagina 179
Tehnologia unui Produs - Pagina 180
Tehnologia unui Produs - Pagina 181
Tehnologia unui Produs - Pagina 182
Tehnologia unui Produs - Pagina 183
Tehnologia unui Produs - Pagina 184
Tehnologia unui Produs - Pagina 185
Tehnologia unui Produs - Pagina 186
Tehnologia unui Produs - Pagina 187
Tehnologia unui Produs - Pagina 188
Tehnologia unui Produs - Pagina 189
Tehnologia unui Produs - Pagina 190
Tehnologia unui Produs - Pagina 191
Tehnologia unui Produs - Pagina 192
Tehnologia unui Produs - Pagina 193
Tehnologia unui Produs - Pagina 194
Tehnologia unui Produs - Pagina 195
Tehnologia unui Produs - Pagina 196
Tehnologia unui Produs - Pagina 197
Tehnologia unui Produs - Pagina 198
Tehnologia unui Produs - Pagina 199
Tehnologia unui Produs - Pagina 200
Tehnologia unui Produs - Pagina 201
Tehnologia unui Produs - Pagina 202
Tehnologia unui Produs - Pagina 203
Tehnologia unui Produs - Pagina 204
Tehnologia unui Produs - Pagina 205
Tehnologia unui Produs - Pagina 206
Tehnologia unui Produs - Pagina 207
Tehnologia unui Produs - Pagina 208

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia unui Produs.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Motor Supraalimentat cu Aprindere prin Comprimare

CAP. 1 STUDIUL DE NIVEL AL ACESTUI MOTOR Studiul parametrilor principali ai autovehicolului 4l: Tabelul 1.1 Marca şi Model Nr. cilindri Amplasare...

Proces Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Tip Tambur cu Frictiune 70C-2406016

Introducere Progresul tehnico-ştinţific în construcţia de maşini în mare măsură determină dezvoltarea şi modernizarea întregii ramuri în toată...

Proces si Sistem de Productie pentru Produsul Carcasa

PARTEA I PROCES SI SISTEM DE PRODUCTIE PENTRU PRODUSUL CARCASA MEMORIUL TEHNICO – ECONOMIC CAPITOLUL 1 DATE INITIALE GENERALE Proiectarea...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Lucrare Licenta - Inginerie Economica Industriala

PARTEA I.PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE 1. Analiza funcțional - constructivă a piesei 1.1 Codificarea și clasificarea suprafețelor piesei...

Proiectarea unui Turbocompresor de Supraalimentare pentru un MAS

Tema proiectului Sa se proiecteze un turbocompresor de supraalimentare pentru un M.A.S. destinat unui autoturism de clasa medie, utilizând...

Arbore cu Came

Cap.1. Proiectarea tehnologiei de fabricare a elementelor mecanismului de distribuţie ce echipează autoturismul Dacia Logan 1.4 MPI 1.1. Analiza...

Proiectarea unei Piese de Tip Arbore

ETAPA I. ALEGEREA MATERIALULUI. Conform desenului de executie piesa din tema este confectionata din OLC 45 STAS 880 - ; cu urmatoarele...

Ai nevoie de altceva?