Transmisia Mecanica pentru Actionarea Unei Masini de Lucru

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Transmisia Mecanica pentru Actionarea Unei Masini de Lucru.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

1. Studiul soluţiilor similare: 02
1.1 Generalităţi 02
1.2 Studiu asupra transmisiilor mecanice 03
1.3 Studiu asupra reductoarelor cu roţi dinţate. Firme producătoare 03
1.4 Studiu asupra cuplajelor permanente mobile 06
1.5 Studiu asupra motoarelor electrice asincrone trifazate. Firme producătoare 14
1.6 Studiu asupra sistemelor de acţionare. Aplicaţii 18
2. Alegerea soluţiei pentru proiectare: 19
2.1 Stabilirea schemei mecanice a sistemului de acţtionare 19
2.2 Alegerea motorului electric 21
2.3 Determinarea parametrilor principali la nivelul arborilor 24
3. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale: 25
3.1 Alegerea tipului de curea si a poziţiei de funcţionare a curelei 25
3.2 Calculul transmisiei prin curele (trapezoidale) 26
3.3 Calculul forţelor din transmisia prin curele (trapezoidale) 27
3.4 Proiectarea roţilor de curea şi a modului de pretensionare a curelei 33
4. Proiectarea angrenajelor: 39
4.1. Alegerea materialului, a tratamentului termic şi a tehnologiei de executare 39
4.2. Determinarea elementelor dimensionale principale ale angrenajelor (aw, mn, z1, z2, ad) 40
4.3. Calculul geometric al angrenajului real 45
4.4. Verificarea funcţionării angrenajului 47
4.5. Calculul de verificare la rezistenţă a dinţilor (presiune de contact, încovoiere) 47
4.6. Alegerea lubrifiantului şi a sistemului de ungere 49
5. Calculul arborilor: 54
5.1. Alegerea materialului şi a caracteristicilor mecanice ale acestuia, t.t. sau termochimic 54
5.2. Forţele care acţionează pe arbori 54
5.3. Predimensionarea arborilor 55
5.4. Stabilirea distanţei dintre reazeme şi a poziţiei forţelor faţă de reazeme 55
5.5. Calculul arborilor la încovoiere şi torsiune 56
5.6. Proiectarea formei arborelui 61
6. Alegerea şi verificarea asamblărilor organelor maşini pe arbori: 62
7. Alegerea şi verificarea rulmenţilor: 65
7.1. Alegerea sistemului de montaj 65
7.2. Alegerea tipului de rulment şi a caracteristicilor din STAS 65
7.3. Verificarea rulmentului la capacitatea dinamică de încărcare sau la durabilitate 66
7.4. Alegerea soluţiilor de fixare axială 67
7.5. Alegerea lubrifiantului şi a sistemului de ungere 69
7.6. Alegerea sistemului de etanşare şi a etanşărilor 69
BIBLIOGRAFIE 71

Extras din document

MATERIAL GRAFIC

a. Asamblul general al sistemului de acţionare (minimum 2 proiecţii)

b. Desenul de execuţie pentru arborele de intrare al reductorului

TRANSMISIA MECANICĂ

PENTRU

ACŢIONAREA UNEI MAŞINI DE LUCRU

1. Studiul soluţiilor similare.

1.1 Generalităţi.

Transmisiile mecanice sunt mecanisme care servesc la transmiterea energiei, de obicei cu modificarea turaţiilor şi, prin urmare, a forţelor şi momentelor, iar câteodată, cu modificarea felului sau a legii de mişcare.

Transmisiile mecanice se folosesc în următoarele cazuri:

- când turaţia maşinii de lucru este diferită de turaţia maşinii motoare;

- când momentul motor la maşina de lucru este diferit cu cel al maşinii motoare;

- când se cere o variaţie a turaţiei maşinii de lucru;

- când cu un motor se antrenează mai multe mecanisme sau maşini;

- când axele arborilor maşinii de lucru au poziţii diferite de cea a axei arborelui motorului;

- când maşina de lucru are o mişcare diferită de cea a motorului.

Transmisiile mecanice pot fi cu elemente rigide (contact direct), sau flexibile (contact indirect), mişcarea se poate transmite prin angrenare/frecare, iar raportul de transmitere poate fi constant sau variabil.

Cele mai folosite transmisii sunt transmisiile cu angrenaje. Angrenajele se construiesc într-o mare varietate de forme. În schema din tabelul 1.1 este prezentată o clasificare a angrenajelor. În această clasificare sunt cuprinse toate tipurile de angrenaje. De exemplu: angrenajul cilindric paralel exterior drept, numit de obicei în practică angrenaj cilindric; angrenajul conic încrucişat exterior numit angrenaj pseudoconic, angrenajul globoidal încrucişat numit angrenaj melcat, etc.

Angrenajele montate în carcase închise se numesc reductoare, deoarece, de obicei, servesc la reducerea turaţiei arborelui motor. Uneori reductoarele sunt folosite şi ca amplificatoare de turaţie (i< 1).

În schema din tabelul 1.2 este prezentată o clasificare a reductoarelor.

În cazul transmisiilor cu raport de transmitere variabil, acesta poate fi variat în trepte sau continuu. Pentru varierea raportului de transmitere în trepte se utilizează cutiile de viteze, roţile de schimb, transmisiile prin curele cu roţi etajate sau de schimb şi transmisiile combinate.

Tabel. 1.1 Clasificarea angrenajelor

Clasificarea angrenajelor după poziţia reciprocă a axelor paralele concurente încrucişate

după forma roţilor cilindrice, conice, hiperboloidale, pseudoconice, melcate

după sensul de rotire a roţilor exterioare, interioare

după forma şi orientarea dinţilor dinţi drepţi, dinţi înclinaţi, dinţi curbi, dinţi în V şi W

Tabel. 1.2 Clasificarea reductoarelor

Reductoare după felul angrenajului cilindrice, conice, elicoidale, pseudoconice, melcate, combinate, planetare,

după poziţia arborelui orizontale, verticale

după numărul de trepte cu o treaptă, cu două trepte, cu mai multe trepte

Pentru varierea continuă a raportului de transmitere se folosesc variatoarele şi transmisiile combinate din variatoare sau reductoare cu motoare electrice de turaţie variabilă. Transmisiile se pot clasifica şi din punctul de vedere al puterii transmise. Astfel se întâlneşte transmisia de putere şi transimia cinematică (puterea este redusă şi are rolul de a învinge rezistenţele de mişcare).

1.2 Studiu asupra transmisiilor mecanice (criterii pentru alegerea diferitelor tipuri de transmisii).

Transmiterea puterii la un anumit raport de transmitere se poate realiza folosind o mare varietate de tipuri de transmisii. De aceea se pune problema alegerii variantei celei mai raţionale din punct de vedere tehnico - economic. Astfel trebuie să fie luaţi în considerare următorii factori: randamentul, gabaritul, durabilitatea, condiţiile tehnologice de fabricaţie şi montaj, condiţiile de exploatare, preţul de cost, etc. Unii dintre aceşti factori sunt contradictorii (de exemplu, nu este raţional ca la un raport de transmitere mare să fie ales un reductor melcat deoarece are un randament scăzut cu toate că prezintă avantajul unui gabarit redus).

Pentru alegerea unei transmisii mecanice corespunzătoare temei impuse trebuie să se ţină seama de următoarele recomandări:

a. La rapoarte de transmitere constante şi distanţe relativ reduse dintre axe se recomandă utilizarea reductoarelor cu roţi dinţate;

b. La rapoarte de transmitere variabile, se utilizează cutiile de viteze şi mai rar variatoarele de turaţie;

c. Când se pune problema reglării automate a turaţiei în raport de condiţiile de funcţionare a maşinii se pot utiliza variatoarele de turaţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Transmisia Mecanica pentru Actionarea Unei Masini de Lucru.doc