Transmisie cu Reductor Cil-cil

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 19 fișiere: doc, jpg, bmp
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 2631
Mărime: 6.97MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ion Andonescu
Să se proiecteze o transmisie cu reductor cil-cil

Cuprins

Memoriu tehnic

1. Descrierea construcţiei şi rolul funcţional al reductorului.1

2. Funcţionare .3

3. Justificarea soluţiei alese.3

4. Întreţinerea dispozitivului .3

5. Norme de protecţia muncii.3

6. Recomandări pentru proiectarea reductorului cilindric-coaxial.4

7. Rodajul.6

Memoriu justificativ de calcul

1.1 Calcule preliminare.8

1.2 Calculul treptei 1.12

1.3 Calculul treptei a 2-a.32

1.4 Verificarea ungerii.49

2. Calculul transmisiei prin curele.51

3. Dimensionarea si verificarea arborilor.54

4. Calculul penelor şi al canalelor de pană.72

5. Dimensionarea carcasei în plan vertical, ale şuruburilor de fixare,

ştifturilor şi bosajelor.74

6. Alegerea capacelor de rulmenţi, capacelor de vizitare, dopurilor de

golire si aerisire.76

Bibliografie.79

Extras din document

MEMORIU TEHNIC

Orice maşină este un complex de corpuri materiale cu funcţii şi mişcări determinate, destinat să execute un lucru mecanic util, legat de un proces de producţie sau de transformare a energiei.

Parţile constructive ale complexului “maşină” sunt organele de maşini, care pot avea aceeaşi formă sau forme asemănătoare şi cu posibilitate de proiectare specifică.

Proiectarea maşinilor şi organelor de maşini trebuie să satisfacă următoarele cerinţe principale: funcţionalitate superioară, fiabilitate ridicată, execuţie şi exploatare căt mai eficiente din punct de vedere economic, sigurantă în exploatare.

1. Descrierea construcţiei şi rolul funcţional al reductorului.

Transmisiile mecanice dintre motor şi maşina de lucru, măresc sau micşorează

turatia, respectiv momentul transmis, modifică sensul sau caracterul maşinii, protejează organele maşinii motoare contra sarcinilor. Reductoarele pot fi cu una, două sau mai multe trepte de reducere.

În funcţie de poziţiile relative ale arborelui motor şi condus, reductoarele, sunt de mai multe feluri:

- cu roţi dinţate cilindrice;

- cu roţi dinţate conice sau pseudoconice;

- cu combinaţii de roţi dinţate conice sau angrenaje melcate cu roţi dinţate cilindrice.

Reductoarele cu roţi dinţate au avantajele: raportul de transmitere constant, gabarit redus, randament ridicat, posibilitatea de realizare a unor transmisii pentru sarcini mari, întreţinere simplă şi ieftină, etc.

Elementele principale ale unui reductor, indiferent de tip sunt următoarele: carcasa (corp + capac), angrenajele, arborii, lagărele şi elemente auxiliare. Carcasele se execută în general din fontă prin turnare. Este prevăzută cu nervuri care au următoarele scopuri: măresc rigiditatea ansamblului, reduc zgomotul şi vibraţiile, măresc suprafaţa efectivă de răcire a reductorului.

Din punct de vedere constructiv reductorul cilindric-coaxial are următoarele elemente principale.

Carcasa trebuie să asigure poziţia relativă corectă a arborilor (prin intermediul lagărelor) şi roţilor dinţate servind ca şi baie de ulei. Carcasa se compune din două părţi: corp şi capac protejând angrenajului faţă de mediul exterior.

Carcasele reductoarelor trebuie să îndeplinească următoarele funcţiuni :

- să asigure preluarea sarcinilor ce apar în timpul funcţionării;

- să asigure închiderea liniilor de forţă prin fundaţie;

- să protejeze angrenajele contra unor factori externi;

- să păstreze lubrifiantul necesar pentru ungerea angrenajelor;

- să asigure schimbul de caldura cu exteriorul.

Ţinând seama de cerinţele arătate mai sus, prin forma lor constructivă, carcasele reductoarelor trebuie să satisfacă urmatoarele condiţii: rezistenţă şi stabilitate corespunzătoare, posibilitatea de prelucrare şi asamblare simplă, ungerea bună a angrenajelor şi rulmenţiilor, răcire corespunzătoare, posibilitatea de control şi supraveghere în funcţionare, etc.

Carcasa se sprijină pe tălpi prevăzute cu găuri pentru fixare în fundaţie.

Ea se asamblează prin şuruburi şi se centrează cu ajutorul unor ştifturi cilindrice .

Angrenajele cilindrice cu dinţi înclinaţi sunt angrenaje cu axe paralele.În comparaţie cu angrenajele cilindrice cu dinţi drepţi, preintă urmatoarele avantaje:

gradul de acoperire este mai mare şi ca urmare capacitatea portantă este mai mare;

produc un zgomot mai redus. Ca dezavantaje se pot mentiona: aparitia forţei axiale,

necesitatea utilizarii unor lagăre radial-axiale.

Roţile dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi pot fi:

- cu înclinare simplă;

- cu înclinare dublă cu canal pe mijloc;

La roţi cilindrice cu dinţi înclinaţi cu înclinare simpla şi dublă unghiul de înclinare este 8-20 de grade, iar la roti cu dinţi în V unghiul de înclinare este 35-45 de grade.

Arborii pe care sunt fixate angrenajele sunt arbori drepţi. Ei sunt proiectaţi cât mai scurţi pentru a avea o rigiditate cât mai mare şi a asigura o construcţie compactă a reductoarelor.

Arborele de intrare face corp comun cu pinionul cilindric.Acesta este rezemat cu ajutorul a doi rulmenţi radiali axiali cu role conice. Arborele de intermediar face corp comun cu pinionul cilindric al treptei a doua. Acesta este rezemat cu ajutorul a doi rulmenţi radiali axiali cu role conice.

Lagărele sunt în marea majoritate a cazurilor cu rulmenţi. Tipul şi mărimea rulmenţilor vor fi în funcţie de: valoarea şi sensul forţelor ce solicită arborele, tipul construcţiei alese etc.

Rulmenţii radial-axiali cu role conice si sunt proiectaţi pentru a prelua încărcări combinate (radiale şi axiale). Un rulment poate prelua încărcarea axiala într-un singur sens. Din acest motiv se impune montarea celui de-al doilea rulment, care să preia sarcina axiala din sens opus.

Elementele auxiliare aflate în componenta reductorului, fiind strict necesare unei bune funcţionari sunt: elemente de etanşare, elemente pentru controlul nivelului de ulei din baia reductorului ( joje, vizoare ), elemente pentru deplasarea şi transportul reductorului (inele de ridicare, umeri de ridicare etc.), elemente pentru fixarea şi poziţionarea rulmenţilor şi roţilor dinţate pe arbori în carcasă, şurub de golire, roata de curea, capace de fixare a rulmenţiilor, şaibă si piuliţă pentru fixarea rulmenţiilor radiali-axiali, etc.

Varianta prezentată se caracterizează prin următoarele aspecte constructive:

• pinionul cilindric de la treapta I face corp comun cu arborele de intrare;

• pinionul cilindric de la treapta a II-a face corp comun cu arborele intermediar;

• carcasa reductorului e turnată din două bucăţi plasate în plan orizontal;

• arborele de intrare se sprijină pe lagăre cu rulmenţi radiali axiali (montaţi în X) montaţi în casetă;

• arborele de intrare şi arborele de ieşire sunt etanşaţi prin montarea manşetelor de rotaţie în capace;

• ungerea roţilor dinţate şi a lagărelor se asigură cu ulei de tip TIN82 EP ales din STAS 10588-76, prin barbotare şi stropire;

• asamblarea carcasei superioare şi inferioare se realizează şuruburi, centrarea lor fiind asigurata cu ştifturi de centrare, controlul uleiului se face cu ajutorul unui vizor STAS 7639-80.

Preview document

Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 1
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 2
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 3
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 4
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 5
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 6
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 7
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 8
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 9
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 10
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 11
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 12
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 13
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 14
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 15
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 16
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 17
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 18
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 19
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 20
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 21
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 22
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 23
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 24
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 25
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 26
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 27
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 28
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 29
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 30
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 31
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 32
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 33
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 34
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 35
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 36
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 37
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 38
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 39
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 40
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 41
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 42
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 43
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 44
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 45
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 46
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 47
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 48
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 49
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 50
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 51
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 52
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 53
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 54
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 55
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 56
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 57
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 58
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 59
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 60
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 61
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 62
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 63
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 64
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 65
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 66
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 67
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 68
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 69
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 70
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 71
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 72
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 73
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 74
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 75
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 76
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 77
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 78
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 79
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 80
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 81
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 82
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 83
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 84
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 85
Transmisie cu Reductor Cil-cil - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • 2.bmp
 • 3.bmp
 • 4.bmp
 • 5.bmp
 • 6.bmp
 • 7.bmp
 • 8.bmp
 • untitled.bmp
 • bibliografie.doc
 • calculul penelor si al canalelor de pana.doc
 • coperta cil cil.doc
 • CUPRINS.doc
 • Dimensionarea carcasei in plan vertical ale suruburilor de fixare.doc
 • dimensionarea si verificarea arborilor.doc
 • MEMORIU TEHNIC CIL CIL.doc
 • Proiect cil cil.doc
 • transmisie curele.doc
 • arbore.jpg
 • DANTURI.jpg

Alții au mai descărcat și

Organe de Mașini

Consideratii generale Transmisiile mecanice dintre motor si masina electrica de lucru maresc sau micsoreaza viteza, respectiv momentul transmis;...

Proiect Organe de Masini

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze o transmisie mecanica pentru actionarea unei masini de lucru. Transmisia mecanica este de forma: a) motor...

Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice

OBIECTIVELE Proiectului Işi propune evidenţierea elementelor de bază ale proiectării subansamblurilor mecanice, utilizate la autovehicule rutiere....

Proiectarea unei Transmisii Mecanice Reductoare cu Schema Cinematica

I. TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze o transmisie mecanica reductoare cu schema cinematica din figura alaturata formata dintr-o transmisie prin...

Pompă cu Piston cu Simplu Efect

TEMA PROIECTULUI Să se realizeze schema şi fluxul tehnologic de transport a produselor în stare lichidă utilizând o pompă cu piston cu simplu...

Proiectarea Reductorului Cilindric cu Dinti Inclinati

1.Memoriul tehnic. Activitatea umană a fost, este şi va fi orientată întotdeauna spre folosirea legilor naturii pentru realizarea unei vieţi mai...

Dispozitiv de Prindere a Piesei in Cazul Frezarii

Tema proiectului Să proiecteze un dispozitiv în fază desen de execuţie pentru prinderea semifabricatului din desenul de mai jos, la prelucrarea...

Reductor Conic cu Dintii Drepti

ÎNTRODUCERE Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectării maşinilor, conceperea mai profundă a...

Ai nevoie de altceva?