Aspecte Clinice si Evolutive in Sepsisul Neonatal

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Clinice si Evolutive in Sepsisul Neonatal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 139 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sef de lucrari dr. Tatiana Ciomartan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Medicina

Cuprins

Motivaţia alegerii temei 4
A. Parte teoretică 5
Introducere: Terminologia şi clasificarea sepsisului neonatal 8
Cap. 1: Statusul imunologic al fătului şi nou-născutului 8
- Imunitatea celulară 9
- Imunitatea umorală 12
Cap. 2: Factorii care condiţionează sepsisul neonatal 13
- Factori de risc 13
- Factori de risc materni 13
- Factori ce ţin de nou-născut 14
- Factori determinanţi (etiologici) 15
Cap. 3: Patogenie 20
- Modalităţi de transmitere a infecţiei 21
- Diseminarea septicemică 22
- Anomalii imunologice în sepsis 24
Cap. 4: Tabloul clinic 29
- Sepsisul cu debut precoce 30
- Sepsisul cu debut tardiv 31
- Forme clinice localizate 33
Cap. 5: Investigaţiile în sepsis 37
Cap. 6: Diagnosticul pozitiv şi diferenţial 44
Cap. 7: Tratamentul sepsisului neonatal 47
- Tratamentul profilactic 48
- Tratamentul curativ 48
- Măsuri igieno-dietetice 48
- Susţinerea funcţiilor vitale 50
- Tratamentul etiologic 51
- Tratamentul formelor localizate 54
- Tratamentul patogenic 56
- Posibile opţiuni terapeutice 56
- Conduita în faţa suspiciunii de sepsis 66
Cap. 8: Evoluţie şi prognostic 68
Cap. 9: Complicaţiile sepsisului neonatal 70
- Sindromul de coagulare intravasculară diseminată 70
- Şocul septic 74
- Disfuncţia organică multiplă 86
- Complicaţii iatrogene 90
B. Cercetare personală 94
1. Material şi metode 95
- Obiectivul studiului 95
- Populaţia studiată 95
- Criteriile de includere 95
- Variabilele studiate 96
- Analiză statistică 100
2. Rezultate 101
A. Caractere generale ale lotului studiat 101
B. Antecedente. Factori de risc 107
C. Agentul etiologic 108
D. Aspecte clinice 111
E. Investigaţii 114
F. Tratament 118
G. Evoluţie. Complicaţii 123
3. Discuţii 130
4. Concluzii 134
Bibliografie 136

Extras din document

Motivaţia alegerii temei

Osler spunea cândva: “Să cunoşti Sifilisul înseamnă să ştii medicină”. Parafrazând această afirmaţie, se poate spune că “A cunoaşte Sepsisul înseamnă să ştii medicină”. Este o afirmaţie ce poate părea exagerată şi totuşi ea este foarte adevărată, deoarece tratamentul sepsisului, în general, şi al sepsisului neonatal, în special, rămâne încă o provocare pentru orice clinician. Şi acest lucru se întâmplă în condiţiile în care s-au înregistrat, în ultimii ani, progrese remarcabile în terapie, fundamentate pe o mai bună înţelegere a patogeniei procesului septic.

Câteva date raportate în Statele Unite sunt relevante pentru înţelegerea gravităţii acestei afecţiuni: o creştere cu 137% a sepsisului cu Gram (-) între 1990 - 2000, cu o incidenţă anuală estimată la 400000 - 500000 cazuri în fiecare an. La nou-născuţi, incidenţa variază între 1 şi 8 cazuri noi de sepsis la 1000 de nou-născuţi vii. Şocul septic apare în proporţie de 5 - 30% la copii cu sepsis, iar letalitatea prin sepsis este de aproximativ 25 - 30%. Este, deci, o afecţiune redutabilă, grevată la nou-născut şi de particularităţile vârstei. Nu în ultimul rând, aspectul financiar este demn de luat în seamă, cheltuielile pentru tratament fiind estimate la 5 - 10 miliarde $ anual.

În ceea ce priveşte ţara noastră, nu se cunoaşte cu precizie prevalenţa acestei afecţiuni la nici o grupă de vârstă. Deşi în ultimii ani s-au realizat îmbunătăţiri importante, mai ales în terapia intensivă, inclusiv neonatală, totuşi dificultăţile de ordin financiar menţin încă un decalaj faţă de ţările occidentale.

Am ales această temă deoarece m-a impresionat numărul încă mare de decese determinate de o afecţiune gravă, dar al cărui prognostic poate fi net îmbunătăţit printr-un diagnostic şi tratament precoce. Deşi ţara noastră nu dispune de resursele existente în occident, sper că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, personalul medical avizat va putea stabili diagnosticul în timp util şi va pune la dispoziţia pacienţilor cel mai bun arsenal terapeutic.

A. PARTE TEORETICǍ

INTRODUCERE

TERMINOLOGIA ŞI CLASIFICAREA SEPSISULUI NEONATAL

Sepsisul neonatal reprezintă infecţia sistemică a nou-născutului. În funcţie de momentul debutului există două forme de sepsis neonatal: precoce (debut în primele 7 zile post-partum) şi tardiv (debut în intervalul 8 - 28 zile de la naştere). Incidenţa sepsisului neonatal este de 1-8 la 1000 de nou-nǎscuţi vii.9 Aceste valori sunt variabile în funcţie de greutatea la naştere, fiind de 26 la 1000, pentru prematurii cu greutate foarte micǎ la naştere (< 1000g) şi de 8-9 la 1000 pentru nou-nǎscuţi având între 1000-2000g la naştere.5, 31 Meningita se asociazǎ în aproximativ 1/3 dintre cazuri, având o incidenţǎ de 0,2-0,4 la 1000 de nou-nǎscuţi.5 În ceea ce priveşte şocul septic, acesta apare într-un procent de 5-30% dintre nou-nǎscuţii cu sepsis.37

Terminologia sepsisului a suferit modificări radicale în ultimii 10 ani datorită încercărilor continue făcute pentru înţelegerea complexităţii acestui proces. Aceasta a fost adaptată şi modificată atât pentru adulţi cât şi pentru nou-născuţi şi copii după prevederile conferinţei ACCP / SCCM1 (American College of Chest Physicians / Society of Critical Care Medecine) desfăşurată în 1992. Cu această ocazie s-au definit următorii termeni:

Bacteriemie = prezenţa bacteriilor viabile în torentul circulator confirmată prin hemocultură. Terminologia se adaptează în funcţie de etiologie: viremie, respectiv fungemie.

Infecţie = proces caracterizat de răspuns inflamator al gazdei faţă de pătrunderea microorganismelor la nivelul ţesuturilor sterile ale gazdei.

Sindromul de răspuns inflamator sistemic (prescurtat SIRS) = răspuns inflamator sistemic faţă de o serie de agresiuni severe caracterizat prin cel puţin două condiţii din cele de mai jos:

• temperatura > 38C sau < 36C

• alura ventriculară > 90/minut

• frecvenţa respiratorie > 20/minut şi PaCO2 < 32 mmHg

• numărul leucocitelor > 12000/mm3 sau < 4000/mm3 sau forme nesegmentate >10% din totalul leucocitelor

Pentru nou-născuţi mai utile sunt următoarele criterii19:

• temperatura > 38°C sau < 36°C

• alura ventriculară > +2DS (deviaţii standard) faţă de limita superioară a normalului

• frecvenţa respiratorie > +2DS peste limita superioară a normalului

• numărul leucocitelor > 12000/mm3 sau < 4000/mm3 sau forme nesegmentate > 10% din totalul leucocitelor

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Clinice si Evolutive in Sepsisul Neonatal.doc