Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 17355
Mărime: 381.37KB (arhivat)
Publicat de: Edmond Ivașcu
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII 5
 2. CAPITOLUL II: PERSONALITATEA: DEFINIRE, STRUCTURĂ, ORGANIZARE, TEORII 6
 3. 1. Teorii asupra personalităţii 6
 4. 2. Structura personalităţii 7
 5. 3. Organizarea personalităţii 8
 6. 4. Tipologia personalităţii 9
 7. 5. Aspecte clinico-medicale ale teoriilor asupra personalităţii 10
 8. 6. Tulburări de personalitate 11
 9. CAPITOLUL III: EVOLUŢIA CONCEPTELOR PRIVIND STRUCTURILE DE PERSONALITATE DIZARMONICE 12
 10. CAPITOLUL IV: PSIHOPATII – ASPECTE GENERALE 16
 11. 1. Definire, frecvenţă 16
 12. 2. Clasificări ale psihopatiilor 18
 13. 3. Etiopatogenie 20
 14. 3. 1. Evoluţia concepţiilor etiopatogenice 20
 15. 3. 2. Factori ereditari 21
 16. 3. 3. Elemente psihologice şi sociologice 23
 17. 3. 4. Factori ambientali 23
 18. 3. 5. Rolul familiei 24
 19. 3. 6. Dezvoltarea particularităţilor patologice ale personalităţii dizarmonice 27
 20. CAPITOLUL V: ASPECTE PSIHOPATOLOGICE 28
 21. 1. Puncte cheie în dezvoltarea personalităţilor dizarmonice 28
 22. 2. Aspecte clinice în psihopatii 32
 23. 3. Forme clinice 33
 24. 4. Diagnosticul pozitiv în psihopatii 39
 25. 5. Probleme de diagnostic diferenţial 40
 26. 6. Metode de investigare în psihopatii 41
 27. CAPITOLUL VI: PRINCIPII DE PRATAMENT ŞI PROFILAXIE ÎN PSIHOPATII 44
 28. 1. Asistenţa intraspitalicească 45
 29. 2. Asistenţa extraspitalicească 47
 30. 3. Profilaxia în psihopatii 47
 31. CAPITOLUL VII: PRINCIPII DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ ÎN PSIHOPATII 49
 32. 1. Expertiza medico-legală psihiatrică: scopuri, dificultăţi 49
 33. 2. Descernământul: definire, criterii de stabilire 50
 34. 3. Disociabilitatea şi complicaţiile delicvenţelor 52
 35. 4. Psihopatiile şi delicvenţa 53
 36. 5. Stabilirea discernământului asupra infracţiunilor comise în cazul personalităţilor dizarmonice 57
 37. CAPITOLUL VIII: CONTRIBUŢII PERSONALE 59
 38. CAPITOLUL IX: CONCLUZII 71
 39. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din proiect

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII

Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale psihiatrice ale psihopatiilor, abordarea acestei teme fiind sugerată de problemele de ordin psihiatric, sociologic şi medico-legal ridicate de aceste stări patologice.

Din punct de vedere psihiatric, psihopatiile, în special psihopatiile de nucleu, situate la limita dintre normalitate şi boală, precum şi la limita dintre decompensare nevrotică şi psihotică, constituie şi astăzi un domeniu controversat al psihiatriei, prin manifestările clinice complexe şi problema dificilă a tratamentului.

În privinţa implicaţiilor sociologice, psihopaţii sunt persoane inadaptate social, reprezentând uneori un real pericol. De asemeni, în prevenţia şi, ulterior, în reinserţia socială a acestor subiecţi, un rol important îi revine societăţii.

Din punct de vedere medico-legal, conduita socială, precum şi comportamentul deviant, antisocial ridică probleme dificile în ceea ce priveşte cercetarea penală conform Codului de Procedură Penală. Psihopatiile au pus şi continuă să pună probleme în privinţa stabilirii discernământului precum şi a măsurilor de siguranţă medicală ce se impun atât în timpul unei eventuale detenţii cât şi, ulterior, prin luarea în evidenţă specială şi tratament în centrele de profil.

CAP. II. PERSONALITATEA:

definire, structură, organizare, teorii

1. Teorii asupra personalităţii:

Complexitatea noţiunii de personalitate, precum şi multiplele laturi din care această prob lemă poate fi abordată, face ca încercările de a defini acest concept să se afle abia în faza de “defrişare preliminară” (I.Nuttin).

Există, astfel, un mare număr de divergenţe în această privinţă, dar şi o serie de idei comun acceptate.

Sheldon apreciază personalitatea ca o organizare dinamică a aspectului cognitiv, afectiv, plus organizarea psiho-filozofică şi morfologică a individului.

Sivadon consideră personalitatea ca o structură unitară care se dezvoltă apărându-şi identitatea, creându-şi autonomia în raport cu mediul social şi material în care este integrată.

Moran afirmă că personalitatea este o organizare dinamică a aspectelor intelectuale, afective, pulsionale, voluntare ale individului.

G.W.Allport introduce ideea că personalitatea este o organizare dinamică a sistemelor psihice şi individuale, ce permit şi determină adaptarea la condiţiile sociale în care trăieşte individul.

Se poate afirma, deci, că personalitatea este un ansamblu dinamic, unitar şi integrat de însuşiri, procese şi structuri psuhofilozofice şi psiho-sociale ce diferenţiază conduita unui om în raport cu altul, asigurându-i o adaptare originală la mediu.

Personalitatea are o dezvoltare ontogenetică; astfel: nou născutul este un individ, dar nu o personalitate.

Golu arată că personalitatea nu se încheagă in primii 2 – 5 ani de viaţă (după cum afirmă S.Freud) ci este vorba despre o evoluţie de lungă durată, cu caracter stadial.

2. Structura personalităţii.

Sivadon, ca şi alţi numeroşi autori, consideră personalitatea ca pe o totalitate organizată, dar altceva decât suma părţilor.

Teoretic, personalitatea ar putea fi structurată pe trei axe:

a. Principale – ce permit descrierea, interpretarea şi explicarea persoanei (25-30% din domeniul personalităţii) Ar fi cam la axe principale;

b. Secundare – câteva zeci;

c. Incidentale – sub 5% - câteva zeci de mii.

Freud structurează personalitatea pe trei zone.

I. Sinele: - cuprinde impulsiuni biologice, primitive – partea înnăscută a personalităţii (nevoi şi trebuinţe). Reprezintă psihicul de la naştere, ce stă la baza diferenţierilor ulterioare.

II. Eul: - reprezintă partea personalităţii care stabileşte legătura cu lumea în care trăieşte individul. Este determinat de experienţa individuală şi dictează activităţi ce pot fi conştiente, preconştiente, inconştiente.

III. Supraeul: - ia naştere în perioada educaţiei, mai ales în perioada identificării cu părintele de acelaşi sex. Este puternic influenţat de părinţi şi de societate.

În concepţia lui Brown, personalitatea cuprinde 3 planuri:

1. Panul inferior (soma).

2. Planul intermediar – psihism orb – constând din instincte, aparenţe, afecte.

3. Planul superior – psihism conştient.

O părere mult mai acceptată este aceia că personalitatea este formată din:

1. Temperament;

2. Caracter;

3. Aptitudini.

Temperamentul constă din particularităţile înnăscute ale personalităţii, un ansamblu de caracteristici privind intensitatea, echilibrul şi mobilitatea proceselor de inhibiţie şi excitaţie la nivelul comportamentului şi al activităţii.

Caracterul cuprinde trăsăturile distincte ale unei persoane ce exprimă atitudinea faţă de sine, modul său de existenţă şi sistemul de valori.

Preview document

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 1
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 2
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 3
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 4
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 5
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 6
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 7
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 8
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 9
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 10
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 11
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 12
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 13
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 14
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 15
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 16
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 17
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 18
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 19
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 20
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 21
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 22
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 23
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 24
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 25
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 26
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 27
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 28
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 29
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 30
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 31
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 32
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 33
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 34
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 35
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 36
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 37
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 38
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 39
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 40
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 41
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 42
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 43
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 44
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 45
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 46
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 47
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 48
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 49
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 50
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 51
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 52
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 53
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 54
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 55
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 56
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 57
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 58
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 59
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 60
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 61
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 62
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 63
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 64
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 65
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 66
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 67
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 68
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 69
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 70
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 71
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 72
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 73
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 74
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 75
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 76
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 77
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 78
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 79
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 80
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 81
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 82
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 83
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 84
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 85
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 86
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 87
Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Medico-Legale Psihiatrice in Dizarmoniile Personalitatii
  • ANEXE.doc
  • Aspecte Medico-Legale Psihiatrice in Dizarmoniile Personalitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Capitolul 1. PREAMBUL Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată...

Constatarea medico-legală și Expertiza medico-legală

Constatarea medico-legală şi expertiza medico-legală 1. Introducere În perioada de după al doilea război mondial şi până în anul 2000,...

Starea de sănătate și caracteristicile ei în România

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Te-ar putea interesa și

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Violența Domestică

ARGUMENT În societate, omul nu poate trăi singur, izolat. El se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte relaţii ;...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Capitolul 1. PREAMBUL Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată...

Introducere în medicina legală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICO-LEGALE Medicina legală, criminalistica, toxicologia legală, psihiatria şi...

Medicină Legală

Denumirea acestei specialităţi este de medicină legală sau medicină judiciară (forensic medicine sau legal medicine), depinzând de sistemele...

Ai nevoie de altceva?