Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 18318
Mărime: 48.01KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor coordonator Olaru Eugenia
SCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ „FUNDENI“ BUCUREªTI

Cuprins

Cuprins

I. 1. Introducere: definiþie, istoric

2. Noþiuni de anatomie si fiziologie a cãilot biliare

3. Etiologie

4. Patologie

5. Anatomie patologicã

6. Simptomatologie

7. Investigaþii complementare

8. Diagnostic de certitudine si diferenþial

9. Evoluþie

10. Complicaþii

11. Profilaxie

12. Tratament

II. Rolul asistentei medicale în îngrijirea pacientului cu litizã biliarã

III. Proces de nursing (trei cazuri de bolnavi cu litiazã biliarã)

Bibliografie

Extras din document

Motto:

„Un zâmbet nu costã nimic, dar oferã mult. El îmbogãteste pe cei ce-l primesc, fãrã a-I face mai sãraci pe cei ce-l dãruiesc.

El ia numai o clipã, dar amintirea lui dãinuie uneori pentru totdeauna. Nimeni nu este atât de bogat si puternic încât sã poatã trece în viata fãrã el si nimeni nu este mai sãrac decât acela care poate fi îmbogãtit prin el.

Un zâmbet aduce fericirea în casã, bunã-vointã în muncã si este semnul prieteniei. El aduce odihna celor truditi, veselie celor tristi si este cel mai bun leac al naturii pentru necazuri.

Cu toate acestea zâmbetul nu poate fi cumpãrat, cersit, împrumutat sau furat, pentru cã el nu are valoare pentru nimeni pânã când nu este dãruit.“

„DIN ÎNtELEPCIUNEA ANTICHITÃtII“

Motivatia lucrãrii

Întrucât litiaza biliarã este o afectiune larg rãspânditã în întreaga lume cu o incidentã crescutã la toate vârstele începând de la populatia tânãrã, pânã la vârstele cele mai avansate, solicitând o îngrijire adaptatã atât particularitãtilor anatomo-patologice cât si personalitãtii pacientilor, consider cã litiaza biliarã este o temã potrivitã pentru lucrarea mea de diplomã.

În decursul celor 3 ani de învãtãmânt medical am observat o incidentã crescutã în aceastã cazuisticã.

I

1. Introducere

Istoricul bolii

Litiaza biliarã este o afectiune larg rãspânditã în întreaga lume. Incidenta acesteia creste odatã cu vârsta, statisticile necropsice, pentru femeia de rasã albã, demonstrând 5% pentru decada a III-a si 30% pentru decada a VII-a.

La o populatie asimptomaticã cu media de vârstã de 48 ani, incidenta litiazei biliare a fost de 7,5%.

În tara noastrã, frecventa colelitiazei este apreciatã la 222,51/100.000 de locuitori.

Litiaza biliarã este raportatã la toate vârstele începând de la nou-nãscuti pânã la vârstele cele mai avansate. Frecventa cea mai mare a bolii apare în decada a V-a. Cresterea frecventei litiazei biliare cu vârsta ar fi explicatã prin:

a. staza vezicularã, favorizatã, de reducerea aportului alimentar, viata sedentarã, reducerea contractilitãtii veziculare din cauza miasteniei, scã¬derea colecistokininei.

b. cresterea vâscozitãtii bilei cu tendinta de a trece din starea coloidalã de sol în cea de gel.

c. reducerea biligenezei cu alterarea compozitiei bilei.

d. cresterea colesterolemiei

e. scãderea hormonilor sexuali.

În ceea ce priveste raportul dintre sexe, predominatia sexului feminin de 2-4 ori mai mare este recunoscutã de toti autorii.

Pe o statisticã clinicã, raportul BF a fost de 1/3, iar pe o statisticã necroscopicã raportul a fost de 5/12. La femei boala devine mai devreme manifestatã clinic.

Predominanta femininã a afectiunii este explicatã prin compozitia diferitã a bilei la cele douã sexe, prin afectiunea estrogenilor si prin interventia sarcinii. S-a demonstrat cã la femei bila vezicularã are concentratia mai mare în substante solide decât la bãrbati (14% fatã de 9%) si sunt mai mici raporturile: acizi biliari 12a – hidroxilati / acizi biliari nehidroxilati (1,11 la femei fatã de 1,53 la bãrbati), sãruri biliare glicuronoconjugate / tauroconjugate (2,31 la femei fatã de 4,49 la bãrbati), acid colic/acid deoxicolic (70,74 la femei fatã de 1,21 la bãrbati).

Influenta mai mare a colelitiazei la femei de vârsta procreãrii, care, însã, nu a nãscut niciodatã, ar fi atribuitã influentelor hormonale. Aceastã frecventã este redusã la fetite înaintea menarhei si scade mult dupã menopauzã. Contractilitatea veziculei biliare descreste progresiv cu ciclul menstrual. La femeile cu litiazã biliarã aceastã pantã manifestã o regresiune semnificativã în zona folicularã a ciclului menstrual. Actiunea foliculinei de hipotonizare a veziculei biliare, prin staza pe care o antreneazã, favorizeazã litogeneza.

Atât la om cât si la animale litiaza biliarã este mai frecventã la femeia care a nãscut si anume mult mai frecventã la multipare decât la primipare si cu incidentã totusi mai crescutã la unipare fatã de nulipare.

Factorii care favorizeazã litogeneza în timpul sarcinii tin de hipercolesterolemie, de împiedicarea fluxului biliar prin cresterea presiunii abdominale si de hipotonia vezicularã din ultimul trimestru al sarcinii. Colecistografia efectuatã dupã nastere a demonstrat întârzierea evacuãrii veziculei biliare în 56% din cazuri.

Repartizarea geograficã diferitã a litiazei biliare sugereazã interventia unor factori genetici. Se stie cã litiaza biliarã este foarte frecventã în Europa, SUA, Orientul Mijlociu si necunoscutã în Indonezia, Egipt, Africa Centralã sau rarã în China, Japonia, India. Incidenta la europeni este aproape de douã ori mai mare decât la asiatici si africani.

Natura calculilor diferã dupã aria geograficã si dupã sex. În Europa si SUA, calculii sunt formati din colesterol si carbonat de calciu, în regiunea tropicalã predominã bilirubinatul de calciu – consecintã a proceselor hemolitice si a parazitozelor, în Africa de Sud, colesterol, fosfat si palmitat de calciu. În Japonia, în 1940 predominau calculii din bilirubinat de calciu pentru ca astãzi incidenta acestora sã scadã si sã predomine calculii de colesterol. Acest fenomen este atribuit europenizãrii regimului alimentar, în speranta cresterii aportului de grãsimi. În general, tipul caucazian înregistreazã cele mai mari concentratii în colesterol ale calculilor biliari, iar dintre sexe, sexul feminin.

Preview document

Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 1
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 2
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 3
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 4
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 5
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 6
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 7
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 8
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 9
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 10
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 11
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 12
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 13
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 14
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 15
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 16
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 17
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 18
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 19
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 20
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 21
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 22
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 23
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 24
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 25
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 26
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 27
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 28
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 29
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 30
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 31
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 32
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 33
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 34
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 35
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 36
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 37
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 38
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 39
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 40
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 41
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 42
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 43
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 44
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 45
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 46
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 47
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 48
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 49
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 50
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 51
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 52
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 53
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 54
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 55
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 56
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 57
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 58
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 59
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 60
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 61
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 62
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 63
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 64
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 65
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 66
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 67
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 68
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 69
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 70
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 71
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 72
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 73
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 74
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 75
Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu litiază biliară - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Rolul Asistentei Medicale in Ingrijirea Bolnavului cu Litiaza Biliara.doc

Alții au mai descărcat și

Îngrijirea Pacientelor cu Cancer la Sân

MEMORIU JUSTIFICATIV Fiecare din noi participam la însanatosirea sau îmbolnavirea noastra zi de zi. Cuvântul Participam arata rolul vital pe care...

Îngrijirea pacientului cu obezitate

MEMORIU EXPLICATIV ASUPRA LUCRARII CU TEMA OBEZITATEA MOTTO: “In esenta, alimentatia rationala a bolnavului nu se deosebeste de a unui om...

Hipertensiunea Arterială

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o importantă problemă de sănătate publică fiind cea mai frecventă boală...

Rolul asistentei medicale în ingrijirea pacientilor cu spondiloză cervicală

ARGUMENT In ultimele decenii reumatismele degenerative apar in prim plan al preocuparilorpopulatiei si asistentei medicale. Am putea afirma ca...

Obezitatea

I.1.ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA ŢESUTULUI ADIPOS Anatomia Ţesutului adipos. Încă din copilarie există o deosebire în ceea ce priveşte cantitatea de...

Îngrijirea Gravidei în Travaliu și Expulzie și a Lăuzei în Perioada de Lăuzie Imediată

MOTIVAŢIE Instruirea clinică în spital mi-a plăcut în toate secţiile,dar impresionată în mod deosebit am fost în sala de naştere.Acolo am...

Îngrijirea unui pacient cu litiază biliară

MOTIVAȚIE Vezica biliară (colecistul sau "fierea" populara) este un sac de mici dimensiuni, poziționat imediat sub ficat. Are rolul de a depozita...

Neoplasm Mamar

MOTIVAŢIA Am preferat să susţin la examen ,lucrarea de diploma „ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU NEOPLASM MAMAR”, din mai multe motive: mi-am dorit să...

Te-ar putea interesa și

Colecistita Acută

CAPITOLUL I ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA FICATULUI SI A CAILOR BILIARE 1.1Generalităţi privind aparatul digestiv. Aparatul digestiv cuprinde...

Particularități de îngrijire a bolnavului cu ciroză hepatică atrofică laennec

I. NOTIUNI DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE A FICATULUI I.1. ANATOMIA FICATULUI Ficatul este cea mai mare glanda a aparatului digestiv, organ...

Anatomia și Fiziologia Aparatului Digestiv

1.1 ANATOMIA FICATULUI Ficatul, cel mai voluminos viscer, este un organ glandular ce prezinta o gama larga de functii importante in cadrul...

Colecistita Acută

Colecistita acuta este o afectiune care se întâlneste la orice varsta, cu maximum de frecventa la vârsta mijlocie. Raportul femei/barbati este de...

Îngrijirea Bolnavului cu Obezitate

I. ARGUMENT Obezitatea este o stare patologică - din grupul bolilor de nutriție - sau fiziologică cu potențial patologic, care se referă la...

Ai nevoie de altceva?