Obiective si Activitati ale Organizatiei de Servicii Publice - Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Obiective si Activitati ale Organizatiei de Servicii Publice - Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Merceologie, Management, Medicina

Cuprins

Capitolul 1
Date de identificare a organizatiei. Aspecte legale de constituire si functionare, prezentarea activitatii
Capitolul 2
Obiective si activitati ale organizatiei de servicii publice: Sistem integrat de ingrijiri la domiciliu in judetul Suceava
Capitolul 3
Concluzii si propuneri

Extras din document

Capitolul 1

Date de identificare a organizatiei. Aspecte legale de constituire si functionare, prezentarea activitatii

Atribuţii principale ale instituţiei (conform legislaţiei în vigoare):

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava este unitate descentralizată a Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivelul judeţului Suceava, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează şi implementează programe locale de sănătate publică, organizează şi coordonează structurile sanitare, elaborează evidenţele statistice în probleme de sănătate publică şi asigură planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sistemul de sănătate.

În exercitarea atribuţiilor generale, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava îndeplineşte următoarele activităţi:

- coordonează şi evaluează realizarea indicatorilor programelor naţionale de sănătate care se derulează în judeţul Suceava şi organizează acţiuni de inspecţie sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii;

- realizează activitatea de eliberare a avizelor şi autorizaţiilor sanitare, conform legislaţiei sanitare în vigoare;

- elaborează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, programe comune de sănătate publică în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu organizaţii neguvernamentale de profil şi cu alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică;

- coordonează şi organizează activităţile privind asigurarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale;

- organizează reţeaua unităţilor sanitare publice din teritoriul judeţului Suceava;

- coordonează activităţile de medicină preventivă la nivelul judeţului Suceava;

- asigură monitorizarea şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei din judeţ;

- propune Ministerului Sănătăţii înfiinţarea, desfiinţarea, schimbarea sediului şi/sau a profilului unităţilor sanitare din subordine, pe baza unor studii de necesitate.

Puncte (sucursale) de lucru în judeţ:

Adresa Numele şi prenumele conducătorului punctului de lucru Funcţia

loc.Cîmpulung Moldovenesc

str.Dimitrie Cantemir nr.2 Dr.Sădean Dinu Florin şef compartiment teritorial de sănătate publică

loc.Fălticeni

str.Republicii nr.1 Dr.Pascal Cătălina şef compartiment teritorial de sănătate publică

loc.Rădăuţi

str.Ştefan cel Mare nr.25 Dr.Iliescu Diana şef compartiment teritorial de sănătate publică

loc.Vatra Dornei

str.Mihai Eminescu nr.14 Dr.Gavrilă Marta şef compartiment teritorial de sănătate publică

Cadrul legal de funcţionare al instituţiei (denumirea legilor, hotărârilor de guvern, ordine ale miniştrilor etc., după care funcţionează instituţia):

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.954/08.12.1998 privind organizarea constituirii direcţiilor de sănătate publică;

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.664/09.07.2003 privind aprobarea organigramei pentru direcţia de sănătate publică;

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1042/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene

Organizaţia / instituţia centrală căreia este subordonată direct instituţia:

Ministerul Sănătăţii

Structura organizatorică a instituţiei:

Total personal al instituţiei (toţi angajaţii instituţiei, inclusiv conducerea)

-nr.- Din care:

Personal de conducere al

instituţiei

-nr.- Personal de conducere al serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul instituţiei

-nr.- Personal de execuţie

-nr.-

179,5 18 14 161,5

Fisiere in arhiva (1):

  • Obiective si Activitati ale Organizatiei de Servicii Publice - Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava.doc