Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14719
Mărime: 76.80KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

I. Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă . pag. 3

I.1. Conceptul de consumator . pag. 3

II. Cadrul legislativ şi instituţional al protecţiei consumatorilor în România . pag. 5

II.1. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată – legea generală a consumului . pag. 5

II.2. Acte normative adoptate de către Guvernul României cu privire la protecţia consumatorilor, în aplicarea prevederilor generale ale O.G. nr. 21/1992 . pag. 7

II.3. Organisme ale administraţiei publice în domeniul protecţiei consumatorilor . pag. 15

III. Drepturile consumatorilor . pag. 17

IV. Cadrul legislativ şi instituţional al protecţiei consumatorului pe plan regional . pag. 21

IV.1. Politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor . pag. 21

IV.2. Evoluţia politicii comunitare în domeniul protecţiei consumatorilor . pag. 21

IV.3. Prevederile legislative europene în domeniul protecţiei consumatorilor . pag. 23

IV.4. Instituţii implicate în protecţia consumatorilor la nivelul Uniunii Europene . pag. 30

V. STUDIU DE CAZ . pag. 34

Extras din document

I. Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă

În cadrul politicilor de protecţie socială promovate de orice stat, politica privind consumatorul este o politică de sine stătătoare cu obiective, priorităţi şi instrumente proprii, bine integrată celorlalte politici ale statului.

Politica de protecţie a consumatorilor cuprinde acţiuni şi reglementări care se refră la reprezentarea consumatorilor, informarea acestora, siguranţa produselor şi a tranzacţiilor. Toate aceste aspecte au ca efecte importante asupra altor politici europene, precum Politica Agricolă Comună, Politica de protecţie a mediului. Politica în domeniul transporturilor şi al energiei, care includ reglementări referitoare la protecţia consumatorilor.

Următoarele domenii, care necesită acţiuni la nivel comunitar, reprezintă baza legislaţiei comunitare în acest sector :

- sanătatea şi siguranţa consumatorilor ţn ceea ce priveşte produsele şi serviciile

- protecţia intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, inclusiv modalităţi de rezolvare a conflictelor

- educarea şi informarea consumatorilor în legătură cu protecţia şi drepturile acestora

- promovarea şi reprezentarea intereselor consumatorilor

Astfel, politica de protecţie a consumatorului a devenit parte a unei politici mai ample de realizare a Pieţei Unice – perspectivă care i-a dat un nou impuls. Eliminarea frontierelor şi prevederile Pieţei Unice au determinat apariţia uni pieţe de peste 340 de milioane de consumatori şi prin urmare nevoia unei legislaţii specifice.

Noile programe de acţiune s-au concentrat pe următoarele priorităţi :

- reprezentarea consumatorilor (Comitetul Cosultativ al Consumatorilor a fost adoptat pentru a deveni mai reprezentativ)

- informarea consumatorilor

- securitatea produselor

- tranzacţii

Printre domeniile importante care au fost reglementate se numără siguranţa jucăriilor şi siguranţa produselor de ordin general, plăţile transfrontaliere, termenii contactuali neloiali, vânzările la distanţă şi partajarea timpului de utilizare.

Ultimul plan de acţiune în cadrul politicii de protecţie a consumatorilor (1999-2001) a definit domeniile majore de activitate ale acestei politici :

- reprezentarea şi educarea consumatorilor (“Euroghişee” de informare şi centre de consiliere)

- legislaţia referitoare la sănătatea şi siguranţa consumatorilor

- protecţia intereselor economice ale consumatorilor

Pentru a îndeplini criteriile economice ale aderării, România trebuie să realizeze compatibilitatea dintre politica de protecţie a consumatorilor şi standardele Uniunii în acest domeniu. Deşi o mare partea legislaţiei a fost armonizată cu cea a Uniunii Europene, mai trebuie adoptate o serie de reglementări care acoperă aspecte precum : creditul pentru consumatori, proprietatea utilizată în mod partajat, garanţiile asociate ţi sancţiunile.

În plus, România trebuie să îmbunătăţească structurile administrative care se ocupă de protecţia drepturilor consumatorilor.

Crearea unor zone libere cum este Comunitatea Europeană sau Acordul de Liber Schimb al Americii de Nord (NAFTA), fac din comerţul dintre state un element decisiv al economiei mondiale. Protecţia consumatorilor în relaţie cu comerţul internaţional are o importanţă majoră şi un impact semnificativ legat de capacitatea de armonizare a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor care influenţează succesul acordurilor de liber schimb între naţiuni.

I.1. Conceptul de consumator

În general, când se vorbeşte despre consumator, se face referire la o persoană fizică ce consumă în scop particular şi neprofesional, produse şi servicii oferite pe piaţă de producători, distribuitori-vânzători şi furnizori. Această definiţie evidenţiază trei caracteristici principale:

- Politica şi dreptul consumatorului, privite din perspectivă largă, implică toate categoriile de bunuri şi servicii şi se referă la toţi agenţii economici care intervin în producţia şi / sau circulaţia bunurilor şi serviciilor, indiferent de stadiul circulaţiei acestora;

- Noţiunea de consumator trebuie înţeleasă în contextul în care consumatorul este perceput nu doar ca un individ sau partener în schimburile comerciale de mărfuri ci şi ca reprezentant al unor interese colective alături de ceilalţi indivizi care formează grupul consumatorilor.

Dimensiunea colectivă a drepturilor şi politicii consumatorului trebuie percepută în condiţiile reanalizării rolului consumatorului faţă de agenţii economici.

- Conceptul de consumator este un concept unic dar difuz în sensul că statutul de consumator este valabil pentru fiecare dintre noi, dar grupul consumatorilor este prin natura lui eterogen. De exemplu, consumatorul nu acţionează în procesul de consum ca un producător, dar producătorul este în acelaşi timp şi consumator.

Preview document

Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 1
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 2
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 3
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 4
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 5
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 6
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 7
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 8
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 9
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 10
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 11
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 12
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 13
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 14
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 15
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 16
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 17
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 18
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 19
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 20
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 21
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 22
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 23
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 24
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 25
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 26
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 27
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 28
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 29
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 30
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 31
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 32
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 33
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 34
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 35
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 36
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 37
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 38
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 39
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 40
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 41
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 42
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 43
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 44
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 45
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 46
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 47
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 48
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 49
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 50
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 51
Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Protectia Consumatorilor Deziderat de Maxima Importanta a Romaniei in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Organisme Europene Implicate în Protecția Consumatorilor

INTRODUCERE Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a sănătăţii, siguranţei şi bunăstării economice a consumatorilor....

Analiza Comparativa a Calitatii Cuptoarelor cu Microunde Fata de Celelalte Cuptoare cu Microunde Existente pe Piata

1. INTRODUCERE Analiza comparativa a calitatii marfurilor ( A.C.Q.M.) Analiza comparativa a calitatii consta in aplicarea unor metodologii...

Protecția Consumatorului și Calitatea Produselor sau Serviciilor Comercializate

Introducere Calitatea şi consumatorul au devenit cele mai importante obiective ale managementului secolului XXI. În prezent, prin calitate se...

Calitatea Produselor și Serviciilor în Relație cu Protecția Consumatorului

Capitolul I Principiile directoare ale ONU privind protecţia consumatorului Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale...

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici si Metode Moderne de Control in Sistemele de Fabricatie

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Ai nevoie de altceva?