Studiu Comparativ Romania-Germania

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5303
Mărime: 641.39KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

Cuprins

CUPRINS

1.Scurtă prezentare a țărilor 2

România 2

Germania 3

2.Indicatori la nivelul economiei naționale 6

a) Suprafaţă (km2) 6

b) Populaţie 7

c) PIB/locuitor - Euro/locuitor 8

d) VAB/locuitor 9

e) Rata inflaţiei 10

f) Rata şomajului 12

g) Importuri, Exporturi, Balanţă comercială 13

h) Exporturi-mii euro 14

i) Balanta comerciala 14

3.Indicatori la nivelul agriculturii 16

Potenţial agricol 16

a) suprafaţă agricolă pe categorii de folosinţă 16

b) suprafeţe irigate 18

c) mecanizare 18

d) Chimizare 19

e) efective de animale 20

f) animale la 100 ha 20

Rezultate economice 21

a) producţii medii la principalele culturi vegetale (tone) 21

b) producţii totale/locuitor la principalele produse de origine vegetală (kg/loc) 24

c) producţii medii la principalele produse de origine animală (hg/an) 25

d) producţii totale/locuitor la principalele produse de origine animală 26

4. Principale reglementări pe pieţele agricole 27

Transferuri mai scazute catre programele nationale de dezvoltare rurala 27

Asistenta destinata sectoarelor cu probleme speciale - "articolul 68" 27

Noile reglementari UE le dau agricultorilor libertatea de a raspunde cererii in crestere 28

Extras din document

1.Scurtă prezentare a țărilor

România

România este situată în partea de sud-est a Europei, în Peninsula Balcanică, pe țărmul vestic al Mării Negre. Vecinii României sunt Ucraina (la nord și est), Republica Moldova (la est), Marea Neagra (la sud-est), Bulgaria (la sud), Serbia (la sud-vest) și Ungaria (la vest).

Din punct de vedere administrativ, teritoriul țării este împărțit în 41 de județe, plus municipiul București. La nivel local, fiecare județ este administrat de către un prefect și un consiliu județean. Împărțirea teritoriului pe județe este dublată de o împărțire pe 8 regiuni de dezvoltare, folosite pentru o mai bună coordonare a proiectelor de dezvoltare regională.

Relieful ţării noastre este foarte variat şi se caracterizează prin patru elemente: varietate, proporţionalitate, complementaritate şi dispunere simetrică. Câmpiile, dealurile şi munţii sunt răspândite în proporţii aproape egale pe teritoriul României: 35% munţi, 35% dealuri şi podişuri, 30% câmpii.

Partea muntoasă a ţării este reprezentată de Munţii Carpaţi, care formează un “arc” având centru Depresiunea Transilvaniei. Pe teritoriul României, din punct de vedere al modului de formare, Carpaţii se impart în 3 mari grupe muntoase şi anume: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Altitudinea maximă este de 2544 m (Vârful Moldoveanu) situate în grupa Făgăraş, parte a Carpaţilor Meridionali.

La exteriorul arcului carpatic se întind Subcarpaţii şi Dealurile de Vest, zone în care şi concentrarea populaţiei este mai mare datorită condiţiilor favorabile cultivării pomilor fructiferi şi a viţei de vie, creşterii animalelor şi concentrării resurselor minerale de subsol: sare, petrol, cărbuni. În afară de cele două formaţiuni de podiş, în partea estică a ţării se mai află Podişul Moldovei, în sud-est Podişul Dobrogei.

După “etajul” reprezentat de dealuri şi podişuri, urmează câmpiile, dintre care cele mai cunoscute sunt Câmpia Română, în partea de Sud a ţării şi Câmpia de Vest, o fâşie de verdeaţă în partea occidental a teritoriului.

Rețeaua hidrografică a țării este extrem de variată, râurile cu numeroși afluenți și lacurile putând fi întâlnite în toate colțurile țării. Dunarea, al doilea fluviu ca lungime din Europa, străbate Romania pe o porțiune de 1075 km, între Baziaș și Sulina. Fluviul izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Germania) și străbate 10 țări europene și 4 capitale: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. La vărsarea în Marea Neagră, Dunărea ne-a "răsfățat" cu una dintre cele mai frumoase delte de pe glob, o bogație inestimabilă a naturii - Delta Dunării. Dunarea formează în zona Porțile de Fier un defileu superb.

Alte râuri importante care izvorăsc sau tranzitează teritoriul României sunt: Someșul, Prutul, Mureșul, Oltul, Tisa, Jiul, Bega, Cerna. Caracteristic celor mai multe dintre râuri este faptul că ele străbat în general toate zonele de relief, oferind peisaje deosebite și defilee superbe - în zona muntoasă, firul de apa este îngust și apa curge cu viteze mari printre stânci și pietre, în zonele deluroase, cursul este mai lin, în timp ce în zona de câmpie lățimea este mult mai mare, iar solul este fertil, excelent pentru culturi agricole.

În România, putem întâlni o sumedenie de lacuri. Carpații Meridionali (în special grupele Făgăraș Retezat și Godeanu), dar și Carpații Orientali (Munții Rodnei) sunt cunoscuți pentru lacurile glaciare care s-au format în decursul timpului. Amintim aici Lacul Bâlea, Lacul Bucura - cel mai mare lac glaciar din România, Lacul Zănoaga, Lacul Gâlcescu, Lacul Capra și multe altele.

Clima țării este deterimantă de poziția pe glob și pe continentul european. Clima este temperat continentală, caracteristice fiind cele 4 anotimpuri și temperaturi medii anuale de circa 11 grade Celsius. Relieful influențează într-o măsură importantă temperaturile și precipitațiile. Zona Dobrogei este cunoscută ca zona cu cele mai sărace precipitații de pe teritoriul țării, aproximativ 400 mm anual. Urmează Câmpia Română cu 500 mm anual, însă o dată cu creșterea în altitudine, precipitațiile sunt mai frecvente, ajungând la peste 1000 mm anual în zona muntoasă.

Fauna și flora sunt foarte variate, fiind determinate într-o mare măsură de varietatea reliefului. Dintre cele aproximativ 3700 de specii de plante identificate pe teritoriul României, 23 au fost declarate monumente ale naturii.

Capitala țării este municipiul București, situat în partea centrală a Câmpiei Române. În funcție de numărul de locuitori, următoarele orașe importante ale țării sunt Iași, Cluj Napoca, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila și Oradea, toate având peste 200.000 de locuitori.

Ceea ce este însă important în această descriere este valoarea inestimabilă a bogățiilor de care dispune țara noastră. Pe lângă multitudinea de resurse naturale de care dispunem (dar care nu sunt exploatate eficient), avem zone în care peisajele încântă cu adevarat privirile celor care le pătrund. Natura este cea mai mare bogăție pe care o avem și de care trebuie sa ne îngijim așa cum se cuvine. Multe zone ale țării sunt extrem de rar pătrunse de turiști, iar promovarea lor este o problemă care trebuie să-și găsească o soluție cât mai rapidă.

Germania

Republica Federală Germania denumită colocvial Germania (Deutschland, sens literal: „Ţara Germană), este un stat în Europa Centrală. Face parte din organizaţii internaţionale importante precum Consiliul Europei (1951), OCDE, Uniunea Vest Europeană (1954), NATO (1955), Uniunea Europeană (1957), ONU (1973), OSCE şi din yona Euro.

Suprafața totală a teritoriului țării este de 357.021 km², relieful fiind preponderent muntos. Germania se invecinează cu nouă ţări europene: Danemarca, Olanda, Belgia, Franţa, Luxemburg, Elveţia, Austria, Republica Cehă şi Polonia. De asemenea are ieşire directă la Marea Baltică şi la Marea Nordului (Oceanul Atlantic).

Germania are o climă temperată, cu o temperatură medie anuală de 9 °C. Temperatura medie în ianuarie variază de la -6 °C până la +1 °C (în funcție de localitate și altitudinea ei), în timp ce temperatura medie a lunii iulie variază între 16 și 20 °C. Precipitațiile sunt mai mari în sud, unde se înregistrează 1.980 mm pe an, majoritatea sub formă de zăpadă. Capitala Germaniei este Berlin.

Preview document

Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 1
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 2
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 3
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 4
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 5
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 6
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 7
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 8
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 9
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 10
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 11
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 12
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 13
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 14
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 15
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 16
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 17
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 18
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 19
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 20
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 21
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 22
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 23
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 24
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 25
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 26
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 27
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 28
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 29
Studiu Comparativ Romania-Germania - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ Romania-Germania.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

CE INSEAMNA RECICLAREA? Recilarea este un concept tot mai des intalnit inca din secolul al XX-lea care doreste limitarea risipei de resurse pentru...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici și metode moderne de control în sistemele de fabricație

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Managementul Resurselor Umane - Managementul Carierei

Managementul Carierei Managementul modern pune în centrul preocuparilor sale omul ca principal factor al succesului organizației. Din acest motiv,...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice bugetare în România și Germania

Capitolul I Cadru conceptual și metodologic 1.1 Cheltuielile publice și structura cheltuielilor publice 1.1.1. Cheltuielile publice - se referă...

Structura socială - studiu comparativ al claselor sociale din Germania și România

Viața socială este o totalitate de raporturi interindividuale, care se obiectivează și se individualizează în instituții al căror element viu și...

Așezarea și Perceperea Impozitelor

1. Aspecte generale asupra impozitelor Impozitele reprezintă plăţi obligatorii care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil şi fără...

Piața muncii

CAPITOLUL I CONSILIEREA PROFESIONALA, O NECESITATE PENTRU TINERI Analizând piata institutiilor de studii superioare din România, observam ca...

Ai nevoie de altceva?