Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 16497
Mărime: 111.27KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Maria
Universitatea : 1Decembrie 1918 Alba Iulia FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Cuprins

CAP. I Obiectul de studiu şi evoluţia ştiinţei mărfurilor 4

1.1 Semnificaţie şi denumiri ale ştiinţei mărfurilor 4

1.2 Începuturile şi evoluţia ştiinţei mărfurilor 5

1.3 Metode şi modalităţi de cercetare în ştiinţa mărfurilor 6

1.4 Trăsături ale ştiinţei mărfurilor 8

1.5 Concepte referitoare la marfă 11

1.6 Factorii determinanţi ai proprietăţilor mărfurilor 13

CAP. II Calitatea mărfurilor 16

2.1 Definirea conceptului de calitate 16

2.2 Orientări actuale privind definirea calităţii produselor şi serviciilor 17

2.3 Caracteristicile calităţii produselor şi serviciilor 20

2.3.1 Elemente de definire a caracteristicilor calitaţii 20

2.3.2 Caracteristicile calităţii produselor 21

2.4 Atestarea calităţii produselor şi serviciilor 23

2.4.1 Omologarea produselor 23

2.4.2 Garantarea calităţii produselor şi serviciilor 25

CAP. III Mărfurile industriale 27

3.1 Aspecte generale privind mărfurile industriale 27

3.2 Clasificarea mărfurilor industriale 30

3.3 Mărfurile domotice – generalităţi 31

3.3.1 Aparate şi maşini electrocasnice 32

3.3.2 Aparate pentru pregătirea alimentelor 36

CAP. IV Analiza comparativă a calităţii cuptoarelor cu microunde 40

4.1 Introducere 40

4.2 Prezentarea produsului şi a grupei 43

4.2.1 Selectarea firmelor 43

4.2.2 Prezentarea produselor alese 46

4.2.3 Alegerea produsului etalon 46

4.3 Prezentarea caracteristicilor generale ale produsului 47 4.4 Prezentarea caracteristicilor de calitate utilizate în analiză 49

4.5 Metode de analiză comparativă 50

4.6 Concluzii 55

Bibliografie 57

Extras din document

CAPITOLUL I

OBIECTUL DE STUDIU ŞI EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MĂRFURILOR

1.1 Semnificaţie şi denumiri ale ştiinţei mărfurilor

Ştiinţa mărfurilor se constituie într-un sistem de cunoştinţe, tehnici şi metode orientate coerent spre cercetarea complexă a mărfurilor şi zonelor contingente problematici mărfii.

În evoluţia sa, acest domeniu a purtat variate denumiri. Cea mai cunoscută dintre aceste denumiri este cea de Merceologie, termen care este echivalent în limba română cu ,,studiul (ştiinţa) mărfurilor’’, expresia fiind împrumutată din limba italiană /DEX, 1995/, unde sa format din expresia latină mercis (= al mărfii) şi expresia grecească λογοζ, logos (= ştiinţă, cunoaştere).

În diverse limbi, această expresie a fost tradusă ca atare sau prin termeni echivalenţi.

În evoluţia sa, ştiinţa mărfurilor a purtat variate denumiri, în funcţie de concepţiile şcolii naţionale de merceologie, ale factorilor de decizie în politica învăţământului şi de concepţia autorilor de carte în acest domeniu.

Prima denumire a merceologiei în România a fost Cunosciinţa mărfurilor, aşa cum rezultă din Programele primelor şcoli comerciale şi din titlul lucrării lui M. Mallian, cunoscută ca fiind cea mai veche din lucrările de acest fel publicate în România.

Denumirile ulterioare au fost Productologie, Studiul Mărfurilor, Merceologie şi altele.

Sunt numeroase alte discipline cu conţinut merceologic, numite Materii prime, Ştiinţa materialelor sau pur şi simplu, Materiale, urmate de expresii (textile, celulozice, electrice, electrotehnice, de construcţii, de instalaţii ş.a.m.d.) care localizează domeniul concret de studiu şi care, în conţinutul lor, cuprind probleme strict specifice domeniului merceologic: descrieri generice, proprietăţi, nomenclator, sortiment, clasificări, marcare, ambalare, păstrare, transport, comercializare etc.

1.2 Începuturile şi evoluţia ştiinţei mărfurilor

Nevoia cunoaşterii mărfurilor este legată firesc de faza schimbului în natură, care presupunea o apreciere corectă a bunurilor schimbate, condiţie elementară pentru realizarea actului respectiv. Un progres real s-a înregistrat odată cu apariţia banilor, ca element-marfă mijlocitor al schimbului, care a facilitat schimburi pe scară mai largă, putând practic bazele comerţului. Între informaţiile referitoare la statele din antichitate, sunt numeroase cele care evocă preocupări de reglementare a producţiei de bunuri şi a comercializării acestora: calitate, uniformizarea unor caracteristici (începuturi ale standardizării), garantare, mâncare, depozitare, unităţi de măsură etc.

Un reper consacrat în stabilirea începuturilor unei ştiinţe îl constituie scrierea unei lucrări de notorietate în domeniu. Literatura de specialitate consideră începuturile merceologiei în lucrarea merceologiei sau pentru cunoaşterea celor mai alese mărfuri din străinătate (Göttingen, 1793-1800).

Mulţi autori caută însă promotori în rândul celor care au propus şi impus concepte şi noţiuni devenite curente în ştiinţa mărfurilor. Un plus de atenţie trebuie acordat informaţiilor despre lucrări cu fond merceologic consistent. O astfel de lucrare este: ‚‚ Tratato dai pesi, delle mercanzie, nonche d’altre cose che devono sapere i mercantanti delle diverse parti del mondo’’, având ca autor pe G.P. Balducci Pegoloti, publicat la Florenţa în anul 1440.

În secolul al XIX-lea, s-au iniţializat în Italia studii asupra teoriei comerţului, în cadrul cărora însă marfa este considerată ca obiect de schimb, preocupările în această privinţă urmărind doar ,,punerea în relief a caracteristicilor comerciale’’.

Începuturile merceologiei în România sunt legate firesc de consacrarea învăţământului comercial românesc deopotrivă prin lege şi în fapt. Cu certitudine se pot afirma că acest moment sa petrecut în anul 1864, când s-au înfiinţat şcolile comerciale de la Bucureşti şi de la Galaţi, în programele cărora a figurat district şi ,,Cunoscciinţa mărfurilor’’.

În privinţa începuturilor româneşti contingente ştiinţei mărfurilor, se evidenţiază manifestări chiar la începuturile învăţământului românesc, prin numeroase teme de factură merceologică predare la discipline conexe merceologiei: chimie, fizică, ştiinţe naturale, matematică, drept, economie etc.

Preview document

Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 1
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 2
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 3
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 4
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 5
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 6
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 7
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 8
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 9
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 10
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 11
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 12
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 13
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 14
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 15
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 16
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 17
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 18
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 19
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 20
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 21
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 22
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 23
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 24
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 25
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 26
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 27
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 28
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 29
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 30
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 31
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 32
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 33
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 34
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 35
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 36
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 37
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 38
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 39
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 40
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 41
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 42
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 43
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 44
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 45
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 46
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 47
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 48
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 49
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 50
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 51
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 52
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 53
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 54
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 55
Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Calitatea Marfurilor Domotice-Electrocasnice de pe Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

CE INSEAMNA RECICLAREA? Recilarea este un concept tot mai des intalnit inca din secolul al XX-lea care doreste limitarea risipei de resurse pentru...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici și metode moderne de control în sistemele de fabricație

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Te-ar putea interesa și

Mărfurile Domotice

Mărfurile pe care le studiem reprezintă cele mai recente produse industriale, proiectate şi realizate din noi materie prime, pe baza unor...

Ai nevoie de altceva?