Toate proiectele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Procedee de Purificare a Apelor Uzate din Rafinariile de Petrol

  Apele uzate din industria pentrolului provin de la extractia petrolului si de la rafinarii. Caracteristica acestor ape uzate este continutul lor in titei sau produse petroliere. Cele mai mari cantitati de ape uzate provin din rafinariile de petrol unde se folosesc cantitati importante de apa in procesul tehnologic. Printr-o buna gospodarire a apei in rafinarii si printr-o ingrijita exploatare a statiilor de epurare de la schele sau de la rafinarii se pot recupera cantitati importantede...

 • Purificarea Gazelor Industriale

  1.PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A COLOANEI DE ABSORBŢIE Proiectarea tehnologică a unei astfel de coloane constă în stabilirea necesarului de echilibre teoretice, a diametrului şi înălţimii. 1.1 Calculul debitelor şi concentraţiilor fluxurilor din coloana de absorbţie Operaţia de absorbţie are rolul de a elimina din fluxul de aer impurificat CO2 ul folosind ca absorbant soluţie apoasă de MDEA 30% masă. Fluxurile din coloana de absorbţie şi concentraţiile lor sunt cele prezentate în figura 1.:...

 • Practica SC Nico Protection Security Group SRL

  ARGUMENT In primul capitol am prezentat societatea la care sunt angajata: S.C. NICO PROTECTION SECURITY GROUP S.R.L. In cel de-al doilea capitol am ales sa vorbesc despre metodele de stabilire a pretului la societatea unde lucrez, datoritǎ posibilitǎţilor multiple pe care le oferǎ stabilirea unui preţ al unui produs sau serviciu şi a impactului foarte mare pe care politica de preţ a unei firme îl are asupra pieţei. În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii,...

 • Micro si Nanotehnologii de Prelucrare cu Fascicul de Electroni

  Introducerea in nanotehnologie Nanotehnologia este acea ramură a ştiinţei care permite crearea de materiale, de dispozitive şi de sisteme la scară nanometrică (1-100 nm), prin manipularea materiei la această scară, precum şi prin exploatarea noilor proprietăţi ce rezultă la scară nanometrică, având un puternic impact asupra numeroaselor aplicaţii comerciale, militare şi spaţiale. În cele ce urmează va fi prezentată o descriere de ansamblu al conceptului de nanotehnologie, pe baza unor...

 • Metalurgia Fontelor

  1.METALURGIA FONTEI Fierul pur nu prezinta importanta practica. In schimb, aliajele fierului cu carbonul-fonta si otelul-sunt materialele metalice cele mai utilizate in tehnica. Fonta este un aliaj de fier și carbon material casant, cu un conținut ridicat de carbon ( 2.04- 6.67%). Fonta se obtine in furnal, prin extragerea fierului din minereurile de fier. Ca urmare, totalitatea proceselor si operatiilor care urmaresc producerea fontei in furnal constituie o parte a metalurgiei fierului,...

 • Studiu si Analiza Asupra Proceselor de Realizare a Pieselor prin Turnare

  1.Noţiuni generale privind fonţele de turnătorie 1.1 Clasificare fontelor O primă categorie de fonte utilizate în turnătorie sunt cele denumite fonte de prima fuziune, obţinute în furnale. Aceste fonte în funcţie de compoziţia lor chimică sunt dirijate sub denumire de fonte brute fie spre: - turnătoriile de fontă (unde ele sunt retopite în diferite agregate de topire ,cubilou,cuptor cu inducţie, rotativ cu flacără etc, în vederea turnării pieselor,), sub forma de lingouri; - turnătoriile...

 • Laminorul de Profile Usoare si Mijlocii

  Laminorul de profile uşoare şi mijlocii este amplasat în cadrul S.C. LAMINORUL S.A. BRĂILA, în partea de sud – vest şi destinat prelucrării la cald a semifabricatelor (ţagle) din oţel carbon şi oţel slab aliat in vederea obtinerii profilelor uşoare şi mijlocii cu un grad mare de complexitate. Oţelurile carbon pot fi de calitate uzuală şi sunt denumite “oţeluri carbon obişnuite” după SR EN 10025:2004 sau oţeluri carbon de calitate după SR EN 10083:1998. - Oţelurile carbon obişnuite sunt...

 • Dimensionarea unui Cuptor cu Vatra Pasitoare

  GENERALITATI Cuptoarele industriale nu sunt realizate izolat intr-o unitate de productie, ele facand parte dintr-un ansamblu de agregate, instalatii si utilaje care se interconditioneaza conducand la realizarea unui program de fabricatie sau a unui produs. Din aceasta cauza este necesara cunoasterea si analizarea acestui ansamblu pentru a putea fi dimensionat tehnologic si apoi analizat din punct de vedere tehnico-econimic in mai multe variante. Ansamblul de lucrari care se realizeaza la...

 • Poluarea Apei din Activitatea de Extragere a Minereurilor

  1. Industria extractivă şi minereurile Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi minereuri), lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate face prin mineritul în subteran sau la suprafaţă, ori prin exploatarea puţurilor. Prin acţiunea vulcanilor, în care magma ajunge la suprafaţa scoarţei terestre prin crăpăturile acesteia,sunt aduse şi minerale sau metale sub formă de filoane de forme şi mărimi diferite,cum ar fi...

 • Modernizari la Departamentul Furnale si Influenta asupra Nivelului de Risc

  Studiu privind valoarea nivelurilor parţiale de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi ierarhizarea acestora. Stabilirea măsurilor de prevenire şi prioritizarea acestora în funcţie de ierarhia valorică şi de impact. Furnalul – prezentare generală Furnalul constituie agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în convertizor Evaluarea de risc trebuie să fie efectuată pentru a determina pericolele posibile şi riscurile la care...

 • Tehnologia de Fabricare a Elementelor Termobimetalice

  1. Introducere Lamela bimetalică este formată din două straturi de metal intim unite pe toată suprafaţa de contact, prin sudură sau lipire. Cele două metale au coeficienţi de dilatare diferiţi. La încălzire una din componente se dilată mai puternic ca cealaltă, termobimetalul se încovoaie la încălzire cu atât mai mult, cu cât mai mare este diferenţa dintre coeficienţii de dilatare ai ambelor componente. Componenta cu coeficient mai mic reprezintă componenta pasivă, iar cea cu coeficient de...

 • Combinatul Siderurgic Mittal Steel

  1.1 Generalităţi Combinatul Siderurgic MITTAL STEEL Galaţi a fost înfiinţat în anul 1961. Prin H.G. României nr. 29/1991 s-a organizat în forma de societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, conform legii 15/1990. Hotarârea de a construi la Galaţi acest important obiectiv naţional a fost luată pe baza unor studii aprofundate, comparative, care au relevat numeroase avantaje economice şi sociale legate de economicitatea transportului pe apă al materiilor prime şi...

 • Ape Uzate in Industria Metalurgica si Industriala

  1) Introducere Poluarea este procesul de alterare a mediilor de viaţă biotice şi abiotice şi a bunurilor create de om, cauzat mai ales de deşeurile provenite din activităţile umane,de origine industrială, agricolă, menajeră etc., dar şi din cauza unor fenomene naturale (erupţii vulcanice, furtuni de praf ori nisip, inundaţii etc.). Poluarea apelor este definită ca acea schimbare a compozitiei apelor care le face dăunătoare pentru sănătate oamenilor ,neadecvate pentru întrebuinţarea...

 • Impactul asupra Mediului a Deseurilor din Industria Metalurgica si Industriala

  1.Introducere Suntem posesorii informaţiei, tehnologiei şi ai unei conştiinţe a lucrului ce trebuie realizat. Singura întrebare ce apare este: “Putem oare să rezolvăm această problemă? Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte naşterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” (Lester Brown – „ Probleme globale ale omenirii” ). Industria reprezintă sectorul economic cu cea mai mare...

 • Compostarea Deseurilor Organice cu Ajutorul Viermiculturii

  Viermicultivarea este o metodă biologică de prelucrare a deşeurilor organice cu ajutorul ramelor, bazandu-se pe capacitatea acestora de a folosi în calitate de hrană diverse deşeuri organice provenite din agricultură, industria lemnului şi cea alimentară, de la abatoare,precum şi deşeuri menajere, transformîndu-le ulterior în îngrăşăminte organice foarte preţioase, cum ar fi de exemplu biohumusul si biocompostul Calitatea de transformator a deşeurilor organice este atribuita...

Pagina 2 din 7