Proiectele din domeniul Metalurgie și Siderurgie - pagina 5 din 7

Procese si Aparate de Ardere a Gazelor Combustibele

Introducere Clasificarea arzătoarelor de combustibil gazos. Arzătoarele de combustibil gazos se pot clasifica după diverse criterii. Un criteriu important care ţine seamă de procesele fizice ale arderii îl constituie modul de realizare al amestecului gazului şi aerului. În acest caz arzătoarele se pot clasifica în... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Sa se Analizeze Posibilitatea Rentabilizarii Fluxului Tehnologic al Piesei de Tip Fiting in Atelierele de Tratament Termic

CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN FONTELE MALEABILE 1.1. PREZENTARE GENERALĂ A FONTELOR MALEABILE Producţia bunurilor materiale constituie baza existenţei şi dezvoltării societăţii omeneşti, temelia întregii vieţi sociale. Dezvoltarea forţelor de producţie ale societăţii a... citește mai departe

86 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute

CAPITOLUL 1. STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ASUPRA STRUCTURII ŞI OŢELURILOR ALIATE Oţelurile aliate sunt aliaje Fe-C, care, pe lângă fier, carbon şi alte elemente însoţitoare (Si, Mn, S, P, O, N ), mai conţin şi unul sau mai multe elemente de aliere. Pentru a înţelege cum se formează... citește mai departe

87 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Bilanț Termoenergetic

CAPITOLUL I 1. BILANŢ TERMOENERGETIC Punctul de lucru : Cuptor de tratament termic B1; Centrale termice pentru încălzire; Cazan de abur 10 t; Cuptor uscare L5. Lucrările ce se vor executa pentru acesta sunt: - Date obţinute în urma măsurătorilor termice şi măsuri de îmbunătăţire a acestor parametri; -... citește mai departe

92 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnici si Instalatii de Colectare si Recuperare a Materialelor Feroase Provenite din Industria Metalurgica si Siderurgica

Capitolul 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Una dintre marile probleme ale vieţii moderne o constituie cea a colectării, stocării, neutralizării ori eliminării deşeurilor.Ea este relativ nouă, apărând şi dezvoltându-se rapid o dată cu revoluţia industrială. Deşeurile constituie astăzi deopotrivă o provocare ecologică, prin... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Extras Preview

Experimentări privind Realizarea de Straturi Subțiri de TIC

Determinările experimentale au avut două obiective principale: - obţinerea straturilor subţiri de carbură de titan depuse chimic din stare de vapori pe plăcuţe aşchietoare din carburi dure sinterizate. - proprietăţile straturilor subţiri de TiC, respectiv adâncimea stratului şi microduritatea . Obţinerea... citește mai departe

21 pagini 4 puncte Extras Preview

Cilindrii pentru Laminoarele de Profile

Fonta se obtine prin topirea si reducerea minereurilor de fier in cuptoare speciale numite furnale.Fontele obtinute in furnale se numesc fonte brute .Dupa compozitia chimica se deosebesc in fonte brute obisnuite si fonte brute aliate. Fonta prezinta urmatoarele caracterisrici generale:se toarna bine, se lucreaza... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Cercetări privind Înlocuirea unor Elemente de Aliere Scumpe Neecologice

1.1. Consideraţii privind alegerea Cr şi Mn ca potenţiale înlocuitoare a Ni şi Cu Selectarea Cr şi Mn dintre elementele de aliere curent utilizate în oţelurile clasice de construcţie, ca potenţiale înlocuitoare ale Ni şi Cu în oţelurile sinterizate, a plecat de la premisa că ele sunt considerate ca ecologice şi au... citește mai departe

27 pagini 5 puncte Extras Preview

Cristalografia Geometrică Morfologică

Pornind de la definiţia enunţată anterior, cristalografia poate fi împărţită astfel: - cristalografia geometrică morfologică (forma externă a poliedrilor) - cristalografia geometrică structurală (structura internă a cristaleor) şi care se mai numeşte cristalochimia; - cristalogeneza (studiul nucleaţiei, creşterii... citește mai departe

51 pagini 5 puncte Extras Preview

Modelarea Matematica a Procesului de Racire a Cocsului in Instalatia ISUC

COCSUL METALURGIC Cocsul metalurgic, se obţine prin distilarea uscata a huilelor, în cuptoare de cocsificare la t ≈ 900÷1100 0C Cocsul metalurgic este un combustibil solid, artificial, de culoare neagră argintie, la lovire are sunet metalic şi nu lasă urme pe hârtie. PROPRIETĂŢILE COCSULUI METALURGIC Compoziţia... citește mai departe

69 pagini 6 puncte Extras

Optimizarea Fluxului RH-Turnare Continua, in Vederea Cresterii Productivitatii si Imbunatatirii Calitatii Semifabricatelor Turnate Continuu

INTRODUCERE Turnarea continuă reprezintă o metoda veche de obţinere a semifabricatelor si produselor finite, care parcurge o perioadă de dezvoltare cantitativă si calitativă importantă, cu perspective tot mai largi pentru viitorul apropiat Tehnologia de elaborare a oţelului, a cunoscut importante dezvoltări, iar... citește mai departe

64 pagini 6 puncte Extras

Sudarea Otelurilor Austenitice

Capitolul .1. Probleme Generale 1.1.Obiectul proiectului . Obiectul proiectului îl constituie , realizarea în construcţie sudată a “Schimbătorului de căldură confecţionat din materialul X6CrNi 18-10”. Ne propunem să rezolvăm următoarele probleme : - evitarea coroziunii intercristaline; - evitarea fisurării la... citește mai departe

78 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiectarea unui Sistem Elastotactil pentru Urmărirea Rostului la Sudare

CAPITOLUL I MECANIZAREA ŞI AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE SUDARE 1.1. Generalităţi Tehnologia sudării ocupă pe plan mondial o pondere din ce în ce mai mare în activităţile industriale. Peste 60% din cantitatea de produse laminate din oţel fiind destinate realizării de structuri şi produse sudate. Sunt revelatoare în... citește mai departe

85 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Platina, Proiect Materiale Metalice

Caracteristici si propietati Platina este un metal nobil apartinand grupei metalelor platinice, grupa a 8-a a elementelor chimice din tabelul periodic. Metalele nobile au un luciu metallic care se mentine in aer uscat, au o foarte buna rezistenta la oxidare, coroziune si pastrarea culorii in timp. Metalele nobile... citește mai departe

34 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia de Elaborare a Aliajelor pe Baza de Zinc

1. ZINCUL ELEMENTAR Zincul este unul din metalele industriale importante, fiind utilizat în industria chimicã, industria poligraficã, în galvanotehnie şi în alte domenii ale tehnicii, atât sub formã metalicã, cât şi sub formã de aliaje. Zincul se caracterizeazã printr-o plasticitate bunã la cald, proprietãţi... citește mai departe

22 pagini 5 puncte Extras Preview