Toate proiectele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Influenta Ionilor de Metale Grele asupra Adsorbtiei Colectorului la Suprafata Mineralelor Sulfuri

  INTRODUCERE În contextul în care se înregistrează o scădere tot mai mare a zăcămintelor metalifere neferoase, este necesară elaborarea unor procese de valorificare din ce în ce mai complexe şi greu controlabile, ca urmare a diverşilor factori cu influenţă negativă asupra indicatorilor tehnologici şi tehnico – economici; Prezenţa ionilor metalici în tulbureala de flotaţie influenţează considerabil adsorbţia reactivilor colectori pe particulele minerale. Prezentul proiect de diplomă îşi...

 • Procese si Aparate de Ardere a Gazelor Combustibele

  Introducere Clasificarea arzătoarelor de combustibil gazos. Arzătoarele de combustibil gazos se pot clasifica după diverse criterii. Un criteriu important care ţine seamă de procesele fizice ale arderii îl constituie modul de realizare al amestecului gazului şi aerului. În acest caz arzătoarele se pot clasifica în trei grupe principale: − arzătoare cu amestecare preliminară completă, în care amestecul gaz-aer se realizează în interiorul arzătorului, astfel ca la ieşirea din arzător să se...

 • Sa se Analizeze Posibilitatea Rentabilizarii Fluxului Tehnologic al Piesei de Tip Fiting in Atelierele de Tratament Termic

  CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN FONTELE MALEABILE 1.1. PREZENTARE GENERALĂ A FONTELOR MALEABILE Producţia bunurilor materiale constituie baza existenţei şi dezvoltării societăţii omeneşti, temelia întregii vieţi sociale. Dezvoltarea forţelor de producţie ale societăţii a determinat apariţia diviziunii sociale a muncii a creat condiţiile pentru dezvoltarea producţiei, pentru efectuarea schimbului ale activităţii de produse. Astfel au apărut şi s-au...

 • Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute

  CAPITOLUL 1. STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ASUPRA STRUCTURII ŞI OŢELURILOR ALIATE Oţelurile aliate sunt aliaje Fe-C, care, pe lângă fier, carbon şi alte elemente însoţitoare (Si, Mn, S, P, O, N ), mai conţin şi unul sau mai multe elemente de aliere. Pentru a înţelege cum se formează structurile în oţelurile aliate, trebuie să ţinem seama de următoarele aspecte foarte importante. Structurile care se formează în oţelurile aliate, pot fi: -structuri de echilibru,...

 • Bilant Termoenergetic

  CAPITOLUL I 1. BILANŢ TERMOENERGETIC Punctul de lucru : Cuptor de tratament termic B1; Centrale termice pentru încălzire; Cazan de abur 10 t; Cuptor uscare L5. Lucrările ce se vor executa pentru acesta sunt: - Date obţinute în urma măsurătorilor termice şi măsuri de îmbunătăţire a acestor parametri; - Breviar de calcul; - Calculul bilanţului real orar şi optimizat; - Tabele de bilanţ şi diagrame Sankey; - Bilanţul de combustibili; - Program de măsuri şi acţiuni de reducere a...

 • Tehnici si Instalatii de Colectare si Recuperare a Materialelor Feroase Provenite din Industria Metalurgica si Siderurgica

  Capitolul 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Una dintre marile probleme ale vieţii moderne o constituie cea a colectării, stocării, neutralizării ori eliminării deşeurilor.Ea este relativ nouă, apărând şi dezvoltându-se rapid o dată cu revoluţia industrială. Deşeurile constituie astăzi deopotrivă o provocare ecologică, prin impactul pe care acestea le au asupra mediului şi una economică, întrucât reprezintă o importantă sursă de materii prime şi energie.Politicile de management al deşeurilor,...

 • Experimentari privind Realizarea de Straturi Subtiri de TIC

  Determinările experimentale au avut două obiective principale: - obţinerea straturilor subţiri de carbură de titan depuse chimic din stare de vapori pe plăcuţe aşchietoare din carburi dure sinterizate. - proprietăţile straturilor subţiri de TiC, respectiv adâncimea stratului şi microduritatea . Obţinerea straturilor subţiri de TiC, folosind ca materie primă ferotitanul Generalităţi Obţinere straturilor subţiri de carbură de titan pe plăcuţe din carburi dure sinterizate a avut la bază...

 • Cilindrii pentru Laminoarele de Profile

  Fonta se obtine prin topirea si reducerea minereurilor de fier in cuptoare speciale numite furnale.Fontele obtinute in furnale se numesc fonte brute .Dupa compozitia chimica se deosebesc in fonte brute obisnuite si fonte brute aliate. Fonta prezinta urmatoarele caracterisrici generale:se toarna bine, se lucreaza prin aschiere,dar nu se poate prelucra plastic(nu se poate lamina sau forja)si nu se poate suda. Fontele turnate in piese mai sunt numite si fonte de a doua topire si se obtin din...

 • Cercetari privind Inlocuirea unor Elemente de Aliere Scumpe Neecologice

  1.1. Consideraţii privind alegerea Cr şi Mn ca potenţiale înlocuitoare a Ni şi Cu Selectarea Cr şi Mn dintre elementele de aliere curent utilizate în oţelurile clasice de construcţie, ca potenţiale înlocuitoare ale Ni şi Cu în oţelurile sinterizate, a plecat de la premisa că ele sunt considerate ca ecologice şi au un cost mai redus, îndeosebi în raport cu cel al Ni (cca. 1/3). De asemenea, de la faptul că exercită un notabil efect de îmbunătăţire a proprietăţilor mecanice prin alierea...

 • Cristalografia Geometrica Morfologica

  Pornind de la definiţia enunţată anterior, cristalografia poate fi împărţită astfel: - cristalografia geometrică morfologică (forma externă a poliedrilor) - cristalografia geometrică structurală (structura internă a cristaleor) şi care se mai numeşte cristalochimia; - cristalogeneza (studiul nucleaţiei, creşterii şi dizolvării cristalelor); - cristalografia fizică ( proprietăţile fizice ale cristalelor). 1.1. Legile cristalografiei geometrice 1.1.1. Legea Euler-Descart Din punct de...

 • Modelarea Matematica a Procesului de Racire a Cocsului in Instalatia ISUC

  COCSUL METALURGIC Cocsul metalurgic, se obţine prin distilarea uscata a huilelor, în cuptoare de cocsificare la t ≈ 900÷1100 0C Cocsul metalurgic este un combustibil solid, artificial, de culoare neagră argintie, la lovire are sunet metalic şi nu lasă urme pe hârtie. PROPRIETĂŢILE COCSULUI METALURGIC Compoziţia chimică este dată de componentele combustibile şi necombustibile (cenuşa şi umiditatea). c + h + o + n + s + a + wt = 1, [kg] Umiditatea cocsului constituie un balast....

 • Optimizarea Fluxului RH-Turnare Continua, in Vederea Cresterii Productivitatii si Imbunatatirii Calitatii Semifabricatelor Turnate Continuu

  INTRODUCERE Turnarea continuă reprezintă o metoda veche de obţinere a semifabricatelor si produselor finite, care parcurge o perioadă de dezvoltare cantitativă si calitativă importantă, cu perspective tot mai largi pentru viitorul apropiat Tehnologia de elaborare a oţelului, a cunoscut importante dezvoltări, iar turnarea continuă a oţelurilor carbon, aliate si inalt aliate constituie una dintre realizari ,având in vedere ca tehnologia de turnare influentează semnificativ calitatea...

 • Sudarea Otelurilor Austenitice

  Capitolul .1. Probleme Generale 1.1.Obiectul proiectului . Obiectul proiectului îl constituie , realizarea în construcţie sudată a “Schimbătorului de căldură confecţionat din materialul X6CrNi 18-10”. Ne propunem să rezolvăm următoarele probleme : - evitarea coroziunii intercristaline; - evitarea fisurării la cald. 1.2.Caracteristicile tehnico-funcţionale ale structurii sudate şi stabilirea clasei de execuţie. Produsul va avea urmatoarele caracteristici constructive: Schimbător de...

 • Proiectarea unui Sistem Elastotactil pentru Urmarirea Rostului la Sudare

  CAPITOLUL I MECANIZAREA ŞI AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE SUDARE 1.1. Generalităţi Tehnologia sudării ocupă pe plan mondial o pondere din ce în ce mai mare în activităţile industriale. Peste 60% din cantitatea de produse laminate din oţel fiind destinate realizării de structuri şi produse sudate. Sunt revelatoare în acest sens realizarea de utilaje tehnologice de mare capacitate în industria constructoare de maşini, chimică, metalurgică şi siderurgică, aparatură de mecanică fină, produse de...

 • Platina, Proiect Materiale Metalice

  Caracteristici si propietati Platina este un metal nobil apartinand grupei metalelor platinice, grupa a 8-a a elementelor chimice din tabelul periodic. Metalele nobile au un luciu metallic care se mentine in aer uscat, au o foarte buna rezistenta la oxidare, coroziune si pastrarea culorii in timp. Metalele nobile sunt aurul, platina, paladiul, iridiul, rhodiul, osmiul si rutheniul. Metalele platinice sunt chimic nereactive, ele gasindu-se in natura sub forma unor aliaje native constand in...

Pagina 5 din 7