Hala Industriala

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Hala Industriala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Metalurgie si Siderurgie, Alte Domenii

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A HALEI INDUSTRIALE.3
1.1. Descrierea generală a halei industriale din punct de vedere constructiv şi funcţional.3
1.2. Alcătuirea generală a halelor industriale.3
1.3. Descrierea generală a stâlpilor de hală industrială din punct de vedere constructiv şi funcţional.7
1.4. Formele constructive şi alcătuirea stâlpilor halelor industriale.8
2. PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE SUDARE ÎN CO2.12
2.1. Sudarea în mediu de gaze.12
2.2. Sudarea MAG.14
2.3. Materiale utilizate.16
2.4. Stabilirea parametrilor de sudare.18
2.5. Stabilirea formei geometrice a marginilor componentelor în vederea sudării.26
2.5.1 Stabilirea rosturilor pentru sudarea profilelor U în vederea realizării stâlpilor de bază.26
3. PREZENTAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU SUDARE.29
3.1. Echipamente pentru sudarea mecanizată.29
3.2. Echipamente pentru sudarea mecanizată.31
3.3. Mecanisme pentru avansul sârmei electrod.34
3.4. Sisteme de avans a sârmei electrod.39
3.5. Capete pentru sudarea semi – mecanizată MAG.41
4. PROIECTAREA DISPOZITIVELOR DE FIXARE.48
4.1. Rolul si avantajele utilizării dispozitivelor.48
4.2. Condiţii impuse dispozitivelor. Clasificare.49
4.3. Orientarea profilelor U în dispozitive.51
4.4. Calculul si realizarea dispozitivelor de fixare orientabile.53
5. DEFECTE ŞI CONTROLUL SUDURILOR.28
5.1. Defectele îmbinărilor sudate executate în mediu de gaz protector.58
5.1.1. Defecte de continuitate.58
5.1.2. Defecte dimensionale.60
5.1.3. Caracteristici necorespunzătoare.60
5.2. Defecte specifice ale structurilor executate prin sudare MAG.60
5.3. Verificarea îmbinărilor sudate executate cu metal de adaos la elementele de oţel.63
5.4. Metode de control.66
5.4.1. Examinări şi încercări ale sudurilor.66
5.4.2. Examinări nedistructive (pe cale radiografică).67
5.4.3. Examinări semidistructive.67
5.5. Specificaţii generale pentru executarea controlului.68
5.5.1. Controlul dinaintea sudării.68
5.5.2. Urmărirea procesului de sudare.69
5.5.3. Controlul după sudare.69
5.6. Examinarea pieselor sudate folosind controlul color.70
6. STUDIU TEHNICO – ECONOMIC.71
6.1. Stabilirea consumurilor specifice de material, manoperă, energie corespunzătoare operaţiilor de sudare.71
6.2. Costul calităţii.72
7. NORME DE T.S.M. ŞI FIABILITATE.73

Extras din document

1. PREZENTAREA GENERALĂ A HALEI INDUSTRIALE

1.1. Descrierea generală a halei industriale

din punct de vedere constructiv si funcţional

Prin hale se înţeleg construcţii cu un singur nivel, care închid spaţii mari, întinse. De obicei spaţiul interior al unei hale este limitat de acoperiş şi de pereţii laterali fiind complet liber sau împărţit în mai multe deschideri prin şiruri de stâlpi; pe unele porţiuni pot exista pereţi interiori care compartimentează interiorul. De asemenea, după necesităţi, pot exista la diferite niveluri platforme şi galerii.

1.2. Alcătuirea generală a halelor industriale

Halele au utilizări foarte diferite. Pot servi ca hale de fabricaţie, magazii, hangare, garaje, etc. Dimensiunile generale sunt determinate de destinaţia lor, de modul în care se impune să fie rezolvate sistemele interioare de transport şi de modul de rezolvare al luminării, aerisirii, încălzirii şi izolării. Mai pot avea unele influenţe necesitatea de extindere, de adaptare la condiţiile tehnologice viitoare, natura terenului de fundaţii, etc.

Construcţia de hale metalice constituie un sistem spaţial complex format din diferite elemente. Structura metalică a halei poate servi numai pentru susţinerea acoperişului, sau poate să mai susţină şi utilajele de ridicare şi de transport şi alte instalaţii industriale. Diversitatea mare a domeniilor în care se folosesc halele metalice şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească, conduce la tipuri de hale cu forme şi alcătuiri foarte variate. Halele industriale cu forme şi alcătuiri specifice diferitelor ramuri industriale sunt cele mai răspândite.

Elementele componente principale ale unei hale sunt: structura de rezis¬tenţă, contravântuirile, legăturile pe diferite direcţii, închiderile (învelitoare şi pereţi) şi fundaţiile. Structura de rezistenţă are drept scop să preia încărcările date de învelitoare, pereţi, precum şi cele ce provin de la diferite utilaje şi instalaţii care reazemă pe structură, şi să le transmită la fundaţii.

Structura este de cele mai multe ori alcătuită din cadre transversale, legate cu elemente longitudinale şi contravântuiri.

Contravântuirile se prevăd în ansamblul învelitoare-acoperiş (în diferite planuri) şi pe şirurile de stâlpi; contravântuirile şi legăturile longitudinale au un rol esenţial în asigurarea stabilităţii şi rigidităţii spaţiale a structurii halei.

Închiderile realizează izolarea interiorului halei de mediul înconjurător şi sunt formate din elemente de închidere (clare sau opace, izolante sau neizolante termic, izolante hidrofug etc.) susţinute de structura de rezistenţă principală a halei sau prevăzute cu structuri proprii de rezistenţă.

Fundaţiile sunt elementele care transmit solicitările preluate de structura de rezistenţă la teren.

Principalele elemente ale scheletului metalic al structurii de rezistenţă sunt (fig. 1.1.):

— panele, elemente care susţin învelitoarea;

— fermele (riglele), grinzile cu zăbrele sau grinzile cu inimă plină, care susţin acoperişul şi

reazemă pe stâlpi;

— stâlpii, elemente verticale care transmit la fundaţii diferite încărcări;

— cadrele transversale, formate din stâlpi şi ferme (rigle) legate între ele, care preiau încărcările situate în planul cadrului;

— contravîntuirile, elemente care preiau încărcările situate în planuri perpendiculare pe planul

cadrului transversal;

— scheletul metalic al pereţilor laterali şi frontali.

În funcţie de destinaţia şi de alcătuirea halei, în scheletul de rezistenţă se includ şi alte elemente, ca: grinzile căilor de rulare ale mijloacelor de ridicare şi transport, portalele de frânare, barele de legătură longitudinale etc.

Distanţa între stâlpi în sens transversal halei se numeşte deschidere, iar în sens longitudinal, se numeşte travee

Fiecare din aceste părţi, de la caz la caz, ajunge la forme, dezvoltări, alcătuiri diferite; pe grupe de construcţii ele se pot însă uniformiza, ceea ce duce la avantaje tehnice şi economice.

fig. 1.1. Elemente ale scheletului metalic:

1 - pane, 2 - ferme, 3 - stâlpi, 4 - contravântuire in planul învelitrii, 5 - contravântuire pe şirul longitudinal de stâlpi (portal), 6 - scheletul pereţilor (rigle, stâlpi)

Fisiere in arhiva (1):

  • Hala Industriala.doc