Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 18113
Mărime: 12.30MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cap.1 Studiul teoretic privind influenta elementelor de aliere asupra

structurii si otelurilor aliate.1

Cap.2 Comportarea la temperaturi scazute a otelurilor aliate.15

Cap.3 Cercetari experimentale.39

Cap.4 Modelarea rezultatelor obtinute.49

Cap.5 Concluzii .77

Anexe

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1.

STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ASUPRA STRUCTURII ŞI OŢELURILOR ALIATE

Oţelurile aliate sunt aliaje Fe-C, care, pe lângă fier, carbon şi alte elemente însoţitoare (Si, Mn, S, P, O, N ), mai conţin şi unul sau mai multe elemente de aliere.

Pentru a înţelege cum se formează structurile în oţelurile aliate, trebuie să ţinem seama de următoarele aspecte foarte importante.

Structurile care se formează în oţelurile aliate, pot fi:

-structuri de echilibru, care formează în condiţii de echilibru sau apropiate de cele de echilibru (răciri lente, menţineri de lungă durată la temperaturi de încălzire) şi care apar în câmpurile diagramei de echilibru a sistemului, din care face parte aliajul respectiv.

-structuri de neechilibru, care se formează în condiţii de neechilibru (răciri accelerate sau rapide de la temperatura de încălzire, încălziri şi răciri repetate ) şi care, din această cauză, nu figurează în diagrama de echilibru.

Structurile de echilibru ale oţelurilor aliate ar trebui, să le găsim figurate în câmpurile diagramei Fe-C, căci şi oţelurile aliate sunt, în ultimă instanţă, tot aliaje Fe-C. Aici trebuie să ţinem seama de faptul că, elementele de aliere schimbă aspectul diagramei Fe-C, deplasând anumite linii şi puncte. Din această cauză, la aceleaşi concentraţii de carbon, în oţelurile aliate pot să apară structuri diferite, faţă de cele ce apar la un oţel carbon, cu acelaşi conţinut de carbon.

După modul cum influenţează liniile diagramei Fe-C, elementele de aliere se subîmpart în două mari clase şi anume:

- elemente feritogene (alfagene: Si, Al, W, V, Mo, Ti, etc.), care

lărgesc domeniul soluţiei solide α, prin deplasarea spre temperaturi ridicate a liniei A3, (GOS) şi coborârea liniei A4 .

- elemente austenitogene (gamagene: Mn, Ni, Pt, etc.), care lărgesc domeniul soluţiei solide γ, prin coborârea punctului critic A3 (GOS) şi ridicarea punctului critic A4 .

În legătură cu structurile de neechilibru ale oţelurilor aliate, trebuiesc făcute de asemenea unele precizări. În primul rând, trebuie făcută precizarea că, aproape toate oţelurile aliate se supun tratamentelor termice, pentru desăvârşirea ameliorării proprietăţilor într-o anumită direcţie. Pentru ridicarea elasticităţii, necesare arcurilor, oţelurile pentru arcuri se aliază cu siliciu, care are proprietatea de a ridica limita de elasticitate. Rezultatele favorabile, obţinute prin alierea cu siliciu, pe linia ridicării elasticităţii, trebuiesc însă susţinute, în continuare, prin aplicarea unui tratament termic adecvat, care să conducă şi la obţinerea structurii de neechilibru cu elasticitate maximă. Această structură, în cazul oţelurilor de arcuri, va fi trostita de revenire, o structură de neechilibru, obţinută printr-o călire urmată de revenire medie.

După domeniul de utilizare al lor, ele pot fi:

- oţeluri de construcţie: destinate executării de piese în construcţia de maşini sau executării de construcţii metalice- poduri metalice, turnuri metalice, ferme metalice, etc.

- oţeluri de scule: destinate confecţionării sculelor

- oţeluri cu proprietăţi fizico- chimice speciale.

În funcţie de elementul sau elementele, cu care s-a făcut alierea, oţelurile aliate sunt cunoscute sub denumirea de: oţeluri mangan (aliate cu mangan), oţeluri siliciu, oţeluri crom, oţeluri crom- nichel, etc.

În cele de mai jos vor fi prezentate categoriile mai importante de oţeluri aliate. Se va explica apariţia structurilor respective cu ajutorul diagramei Fe- C, modificate de elementele de aliere, diagrama Guillet şi diagramelor TTT şi CCT şi să se facă legătura între structurile obţinute şi proprietăţile oţelurilor respective.

După numărul elementelor pe care le conţin, oţelurile aliate pot fi:

- oţeluri aliate ternare (aliaje Fe – C- elementele de aliere )

- oţeluri aliate polinare, care conţin mai multe elemente de aliere.

a) Oţelurile siliciu

Siliciul ca şi manganul, poate juca în oţel rolul de element însoţitor (în cazul în care se află sub 1%Si) sau de element de aliere (în cazul în care se află în cantităţi mai mari de 1%Si). Pentru analiza structurii oţelurilor aliate cu siliciu, ne vom folosi de diagrama Guillet a oţelurilor siliciu (fig.1.1) .La conţinuturi scăzute de siliciu, structura obţinută în urma normalizării este formată din ferită şi perlită. Aceasta este structura oţelurilor slab aliate cu siliciu, care se utilizează ca oţeluri de construcţie, servind pentru executarea arcurilor (fig.1.2)

Fig1.1 Diagrama structurală Fig.1.2 Structura oţelurilor

a oţelurilor siliciu. siliciu.

În cazul oţelurilor cu conţinut mediu de carbon, siliciul nu influenţează viteza critică de răcire, iar curba de transformare izotermă are aproape aceeaşi poziţie, indiferent de conţinutul de siliciu.

La oţelurile cu conţinut de carbon mai mare, siliciul întâi micşorează viteza critică de răcire (1.2%Si) şi apoi o măreşte din nou (2.5%Si), ceea ce îngreunează călirea. Siliciul măreşte şi durata necesară transformării izoterme a austenitei. Acest lucru se manifestă negativ asupra călirii izoterme.

Călibilitatea oţelului siliciu creşte odată cu mărirea conţinutului de siliciu, dar se măreşte tendinţa de decarburare şi de creştere a grăunţilor, iar conductibilitatea termică scade.

Spre deosebire de alte elemente, silicul are tendinţa de grafitizare în cazul încălzirii la temperaturi înalte sau menţineri îndelungate la aceste temperaturi. Acest lucru se manifestă la oţeluri cu conţinut mare de carbon şi de siliciu.

Siliciul măreşte, în aceste oţeluri, duritatea, rezistenţa la rupere şi mai ales limita de elasticitate. Pentru a se obţine însă o elasticitate optimă, oţelurile pentru arcuri se supun tratamentului termic de călire + revenire medie,care duce la obţinerea trostitei de revenire, structură cu limita de elasticiate optimă. La conţinuturi ridicate de siliciu, datorită efectului de lărgire a domeniului α de către siliciu se obţine o structură feritică, la temperatura ordinară. Oţelurile cu conţinut ridicat de siliciu se utilizează ca oţeluri cu proprietăţi fizico- chimice speciale, respectiv ca oţeluri pentru executarea tolelor pentru miezurile de transformare.

Preview document

Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 1
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 2
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 3
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 4
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 5
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 6
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 7
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 8
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 9
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 10
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 11
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 12
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 13
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 14
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 15
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 16
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 17
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 18
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 19
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 20
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 21
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 22
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 23
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 24
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 25
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 26
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 27
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 28
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 29
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 30
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 31
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 32
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 33
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 34
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 35
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 36
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 37
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 38
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 39
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 40
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 41
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 42
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 43
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 44
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 45
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 46
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 47
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 48
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 49
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 50
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 51
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 52
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 53
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 54
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 55
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 56
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 57
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 58
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 59
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 60
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 61
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 62
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 63
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 64
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 65
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 66
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 67
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 68
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 69
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 70
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 71
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 72
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 73
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 74
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 75
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 76
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 77
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 78
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 79
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 80
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 81
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 82
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 83
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 84
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 85
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 86
Modelarea Matematica a Valorilor Proprietatilor Mecanice ale unui Otel Special Mentinut la Temperaturi Scazute - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cap 1..doc
  • cap 2..doc
  • cap 3..doc
  • cap 4..doc
  • cap 5..doc
  • CUPRINS.doc
  • prezentare proiect.doc
  • schema logica.doc
  • tabel modelare.doc

Alții au mai descărcat și

Procedee Moderne de Îmbunătățire a Calității Produselor Turnate Continuu

CAPITOLUL 1 TEHNOLOGII ŞI MĂSURI TEHNOLOGICE CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA UNUI FLUX INTEGRAT TURNARE CONTINUĂ - LAMINARE 1.1 INTRODUCERE Cu...

Tratamente termomecanice aplicate aliajului cu memoria formei CuAlNi13

1. STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR DIN DOMENIUL ALAMELOR ŞI BRONZURILOR 1.1Alamele 1. 1.1 Generalităţi, structură, proprietăţi Pentru...

Calculul Axului în Trepte

A. STUDIU ASUPRA PARTICULARITATILOR TEHNOLOGIEI PROPUSE, CU SUBLINIEREA ASPECTELOR TEHNICE SI ECONOMICE SI PROPUNERI DE EVENTUALE ALTE VARIANTE DE...

Stabilirea Parametrilor Tehnologici pentru Operatia de Tratament Termochimic

1. Date initiale de proiectare a tehnologiei de tratament termochimic 1.1. Rolul functional al reperului in ansamblul din care face parte Arborii...

Metode de Protecție a Metalelor Împotriva Coroziunii

Metodele constă în acoperirea suportului cu un strat de metal, oxid, fosfat, silicat, sau cu un strat de natură organică rezistent la coroziune....

Capacitatea de Racire a Mediilor de Calire

Mediile de calire folosite in practica calirii trebuie sa corespunda la doua cerinte principale: - sa favorizeze patrunderea calirii pe o adincime...

Cercetari Teoretice și Experimentale asupra Tehnologiilor de Acoperire în Scopul Creșterii Durabilității Pieselor din Construcția de Mașini

1. INTRODUCERE În ultimii ani ne confruntăm cu o creştere spectaculoasă în aplicarea industrială a metodelor de acoperire, diversificarea...

Cristalografia Geometrică Morfologică

Pornind de la definiţia enunţată anterior, cristalografia poate fi împărţită astfel: - cristalografia geometrică morfologică (forma externă a...

Ai nevoie de altceva?