Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 17112
Mărime: 5.28MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAP. 1. Studiul privind influenţa elementelor de aliere în fontele maleabile p.1

1.1. Prezentarea generală a fontelor albe p.1

1.2. Compoziţia chimică a fontelor maleabile p.6

1.2.1. Generalităţi p.6

1.2.2. Influenţa compoziţiei chimice asupra structurilor şi proprietăţilor fontelor maleabile p.8

1.2.3. Caracteristicile fontelor maleabile p.15

CAP. 2. Studiul introductiv privind atelierele de tratament termic p.19

2.1. Generalităţi p.19

2.2. Tipuri de tratamente termice p.23

2.3. Rolul tratamentelor termice şi transformările structurale ce au loc la maleabilizare p.27

2.4. Tratamentul termic necesar obţinerii fontelor maleabile p.30

2.5 Studiul privind secţiile, atelierele de tratament termic p.36

2.5.1. Clasificarea cuptoarelor. Caracteristici generale p.36

CAP. 3. Calculul sumar al atelierului p.48

CAP. 4. Calculul de dimensionare si verificare a cuptorului de maleabilizare p.50

4.1. Calculul bolţii cuptorului p.50

4.2. Calculul montanţilor încastraţi în fundaţie p.51

CAP. 5. Calculul bilanţului termic p.53

5.1. Bilanţul termic p.53

5.2. Calculul bilanţului termic p.60

CAP. 6. Rentabilitatea procedeului de obţinere a fontei maleabile p.70

CAP. 7. Calculul economic p.72

7.1. Generalitati p.72

7.2. Calculul normei de timp pentru operaţiile de tratament termic p.75

7.3. Calculul normei de timp pentru operaţia de sablare p.79

7.4. Calculul preţului aferent unui fiting p.81

CAP. 8. Norme de tehnica securităţii muncii p.82

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN FONTELE MALEABILE

1.1. PREZENTARE GENERALĂ A FONTELOR MALEABILE

Producţia bunurilor materiale constituie baza existenţei şi dezvoltării societăţii omeneşti, temelia întregii vieţi sociale. Dezvoltarea forţelor de producţie ale societăţii a determinat apariţia diviziunii sociale a muncii a creat condiţiile pentru dezvoltarea producţiei, pentru efectuarea schimbului ale activităţii de produse. Astfel au apărut şi s-au dezvoltat ramurile de producţie care s-au specializat în producerea anumitor bunuri materiale. Economia naţională este formată din totalitatea acestor ramuri de producţie care s-au constituit pe baza specializării în cadrul diviziunii sociale a muncii.

După caracterul muncii utile care se prestează de către societate, economia naţională se împarte în două mari categorii:

a) ramuri ale producţiei bunurilor materiale, în care se desfăşoară o activitate productivă, ce au ca rezultat producerea de valori de întrebuinţare; în aceste ramuri se creează produsul social total şi venitul naţional;

b) ramuri ale deservirii şi administraţiei, în care munca socială desfăşurată este utilă, însă nu este producătoare de valori de întrebuinţare.

Prima ramură a produţiei materiale se înţelege acea activitate a muncii sociale specializate în cadrul diviziuniii sociale a muncii care se desfăşoară într-o formă organizată, având ca rezultat obţinerea de bunuri materiale.

Principalele ramuri ale economiei naţionale, în care sunt create bunuri materiale, sunt:

1) industria

2) construcţiile

3) agricultura

4) silvicultura

5) transporturile (de mărfuri)

6) telecomunicaţiile (în măsura în care servesc producţiei)

7) circulaţia mărfurilor (în măsura în care în cadrul lor se execută operaţii ce reprezintă o continuare a procesului de producţie în sfera circulaţiei: sortarea, ambalarea mărfurilor, etc.)

8) alte ramuri (activitatea editorială, de proiectări, etc).

Industria este cea mai importantă ramură a producţiei materiale. Ea cuprinde extracţia obiectelor muncii din natură şi prelucrarea acestora, precum şi prelucrarea materiilor prime provenite din agricultură. Ca urmare, industria se împarte în două mari grupe de ramuri:

- grupa A, din care fac parte ramurile industriei producătoare de mijloace de producţie;

- grupa B, din care fac parte ramurile industriei producătoare de bunuri de consum.

Alte criterii care stau baza clasificării industriei sunt felul materiei prime folosite în procesul tehnologic de producţie şi natura procesului tehnologic. Astfel industria se clasifică în următoarele ramuri principale:

- industria energiei electrice şi termice

- industria metalurgiei feroase (inclusiv extracţia minereurilor feroase)

- industria metalurgiei neferoase (inclusiv extracţia minereurilor

neferoase)

- industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor

- industria chimică

- industria extractivă a minereurilor nemetalice şi industria produselor de substanţe abrazive

- industria materialelor de construcţii

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului

- industria celulozei şi a hârtiei

- industria sticlei, porţelanului şi faianţei

- industria textilă

- industria confecţiilor

- industria pielăriei, blănăriei şi a încălţămintei

- industria alimentară

- industria săpunurilor şi a cosmeticelor şi alte ramuri ale industriei

La rândul lor, ramurile industriale, datorită adâncirii continue a diviziunii sociale a muncii ca urmare a dezvoltării şi perfecţionării proceselor de producţie se împart în subramuri industriale.

Pentru a avea o viziune de ansamblu a locului pe care îl ocupă turnarea pieselor metalice şi nemetalice în prelucrarea materialelor, vom arăta în cele ce urmează două exemple de organizare a întreprinderilor din cele mai importante ramuri industriale: industria metalurgică şi industria constructoare de maşini.

Preview document

Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 1
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 2
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 3
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 4
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 5
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 6
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 7
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 8
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 9
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 10
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 11
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 12
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 13
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 14
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 15
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 16
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 17
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 18
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 19
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 20
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 21
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 22
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 23
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 24
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 25
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 26
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 27
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 28
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 29
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 30
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 31
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 32
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 33
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 34
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 35
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 36
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 37
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 38
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 39
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 40
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 41
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 42
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 43
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 44
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 45
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 46
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 47
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 48
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 49
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 50
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 51
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 52
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 53
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 54
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 55
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 56
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 57
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 58
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 59
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 60
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 61
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 62
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 63
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 64
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 65
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 66
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 67
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 68
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 69
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 70
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 71
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 72
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 73
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 74
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 75
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 76
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 77
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 78
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 79
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 80
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 81
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 82
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 83
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 84
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 85
Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • cuprins.DOC
  • proiect.DOC

Alții au mai descărcat și

Măsurarea debitelor

1. Consideratii teoretice Debitul este o marime ce caracterizeaza transportul fluidelor prin conducte si canale. Debitul se defineste ca fiind...

Broșarea

Definiţie. Principiul de lucru. Domeniul de utilizare Broşarea este procedeul de prelucrare la care aşchierea este executată de o sculă prevăzută...

Cercetări pentru valorificarea deșeurilor feroase fine prin procedee neconvenționale

Furnalul a jucat un rol important in productia de fonta datorita eficientei utilizarii caldurii si a gazelor precum si productiei de masa. In...

Curs Complet la TF (TPF)

Capitolul 1 MATERIALE DE FORMARE 1.1 Nisipuri de turnatorie Nisipul de turnatorie reprezinta componenta de baza a amestecurilor de formare...

Alegerea regimurilor de prelucrare prin eroziune electrochimică

Printre parametrii electrotehnologici care influenteaza marimea interstitiului de lucru , siguri sunt aceia ale caror valori permit programarea...

Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare

A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi...

Modelarea și Optimizarea Proceselor Metalurgice

1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA PROCESELOR Ţinând cont de caracteristicile industriei metalurgice, şi anume: - este mare...

Metalurgia Pulberilor

Clasificarea matritelor dpdv functional este strans legata de clasificarea pieselor pe baza caracteristicilor lor cele mai generale. -piese plan...

Ai nevoie de altceva?