Tehnologia de Elaborare a Pieselor Turnate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnologia de Elaborare a Pieselor Turnate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nedelcu Nicusor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Metalurgie si Siderurgie

Extras din document

Studiul formei constructive şi a rolului piesei este prima etapă a proiectării tehnologiei de turnare şi are un rol foarte important reprezentând punctul de plecare în rezolvarea tuturor etapelor de proiectare. Analiza piesei turnate se face indiferent de mărimea producţiei, cu menţiunea că la producţia de serie mare acest studiu se execută mai detaliat.

In cadrul acestei prime etape tehnologul trebuie să analizeze piesa de turnat din mai multe puncte de vedere şi anume:

a) locul piesei într-un ansamblu (dacă există şi desenul de ansamblu) şi rolul acesteia în funcţionare;

b) prelucrările mecanice şi termice pe care urmează să le suporte piesa după turnare;

c) forma constructivă a piesei ţinând seama de:

- executarea uşoară, economică şi corectă a formei, miezurilor şi modelelor;

- umplerea corectă a formei cu aliaj lichid pentru a asigura o piesă turnată fără defecte;

- curăţirea uşoară şi ieftină a piesei turnate precum şi preţul scăzut al tratamentului termic;

- economie de metal;

Prin studierea atentă a construcţiei piesei se pot depista o serie de inconveniente apărute la proiectare şi se pot executa modificări ale construcţiei care să fie convenabile atât pentru proiectant cât şi pentru tehnologul turnător.

In cadrul colaborării dintre proiectantul de maşini şi proiectantul tehnologiei de turnare se pot aborda o serie de probleme cum ar fi:

- simplificarea construcţiei piesei pentru facilitarea executării garniturii de model şi a formei, pentru economie de material şi manoperă;

- modificarea construcţiei piesei pentru reducerea numărului suprafeţelor de separaţie, a numărului de miezuri sau de părţi demontabile ale modelului;

- modificarea înclinării pereţilor piesei pentru extragerea uşoară a modelului din formă;

- modificări constructive privind aşezarea şi montarea uşoară a miezurilor în forme;

- îngroşarea anumitor părţi din piesă pentru a asigura rezistenţa acesteia;

- modificări privind adaptabilitatea piesei la formarea mecanizată;

- modificarea grosimii pereţilor, a concavităţilor, a trecerilor înguste şi a orificiilor în pereţii pieselor turnate;

- modificarea îmbinării pereţilor piesei;

- modificarea construcţiei pieselor în sensul eliminării concentraţiilor de material (noduri termice) care conduc la apariţia retasurilor;

- modificarea pieselor turnate ţinând seama de pericolul tensiunilor, deformaţiilor şi crăpăturilor;

- modificări care să asigure accesul uşor la toate suprafeţele interioare şi exterioare ale pieselor turnate, pentru dezbaterea uşoară a miezurilor şi extragerea armăturilor;

- modificări care să asigure debavurarea uşoară, îndepărtarea uşoară a reţelei de turnare şi a adaosurilor tehnologice;

- modificări privind realizarea de economii de metal prin modelarea mai raţională a piesei sub raportul rezistenţei şi rigidităţii, prin folosirea metodei tehnologice şi a materialului cel mai convenabil;

Tehnologul trebuie să analizeze cu mult spirit de răspundere piesa ce se va turna şi, pe baza cunoştinţelor sale, să propună proiectantului de maşini o soluţie constructivă convenabilă ambelor părţi.

Configuraţia adoptată la proiectare, în conformitate cu anumite cerinţe funcţionale şi de rezistenţă, sau cea rezultată în urma diferitelor modificări constructive trebuie să respecte estetica şi arhitectura exterioară a viitoarelor semifabricate turnate. Această necesitate este impusă atât din dorinţa de a da produselor un aspect cât mai plăcut, cât şi din motive de securitate a muncii.

Piesele care intră în componenţa maşinilor şi agregatelor sunt alcătuite dintr-o serie întreagă de corpuri geometrice simple şi odată cu creşterea complexităţii piesei, creşte şi numărul acestor elemente geometrice. Elementele geometrice mărginite de suprafeţe plane sau curbe pot da naştere la piese cu sau fără goluri. Elementele geometrice simple din care sunt compuse piesele turnate pot fi:

• corpuri geometrice cu suprafeţe plane;

• corpuri geometrice cu suprafaţe curbe;

• corpuri geometrice de revoluţie care rezultă prin rotirea unei generatoare în jurul unei axe fixe, raza de rotaţie într-o anumită secţiune rămânând constantă.

In cadrul analizei piesei ce urmează a se turna, studenţii vor împărţi piesa în corpuri geometrice simple pentru ca ulterior, după stabilirea adaosurilor de prelucrare, să poată determina volumul acestor părţi şi în final greutatea piesei brut-turnate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia de Elaborare a Pieselor Turnate.doc

Alte informatii

Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi Facultatea de Mecanica Catedra: Grafica, Mecanisme si Tolerante