Arcușul

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Muzică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 30523
Mărime: 282.78KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Argument 1

Capitolul I

„Istoria apariţiei şi dezvoltarea instrumentelor cu coarde şi arcuş” 3

I a) „ Vioara şi constructorii ei” 3

I b) „Arcuşul şi constructorii lui” 25

Capitolul al II-lea

„Dezvoltarea tehnicii specifice a arcuşului” 31

Capitolul al III-lea

„Formarea şi consolidarea deprinderilor mâinii stângi” 56

Capitolul al IV-lea

„ Şcoala Românească” 83

IV a) „Evoluţia genurilor muzicale în literatura violonistică românească” 83

IV b) „George Enescu moment de răscruce în arta muzicală românească” 87

IV c) „Arta interpretativă românească în sec. XIX şi prima jumătate a sec. XX, breasla lăutarilor” 95

Concluzii 101

Bibliografie 103

Extras din document

ARGUMENT

În lucrarea de faţă mi-am propus să prezint succint evoluţia procesului dezvoltării tehnicii în domeniul instrumentelor cu coarde şi arcuş în special al viorii.

Abordând această tematică m-am gândit că pentru viitoarea mea profesie îmi va fi de folos cunoaşterea mai în amănunt a problemelor legate de tehnica instrumentală violonistică, lucrarea având şi rol de consolidare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul anilor de studiu la acest instrument.

Părerea mea este că unui profesor de vioară nu trebuie să-i lipsească cunoştinţele legate de evoluţia, tehnica, şcolile importante din domeniul la care fac referire în actuala lucrare - vioară.

Tocmai de aceea un profesor de instrument are datoria să cunoască, să se intereseze permanent de lucrările, cărţile, metodicele noi apărute în domeniul respectiv şi în urma unei analize a acestora să abordeze ideile şi practicile care i se par de folos.

Speranţa mea este ca lucrarea de faţă prin titlul şi conţinutul ei să prezinte un interes şi o potenţială sursă de inspiraţie pentru cei interesaţi de o prezentare a tehnicii instrumentale violonistice pentru elevii din clasele I- XII.

Bineînţeles că pentru a putea „vorbi” despre un instrument trebuie să-i ştii istoria, evoluţia, personalităţile care au adus acest instrument pe marile scene ale lumii, care l-au ridicat la rangul binemeritat. De aceea lucrarea începe cu o prezentare a viorii şi a arcuşului şi se încheie cu prezentarea marilor violonişti care au făcut arta ca şcoala româneasca de vioară să depăşească graniţele şi să se alăture centrelor universale de artă violonistă fără nici un complex de inferioritate.

Lucrarea este structurată pe patru capitole urmate de o concluzie cu rol de sinteză şi întărire a argumentului.

Capitol I - „Istoria apariţiei şi dezvoltarea instrumentelor cu coarde şi arcuş”

Capitolul al II-lea - „Dezvoltarea tehnicii specifice a arcuşului”

Capitolul al III-lea - „Formarea şi consolidarea deprinderilor mâinii stângi”

Capitolul al IV-lea - „ Şcoala Românească”

CAPITOLUL I

Istoria apariţiei şi dezvoltarea

instrumentelor cu coarde şi arcuş

VIOARA Şl CONSTRUCTORII EI

Muzica reprezintă una dintre cele şapte arte. Pornind de la studii arheologice s-au emis anumite ipoteze cum că aceasta provine din practica magică (picturi, dansuri, etc.) cea mai veche atestare a sa fiind o pictură ce înfăţişează vânătoarea de cerbi; că este ludică, că are originea biologică (explicată prin actul reproducerii, instinctul sexual), o origine mimetică (a imitării sunetelor, a animalelor etc.), că este utilitară şi instrumentală prin utilizarea unor obiecte capabile de a emite sunete.

Pentru a studia apariţia şi evoluţia instrumentelor de coarde, cercetătorul dispune, pe lângă tratate, de descrieri ale contemporanilor şi de existenţa operelor de artă plastică din epoca respectivă, care conţin şi reprezentări ale instrumentelor muzicale. Altă sursă de informare o reprezintă instrumentele vechi păstrate în muzee, în special la Bruxelles, Londra, Moscova, Leningrad şi Leipzig.

Vechimea instrumentelor muzicale se pierde undeva în negura vremii acum 40 000 ani undeva în China, India sau Persia. Corzii arcului de vânat i se adaugă un „corp de rezonanţă" - un dovleac scobit cu scopul de a amplifica şi prelungi acel zgomot - vâjâit pe care-l producea coarda în momentul în care săgeata îşi lua zborul.

O atestare a acestui tip de instrument primitiv o constituie un arc muzical găsit pictat pe o frescă din grota Trei Fraţi din Algeria.

Dintre instrumentele cu coarde şi arcuş cel mai vechi instrument cunoscut este „ravanastronul" întâlnit la cerşetorii şi muzicanţii ambulanţi hinduşi. Acest instrument a fost întemeiat de un mare domnitor şi cântăreţ Ravana din insula Ceylon, care, spune legenda, prin puterea şi vraja acestui instrument a reuşit să-l liniştească pe cumplitul zeu Şiva.

Deşi într-o formă rudimentară, acest instrument posedă toate componentele constitutive ale viorii: corzi din intestine de gazelă, căluş, cutie sonoră dintr-o nucă de cocos şi arcuş.

Primele instrumente cu coarde şi arcuş atestate în apusul Europei în secolul IX, au apărut prin intermediul arabilor al căror instrument era numit „rebab”- strămoşul direct, se pare a fi „Kemangeh sau Kemangeh rumy- un instrument de origine persană al cărui sunet era produs prin mişcarea instrumentului ce era sprijinit pe pământ prin intermediul unui cui, arcuşul fiind ţinut aproape imobil, cu părul pe sub coardă.

Preview document

Arcușul - Pagina 1
Arcușul - Pagina 2
Arcușul - Pagina 3
Arcușul - Pagina 4
Arcușul - Pagina 5
Arcușul - Pagina 6
Arcușul - Pagina 7
Arcușul - Pagina 8
Arcușul - Pagina 9
Arcușul - Pagina 10
Arcușul - Pagina 11
Arcușul - Pagina 12
Arcușul - Pagina 13
Arcușul - Pagina 14
Arcușul - Pagina 15
Arcușul - Pagina 16
Arcușul - Pagina 17
Arcușul - Pagina 18
Arcușul - Pagina 19
Arcușul - Pagina 20
Arcușul - Pagina 21
Arcușul - Pagina 22
Arcușul - Pagina 23
Arcușul - Pagina 24
Arcușul - Pagina 25
Arcușul - Pagina 26
Arcușul - Pagina 27
Arcușul - Pagina 28
Arcușul - Pagina 29
Arcușul - Pagina 30
Arcușul - Pagina 31
Arcușul - Pagina 32
Arcușul - Pagina 33
Arcușul - Pagina 34
Arcușul - Pagina 35
Arcușul - Pagina 36
Arcușul - Pagina 37
Arcușul - Pagina 38
Arcușul - Pagina 39
Arcușul - Pagina 40
Arcușul - Pagina 41
Arcușul - Pagina 42
Arcușul - Pagina 43
Arcușul - Pagina 44
Arcușul - Pagina 45
Arcușul - Pagina 46
Arcușul - Pagina 47
Arcușul - Pagina 48
Arcușul - Pagina 49
Arcușul - Pagina 50
Arcușul - Pagina 51
Arcușul - Pagina 52
Arcușul - Pagina 53
Arcușul - Pagina 54
Arcușul - Pagina 55
Arcușul - Pagina 56
Arcușul - Pagina 57
Arcușul - Pagina 58
Arcușul - Pagina 59
Arcușul - Pagina 60
Arcușul - Pagina 61
Arcușul - Pagina 62
Arcușul - Pagina 63
Arcușul - Pagina 64
Arcușul - Pagina 65
Arcușul - Pagina 66
Arcușul - Pagina 67
Arcușul - Pagina 68
Arcușul - Pagina 69
Arcușul - Pagina 70
Arcușul - Pagina 71
Arcușul - Pagina 72
Arcușul - Pagina 73
Arcușul - Pagina 74
Arcușul - Pagina 75
Arcușul - Pagina 76
Arcușul - Pagina 77
Arcușul - Pagina 78
Arcușul - Pagina 79
Arcușul - Pagina 80
Arcușul - Pagina 81
Arcușul - Pagina 82
Arcușul - Pagina 83
Arcușul - Pagina 84
Arcușul - Pagina 85
Arcușul - Pagina 86
Arcușul - Pagina 87
Arcușul - Pagina 88
Arcușul - Pagina 89
Arcușul - Pagina 90
Arcușul - Pagina 91
Arcușul - Pagina 92
Arcușul - Pagina 93
Arcușul - Pagina 94
Arcușul - Pagina 95
Arcușul - Pagina 96
Arcușul - Pagina 97
Arcușul - Pagina 98
Arcușul - Pagina 99
Arcușul - Pagina 100
Arcușul - Pagina 101
Arcușul - Pagina 102
Arcușul - Pagina 103

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă

Prolegomene Învățământul muzical din România (Țările Române și Transilvania) În istoria învățământului muzical din România s-a manifestat o...

Evoluția limbajului stilistico-interpretativ violonistic de la Baroc la Modernism

Capitolul I Johann Sebastian Bach (1685-1750) 1.1 Încadrare în epocă Opera lui J. S. Bach se înscrie în istoria muzicii în curentul numit...

Cântece și coruri pentru copii în creația lui Alexandru Pascanu

PRIVIRE GENERALA ASUPRA CREATIEI CORALE ROMANESTI POSTBELICE 1.1 CONTEXTUL SOCIAL-CULTURAL . Perioada postbelica in care , de fapt, Romania a...

Pianul

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PREDĂRII PIANULUI COMPLEMENTAR ŞI CERINŢELE DE CONŢINUT POTRIVIT PROGRAMEI ŞCOLARE “Lecţia de pian trebuie să fie pentru...

Școala românească în artă muzicală

a) Evoluţia genurilor muzicale în literatura violonistică românească În a doua jumătate a sec.XIX, o dată cu apariţia celor două Conservatoare de...

Ipostaze ale Folclorului Muzical Dâmbovițean în Contemporaneitate

Lucrarea “Ipostaze contemporane ale folclorului muzical dâmbovitean” s-a materializat în urma unui lung si anevoios proces de cautari, cercetari,...

Domenico Scarlatti

Fiu al lui Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti beneficiaza de o educatie muzicala adecvata, care îi va permite ulterior sa devina organist si...

Stilul mozartian în interpretarea pianistică

Pe langa calitatile sale creatoare, Mozart a fost si un mare pianist. Virtuozitatea pe care o poseda a starnit admiratia si entuziasmul...

Te-ar putea interesa și

Îmbunătățirea Procedurilor de Lucru în Cadrul SC Gliga Vasile Instrumente Muzicale SRL

Se spune cã societatea spre care ne îndreptãm este sau va fi societatea informationalã-societatea cunoasterii. Sintagma prin care este desemnatã...

Scule așchietoare

Desi au aparut in ultimul timp mai multe procedee,numite “neconventionale”care sunt limitate la materiale si operatii speciale,aschierea ocupa un...

Județul Covasna

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe este institutie publica descentralizata a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu sarcini...

Influența poluării asupra producătorilor primari din apele curgătoare

Apa constituie izvorul primar al vieţii pe pãmânt. Toate formele de viaţã cunoscute depind de apã., aceasta participând la toate procesele...

Repere cronologice și stilistice în creația muzicală

CAPITOLUL I. Johannes Brahms I.1. Repere cronologice şi stilistice în creaţia muzicală S-a născut la 7mai 1833 în Hamburg şi a fost al doilea...

Tradiții Culinare Românești

Bucataria romaneasca de-a lungul veacurilor Istoria bucatariei se confruntă cu istoria omenirii. Punctul de plecare al bucătăriei îl putem...

Analiza comparativă a instrumentelor muzicale

Cap 1. Ce sunt instrumentele muzicale si cum s-au nascut ele? 1.1 Ce sunt instrumentele muzicale? - Un instrument muzical este un obiect folosit...

Orchestra simfonică

Orchestra simfonica 1)Instrumente cu coarde si arcus: Vioara este un instrument muzical cu coarde şi arcuş. Coardele sunt acordate în cvinte...

Ai nevoie de altceva?