Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Optică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4131
Mărime: 787.25KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mocanu Dinu.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei. Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații. Catedra Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice

Cuprins

Întroducere 3

Emisia în sistemele optice 4

1.1 Dioda laser 5

1.1.1Introducere 5

1.1.2 Amplificarea ghidata la Dioda laser 5

1.1.3 Ghidarea radiaţiei cu ajutorul indicilor de refracţie la diodele laser 6

1.1.4. Proiecţia fascicolului 8

1.1.5. Dependenţa de temperatură a diodelor laser 10

1.1.6. Date caracteristice 11

1.1.7. Domenii de aplicație 12

2.1. Diode electroluminiscente (LED-uri) 13

2.1.1.Generalităţi 13 2.1.2. Principiul de funcţionare 13

2.1.3. Tipuri de LED-uri 14

Concluzie 18

Bibliografie selectivă 19

Extras din document

Sumar 2

INTRODUCERE.

Optoelectronica este acea parte a ştiinţei şi tehnicii care studiază utilizarea în comun a metodelor optice şi electrice de producere, transmitere, recepţie şi păstrare a informaţiei. Baza ei fizică se referă la procesele de transformare a semnalelor electrice în semnale optice şi invers, la cele de propagare a radiaţiei în diverse medii optice, precum şi la acţiunea reciprocă dintre lumină şi substanţă. Optoelectronica se dezvoltă la graniţa dintre electronică şi optică, una din direcţiile de dezvoltare cele mai rapide fiind cea a comunicaţiilor optice. Se fac chiar aprecieri în sensul că optoelectronica, în dezvoltarea ei rapidă, în viitor va ajunge din urmă electronica, iar în perspectivă o va îngloba cu totul.

Tehnica tradiţională de informatică, adică logica bazată pe tranzistoare, memoria magnetică, comunicaţia prin conductori metalici au atins practic limita posibilităţilor de perfecţionare din punct de vedere al vitezei, gabaritului şi distanţelor.

De la optoelectronică se aşteaptă atingerea nivelului biologic de dezvoltare a tehnicii informaţionale şi de măsură. Se pot profila următoarele performanţe: viteza de transmitere a informaţiei pe canale de comunicaţie - 108-1011 bit/s, viteza de prelucrare a acesteia în procesoare – 1010-1011 bit/s, volumul de memorie – 1012-1014bit, din această ultimă perspectivă fiind interesantă comparaţia cu volumul de memorie al creierului omenesc, de ordinul a 1013 bit.

Există posibilităţi recunoscute de realizare a calculatoarelor numai cu dispozitive optice. Elementul de bază al comunicaţiilor prin fibră optică este sticla de cuarţ care poate fi trasă în fire cu grosimea cea a firului de păr, printr-un singur fir optic putându-se transmite mii de canale telefonice la distanţe de zeci de km.

EMISIA ÎN SISTEMELE OPTICE.

Dispozitivele optoelectronice au rol de a transforma o altă formă de energie (de regulă de natură electrică) în radiaţie optică. La baza generării de radiaţie stau două fenomene:

Incandescenţa care reprezintă emisia de radiaţie de către un corp încălzit, în virtutea efectului termic, electronii materialului trec din starea fundamentală într-o stare energetică suplimentară iar revenirea la nivelul de bază se face prin generarea de fotoni;

Luminiscenţa care reprezintă orice modalitate de producere a radiaţiei optice prin excitarea sistemelor atomice, ionice, moleculare, alta decât prin încălzire. Luminiscenţa poate fi de două feluri şi anume:

- fluorescenţa la care emisia apare după un interval foarte scurt de timp de la apariţia excitaţiei (de ordinul ns, zeci de ns) şi durează atâta timp cât este aplicată excitaţia, şi

- fosforescenţa unde emisia de radiaţie apare cu întârziere;

Cauzele luminiscenţei:

- Catodoluminiscenţa când se realizează bombardarea cu electroni a unui ecran al tubului catodic;

- Fotoluminiscenţa care reprezintă proprietatea unor materiale (cristale) care atunci când sunt iluminate, emit o radiaţie optică cu altă lungime de undă decât cea incidentă;

- Electroluminiscenţa care reprezintă conversia directă a energiei electrice în radiaţie ca urmare a aplicării asupra unor solide a unui câmp electric;

- Chemiluminiscenţa ce constă în eliberarea de fotoni ca urmare a unor reacţii chimice;

- Triboluminiscenţa reprezentând proprietatea unor materiale de a genera fotoni la apariţia unor solicitări mecanice;

- Sonoluminiscenţa este un fenomen în care prin stimulare ultrasonică se emite lumină în impulsuri foarte scurte.

Bibliografie

Constantin, I., Maghescu, I., „Transmisiuni analogice şi digitale”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995;

Doicaru, V., Pârvulescu, M., „Transmisii prin fibre optice”, Editura Militară, Bucureşti, 1994;

Gancz, A., Tiponuţ, V., Gancz, M., „Dicţionar de electronică şi domenii conexe”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1995;

Manea, A., „Sisteme optice de comunicaţii”, Ed. Electus, 2000

Mihalcea, A., Şerbănescu, A., Tabarcea, P., „Sisteme moderne de comunicaţii”, Editura Militară, Bucureşti, 1992;

Prahoveanu, I., „Transmisiuni optoelectronice”, Editura Militară, Bucureşti, 1988;

Popa, M., „Comunicaţii opto-electronice”, Note de curs, Sibiu, 2002;

Tanenbaum, A. S., „Reţele de calculatoare”, Computer presss, 1998.

Compania naţională de căi ferate ”CFR S.A.”, „Introducere în transmisiunile digitale-Fibra optică”, Note de curs, Bucureşti 2002

http://laserul.idilis.ro/tipuri%20de%20laseri.htm

http://ro.wikipedia.org/wiki/Laser

Preview document

Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 1
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 2
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 3
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 4
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 5
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 6
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 7
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 8
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 9
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 10
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 11
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 12
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 13
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 14
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 15
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 16
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 17
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 18
Emițătorii Optici și Domenii de Aplicare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Emitatorii Optici si Domenii de Aplicare.docx

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Comunicații Optice

INTRODUCERE Sfârşitul mileniului doi şi începutul mileniului trei sunt caracterizate, printre altele, de o evoluţie fără precedent a sistemelor...

RTC

Capitolul 1. MEDII DE TRANSMISIE Mediile de transmisie se pot grupa în funcţie de suport: • medii de transmisie bazate pe fir (hardwire), cum ar...

Multiplexoare și Demultiplexoare

INTRODUCERE În sistemele de comunicaţii prin fibre optice lărgimea benzii semnalului poate fi mai mare de câţiva THz, datorită frecvenţei...

Proiectarea sistemelor de transmisiuni a informației prin FO

Introducere Primele studii în domeniul dispozitivelor pentru comunicaţii optice au fost axate pe proiectarea şi elaborarea tehnicilor de...

Laseri acordabili pentru comunicații optice

I. Introducere Laserii sunt printre cele mai importante dispozitive optoelectronice utilizate in prezent, in stiinta, in tehnologie si industrie,...

Principiile de Bază ale Sistemelor de Telecomunicații prin Fibra Optică DWDM

Introducere În prezent sistemele de comunicaţie stau la baza dezvoltării societăţii. Cerinţele faţă de aceste servicii, de la linia telefonică...

Fizică

Cursul nr. 1 INTRODUCERE Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2. Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor aprobate de...

Optoelectronică

Introducere Optoelectronica este o disciplină aflată în plină evoluţie, care descrie fenomene şi aplicaţii ce implică atât electronica, dar şi...

Ai nevoie de altceva?