Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 12006
Mărime: 529.86KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Dan

Cuprins

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA PIESELOR DE

TIP „SERVOMOTOR”. 3

1.1. Generalităţi. 3

1.2. Construcţia şi funcţionarea servomotorilor

pneumatici şi hidraulici. 4

CAPITOLUL 2.

PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE EXECUŢIE

PENTRU PIESA ,, PISTON CAPAC ’’. 9

2.1. Analiza tehnologică a piesei ,, PISTON CAPAC” 9

2.2. Alegerea tipului de producţie , calculul

lotului de fabricaţie optim. 11

2.3. Determinarea tipului de semifabricat. 13

2.4. Prezentarea itinerariului tehnologic al piesei. 15

2.5.Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafaţa

cilindrică exterioară Φ115. 21

2.6. Maşini-unelte şi S.D.V.-uri folosite pentru

prelucrările mecanice prin aşchiere. 25

2.7. Calculul regimurilor de aşchiere. 27

2.8. Calculul normelor tehnice de timp pentru

operaţiile de aşchiere. 38

CAPITOLUL 3.

ANALIZA INTERNĂ DE GESTIUNE A UNEI FIRME. 46

3.1. Concept – structură – conţinut 46

3.2. Conturile interne de gestiune, analiza şi funcţiunea lor 49

3.3. Analiza internă de gestiune a firmei

producătoare de produse de tip – servomotor hidraulic 60

CAPITOLUL 4.

CALCULUL COSTULUI PRODUSULUI ,, PISTON CAPAC ’’. 75

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA PIESELOR

DE TIP „SERVOMOTOR”.

1.1. Generalităţi.

Servomotoarele sunt aparate pentru transformarea energiei hidraulice sau pneumatice în energie mecanică.

În general piesele tip „servomotor”, după natura acţionării se împart în două categorii:

- servomotor pneumatic;

- servomotor hidraulic.

Acţionarea servomotoarelor pneumatice se face cu ajutorul aerului comprimat pe când acţionarea servomotoarelor hidraulice se face cu ajutorul uleiului hidraulic folosit în industrie în toate ramurile economiei.

Fig. 1.1 Servomotor hidraulic

În figura 1.1, se prezintă construcţia unui servomotor hidraulic folosit la acţionarea porţilor buscate ale ecluzelor hidrocentralelor.

Din punct de vedere constructiv un servomotor are trei componente principale:

- cilindrul hidraulic sau pneumatic;

- pistonul de acţionare;

- tija pistonului.

1.2. Construcţia şi funcţionarea servomotorilor pneumatici şi hidraulici.

Servomotorii pneumatici se utilizează în general la utilajele de turnătorie, având diametrul pistoanelor de 50 – 300 mm şi lungimea cursei până la 1400 mm (se mai folosesc şi diametre mai mari).

Construcţia cilindrului determină în mare măsură tipul de etanşare, la diametre date ale pistonului şi tijei. Pentru etanşarea unui piston cu garnituri 4 în formă de L sunt suficiente două asemenea garnituri.

Pentru etanşarea cilindrilor cu diametrul peste 120 mm, au început să fie utilizate cu succes la utilajele de turnătorie segmenţii de piston, executaţi dintr-o bandă de cauciuc cu profil special.

Doi segmenţi se introduc în canelurile inelare ale pistonului, al căror fund se leagă de camerele cilindrului printr-o serie de orificii.

În acest fel la orice cursă a pistonului, presiunea lucrează sub unul din segmenţi, realizându-se astfel etanşarea atât pe perimetrul cilindrului, cât şi pe lăţimea canelurii.

Utilizarea acestor segmenţi simplifică construcţia cilindrului şi uşurează condiţiile de exploatare, deoarece prin aceasta se micşorează nomenclatura pieselor de schimb. În prezent segmenţii se execută din benzi cu lăţimea de 10 şi 16 mm.

Pentru etanşarea tijelor se utilizează atât presgarnituri cu umplutură de etanşare, cât şi garnituri de piele şi cauciuc. Aceste garnituri asigură condiţii mai bune pentru exploatarea maşinilor, deoarece nu este necesară strângerea până la uzarea aproape completă a garniturii. De aceea , deşi construcţia este simplă, este raţional să se renunţe la etanşarea tijelor cu ajutorul presgarniturii cu umplutură.

Majoritatea cilindrilor care lucrează cu oprirea pistonului au în capac un dispozitiv pentru micşorarea vitezei de deplasare a pistonului spre sfârşitul cursei, pentru a se obţine o funcţionare fără şocuri, ceea ce se realizează constructiv prin utilizarea unui piston în trepte, sau a unui piston de acelaşi diametru.

Frânarea se realizează în ambele cazuri prin închiderea canalului de evacuare a aerului din camera cilindrului şi prin evacuarea acestuia printr-o deschizătură inelară a cărei secţiune de trecere se reglează cu ajutorul unui ac special.

Pistonul în trepte se utilizează cu scopul de a se evita folosirea orificiilor pentru introducerea aerului pe suprafaţa activă a cilindrului, întrucât acestea micşorează durabilitatea garniturilor în formă de L. De aceea, cu toate că realizarea constructivă este mai complicată, se recomandă utilizarea unui piston în trepte.

În unele cazuri când amortizarea cu dispozitivele din interiorul cilindrului nu asigură funcţionarea fără şoc, se utilizează dispozitive de frânare speciale.

Pentru a se realiza mişcare de translaţie alternativă se utilizează cilindrii fixaţi pe gheare, iar pentru a se realiza mişcări oscilatorii, cilindrii cu fixare articulată a corpului.

Pentru cilindrii cu cursa pistonului sub 60 mm este raţional să se construiască capace legate între ele, iar pentru cilindrii mai lungi, capace cu fixare individuală. În ultimul caz se utilizează adesea flanşe sudate sau înşurubate, însă din punct de vedere constructiv este mai reuşită fixarea flanşelor cu ajutorul semiinelelor, introduse în caneluri strunjite pe suprafaţa exterioară a cilindrului.

Preview document

Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 1
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 2
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 3
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 4
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 5
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 6
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 7
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 8
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 9
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 10
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 11
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 12
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 13
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 14
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 15
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 16
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 17
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 18
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 19
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 20
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 21
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 22
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 23
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 24
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 25
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 26
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 27
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 28
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 29
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 30
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 31
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 32
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 33
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 34
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 35
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 36
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 37
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 38
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 39
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 40
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 41
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 42
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 43
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 44
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 45
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 46
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 47
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 48
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 49
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 50
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 51
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 52
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 53
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 54
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 55
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 56
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 57
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 58
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 59
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 60
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 61
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 62
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 63
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 64
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 65
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 66
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 67
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 68
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 69
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 70
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 71
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 72
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 73
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 74
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 75
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 76
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 77
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 78
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 79
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 80
Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Analiza Interna de Gestiune a Produsului Servomotor.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Asamblării prin Presare

Argument Asamblările nedemontabile sunt asamblările pentru a căror desfacere este necesară distrugerea parţială sau totală a organului de...

Notiunea de Semifabricat

Orice proces tehnologic de prelucrare mecanica prin aschiere este insotit de erori. Acest neajuns duce la obtinerea unei piese care nu corespunde...

Masini si Organe de Masini

1.Lagare cu rostogolire. Materiale si tehnologie:Materiale:Inelele si corpurile de rulare se executa din otel aliat cu crom (Mn, Ni, în cantitati...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor I

INTRODUCERE SCURT ISTORIC AL ASCHIERII. TENDINTE ACTUALE Intre procedeele de prelucrare a pieselor finite folosite în industrie, aschierea ocupa...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor II

8.1 Generalitati Aschierea este un proces complex fizico-mecanic prin care se îndeparteaza adaosul de prelucrare sub forma de aschii, în scopul...

Organe de Masini

1. PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE ALE ORGANELOR DE MASINI 1.1. Obiectul cursului de „Organe de maini” Definirea unor notiuni: · Masina:...

Îmbinări prin Lipire și Încleiere

3.1. ÎMBINARI PRIN LIPIRE Îmbinarile prin lipire se realizeaza cu ajutorul unui metal sau aliaj de lipit, adus în stare fluida prin încalzire la o...

Fusuri și Pivoți

Fusurile si pivotii sunt portiuni din osii si arbori aflate în contact cu lagarele în scopul asigurarii rezemarii acestora. Miscarea relativa...

Ai nevoie de altceva?