Cutie de Viteze pentru o Freza Universala

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Cutie de Viteze pentru o Freza Universala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc, pdf de 18 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciupan Cornel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Organe de Masini

Cuprins

TEMA DE PROIECT 1
1. Memoriu tehnic 2
1. Consideraţii generale privind proiectarea Maşinilor-Unelte 2
2. Descrierea construcţiei si rolul funcţional al maşini de frezat 2
3. Maşina de frezat universală cu consolă 5
4. Întreţinerea maşini de frezat 6
5 Service-ul maşini de frezat 7
6. Norme de protecţia a muncii 7
2. Memoriu justificativ de calcul 8
1. Schmea transmisiei 8
2. Reţeaua structuralã 8
3. Diagrama de turaţii 9
4. Calculul puterii transmise 9
5. Caculul numãrului de dinţi ai roţilor dinţate 9
a). pentru prima serie de cuplaje 9
b). pentru a doua serie de cuplaje 10
c). pentru a treia serie de cuplaje 10
6. Calculul abaterilor turaţiilor faţã de turaţiile normalizate 11
7. Calculul puterii pe cei patru arbori 12
8. Calculul momentelor de torsiune pe cei patru arbori 12
9. Calculul modulului roţilor dintate 12
10. Calculul diametrelor efective ale celor patru arbori 13
11. Calculul diamtrelor medii, de picior şi de cap pentru cele
douãsprezece roţi dinţate 13
BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

1. Memoriu tehnic

1.1. Consideraţii generale privind proiectarea Maşinilor-Unelte.

Proiectare unei maşini-unelte noi impune o bună cunoaştere a caracteristicilor şi performanţelor utilajelor similare în exploatare, a soluţilor cinematice şi constructive, a realizărilor celor mai bune şi a tendinţelor pe plan mondial.

Maşina-unealtã proiectată trebuie să răspundă intregal prescripţiilor cerute prin tema de proiectare. Prin construcţia maşinii se va asigura posibilitatea de alegere a unui regim de găurire cît mai apropiat de cel optim. Maşina-unealta trebuie să fie astfel pro-iectată, încît să permită utilizarea unor regimuri de găurire intensive.

O atenţie desebită se va acorda automatizării, astfel încît să se reducă timpi auxiliari, să se elimine subiectivitatea muncitorului şi solicitarea fizică si psihică a acestuia.

Proiectantul trebuie, de asemenea, să urmarească ca maşina-unealta să se realizeze cu un preţ de cost cît mai redus. In cosecinţă, pisele componente şi întreaga maşină se vor proiecta cu o greutate cît mai redusă, economisindu-se în special materialele scumpe şi cele dificitare.

În proiectarea piselor trebuie să se ţina seama şi de tehnologia prelucrăriilor , evi-tîndu-se construcţiile netehnologice, dificil de realizat sau cele care necesită consum mare de material şi energie în procesul de prelucare. Montajul subansamblelor şi asamblarea întregii maşini trebuie, de asemenea, să se realizeze uşor, cu cheltuieli minime de manoperă, timp şi energie.

Utilajul trebuie să-şi păstreze timp îndelungat caracteristicile tehnice şi economice iniţiale. Proiectul va conţine elemente care să asigure o protecţie eficientă a maşinii la eventuale suprasolicitări, comenzi greşite etc.

Prin prevederea unei accesibilităţi uşoare în cazul unor intervenţii, se va urmari ca reparaţiile să se efectueze rapid şi cu cheltuieli minime.

O atenţie deosebită se va acorda esteticii maşinii-unelte, pentru realizarea unui climat de muncă plăcut şi asigurarea competivităţii şi din acest punct de vedere.

Proiectantul trebuie să ţina seama şi de seria în care urmează să se producă maşina-unealta proiectată. Astfel, dacă maşina reprezintă unicat sau urmează să se producă sau urmează să se producă într-un număr mic de bucăţi, pisele componente vor fi astfel concepute încît să poată fi fabricate cu o dotare tehnică minimă.

1.2. Descrierea construcţiei si rolul funcţional al maşini de frezat.

Maşini de frezat prezintă un grad mare de universabilitate datorită numărului mare de procedee de prelucrare prin aşchiere de bază pe care le pot dezvolta:

- găurire;

- alezare;

- strunjire;

- frezare.

Ca urmare sunt destinate prelucrării pieselor de complexitate şi precizie ridicată, în general, necesită realizare mai multor operaţii la o singură fixare a piesei, cum ar fii piesele de tip bloc şi carcasă.

Maşinile de frezat sunt maşini-unelte de mare productivitate, datorită regimurilor de aşchiere intensive care se pot utiliza.

La operaţiile de frezare secţiunea aşchiei nu este constantă, în timpul prelucrării, determinând variaţia permanentă a forţei de aşchiere şi ca urmare procesul de prelucrare este însoţi de vibraţii permanente. Această particularitate a operaţiilor de frezare impune o supradimensionare a subansamblelor maşinii şi montare unui volant, pe arborele principal.

Pe maşinile de frezat se pot prelucra suprafeţe plane (orizontale, verticale, înclinate) şi suprafeţe de formă complexă. În figura 1 sunt prezentate o parte din multiplele posibilităţi tehnologice ale maşini de frezat.

Figura 1. Posibilitãţi tehnologice ale frezei universale

La maşinile de frezat mişcarea principală este executată de către sculă şi este o mişcare de rotaţie. Mişcările de avans sunt executate, la majoritatea maşinilor de frezat, fie de către piesă fie de către sculă şi sunt mişcări de tranzlaţie (în cazuri mai rare mişcarea de avans poate fi o mişcare de rotaţie).

Maşinile de frezat se pot clasifica după mai multe criterii; dintre acestea se prezintă câteva în cele ce urmează:

- după destinaţie pot fi : - maşini de frezat universale.

- maşini de frezat specializate:

- maşini de frezat prin copiere;

- maşini de frezat canale de pană;

- maşini de frezat caneluri;

- dupa poziţia arborelui pot fi : - maşini de frezat cu arbore orizontal;

- maşini de frezat cu arbore vertical.

La maşini de frezat universale, cu destinaţie generală sau pentru sculării, reglarea parametrilor regimului de aşchiere (viteza principală de aşchiere şi viteaz de avans) se face în majoritatea cazurilor prin variatoare mecanice de turaţii în trepte.Dacă se doreşte echiparea maşinii cu echipamente de comandă numerică, atunci se vor utiliza motoare electrice cu turaţie reglabilă, simplificându-se structura mecanică a lanţurilor şi mărind rigiditatea maşinii.

Fisiere in arhiva (4):

  • Cutie de Viteze pentru o Freza Universala
    • Arborele 4.PDF
    • Coperta MU - Freza Universala.doc
    • Cutie de Viteze&Motor.PDF
    • Proiect MU - Freza Universala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI CATEDRA : MAŞINI-UNELTE ŞI ROBOŢI INDUSTRIALI DISCIPLINA : MAŞINI-UNELTE