Presă cu o coloană

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: pdf, dwg
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 3395
Mărime: 902.88KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr.ing:Petre Camelia-Ivona
Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

I. Memoriul de prezentare 2

1. CONSIDERAȚII GENERALE . 2

2. SCOPUL ȘI DEFINIȚIA PROIECTULUI .. 2

3. CARACTERISTICI FUNCȚIONALE IMPUSE 3

4. SCHEME CONSTRUCTIVE ... 3

4.1 Presa cu piuliță fixă cu batiu în consolă ... 3

4.2 Presa cu piuliță fixă, varianta cu coloane 3

5. JUSTIFICAREA SOLUȚIEI ALESE . 4

6. INDICAȚII DE MONTARE, EXPLOATARE, REGLAJ, ÎNTREȚINERE, RODAJ

1.1 Indicații de montare: .. 4

1.2 Indicații de exploatare, reglaj și întreținere .. 4

1.3 Rodajul ... 4

7. NORME DE PROTECȚIA MUNCII . 5

II. Breviar de calcul 6

1. Schema structurală a mecanismului și diagrame de forțe și momente . 6

2. Alegerea și justificarea materialelor pentru șurub și piuliță ... 7

3. Alegerea și justificarea tipului de filet 8

4. Predimensionarea șurubului la uzare 10

5. Alegerea filetului standardizat adecvat . Error! Bookmark not defined.

6. Calculul înălțimii filetului piuliței 12

7. Calculul numărului de spire în contact .. 12

8. Verificarea autofrânării .. 12

9. Dimensionarea piuliței fixe . 13

10. Verificarea filetului șurubului și piuliței la strivire, forfecare și încovoiere ... 14

12. Verificarea tijei șurubului la solicitări compuse . 17

13. Verificarea corpului piuliței la solicitări compuse .. 18

14. Verificarea gulerului piuliței la strivire, forfecare și încovoiere ... 18

15. Calculul corpului, verificare la întindere excentrică . Error! Bookmark not defined.

16. Calculul mecanismului de acționare . 19

17. Calculul randamentului mecanismului .. 19

Bibliografie . 20

Extras din document

Tema de proiectare

Să se proiecteze un mecanism șurub-piliță de tipul “Presa cu o coloana”

Date de proiectare:

- sarcina maximă de ridicat Q = 18300N

- înălțimea maximă de ridicat H =220mm

- deschiderea maximă B = 220mm

I. Memoriul de prezentare

1. CONSIDERAȚII GENERALE

Mecanismele cu șurub și piuliță se utilizează pentru transformarea mișcării de rotație în mișcare de translație sau invers în condiții de transmitere a unor sarcini (ca transmisii de forță) sau având numai rol cinematic.

Utilizarea mecanismelor cu șuruburi de mișcare în construcția de mașini se datoresc avantajelor pe care le prezintă și anume:

- construcția simplă și tehnologia de execuție ușor realizabilă

- posibilitatea de transmitere a unor sarcini axiale mari utilizând forțe de acționare mici

- raport mare de transmitere care duce la viteze mici

- compactitatea construcției și gabarit redus

- funcționarea lină și fără zgomot

- posibilitatea de a asigura în mod simplu autofrânarea

- permite utilizarea materialelor ieftine

- preț de cost redus

Mecanismele cu șuruburi de mișcare prezintă și următoarele dezavantaje:

- existența unei frecări în spirele filetului șurubului și piuliței care conduce la uzarea pieselor și la randament scăzut

- prezența unor puternici concentratori de tensiune în zona filetată afectează rezistența la oboseală a șurubului

- lipsa autocentrării

- necunoașterea exactă a forțelor de strângere

Mecanismul studiat este o presă cu piuliță fixă (P.P.F.) care are ca principală componentă un mecanism cu șurub și piuliță.

2. SCOPUL ȘI DEFINIȚIA PROIECTULUI

Proiectarea este o activitate tehnică desfășurată pentru întocmirea documentelor scrise și desenate strict necesare pentru executarea unui ansamblu produs. Acesta urmărește o desfășurare în scop creativ și productiv. Funcționarea tuturor datelor necesare realizare în practică , cu mijloace materiale și financiare corelate, a unei teme sau a unei idei.

Proiectul- constituie rezultatul activ de proiectare si reprezinta o lucrare tehnică sub forma unei documentații tehnice întocmită în scop productiv și care cuprinde toate

- =pdi2

ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE PROIECT ORGANE DE MASINI

ANUL 3

CUCUTEANU VLAD-ANDREI

calculele, desenele, condițiile tehnice, recomandările și instrucțiunile necesare pentru executarea și exploatarea unui sistem tehnic/ansamblu/produs.

Proiectul de față are rolul de :

- dezvoltarea deprinderilor de lucru independent ale studentului

- insușirea de către student a metodologiei de calcul și proiectare

- obținerea de către student de experiență în realizarea de forme constructive și dimensiuni optime atât prin calcul cât și din considerații constructive, în alegerea adecvată a materialelor

- însușirea deprinderilor de utilizare eficientă a literaturii de specialitate, a normelor și standartelor.

3. CARACTERISTICI FUNCȚIONALE IMPUSE

Dispozitivul trebuie să indeplinească urmatoarele condiții funcționale :

- Mânuire, antrenare, manipulare ușoară ;

- Gabarit cât mai redus ;

- Siguranță în funcționare ;

- Posibilități de producere a accidentelor cât mai reduse ;

- Posibilitatea mânuirii fără a necesita scule sau dispozitive speciale .

Bibliografie

1. Elena Mirita ș.a.Sisteme cu suruburide miscare,Indrumar de proiectare

Editura Printech

2. BELCIN Ovidiu, ș.a.Organe de mașini, Elemente constructive în proiectare, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2011

3. JULA Aurel, ș.a.Mecanisme Șurub-Piuliță-Îndrrumător de proiectare

Editura Lux Libris, Brașov 2000

4. * * * * Standarde

5. Curs Organe de Mașini

6. Desen tehnic industrial,standarde

Preview document

Presă cu o coloană - Pagina 1
Presă cu o coloană - Pagina 2
Presă cu o coloană - Pagina 3
Presă cu o coloană - Pagina 4
Presă cu o coloană - Pagina 5
Presă cu o coloană - Pagina 6
Presă cu o coloană - Pagina 7
Presă cu o coloană - Pagina 8
Presă cu o coloană - Pagina 9
Presă cu o coloană - Pagina 10
Presă cu o coloană - Pagina 11
Presă cu o coloană - Pagina 12
Presă cu o coloană - Pagina 13
Presă cu o coloană - Pagina 14
Presă cu o coloană - Pagina 15
Presă cu o coloană - Pagina 16
Presă cu o coloană - Pagina 17
Presă cu o coloană - Pagina 18
Presă cu o coloană - Pagina 19
Presă cu o coloană - Pagina 20
Presă cu o coloană - Pagina 21
Presă cu o coloană - Pagina 22
Presă cu o coloană - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Presa cu o coloana.dwg
  • Presa cu o coloana.pdf

Alții au mai descărcat și

Ergonomia si Estetica Masinilor Unelte

CURSUL NR. 1 INTRODUCERE Estetica este ştiinţa care se ocupă cu senzaţiile frumosului din natură şi din artă, şi cu sentimentele pe care aceste...

Arbori și Osii

5.1. DEFINIRE. CLASIFICARE. CARACTERIZARE Arborii sunt organe de masini cu miscare de rotatie destinate sa sustina alte organe de masini (roti...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor I

INTRODUCERE SCURT ISTORIC AL ASCHIERII. TENDINTE ACTUALE Intre procedeele de prelucrare a pieselor finite folosite în industrie, aschierea ocupa...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor II

8.1 Generalitati Aschierea este un proces complex fizico-mecanic prin care se îndeparteaza adaosul de prelucrare sub forma de aschii, în scopul...

Sisteme Flexibile de Fabricație

CONCEPTUL DE FLEXIBILITATE Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice îl constituie flexibilitatea sau...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor

3. GEOMETRIA CONSTRUCTIVA A SCULELOR ASCHIETOARE 3.1. Geometria sculelor aschietoare Geometria partii active a sculelor utilizate în procesele de...

Cuplaje

11.1. Caracterizare. Rol funcţional Cuplajele sunt organe de maşini care realizează legătura permanentă sau intermitentă între 2 arbori, cu...

Ai nevoie de altceva?