Presa cu o coloana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Presa cu o coloana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere pdf, dwg de 23 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.dr.ing:Petre Camelia-Ivona

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Organe de Masini

Cuprins

I. Memoriul de prezentare 2
1. CONSIDERAȚII GENERALE . 2
2. SCOPUL ȘI DEFINIȚIA PROIECTULUI .. 2
3. CARACTERISTICI FUNCȚIONALE IMPUSE 3
4. SCHEME CONSTRUCTIVE ... 3
4.1 Presa cu piuliță fixă cu batiu în consolă ... 3
4.2 Presa cu piuliță fixă, varianta cu coloane 3
5. JUSTIFICAREA SOLUȚIEI ALESE . 4
6. INDICAȚII DE MONTARE, EXPLOATARE, REGLAJ, ÎNTREȚINERE, RODAJ
1.1 Indicații de montare: .. 4
1.2 Indicații de exploatare, reglaj și întreținere .. 4
1.3 Rodajul ... 4
7. NORME DE PROTECȚIA MUNCII . 5
II. Breviar de calcul 6
1. Schema structurală a mecanismului și diagrame de forțe și momente . 6
2. Alegerea și justificarea materialelor pentru șurub și piuliță ... 7
3. Alegerea și justificarea tipului de filet 8
4. Predimensionarea șurubului la uzare 10
5. Alegerea filetului standardizat adecvat . Error! Bookmark not defined.
6. Calculul înălțimii filetului piuliței 12
7. Calculul numărului de spire în contact .. 12
8. Verificarea autofrânării .. 12
9. Dimensionarea piuliței fixe . 13
10. Verificarea filetului șurubului și piuliței la strivire, forfecare și încovoiere ... 14
12. Verificarea tijei șurubului la solicitări compuse . 17
13. Verificarea corpului piuliței la solicitări compuse .. 18
14. Verificarea gulerului piuliței la strivire, forfecare și încovoiere ... 18
15. Calculul corpului, verificare la întindere excentrică . Error! Bookmark not defined.
16. Calculul mecanismului de acționare . 19
17. Calculul randamentului mecanismului .. 19
Bibliografie . 20

Extras din document

Tema de proiectare

Să se proiecteze un mecanism șurub-piliță de tipul “Presa cu o coloana”

Date de proiectare:

- sarcina maximă de ridicat Q = 18300N

- înălțimea maximă de ridicat H =220mm

- deschiderea maximă B = 220mm

I. Memoriul de prezentare

1. CONSIDERAȚII GENERALE

Mecanismele cu șurub și piuliță se utilizează pentru transformarea mișcării de rotație în mișcare de translație sau invers în condiții de transmitere a unor sarcini (ca transmisii de forță) sau având numai rol cinematic.

Utilizarea mecanismelor cu șuruburi de mișcare în construcția de mașini se datoresc avantajelor pe care le prezintă și anume:

- construcția simplă și tehnologia de execuție ușor realizabilă

- posibilitatea de transmitere a unor sarcini axiale mari utilizând forțe de acționare mici

- raport mare de transmitere care duce la viteze mici

- compactitatea construcției și gabarit redus

- funcționarea lină și fără zgomot

- posibilitatea de a asigura în mod simplu autofrânarea

- permite utilizarea materialelor ieftine

- preț de cost redus

Mecanismele cu șuruburi de mișcare prezintă și următoarele dezavantaje:

- existența unei frecări în spirele filetului șurubului și piuliței care conduce la uzarea pieselor și la randament scăzut

- prezența unor puternici concentratori de tensiune în zona filetată afectează rezistența la oboseală a șurubului

- lipsa autocentrării

- necunoașterea exactă a forțelor de strângere

Mecanismul studiat este o presă cu piuliță fixă (P.P.F.) care are ca principală componentă un mecanism cu șurub și piuliță.

2. SCOPUL ȘI DEFINIȚIA PROIECTULUI

Proiectarea este o activitate tehnică desfășurată pentru întocmirea documentelor scrise și desenate strict necesare pentru executarea unui ansamblu produs. Acesta urmărește o desfășurare în scop creativ și productiv. Funcționarea tuturor datelor necesare realizare în practică , cu mijloace materiale și financiare corelate, a unei teme sau a unei idei.

Proiectul- constituie rezultatul activ de proiectare si reprezinta o lucrare tehnică sub forma unei documentații tehnice întocmită în scop productiv și care cuprinde toate

- =pdi2

ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE PROIECT ORGANE DE MASINI

ANUL 3

CUCUTEANU VLAD-ANDREI

calculele, desenele, condițiile tehnice, recomandările și instrucțiunile necesare pentru executarea și exploatarea unui sistem tehnic/ansamblu/produs.

Proiectul de față are rolul de :

- dezvoltarea deprinderilor de lucru independent ale studentului

- insușirea de către student a metodologiei de calcul și proiectare

- obținerea de către student de experiență în realizarea de forme constructive și dimensiuni optime atât prin calcul cât și din considerații constructive, în alegerea adecvată a materialelor

- însușirea deprinderilor de utilizare eficientă a literaturii de specialitate, a normelor și standartelor.

3. CARACTERISTICI FUNCȚIONALE IMPUSE

Dispozitivul trebuie să indeplinească urmatoarele condiții funcționale :

- Mânuire, antrenare, manipulare ușoară ;

- Gabarit cât mai redus ;

- Siguranță în funcționare ;

- Posibilități de producere a accidentelor cât mai reduse ;

- Posibilitatea mânuirii fără a necesita scule sau dispozitive speciale .

Fisiere in arhiva (2):

  • Presa cu o coloana.dwg
  • Presa cu o coloana.pdf

Bibliografie

1. Elena Mirita ș.a.Sisteme cu suruburide miscare,Indrumar de proiectare
Editura Printech
2. BELCIN Ovidiu, ș.a.Organe de mașini, Elemente constructive în proiectare, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2011
3. JULA Aurel, ș.a.Mecanisme Șurub-Piuliță-Îndrrumător de proiectare
Editura Lux Libris, Brașov 2000
4. * * * * Standarde
5. Curs Organe de Mașini
6. Desen tehnic industrial,standarde