Proiectarea unei Instalatii Frigorifice cu Comprimare Mecanica de Vapori intr-o Treapta

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unei Instalatii Frigorifice cu Comprimare Mecanica de Vapori intr-o Treapta.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 212 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Parasca Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Organe de Masini, Mecanica, Alte Domenii

Cuprins

Cuprins:
Memoriu justificativ 6
Tema proiectului 7
Capitolul I. Bazele tehnologiilor frigorifice
1.1. Importanţa social-economică a tehnologiilor frigorifice 8
1.2. Elemente privind tehnica obţinerii temperaturilor scăzute 12
1.2.1. Noţiuni introductive 12
1.2.2. Transferul de căldură 16
1.3. Procedee de obţinere a frigului utilizate în tehnologiile frigorifice 20
Capitolul II. Camere frigorifice
2.1. Lanţul frigorific 26
2.1.1. Definiţia şi rolul lanţului frigorific 26
2.1.2. Aspecte tehnologice în realizarea lanţului frigorific 27
2.1.3. Clasificări ale lanţului frigorific 29
2.2. Frigul artificial 35
2.2.1. Necesarul de frig 35
2.2.2. Domenii de utilizare a frigului artificial 37
Capitolul III. Agenţi frigorifici
3.1. Evoluţia şi domeniile de utilizare a agenţilor frigorifici clasici şi alternativi 40
3.2. Perspectivele agenţilor frigorifici alternativi 44
3.3. Simbolizarea şi clasificarea agenţilor frigorifici 47
3.4. Proprietaţile agenţilor frigorifici 52
3.5. Agenţii frigorifici utilizaţi 54
3.6. Impactul agenţilor frigorifici asupra mediului 64
3.6.1. Distrugerea stratului de ozon atmosferic 66
3.6.2. Accentuarea efectului de seră 67
Capitolul IV. Uleiuri de ungere. Substanţe anticongelante. Materiale izolante
4.1. Uleiuri de ungere 71
4.2. Substanţe anticongelante 74
4.3. Materiale de izolare 75
4.3.1. Rolul izolaţiilor frigorifice 75
4.3.2. Sisteme şi materiale de izolaţie 76
4.3.3. Montajul izolaţiilor frigorifice 80
Capitolul V. Instalaţii frigorifice
5.1. Generalităţi privind instalaţiile frigorifice 81
5.2. Clasificarea instalaţiilor frigorifice 83
5.3. Instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică de vapori (IFCMV) 84
5.3.1. Clasificarea instalaţiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori 84
5.3.2. Schemele şi ciclurile unei instalaţii cu comprimare mecanică de vapori într-o treaptă 85
Capitolul VI. Calculul termic al unei instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică de vapori într-o treaptă
6.1. Schema şi ciclul unei instalaţii frigorifice într-o treaptă 87

Extras din document

Memoriu justificativ

Dezvoltarea rapidă a tehnicii frigului pe plan mondial şi utilizarea pe scară largă a instalaţiilor frigorifice se reflectă în preocupările susţinute de folosire a acestei tehnici în diferitele ramuri ale economiei naţionale.

Tehnologiile frigorifice de refrigerare şi conservare a produselor alimentare au căpătat în diverse subramuri ale industriei o mare extindere, iar perspectivele sunt de natură să lărgească şi să adâncească din ce în ce mai mult această sferă de activitate.

Scopul major al utilizării temperaturilor scăzute în refrigerarea şi congelarea produselor alimentare este de a dezvolta şi perfecţiona toate verigile lanţului frigorific în aşa fel încât, prin aceasta, să se contribuie în cât mai mare măsură la satisfacerea necesităţilor de alimentaţie raţională şi diversificată a populaţiei, la creşterea gradului de bunăstare şi civilizaţie.

Diversificarea şi modernizarea tehnologiilor de utilizare a frigului artificial în fabricarea şi conservarea produselor alimentare impun, pe de o parte, perfecţionarea sistemelor frigorifice, îmbunătăţirea concepţiei şi performanţelor maşinilor şi aparatelor din cadrul acestora şi pe de altă parte lărgirea sferelor de cunoaştere din domeniile tehnologiilor alimentare, chimiei alimentare, biologiei, microbiologiei alimentare, nutriţiei şi igienei alimentare, economiei alimentare, etc.

În acest sens lucrarea de faţă tratează într-un mod unitar şi analitic problematica utilizării tehnologiilor frigorifice la conservarea produselor alimentare prin proiectarea unei camere frigorifice de refrigerare a acestora.

Tema proiectului

Să se proiecteze o instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori într-o treaptă, funcţionând în regim de refrigerare şi congelare, pornind de la următoarele date iniţiale:

- Puterea frigorifică: Q0 = 10 [kW]

- Temperatura de vaporizare a agentului: T0 = -15 [oC]

- Temperatura de condensare a agentului: Tc = 60 [oC]

Capitolul I

Bazele tehnologiilor frigorifice

1.1 Importanţa social-economică a

tehnologiilor frigorifice

În cadrul industriei alimentare, tehnica şi tehnologia frigului au un rol esenţial, comparabil ca importanţă şi semnificaţie cu cel al energiei electrice pentru ramurile industriale ale economiei naţionale.

Pe toate verigile lanţului dintre producerea şi consumul bunurilor alimentare, frigul artificial constituie un factor major, determinant în conservarea şi prelucrarea materiilor prime alimentare.

Se poate afirma că tehnologiile frigorifice au jucat şi vor juca un rol esenţial în creerea unor condiţii din ce in ce mai bune vieţii generaţiilor actuale şi viitoare.

Deoarece creşterea demografică este continuă, avându-se în vedere creşterea populaţiei urbane în detrimentul celei rurale, problemele energiei, producerii alimentelor şi a distribuţiei acestora către consumatori, reprezintă probleme actuale de mare însemnătate şi cu adânci implicaţii in viaţa economică şi socială.

Rezolvarea acestor probleme implică pe de o parte creşterea producţiei agricole, iar pe de altă parte asigurarea unui lanţ frigorific cât mai perfecţionat care să asigure conservarea şi distribuţia materiilor prime şi a produselor alimentare cu minimum de pierderi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unei Instalatii Frigorifice cu Comprimare Mecanica de Vapori intr-o Treapta.doc