Stabilirea consumului de S.D.V. – uri, în vederea desfăşurării activităţii unei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Stabilirea consumului de S.D.V. – uri, în vederea desfăşurării activităţii unei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Organe de Masini

Cuprins

Capitolul I
DOTAREA ECONOMICĂ CU SCULE, DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE .5
1.1 Activităţile S.D.V. în sistemul informaţional al întreprinderii .5
1.2 Cheltuieli pentru dotarea tehnică cu S.D.V. - uri .13
1.3 Clasificări S.D.V. .14
1.4 Dotarea cu S.D.V.- uri a proceselor tehnologice .16
1.4.1 Gradul de dotare S.D.V. .16
1.4.2 Productivitatea muncii – funcţie de gradul dotării cu S.D.V.-uri speciale .19
1.4.3 Gradul de dotare – funcţie de tipul fabricaţiei şi a numărului de repere ce o compun .19
1.4.4 Costul produselor – funcţie de gradul de dotare S.D.V. .22
1.5 Dotarea optimă cu S.D.V.-uri .22
1.5.1 Dotarea optimă cu S.D.V. – uri pentru producţia curentă .22
1.5.2 Dotarea optimă cu S.D.V. – uri pentru asimilări de produse noi .24
Capitolul II
PREZENTAREA METODELOR DE DETERMINARE A CONSUMURILOR SPECIFICE PENTRU SCULE, DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE .28
2.1 Metode de calcul .28
2.2 Determinarea consumului de scule standardizate şi S.D.V .-uri speciale .28
2.3 Stabilirea consumului de dispozitive de măsurat şi de verificat .30
2.4 Stabilirea consumului de abrazive .31
2.5 Determinarea consumului de diamante industriale .32
2.6 Determinarea consumului de scule aşchietoare din circuitul folosire-reascuţire .33
Capitolul III
DETERMINAREA NECESARULUI NET DE SCULE STANDARDIZATE ŞI S.D.V.- URI SPECIALE .34
3.1 Algoritmi de calcul .34
3.2 Fondul de consum de S.D.V.-uri pe întreprindere .34
3.3 Procedura de lucru, schema logică şi documentele utilizate .40
3.3.1 Determinarea necesarului net de scule standardizate şi normalizate .40
3.3.2 Determinarea necesarului net de aprovizionat cu materii prime şi materiale specifice .41
3.3.3 Proceduri de lucru, schema logică şi documente utilizate pentru determinarea necesarului net de aprovizionat cu materii prime şi materiale specifice .42
Capitolul IV
DETERMINAREA CONSUMULUI DE S.D.V.-URI PENTRU SECŢIA DE SCULĂRIE .44
4.1 Determinarea capacităţii de producţie a secţiei de sculărie .44
4.2 Determinarea suprafeţelor de producţie din secţia de sculărie .46
4.3 Determinarea necesarului de muncitori direct productivi ai secţiei de sculărie .47
4.4 Determinarea timpului de lucru pentru producţia anuală a secţiei de sculărie folosind bateria de indici .49
4.5 Determinarea consumului de scule standardizate şi S.D.V .-uri speciale ale sculăriei .50
4.6 Determinarea consumului de verificatoare ale secţiei de sculărie .54
4.7 Determinarea consumului de abrazive ale secţiei de sculărie .56
4.8 Determinarea consumului de scule aşchietoare din circuitul folosire – ascuţire ale secţiei de sculărie .57
4.9 Determinarea gradului de dotare cu S.D.V.- uri a secţiei de sculărie .58
BIBLIOGRAFIE .59

Extras din document

Capitolul I

DOTAREA ECONOMICĂ CU SCULE,

DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE

1.1 ACTIVITĂŢILE S.D.V. ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII

În fiecare întreprindere activităţile S.D.V. trebuie să fie bine definite şi corelate în cadrul sistemului informaţional.

În principal acestea constau din:

• confecţionarea de scule cu diferite profile şi construcţii, scule speciale necesare proceselor de bază (debitare, prelucrare, montaj, probe) şi auxiliare (scule de lacătuşerie, pneumatice, etc);

o confecţionarea de dispozitive de diferite tipuri;

o realizarea diferitelor instrumente de măsură şi control, inclusiv a verificatorilor;

o realizarea diferitelor tipuri de stanţe, cochile şi matriţe pentru matriţarea la rece sau la cald;

o confecţionarea de modele din lemn, a cutiilor de formare şi a modelelor metalice;

o recondiţionarea dotării tehnice S.D.V.;

o depozitarea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a dotării tehnice S.D.V.;

o dotarea D.C.S.-ului din întreprinderi şi a M.D.S.-urilor din secţii cu S.D.V.-uri.

Toate aceste activităţi şi lucrări S.D.V. corelate ajută ca celelalte activităţi ale întreprinderii să se desfăşoare normal.

În acelaşi timp însă, celelalte activităţi trebuie să se intercoreleze cu cele de S.D.V. (fig. 1.1), pentru o sincronizare totală.

a) Corelaţia tehnico-economică a principalilor indicatori şi indici S.D.V.

Tabelul 1.1 [4] este un tabel corelativ, pe verticală, care cuprinde anumiţi indicatori şi indici tehnico-economici specifici sculăriilor moderne şi bine organizate.

Nu avem pretenţia că limitele cuprinse încadrează toate unităţile economice, indiferent de grad, dar corelările din tabel pot sesiza rapid toate abaterile care există în orice sculărie, indiferent că este sub limită, în limită prescrisă sau peste această limită.

Tabelul poate fi folosit la analize economice în scopul descoperirii cauzelor care provoacă anumite abateri şi dereglări care se reflectă în costuri ridicate, stocuri mari, ore-normă S.D.V. necorelate, consumuri exagerate, întreţineri defectuoase, consum mare de manoperă specifică, etc.

b) Organizarea şi conducerea activităţilor S.D.V. în funcţie de dotarea tehnică

În tabelul 1.2 [4] se prezintă o organizare a sculăriilor în funcţie de dotarea tehnică existentă a acestora, organizare ce are la bază criteriul omogenităţii lucrărilor, a gradului de asemănare a activităţilor cât şi specificul acestora.

Din acest tabel se observă că cu cât sculăria are un grad de dotare mai puternic cu atât şi organizarea lucrărilor este mai strâns legată de tipul acestora.

Dacă sculăria este dotată mai slab (aceasta depinzând de profilul şi gradul întreprinderii), lucrările au un caracter eterogen şi nu pe specific.

c) Organizarea structurală a activităţilor şi lucrărilor S.D.V. cu caracter productiv

În tabelul 1.3 [4] se evidenţiază, atribuţiile pe domenii în funcţie de mărimea întreprinderii, gradul de dotare S.D.V. şi a modului de organizare internă care trebuie să existe în interiorul acesteia.

Tabelul nu exclude posibilitatea şi a altor forme de organizare internă, cu condiţia însă ca formele adoptate să satisfacă pe deplin cerinţele producţiei de S.D.V.-uri din întreprindere.

d) Documente şi documentaţii folosite în circuitul informaţional S.D.V.

În cadrul unităţilor economice se întâlnesc documente cu caracter tehnic, tehnologic, economic, statistic şi de altă natură (tabelul 1.4)[4] cu scopul de a răspunde atât execuţiei tehnice a S.D.V.-urilor, cât şi gestiunii şi evidenţei tehnico-operative sau contabile.

Considerăm că documentele nominalizate pe categorii, din acest tabel, satisfac orice exigenţă şi deci nu este necesar să avem pe lângă acestea şi alte tipuri.

e) Caracteristici specifice S.D.V., pe ramuri ale industriei şi tipuri de procedee tehnologice

Procesul de dotare a fabricaţiei cu S.D.V.-uri este influenţat, în principal, de următorii factori:

• nivelul tehnic al procesului de producţie,

• gradul de înzestrare cu mijloace de muncă şi al forţei de muncă,

• specificul procesului de producţie şi a tehnologiei de fabricaţie,

• specializarea, diversificarea sortimentală şi durata ciclului de fabricaţie.

Datorită acestui fapt dotarea tehnologică a fabricaţiei cu S.D.V.-uri prezintă o multitudine de particularităţi. în practică aceste particularităţi se regăsesc în două categorii de caracteristici:

a) natura şi tipul procesului de producţie;

b) ramura industrială din care face parte întreprinderea.

Trebuie subliniat faptul că ramura industrială care deţine cea mai mare varietate de tipodimensiuni de S.D.V.-uri şi care asigură dotarea tuturor celorlalte ramuri ale industriei cu S.D.V.-uri este ramura industriei constructoare de maşini.

Datorită importanţei industriei construcţiilor de maşini ca ramură producătoare, consumatoare şi în acelaşi timp furnizoare de S.D.V.-uri, se va prezenta specificul şi caracteristicile proiectării, execuţiei, utilizării şi organizării activităţilor S.D.V., cu pondere în această ramură.

Celelalte ramuri ale economiei se aliniază acesteia, prezentând de la caz la caz unele particularităţi ale utilizării S.D.V.-urilor, dar funcţiile S.D.V.-urilor regăsindu-se în toate domeniile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Stabilirea Consumului de SDV-Uri, in Vederea Desfasurarii Activitatii unei Sectii de Scolarie.doc