Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850

Proiect
9/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16633
Mărime: 684.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ing. Turcoane Antonius Marius

Cuprins

CAPITOLUL I

ASPECTE PRIVIND IMPORTANŢA MODERNIZĂRII

UTILAJELOR, ÎN ECONOMIA ROMÂNESCĂ 5

1.1 Degradarea utilajelor. Uzura fizică şi uzura morală. 5

1.2 Deosebirea dintre lucrările de reparaţii şi

lucrările de modernizare. 7

1.3 Modernizarea utilajelor în vederea creşterii

productivităţii muncii. 8

1.4 Modernizarea utilajelor în vederea reducerii

consumului de materiale. 10

1.5 Modernizarea utilajelor în vederea îmbunătăţirii

calităţii produsului. 11

1.6 Modernizarea utilajelor în vederea îmbunătăţirii

condiţiilor de exploatare. 11

1.7 Modernizarea utilajelor în vederea îmbunătăţirii

condiţiilor de protecţie a muncii. 11

Capitolul II

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE

MODERNIZARE A UTILAJULUI

MAŞINĂ DE FREZAT FU 350 X 1850. 12

2.1 Organizarea evidenţei utilajului şi a stării

tehnice a acestuia. 12

2.2 Elaborarea temei de modernizare. 13

2.3 Elaborarea studiului tehnico-economic

de modernizare. 14

2.4 Organizarea lucrărilor de execuţie a

modernizării. 19

2.5 Planificarea modernizării. 21

2.6 Finanţarea lucrărilor de modernizare. 23

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTULUI DE

MODERNIZARE A UTILAJULUI

MAŞINĂ DE FREZAT FU 350 X 1850. 28

3.1 Alegerea motorului electric de antrenare. 30

3.2 Calculul cinetostatic al transmisiei. 32

3.3 Proiectarea transmisiei prin curele. 35

3.4 Calculul geometric al danturilor cilindrice

executate cu sculă cremalieră. 39

3.5 Determinarea forţelor nominale din angrenajul cilindric

cu dinţi drepţi. 45

3.6 Calculul geometric al roţilor dinţate conice. 46

3.7 Calculul forţelor din angrenajele conice. 50

3.8 Calculul angrenajului cilindric cu cremalieră. 51

3.8.1 Particularităţi constructive şi tehnologice. 51

3.8.2 Calculul elementelor geometrice ale cremalierei. 52

3.8.3 Calculul elementelor geometrice ale roţii dinţate. 54

3.9 Proiectarea arborelui de intrare din

capul de frezat. 57

3.10 Proiectarea lagărelor cu rulmenţi. 61

Capitolul IV

CALCULUL COSTULUI DE FABRICAŢIE AL „CAPULUI

DE FREZAT” UTILIZAT PENTRU MODERNIZAREA

MAŞINII DE FREZAT FU 350 X 1850. 66

BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

Capitolul I

ASPECTE PRIVIND IMPORTANŢA MODERNIZĂRII

UTILAJELOR, ÎN ECONOMIA ROMÂNESCĂ

Caracteristica esenţială a unei economii moderne, a creării şi dezvoltării bazei tehnico-materiale este înfăptuirea progresului tehnic, în toate ramurile economiei.

Progresul tehnic se realizează prin existenţa unor întreprinderi moderne, înzestrate cu utilaje perfecţionate, prin reutilarea întreprinderilor existente cu maşini şi agregate de un înalt nivel tehnic, precum şi prin introducerea în producţie a celor mai avansate procese tehnologice.

Calea principală şi superioară a progresului tehnic actual este automatizarea producţiei, prin introducerea în producţie a maşinilor-agregat, a maşinilor-unelte cu comandă numerică program (strunguri de copiat, strunguri automate cu came, strunguri revolver, maşini de alezat şi frezat utilate cu capete spaţiale, etc.).

O altă cale a progresului tehnic este modernizarea utilajelor, care poate lua următoarele aspecte:

- modernizarea utilajelor din fabricaţia curentă, prin ameliorări consecutive sau tehnologice;

- scoaterea din fabricaţie a utilajelor învechite care nu mai pot fi perfecţionate şi înlocuirea lor cu altele la un nivelul tehnic superior;

- modernizarea utilajelor depăşite aflate în funcţiune în procesul de producţie.

Acest ultim aspect al modernizării utilajelor este important pentru economia românească deoarece tehnica veche nu poate fi dintr-o dată înlocuită cu tehnica nouă.

De aceea în măsura în care anumite utilaje realizează indici scăzuţi sau nu au o productivitate comparabilă cu aceea a unor utilaje similare moderne este posibilă şi necesară modernizarea lor. Principalul efect al modernizării utilajului trebuie să fie economia de muncă vie şi materializată, exprimată prin reducerea costul de producţie şi creşterea productivităţii utilajului respectiv.

Modernizarea utilajelor permite să se facă economie de muncă mai ales prin faptul, că folosirea lor economiseşte munca vie şi în unele cazuri munca materializată sub formă de materii prime, materiale şi combustibil.

Această economie constituie principala justificare a modernizării utilajelor, chiar şi în cazul când volumul de muncă vie şi materializată încorporată în utilajele modernizate creşte, cu condiţia ca în procesul de producţie ulterior să se micşoreze în proporţie mult mai mare cheltuielile de producţie, să se economisească resursele materiale şi de muncă.

În ansamblu, cheltuielile de muncă scad şi ca urmare productivitatea creşte.

1.1 DEGRADAREA UTILAJELOR. UZURA FIZICĂ ŞI UZURA MORALĂ

Ca orice obiect material, utilajele au o durată de existenţă determinată, care depinde de construcţia lor, de modul în care sunt folosite şi întreţinute.

Degradarea progresivă a utilajelor se numeşte „uzură” şi apare ca o consecinţă firească a unui şir întreg de factori, care intervin în cursul existenţei utilajului.

Influenţa factorilor fizici asupra utilajului produce uzura fizică a acestuia, iar influenţa progresului rapid al ştiinţei şi tehnicii contemporane produce uzura morală a utilajului.

Uzura fizică a utilajului este caracterizată de modificarea însuşirilor lui naturale, aceste modificări pot fi constatate în unele cazuri chiar cu ochiul liber.

Aceasta este de două feluri: dinamică şi statică.

Uzura fizică dinamică a utilajului apare la toate utilajele şi se manifestă numai pe intervalele de timp în care utilajele respective funcţionează în mod efectiv, apare de cele mai multe ori din cauza frecărilor la care sunt supuse diferitele piese, organe sau elemente care se găsesc în contact şi în mişcare relativă.

Fig. 1.1 Creşterea uzurii fizice dinamice cu timpul

Creşterea uzurii fizice dinamice u cu timpul t se poate reprezenta prin curba Ufd, figura 1.1, a), în perioada de rodaj uzura creşte foarte repede, odată cu egalizarea rizurilor şi asperităţilor pe care le au întotdeauna suprafeţele noi, iar către sfârşit creşte mai încet, până când se stabilizează la valorile normale de lucru.

Uzura fizică statică a utilajului se manifestă la orice utilaj indiferent dacă lucrează sau nu. Această uzură este cunoscută sub denumirea de „oboseală” sau „îmbătrânire”.

Ea apare ca urmare a acţiunii exterioare a unor agenţi chimici şi prin modificări interne de structură a materialelor din care sunt confecţionate. Spre deosebire de uzura fizică dinamică, ce apare şi se măsoară proporţional numai cu durata de funcţionare a utilajului, uzura fizică statică Ufs creşte proporţional cu durata însăşi a existenţei acestui utilaj, figura 1.1, b).

Preview document

Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 1
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 2
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 3
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 4
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 5
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 6
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 7
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 8
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 9
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 10
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 11
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 12
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 13
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 14
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 15
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 16
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 17
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 18
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 19
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 20
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 21
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 22
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 23
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 24
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 25
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 26
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 27
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 28
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 29
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 30
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 31
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 32
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 33
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 34
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 35
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 36
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 37
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 38
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 39
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 40
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 41
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 42
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 43
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 44
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 45
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 46
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 47
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 48
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 49
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 50
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 51
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 52
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 53
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 54
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 55
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 56
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 57
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 58
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 59
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 60
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 61
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 62
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 63
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 64
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 65
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 66
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 67
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 68
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 69
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 70
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 71
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 72
Studiu privind Modernizarea Utilajului - Mașină de Frezat Fu 350 X 1850 - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Modernizarea Utilajului - Masina de Frezat Fu 350 X 1850.doc

Alții au mai descărcat și

Mașini - Unelte

Capitolul 1. Studiu bibliografic privind maşini – unelte similare celei studiate 1.1 Tipuri de maşini – unelte similare Centrele de prelucrare...

Proiect de An - Cutie de Viteze pentru Strung

TEMA DE PROIECT Să se proiecteze o cutie de viteze pentru o maşină unealtă de tip strung cu următoarele caracteristici: - Numărul de trepte z =...

Optimizarea Tehnologiei de Prelucrare a Reperului Șurub - Racord pe Strung Revolver Skoda A40

Capitolul I STRUNGURI AUTOMATE CU CAP REVOLVER 1.1 CONSTRUCŢIA ŞI CINEMATICA STRUNGURILOR AUTOMATE CU CAP REVOLVER În scopul satisfacerii...

Motor Electric

Capitolul I Reductoarele de turatie cu roti dintate sunt mecanisme organizate ca asambluri independente, cu raport de transmisie constant,...

Proiectarea unui Dispozitiv de Rectificat, Adaptabil pe un Strung Normal

Capitolul I MAŞINI DE RECTIFICAT 1.1 GENERALITĂŢI Maşinile de rectificat sunt destinate prelucrării unor suprafeţe de înaltă precizie...

Clasificarea Sculelor Ascietoare

DEBITAREA face parte din categoria prelucrarilor prin aschiere, cu o foarte larga gama de posibilitati de prelucrare, necesitand scule dedicate, de...

Strung Masini Unelte

1. Memoriu tehnic 1.1 Consideraţii generale privind proiectarea Maşinilor-Unelte: Masinile-unelte aschietoare , impreuna cu presele si ciocanele...

Proiectarea și Calculul Costului de Fabricație al unei Mașini de Executat Găuri de Centrare

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 PRELUCRAREA SUPRAFEŢELOR FRONTALE DE CAPĂT ŞI CENTRUIREA În producţia de unicate şi serie mică prelucrarea...

Ai nevoie de altceva?