Toate proiectele din Biblioteca RegieLive - pagina 17 din 2480

Populația județului Bistrița-Năsăud

1. Așezare geografică 1.1Așezare geografică Județul Bistrița-Năsăud este așezat în partea central-nordică a României, pe cursul superior al râului Someșul Mare, la contactul dintre Podișul Transilvaniei și Carpații Orientali, având ca vecini: la nord-vest județul Maramureș; la vest județul Cluj, la est județul... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Schema tehnologică a cazanului cu abur (CET) și simularea buclelor de reglare pentru temperatura aburului viu, cu regulatoare convenționale

1. Formularea temei de proiect Schema tehnologică a cazanului cu abur (CET) și simularea buclelor de reglare pentru temperatura aburului viu, cu regulatoare convenționale. Se observă instalația și traseul aburului viu in CET. Totodată se identifică traductoarele și punctele în care acestea iau măsuri, elementele de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Achizițiile imobiliare rezidențiale pe perioada pandemiei

Abstract: Pandemia s-a instalat brusc în viețile noastre și a redefinit stilul nostru de viață, de lucru, de învățat, de cumpărături, de recreere, socializare și transport. Iar odată cu aceste schimbări, a devenit important să reevaluăm și spațiile în care ne trăim viețile. Am dorit sa analizăm tendința... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode contabile de întocmire și prezentare a Situației fluxurilor de trezorerie dupa litera IAS 7

INTRODUCERE Situațiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc, prin care informația contabilă este pusă la dispoziția factorilor decizionali. Adoptarea standardelor internaționale de contabilitate reprezintă un nou sistem de evaluare a performanței - un nou sistem de proceduri - care... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza populației și a așezărilor județului Bihor

1. Așezare geografică 3 1.1. Așezare geografică 3 1.2. Suprafața .3 2. Caracteristici geografice ...4 1.1. Forme de relief ..4 1.2. Climă 4 1.3.Hidrografia .. 4 1.4.Solurile .4 1.5. Resursele naturale .5 3.Repartitia populației în teritoriu 5 a) Factori determinanți 5 b) Densitatea populației ..6 c)... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Industria alimentară - panificație, zahăr

Cap.I-Importanța industriei alimentare Industria alimentară, extrem de diversificată, cunoașteastăziunuldintrecele mai alerte ritmuri de dezvoltare, ocupând, practic, dupăconstrucțiile de mașini, locul al doilea ca pondereînvolumul total al producțieiindustriale a Terrei. DublareapopulațieiTerreiîn mai puțin de 35... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracteristicile pluviometrice la stația Ocna Mureș

I. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ OCNA MUREȘ Orașul Ocna Mureș (258 m altitudine ) este situat în partea centrală a României, în NE județului Alba (~ 58 km distanță de Alba Iulia), pe malul stâng al cursului mijlociu al râului Mureș, între Câmpia Transilvaniei la N și Podițul Târnavelor la S. Figura 1. Poziția geografică... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Autoturism de teren, MAC, 84kW 3900 rpm

1. Studiu de nivel 1.1. Definiție Sistemul de frînare este unul dintre cele mai importante sisteme ale autovehiculului, rolul acestuia fiind acela de a asigura o reducere, parțială sau totală, a vitezei de deplasare a autovehiculului. Datorită acestui fapt securitatea activă a autovehicului și viteza maximă de... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dinamica Autovehiculelor - Proiectarea unui autovehicul de teren

Tema proiectului Să se proiecteze un autovehicul de teren care să dezvolte o viteză maximă de 37 m/s și care să aibă valoarea maximă a unghiului de înclinare longitudinală a căii de 60%. Capitolul 1 Studiul soluțiilor similare de autovehicule și a tendințelor de dezvoltare 1.1 Soluții de autovehicule similare... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rețele Petri temporizate și colorate pentru modelarea sistemelor multiagent. Studiu comparativ

Introducere Rețelele Petri sunt definite ca o metodă formală, grafică și executabilă pentru descrierea și analiza sistemelor dinamice cu evenimente discrete concurente. Ele creează posibilitatea de analiză a unor proprietăți legate de conducerea proceselor de fabricație, constituindu-se într-un instrument simplu... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

formarea de priceperi și deprinderi - Mărțișoare. tăiere

Data: 04.03.2021; Ora: 10 45-11 30; Unitatea de învățământ:; Prof. înv. primar: Clasa: a III-a B; Aria curriculară: Arte; Disciplina: Arte vizuale și abilități practice; Unitatea de învățare: Primăvara; Tipul lecției: formarea de priceperi și deprinderi; Subietul lecției: Mărțișoare - tăiere; Scopul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Înființarea și funcționarea unei agenții de turism

Introducere Turismul este văzut ca o componentă importantă a economiei unei țări, fiind o ramură cu o importanță deosebită în dezvoltare continua. În cea mai mare parte, turismul este format prin prestarea serviciilor. Turismul poate fi definit ca un ansamblu al relațiilor și fenomenelor ce reiese din deplasările... citește mai departe

41 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie.

Introducere Actualitatea și importanța temei abordate. Tema aleasă este una importantă și actuală, dat fiind faptul că săpunurile, detergenții și produsele de îngrijire, cât cosmeticele și parfumeria au devenit o parte din viața zilnică a femeilor cât și a bărbaților. Importanța detergenților este demonstrată... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensionarea tehnologică a unui schimbător de căldură de tip fascicul în manta destinat răcirii cu apă a unui produs petrolier

INTRODUCERE Schimbătoarele de căldură sunt aparate au drept scop transferul de îngrijire a unui fluid la altul în procesul de încălzire, fierbere, evaporare, condensare, răcire sau în alte procese termice, în care sunt prezente două sau mai multe fluide cu temperaturi diferite. Instalații tehnologice, aparate de... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Construcția și calculul autovehiculelor II

STUDIUL DINAMIC AL AUTOMOBILULUI Cap.1 Studiul solutiilor similar si al tendintelor de dezvoltare Studiul Soluțiilor Similare Pentru abordarea proiectării unui nou tip de autovehicul, ținând seama de datele impuse prin temă, care precizează anumite particularități legate de destinația și performanțele acestuia,... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Măsurarea monoxidului de carbon

Capitolul 1. Introducere 1.1 Actualitatea subiectului Monoxidul de carbon este un gaz toxic, iar în concentrații mari este letal (la concentrații de 100 mg/m3) prin reducerea mare de transport a oxigenului în sânge, ceea ce duce la probleme grave asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caz Clinic - Hipertiroidism

Caz clinic : Violeta Ciobanu (62ani), acuză : palpitații ocazionale, insomnie, iritabilitate, tremor ușor la ambele mâini, stare subfebrilă (37-38°C) și presiune în regiunea gâtului - timp de 7-8luni. Antecedente medicale remarcabile pentru hipertensiune arterială. În ultima perioadă a observat o scădere în... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Aglomeratia urbana Baku

INTRODUCERE Scopul acestei cercetări este de a examina din punct de vedere urbanistic, orașul Baku, capitala țării Azerbaidjan, analizând aspecte ce țin de evoluția în timp al acestuia, de la forma ințială de așezare umană până la stadiul actual. În realizarea studiului, au fost folosite: etapa de documentare... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Caracterizarea fizico-geografică și socio-economică a Subcarpaților Vrancei

INTRODUCERE Subcarpa.ii Vrancei alcatuiesc o arie de protec.ie speciala avifaunistica (sit SPA) situata în Muntenia (România), pe teritoriile jude.elor Buzau (34%) .i Vrancea (66%). Complexitatea lor structurala, alinierea aproximativ paralela a dealurilor .i depresiunilor cu mun.ii, mobilitatea apreciabila a... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Butuc

Tema proiectului: Cerințe 1. Să se proiecteze procesul tehnologic de reconditionare a piesei : Butuc; 2. Să se proiecteze linia tehnologică pentru recondiționarea piesei Butuc pentru un volum al producției de 28000 buc/an și un regim de lucru de 2 schimburi pe zi ; 2. Introducere Tehnologia reparării... citește mai departe

50 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instrument numeric de măsură - Ampermetrul

Capitolul 1. Introducere 1.1 Importanța aparatelor de măsură numerice Cea mai importantă trsătura a aparatelor de măsurare numerice constă în faptul că acestea sunt aparate electronice moderne, care furnizează rezultatul măsurării sub forma numerică. Studiul aparatelor de măsură este deosebit de important, deoarece... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul evaluării stocurilor asupra situației și poziției financiare a entității

Rezumat: IAS-urile sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile. În prezent, ele sunt emise de International Accounting Standards Board (IASB).... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei unități de pasteurizare a laptelui de vacă

Capitolul I I. INTRODUCERE Cu toții am gustat cel puțin odată în viață un lapte provenit de la vacă, acesta fiind cel mai căutat și consumat lapte, însă mulți dintre noi nu ne-am pus întrebarea: Ce este cu adevărat laptele de vacă și ce calități are acesta? La modul general, laptele este definit ca fiind un... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza companiei Huawei

1. Istoricul și evoluția companiei Huawei este un furnizor de top la nivel mondial în domeniul tehnologiei pentru industria IT&C, al infrastructurii în telecomunicații și în cel al dispozitivelor inteligente. Cu soluții integrate în patru domenii cheie - rețele de telecomunicații, IT, dispozitive inteligente și... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică SC Macon SRL Deva

SCURT ISTORIC AL SC MACON SRL DEVA Societatea comercială „MACON” SRL Deva este unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții din România, oferind o gamă variată de produse. Sediul Macon se află pe șoseaua care face legătura între municipiile Deva și Hunedoara la adresa str. Sântuhalm, nr.1,... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview