Toate proiectele din Biblioteca RegieLive - pagina 2 din 2481

Analiza structurii masei monetare în circulație în România și SUA

Masa monetară Masa monetară reprezintă totalitatea mijloacelor bănești existente în economie la un moment dat, adică toate activele financiare care pot fi folosite pentru achiziția de bunuri și servicii și pentru plata datoriilor. Banii circulanți implică moneda, bancnotele tipărite, banii în conturile de depozit... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului întreprinderii Electromagnetica Sa

Introducere În acest proiect este reprezentată structura de activ din perioada 2017-2020 a companiei ELECTROMAGNETICA S.A. în cinci capitole ce vor creea o imagine de ansamblu asupra activelor întreprinderii. În primul capitol ne vom axa mai mult pe obiectul de activitate al companiei. Alături de obiectul de... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul financiar operativ curent exercitat în bănci

Introducere În acest proiect se va prezenta exercitarea controlului operativ curent în societățile bancare. În primul capitol este conturată noțiunea de control financiar operativ curent în bănci, organizarea și exercitarea acestuia, la grupele operative, serviciile de contabilitate și la serviciul casierie. În... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Portofoliu de pregătire practică

I. Prezentarea instituției Serviciul de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie (SISCF) Sursă foto: D.G.A.S.P.C Botoșani - Serviciul de intervenție specializată pentru copil și familia (SISCF) face parte din cadrul Direcție de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani; - Este situat pe... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiectarea unei cutii de viteze pe un strung normal (standard)

ETAPA 1 1. Prezentarea proiectului si a materialelor necesare proiectului 1.1 Tema de proiectare Se proiecteaza cutia de viteze pentru un strung, cunoscand diametrul maxim al piesei Dmax = 400, diametrul minim Dmin = 100 si numarul de trepte q = 19. Pe strung se vor executa strunjiri exterioare de degrosare si... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul performanțelor dinamice ale unei autobetoniere 4.5m3 cu MAC de 175 kW - 2650 rpm

1 CALCULUL PERFORMANTELOR DINAMICE ALE AUTOBETONIEREI Stabilirea parametrilor geometrici generali Dimensiuni Ampatamentul (L) 3720 Ecartamentul fata(B1) 1489 Ecartamentul spate (B2) 1900 Lungime 5837 Latime 2102 Inaltime 2348 Greutate Greutatea utila (kg / N) 10800 105840 Greutatea proprie (kg / N) 4650... citește mai departe

31 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul performanțelor dinamice ale unei autobasculante cu masa utilă 6,7 tone, echipată cu MAC de 170 kW 2350 rpm

1 CALCULUL PERFORMANTELOR DINAMICE ALE AUTOCAMIONULUI Stabilirea parametrilor geometrici generali Dimensiuni Ampatamentul (L) 4780 Ecartamentul fata(B1) 1790 Ecartamentul spate (B2) 1610 Lungime 8090 Latime 2550 Inaltime 3430 Greutate Greutatea utila (kg / N) 6700 65727 Greutatea proprie (kg / N) 6500... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Preview

Caiet de practică - Serviciul Alocații și Indemnizații pentru copii

Obiectivele practicii de specialitate - Cunoașterea cadrului legislativ pe baza căruia funcționează Serviciul de Alocații și Indemnizații pentru Copii; - Observarea asistentului social la preluarea și monitorizarea cazului; - Familiarizarea cu structura instituției în care s-a efectuat practica; - Identificarea... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI

Introducere Un loc aparte în cadrul sistemului informațional al științelor economice îl ocupă contabilitatea, ea există pentru că este utilă prin informațiile multiple pe care le oferă pentru utilizatorii ei, este considerată “nucleul dur” al sistemului informațional economic. Contabilitatea asigură coerența... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV

1.GENERALITĂȚI 1.1. Obiect Prezenta fișă tehnologică stabilește metodele și schemele de verificare, aparatajul și sculele necesare, ordinea de efectuare a operațiilor în cadrul verificărilor, corectarea și interpretarea datelor experimentale și condițiile specifice de protecție a muncii utilizate la executarea... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Workaholism - Dependența față de muncă, definire, diagnosticare și abordare

1. Problema stiintifica abordata, scopul cercetarii, fundamentarea conceptualteoretica, metodologie si design al cercetarii 1.1. Problema stiintifica abordata si scopul cercetarii Problema științifica de cercetata abordata pe tema ,,Workaholism” este aceea a dependenței excesive de muncă și consecințele negative... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensiunile conceptului de securitate - Cazul României

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ ȘI DIMENSIUNILE EI 1.1. Conceptul de securitate. Definiții, teorii și clarificări terminologice Noțiunea de securitate nu poate fi analizată fără a lua în considerare schimbările de perspectivă și apariția unor idei noi în disciplina relațiilor... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Preview

Gestiunea riscului Nike

Nike Inc. este o corporație multinațională americană ce se ocupa cu producerea și comercializarea de articole sportive și vestimentare. Compania a fost fondata în anul 1964 de către Bill Bowerman și Phil Kinght sub numele "Blue Ribbon Sports", adoptând oficial numele Nike Inc in 1971. Gama produselor Nike include... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Mentalități și stiluri de viață în România

CHAPTER 1 MENTALITIES AND LIFESTYLES - LAYING OUT THE TERRITORY 1.1. Definitions and classifications Etymologically speaking, ˮmentalities” comes from the adjective ˮmental”, which means spirit, intellect, deriving from the Latin ˮmens” (mind). The word ˮmental” was first introduced in the vocabulary of French... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Managementul proiectului - Cu mic, cu mare la școala prietenoasă

IDENTIFICAREA UNEI SURSE DE FINANTARE Pentru perioada de programare 2014-2010 sunt disponibile fonduri europene pentru rezolvarea unor probleme existente în cadrul învățământului românesc prin intermediul Programului Operațional Capital Uman. Măsuri de creștere a accesibilității în sistemul de educație românesc... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Bunurile proprii ale soților

INTRODUCERE Din punct de vedere al dreptului civil, instituția căsătoriei este de maximă importanță. Starea de căsătorie dobândită prin încheierea soților un statut bine definit juridic - aceasta spre deosebire de situația cuplului necăsătorit, cvasiignorat de lege - care completează gama atributelor de... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modelarea și simularea activitățiilor turistice

INTRODUCERE Având în vedere faptul că industria turismului reprezintă un domeniu complex, fie că ne place sau nu tehnologia își pune amprenta și în acest domeniu deoarece aceasta avansează și o face într-un mod alert. Automatizarea se referă la orice (o tehnologie, proces sau procedură) care există pentru a reduce... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem de frânare puntea față pentru o autobetonieră cu MAC

1. STUDIU DE NIVEL PRIVIND AUTOBETONIERELE Pentru abordarea proiectării unui nou tip de autovehicul, ținânad seama de datele impuse prin temă, care specifică anumite particularitați legate de destinația și performanțele acestuia, este nevoie intr-o prima etapă să se faca cercetare de piață privind soluțiile... citește mai departe

97 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind obiectivele, măsurile, activitățile referitoare la reducerea poluării, protejarea mediului, ecologizare și efectele acestora în cadrul H&M Group

1. ARGUMENT După industria petrolului, industria textilă este cea mai mare poluatoare pe plan mondial. Îmbrăcămintea, mobilierul, covoarele, încălțămintea, cearșafurile, fețele de pernă, prosoapele etc. sunt bunuri „nedurabile“, pentru producerea cărora se consumă uriașe cantități de energie și materii prime și se... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategiile economice ale RedBull

1. Introducere Red Bull GmbH este producătorul uneia dintre cele mai populare băuturi energizante Red Bull cu sediul în Austria. Compania a fost fondată de Dietrich Mateschitz la mijlocul anilor 1980, iar prima băutură Red Bull Energy Drink a fost vândută în Austria pe 1 aprilie 1987. În prezent, băuturile Red... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura organizațională a RedBull

1. STRUCTURA FUNCȚIONALĂ Structura funcțională reprezintă ansamblul funcțiilor de conducere și compartimentelor tehnice, economice , comerciale, administrative dar, și modul de constituire și grupare al acestora și relațiile dintre ele, necesare desfășurării corespunzătoare a procesului managerial si a proceselor... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Cost-Cantitate-Profit

I. DESPRE CVP Analiza cost-cantitate-profit (CVP) este o metodă de contabilitate a costurilor utilizată pentru a analiza impactul diferitelor niveluri de cost și cantitate asupra profitului operațional. Analiza cost-volum-profit, cunoscută și sub denumirea de analiză de echilibru, urmărește să determine pragul... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Leadership și etica în afaceri

LEADERSHIP 01 CE ÎNSEAMNĂ LEADERSHIP-UL ? 1 ABILITATEA DE A CREA O VIZIUNE CLARĂ 2 CAPACITATEA DE A ÎMPĂRTĂȘI VIZIUNEA CU CEILALȚI ȘI DE A-I MOTIVA SĂ O URMEZE 3 CAPACITATEA DE A OFERI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ. INSTRUMENTELE ȘI INFORMAȚIILE CARE PERMIT CELORLALȚI SĂ AIBĂ SUCCESS ÎN URMĂRIREA VIZIUNII... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Băncile Comerciale din Republica Moldova - Esență, concept și principii de funcționare

INTRODUCERE Actualitatea temei Într-o economie modernă, sectorul financiar joacă un rol important datorită intermedierii financiare, respectiv a canalizării fondurilor de la deponenți către investitori, pe care o asigură. Un sector financiar solid și eficient încurajează acumularea economiilor și permite alocarea... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Baze de Date

Am ales ca tema crearea unei baze de date pentru un liceu, acesta va include cinci tabele: Profesori, Clase, Elevi, Note si Prezente. Tabela Profesori va cuprinde idprofesor (primary key), nume, prenume, materie, varsta, adresa si salariu pentru fiecare profesor inregistrat. Tabela Clase va cuprinde idclasa... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview