Toate proiectele

 • Aplicatie cu privire la gestiunea unui magazin de electronice-electrocasnice

  INTRODUCERE În condițiile de piață actuale caracterizate printr-o concurență puternică modernitate. progres tehnologic etc. este foarte important pentru orice întreprindere să-si promoveze cat mai bine produsele in scopul informării publicului vizând în primul rând fidelizarea clienților săi. În ultimele două decenii s-au conturat noi aspecte specifice activității comerciale, unul dintre acestea fiind promovarea unor noi modalități de dialogare cu publicul si în generalo perfecționare...

 • Textul literar - textul nonliterar

  Scoala: Colegiul National "Vladimir Streinu", Gaesti Clasa: a IX-a A Data: 21 mai 2009 Profesor: Obiectul: Limba si literatura romana Tema: Tipuri de texte. Textul literar - textul nonliterar Tipul: Aprofundare si sistematizare a cunostintelor Scopul: Formarea de priceperi si deprinderi privind lucrul cu textele la prima vedere. Competente generale: 1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare;...

 • Baze de date

  Introducere 1. Definirea bazelor de date In ziua de astazi, fara sa ne dăm seama folosim pentru aproape orice activitate din mediul online si nu numai servicii ce au ca si componenta principală o bază de date. De exemplu: depunerea sau extragerea unor sume de bani din banca, rezervarea biletelor de tren sau avion, cautarea unei referinte într-o biblioteca computerizata, cumpararea unor produse etc. În sensul cel mai larg, o baza de date (database) este o colecție de date corelate din punct...

 • Proiect didactic - Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse)

  Data: 21. 02. 2018 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus Prof. înv. primar: Clasa: Pregătitoare Aria curriculară: Arte vizuale Disciplina: Arte vizuale și abilități practice Unitatea de învățare : Flori de gheata Subiectul lecției: Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse) Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi Forma de realizare: integrată Scopul: Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată,dezvoltarea capacității de a...

 • Dinamica autovehiculelor

  Cap.1 Alegerea și analiza modelelor similare Pentru stabilirea modelului de autovehicul ce urmează să se proiecteze, trebuie să se ia în calcul datele impuse prin tema de proiectare, care stabilește anumite part icularități cu privire la destinația și performanțele acestuia, dar în aceeași măsură este nevoie, să se facă un studiu al soluțiilor constructive, deja existente, având caracteristici asemănătoare cu cele ale autovehiculului cerut. Studiul soluțiilor similare se face pentru a...

 • Plan de afaceri SC Performance SRL

  1. INFORMAȚII GENERALE ... . pag. 4 2. DESCRIEREA FIRMEI .. ... .. pag.4 2.1. DESCRIEREA FIRMEI . . pag.4 2.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI pag.7 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI . pag.8 4. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ȘI PROMOVAREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE .. pag.9 4.1. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI NOILE TEHNOLOGII .. pag.9 4.2. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ ... pag.9 5. IDEEA DE AFACERE ... ... .. pag.10 5.1 PREZENTAREA IDEII DE AFACERI .. ... pag.10 5.2 OBIECTIVE...

 • Perimetrul de ameliorare Sotanga, Judetul Dambovita

  CAPITOLUL I - Date generale 1.1. Denumire investitiei Reconstructia ecologica prin impadurire a suprafetei de teren proprietate publica a Unitatii Administrativ Terirotiale Sotanga, judetul Dambovita, 1.2. Amplasament Suprafata de teren care face obiectul actiunii, este situat pe raza Unitatii Administrativ Terirotiale Sotanga, judetul Dambovita, in apropierea unei foste halde de steril formata din deseuri de carbune de la termocentrala Doicesti. Suprafata este incadrata ca fiind teren...

 • Monitorizarea institutionala al Tribunalului Bucuresti

  INTRODUCERE Sediul Judecătoriei București este situat pe Bulevardul Unirii, unde se află fostul magazin junior. Clădirea este sediul Clădirii Judecătoriei Sectorului 2 și a Judecătoriei, care a fost deschisă la 11 decembrie 2006. Suprafata dezvoltata a cladirii este de 27.000 mp, cu un total de 8 etaje, 6 etaje la suprafata si 2 etaje subterane. Construcția noului sediu al Tribunalului București a costat Ministerul Justiției peste 500 de miliarde de rooni, acești bani provin din împrumutul...

 • Autoritatile si cetatenii - Proiect de lectie

  UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul W. Shakespeare PROPUNĂTOR: CLASA: a VIII- a E ORA DERULĂRII LECȚIEI: 9:30- 10:20 DISCIPLINA: Cultură Civică ARIA CURRICULARĂ: Om si societate LECȚIA: Autorități și cetățeni TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 2.1 să definească valori, principii și concepte democratice 3.1 să utilizeze deprinderi și competențe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de conflicte OBIECTIVE OPERATIONALE:...

 • Practica pedagogica - Portofoliu

  Colegiul Național “ Traian Vuia” Reșița Disciplina: Sociologie Clasa: a XI-a B Nr. de ore: 1 oră / săpt. Filiera: teoretică Profil: uman Specializarea: filologie An școlar 2019-2020 Profesor: Văduva Alexandru-Mihai PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Semestrul I Unitatea de învățare: Perspectiva sociologică asupra societății Nr. de ore alocate: 1 Săptămâna: S1 Unitatea de învățare Obiective de referință/ Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Perspectiva...

 • Managementul clasei de elevi - Portofoliu

  Fișa 1 Rolurile managerului clasei Managerul clasei (profesorul) îndeplinește în activitatea sa profesională o serie de roluri. Pentru fiecare dintre rolurile enumerate mai jos, dați exemple de minim două acțiuni/activități concrete specifice rolului respectiv: Rolurile managerului clasei Acțiuni/activități specifice Planificare - determină sarcinile si obiectivele pe diferite niveluri - alcătuiește orarul clasei Organizare - pregătește materialele didactice care se vor utiliza -...

 • Cazan pentru separarea trubului la cald

  1. CONSIDERAȚII GENERALE 1.1 Introducere Berea este o băutură, slab alcoolică, obținută prin fermentarea mustului de malț, hamei și apă. Apa reprezintă cea mai mare parte din volumul berii. În fabricație este folosită la încolțirea orzului, prepararea mustului, spălarea aparatelor și pentru procesul tehnologic de refrigerare. Berea ca băutură obținută pe cale biotehnologică este un aliment datorită compoziției chimice complexe care este formată din: glucide, substanțe proteice, vitamine,...

 • Determinarea caracteristicilor pompelor - zeama de difuziune obtinuta din taitetii din sfecla de zahar

  Q = 18 m 3/h H = 12 m T = 70 °C Să se aleagă tipul de pompă și să se determine caracteristicile acesteia pentru pomparea (unui fluid alimentar) cu un debit de Q =18 m3/h la o înălțime de H = 12 m și la o temperatură de T = 70 0C. Să se reprezinte grafic caracteristicile pompei alese sub forma unei reprezentări pe 3 axe și să se compare cu caracteristicile reale ale pompei alese. 1 Caracterizarea fizico-chimică a zemei de difuzie obținută din sfecla de zahăr Extragerea zahărului din...

 • Network Operating System

  Lo1.1 TYPES OPERATING SYSTEMS The tremendous development of the computer and communications industry over the last few years has made most computers connect to a network today. Practically, it is not enough to analyse the operation of a self-contained computer, but we need to consider an approach from the perspective of the computer network to which it is connected. The definition unanimously accepted by all (even if there are several definitions for the term computer network) is that a...

 • Computer security

  Abstract System security illustrates the protection of system from unwanted and unauthorised access. This denotes that system is vulnerable to attack if it is not handled in an effectual manner and appropriate measures are not being taken. The software applications along with operating systems are exploitable to vulnerabilities like SQL injection and various others which already exist. System security illustrates the method which can be utilised by individuals or organisation for securing...

Pagina 2 din 4035