Toate proiectele

 • Plan de afaceri - BioNis SRL

  1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AFACEREA Fondatorul: Paskui Ionela Forma organizatorico- Societate cu Răspundere Limitată Genul de activitatea a Producerea bunurilor (comercializarea legumelor în stare afacerii : proaspătă; comercializarea răsadului de legume Producerea/prestatrea servi- r-nul Nisporeni ciilor va fi plasată în localitatea : Implimentarea ideii de afacere : Realizarea propriei idei de afacere Mărfuri /servicii prestate : Activitea de baza este comercializarea...

 • Formele integrarii economice

  Introducere Integrarea economică internațională reprezintă procesul complex al dezvoltării economiei mondiale, bazat pe intensificarea interdependențelor între economiile mai multor state, țintind constituirea unor ansambluri economice puternice într-o anumită concepție a lumii. Procesul integraționist în mare parte afectează spațiul european, iar motivul constă în interesul extinderii teritoriale a Comunității Europene care din perspectiva zonei de securitate înglobează caracterul economic...

 • Nutritia si Alimentatia Animala

  INTRODUCERE Importanța nutriției și alimentației este una evidentă prin influențele pe care aceaste le au asupra proceselor de creștere și dezvoltare a animalelor, starea de sănătate, reproducție și nu în ultimul rând asupra eficienței economice care este unul dintre obiectivele cele mai importante ale zootehniei Nutriția poate fi definită ca știința care se ocupă cu studiul schimburilor nutritive dintre organism și mediu, a transformării substanțelor absorbite în substanțe proprii...

 • Piata muncii - Impactul pandemiei Covid19 asupra pietei muncii

  INTRODUCERE Lucrarea de față are ca obiectiv abordarea informațiilor privind piața muncii și importanța acesteia in economia României, precum și schimările produse pe piața muncii de pandemia COVID19. În România și nu numai, pandemia a determinat și determină in continuare schimbări majore pe piața muncii, aceasta regonfigurându-se și adaptându-se la noile nevoi. În susținerea celor prezentate, mai departe vor fi detaliate, explicate si interpretate conceptele teoretice folosite, precum...

 • Optional clasa a III-a

  „Pentru mine, limba română e distanța dintre inimă și umbra ei, care se numește suflet.” (Fănuș Neagu) Plecând de la acest citat, scris de către Fănuș Neagu, putem spune că limba unui popor este însăși esența vieții acestuia, este oglinda în care sufletul omenesc își dezvăluie chipul, este primul dar dumnezeiesc pentru a fi călăuza omului chiar de la începuturi (din pruncie), până în eternitate. Poți fi călător purtat de dor ”în patria de cuvinte”, poți să fii căutător de comori în povești...

 • Controlul financiar operativ curent

  Introducere Controlul financiar este activitatea entităților de stat, municipale, publice, și a altor întreprinderi reglementate de lege de a verifica actualitatea și eficacitatea planificării financiare, validitatea primirii veniturilor în fondurile corespunzătoare, corectitudinea și eficiența utilizării acestora. Multitudinea de entități economico-sociale și diversitatea aspectelor ce descriu activitatea lor au dus la apariția mai multor forme de control financiar și executarea acestora de...

 • Modalitati de imbunatatire a calitatii auditului intern

  Cap.1: Caracteristici ale activității de audit intern Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional-independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță1. 1.1. Codul privind conduita...

 • Analiza instrumentelor de politica monetara ale Bancii Angliei

  Introducere În cadrul acestei lucrări, am cuprins informațiile de bază ale instrumentelor de politică utilizate de către Banca Angliei, structurate pe trei capitole, împărțite mai apoi în subcapitole. În primul capitol, am cuprins informații generale despre politica monetară, obiectivele acesteia, respectiv instrumentele de politică monetară: manevrarea ratei scontului, operațiunile pe piața liberă, restricțiile de credit și rezervele minime obligatorii. În al doilea capitol, am centrat...

 • Proiect didactic - Sfanta Taina a Preotiei

  Propunător: Data: Unitatea de învățământ: Clasa: a VI-a Disciplina: Religie Subiectul lecției: Sfânta Taină a Preoției Tipul lecției: Mixtă Scopul lecției: însușirea unor cunoștințe despre Sfânta Taină a preoției; cultivarea sentimentului de respect față de clerul Bisericii Obiective operaționale La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: O1- să descrie modul de instituire a Sfintei Taine a Preoției O2 - să înțeleagă că Apostolii au fost urmașii Mântuitorului, iar preoții...

 • Gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta

  CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE AUDITUL PERFORMANȚEI 1.1. Definiția și importanța auditului performanței Pe plan internațional, nu există o denumire unitară privind conceptul de auditul performanței. Termenul „auditul performanței” este utilizat în variante diferite de către organizațiile internaționale. Auditul performanței este sinonim cu sintagma „valoare pentru bani” și cu „auditul managementului”, conform terminologiei emise de Secretariatul Congresului al - XIV - lea al INTOSAI...

 • Rolul si functiile BNR in cadrul sistemului bancar din Romania

  Banca Națională a României a fost înființată în anul 1880 și a fost printre primele bănci centrale existente în acea perioadă. Ca să fie înființată o bancă, era nevoie atăt de susținere politică cât și de condiții economice favorabile. În acest fel, la data de 17 aprilie 1880 a fost publicata Legea pentru înființarea unei bănci de scompt și circulațiune . La acel moment, banca avea un capital de 30 mln. RON. Principala funcție a BNR este de a menține stabilitatea prețurilor, însă pe lângă...

 • Balbaiala - tulburare de ritm si fluenta

  E.M. este o fetiță, născută la data de 01.06.2011, domiciliată în Severin. Părinții au apelat la serviciile oferite de cabinetul logopedic când copilul avea trei ani. Anamneza Sarcina a decurs normal, nașterea făcându-se la termen. A fost înscrisă la creșă în jurul vârstei de doi ani. Până la vârsta de doi ani, copilul s-a dezvoltat normal. Spre sfârșitul celui de-al doilea an de viață, în urma unui șoc emoțional se declanșează bâlbâiala. Ancheta socială Este al doilea copil al...

 • Economie europeana - Ungaria

  I.Repere geografice generale. 1.1.Poziția geografică Ungaria este un stat situat în Centrul Europei, în Câmpia Panonică și la poalele sudice ale Carpaților Occidentali Interiori, la o distanță egală de Oceanul Atlantic și Munții Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Câmpiei Panonice, din care face parte Parcul Național Hortobîgy, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Ungaria se învecinează cu Serbia la sud,...

 • Luarea de mita si darea de mita

  Sumar : Prevenirea și combaterea faptelor de corupție, promovarea standardelor de etică și integritate, trebuie să reprezinte unul dintre cele mai importante obiective ale justiției pentru realizarea unui climat juridic menit să orienteze societatea civilă și politică către noi căi de progres economic și social. Corupția reprezintă un flagel al lumii contemporane manifestându-se plenar pe plan economic, administrativ, juridic și politic, lezând desfășurarea normală a relațiilor din aceste...

 • Proiect de lectie inmultirea fractiilor zecimale

  DATA: 18.02.2020 CLASA: a V-a PROFESOR: DISCIPLINA: Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fracții zecimale TEMA LECȚIEI : Înmulțirea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale TIPUL LECȚIEI: Sistematizare si fixare a cunostintelor COMPETENȚE GENERALE: 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale 3. Utilizarea...

Pagina 3 din 4068