Toate proiectele

 • Analyse comparative du Budget d'Etat de la Roumanie pour les annees 2005-2006

  Introduction Ce projet réalise une analyse comparative du budget de l’Etat pour la période 2005-2006. La plupart des informations nécessaires, les principales catégories de dépenses et de recettes publiques se trouvent dans la Loi du Projet du Budget de l’Etat sur 2005 et 2006. En effet le budget permet d’enregistrer les dépenses et les recettes, et pour les étudier mieux on a défini trois types d’indicateurs, ceux qui expriment le niveau, la structure et la modification ou la dynamique....

 • Plan de lectie clasa a 6-a

  PROFESOR: ȘCOALA: CLASA a-IV-a A DATA: . COLECTIVUL DE ELEVI: 20 LOC DE DESFĂȘURARE: Teren de sport DURATA: 45 min. TEMELE ȘI OBIECTIVELE LECȚIEI 1. Săritura în lungime de pe loc 2. Jocuri: „Cursa din cerc în cerc”, „ Crabii si crevetii” OBIECTIV CADRU: Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și aplicativ - utilitare. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: - să-și formeze o ținută corporală corectă; - să perceapă componentele spatio - temporale (ritm, durată, distanță); - să fie...

 • Actele guvernului Republicii Moldova

  INTRODUCERE Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat. În contextul prezentei lucrări devine deosebit de importantă conturarea mecanismului de control al...

 • Caiet de practica

  TEMA I PEDOLOGIE Date de identificare a fermei Denumire societate comercială / Fermă: Localitatea Tip de exploatație agricolă - societate comerciala cu raspundere limitata Pesoana de contact: Telefon: I. Date privind cadrul natural Așezarea geografică: Perimetrul comunei Amzacea este situat in partea sudica a judetului Constanta, pe drumul national Constanta-Negru Voda si are ca vecinatati: la Est - comuna Pecineaga, la Sud - comuna Comana, la Vest - comuna Chirnogeni, iar la...

 • Tehnologia edificarii constructiilor

  Caiet de sarcini Varianta - 7 Date inițiale: Structura de rezistență - prefabricate seria IIS - 20; Dimensiunile clădirii în axe, mm - 60000 x 33850; Numărul de deschideri - 5; Numărul de nivele - 5; Înălțimea parterului, mm - 6350; Înălțimea etajului tip, mm - 5325; Dimensiunea deschiderilor marginale, mm - 7250; Dimensiunea deschiderilor intermediare, mm- 6900; Pasul stâlpilor, mm - 6000; Adâncimea de încastrare stâlpului, mm - 900; Locul de îmbinare a stâlpului de la cota...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia

  1. Cadrul conceptual și metodologic provind cheltuielile publice Evoluția societății umane a impus o delimitare a nevoilor de consum de bunuri și servicii a modalităților de satisfacere a lor pe două paliere ce corespund celor două componene majore ale sferei finanțelor, anume, finanțele publice și cele private. Prin urmare, s-a constatat că nevoile ce țin de interesul personal( hrană,îmbrăcăminte, încălțăminte, comunicare, informare) pot fi satisfăcute individual, situându-se în sfera...

 • Uscator cu 2 benzi pentru uscarea pesmetilor

  Intoducere Industria alimentară prezintă o serie de particularități față de alte ramuri industriale legate atât de natura materiilor prime prelucrate cât și a produselor finite obținute. Comparativ cu alte ramuri, industria alimentară se remarcă prin multitudinea materiilor prime prelucrate și prin diversitatea produselor finite, ceea ce impune existența unor procese tehnologice variate. Uscării sunt supuse materiale solide și lichide care conțin apă. Procesul de uscare constă în evaporare...

 • Bazele teoretice ale procesului de schimb de caldura

  INTRODUCERE Operații industriale termice se realizează cu ajutorul energiei termice, degajate de un oricare purtător de energie, care necesită se aibă o capacitate energetică si mobilitate suficient de mari. De obicei astfel proprietăți sunt specifice gazelor (vaporilor) sau lichizilor, încărcați cu energie fie prin încălzirea, fie prin evaporarea. Știința, care studiează condițiile și legile de existență și comportare a purtătorilor de energie este numită termodinamica. Aparatele termice...

 • Fundamentarea preturilor produselor pe exemplul Dorna

  1.SCURTĂ PREZENTARE A BRANDULUI DORNA Dorna reprezintă una din mărcile premium din portofoliul companiei Coca-Cola , aceasta inițial a avut denumirea de Dorna Apemin , fiind o companie de îmbuteliere a apei minerale naturale . A fost înființată în anul 1994 de către Jean Valvis , iar în 1999 s-a consolidat ca brand pe piața românească, aceasta deținea o cotă de piață de 30 % din totalul de apă minerală consumată în România la vremea respectivă . Apa din sticlele Dorna provin din fabrica...

 • Fiscalitate si strategii de afaceri Medlife SA

  Introducere Prezentarea Societătii Med Life S.A. MedLife este o societate românească privată , ce are ca și obiect principal de activitate asistență medicală specializată , de asemenea aceasta poate să desfășoare și alte activităti secundare ce ajută la împlinirea scopului principal al societății Med Life , acela fiind posibilitatea de a oferi oportunitatea de a avea acces la servicii medicale profesionale la cele mai ridicate standarde ,astfel că : MedLife oferă asistență spitalicească ,...

 • Calculul trezoreriei nete pe o perioada de doi ani pentru determinarea anului favorabil si luarea deciziilor pentru evolutia intreprinderii

  Introducere Marven Minsky când a fost întrebat ce este inteligența artificială a răspuns :”Există întotdeauna persoane care au nevoie să definească totul pentru a realiza ceva.De ce ?” Inteligența artificială are ca scop dezvoltarea sistemelor care sunt bazate pe calculator. În domeniul economic sunt utilizate sisteme expert, aceste sisteme sunt fundamentate pe tehnologii artificiale și reprezintă un sistem de programe pe calculator. Limbajul de programare Prolog este utilizat în...

 • Proiect didactic definitivat - Ne jucam cu Zana Iarna

  DATA: 16.01.2018 EDUCATOARE: GRĂDINIȚA: Grădinița cu P.P. ,,Prichindel”, Galați GRUPA: Mijlocie A NIVELUL: I TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?” TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Iarna- anotimpul alb” TEMA ZILEI: ,,Ne jucăm cu Zâna Iarna!” FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ADE (DȘ+DOS)+ ALA II TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă SCOPUL ACTIVITĂȚII:...

 • Depoluarea apelor uzate folosind materiale grafenice

  I Noțiuni generale Odată cu mărirea consumului de combustibili fosili, a producției și a capacității de transport de produse petroliere, deversările de hidrocarburi au devenit o problemă din ce în ce mai mare, cauzând poluarea mediului și probleme ecologice. Acestea sunt cauzate de accidente la platforme de forare, la nave și conducte de transport sau în rafinării, dar și de pierderile mici ce au loc în cazul neetanșeității conductelor sau utilajelor. Conform datelor de la International...

 • Deschiderea procedurii insolventei

  Debitorul - subiect pasiv al procedurii insolvenței domeniul de aplicare - art. 3 din legea-cadru; profesioniștii - art. 3 alin. 2 din Codul civil (excepție profesiile liberale și cei pentru care există dispoziții speciale - ex. unitățile administrativ-teritoriale - OUG nr. 46/2013); Art. 3 alin. 2 și 3 din noul Cod civil - „Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe...

 • Dioda

  ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât și folosirea rațională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conștient de sarcinile sale și cu înaltă calificare profesională. Îmbunătățirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt așadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora. Cât privește mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul căreia cineva poate să-și...

Pagina 3 din 3926