Toate proiectele

 • Ecotehnologii

  1. APA ÎN NATURĂ Apa este un factor de mediu indispensabil vieții. Fără apă nu ar putea exista viață. În organism apa intră în compoziția organelor, țesuturilor și lichidelor biologice. Ea dizolvă și transportă substanțele asimilate și dezasimilate; menține constantă concentrația sărurilor în organism și, evaporându-se pe suprafața corpului, ia parte la reglarea temperaturii. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are multiple consecințe negative asupra omului și sănătății sale. Apa...

 • Programarea si organizarea activitatii de control fiscal

  CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FISCAL Datele istorice atestă că, încă din timpuri stravechi, activitatea umană a fost supusă controlului sub diferite aspecte. Unii specialiști au menționat faptul că: “Apariția controlului ține de suspiciunea omenească, de o anumită predispoziție la rău a omului față de semeni, de nevoia celor buni sau/și celor avuți de a-și proteja propriile interese afectate de cei răi sau neavuți“. Ca funcție a conducerii, controlul este o formă de...

 • Pectina si potentialul sau functional

  1. INTRODUCERE 1.1. Definiție pectină. Utilizări. Pectinele sunt complexe coloidale ale polimerilor acidului galacturonic, se găsesc în peretele celular și în spațiile intercelulare ale plantelor și în coaja multor fructe (Hurgoiu, 2004). Pectina are utlilizări multiple: în industria conservelor, la fabricarea produselor gelificate (marmelade, gemuri, jeleuri), în industria produselor lactate, la fabricarea brânzeturilor topite și a înghețatei, în industria cărnii și la fabricarea...

 • Rolul fondurilor suverane de investitii in criza financiara recenta

  Capitolul 1. ORGANIZAREA FONDURILOR SUVERANE DE INVESTIȚII 1.1. Definirea fondurilor suverane de investiții De cele mai multe ori, fondurile suverane de investiții sunt reprezentate ca fiind instrumente de investiții publice, care gestionează un portofoliu amplu de active financiare interne și internaționale, de exemplu: - acțiuni; - obligațiuni; - imobiliare; - alte instrumente financiare finanțate de active valutare. De asemenea toate aceste active cuprind: monedă oficială străină,...

 • Proiect didactic - Prietenul misterios si meseriile

  Data: 29. 05. 2018 Tema anuală: “ Ce și cum vreau să fiu?” Tema săptămânii: “Îmi aleg o meserie!,, Grupa: mare Tema activității integrate: “Prietenul misterios și meseriile” Tipul activității: verificarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor Forma de realizare: activitate integrată CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ABORDATE: 1. Activități pe domenii experiențiale (ADE) : Domeniul științe: Activitate matematică : - Să-l ajutăm pe prietenul misterios!- - joc didactic...

 • Vietuitoare marine

  DATA: 12.02.2020 NIVELUL: II GRUPA: Mare TEMA ANUALĂ:,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ” TEMA SĂPTĂMÂNII : ,,Viața în adâncuri” TITLUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE:,,Prietenii din acvariu” TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată ADP+ADE(DLC+DOS)+ALA DURATA: O zi CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ABORDATE: 1. Activități de dezvoltare personală (ADP): Întâlnirea de dimneață: ,,Bună dimineața, dragi copii ! ”- salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu...

 • Practica pedagogica - proiect de lectie

  Propunător: Data: 17.05. 2018 Unitatea De Învățământ: Clasa: a VII-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Modele de iubire față de semeni Tipul lecției: predare-învățare/transmitere și însușire de noi cunoștințe Durata: 50’ Scopul lecției: cultivarea iubirii față de semeni prin urmarea unor modele sfinte Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili: O1 - identifică modele ale iubirii...

 • Batranetea

  Ce este îmbătrânirea? Îmbătrânirea nu este un proces uniform. Diferitele sisteme ale organismului, capacități ale funcționalității fizice și psihice indică existența unor diferite patternuri ale îmbătrânirii. Astfel bătrânețea este caracterizată printr-o mare variabilitate intra și interindividuală. Cauze ale îmbătrânirii ENDOGENE EXOGENE STADIILE PERIOADEI BĂTRÂNEȚII stadiul de trecere ( 65-70/75 de ani ) prima bătrânețe ( 70/75-80 de ani ) a doua bătrânețe (80-90 de ani ) marea...

 • Plan de afaceri

  1. OBIECTIVE DE MARKETING. PĂSTRAREA ECHILIBRULUI ÎNTRE PRODUSE ȘI PIAȚĂ ÎN GENERAL - vânzarea produselor existente Firma își propune formarea unui număr cât mai mare de clienți, atragându-I prin produse proaspete, prin existența lor permanantă la raft, la un preț care să îi atragă. - comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piață Firma urmărește să își extindă aria de acoperire, astfel că își propune participarea la licitații încât să intre în noi lanțuri de magazine,...

 • Strategii de integrare socio-profesionale in plan educational

  1. Prezentarea temei, fundamentarea și justificarea alegerii Subiectul pe care lucrarea de față își propune să îl trateze și să îl supună unui proces complex de analiză teoretică, prin prezentarea unei sinteze din literatura de specialitate, și practică, prin prezentarea unor date statistice, este reprezentat prin identificarea strategiilor de dezvoltare educațională și de integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați. Am ales această temă deoarece am dorit să identific care...

 • Monografie

  Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Activitatea bancară se bazează, în principiu, pe acordarea de credite și atragerea de depozite. Obiectivul fiecărei bănci este de a realiza profit. Satisfacerea cerințelor clienților și cucerirea unui segment cât mai mare de piață este calea de a obține plus de valoare. Piața reprezintă locul întâlnirii cererii cu oferta. Aceasta se scindează în două mari segmente: piața persoanelor fizice,...

 • Plan de lectie - Balada celor cinci motanasi

  Aprob„__________” Aprob„______________” Profesorul mentor: Rodica Odagiu, gr. did. II Metodistul de la facultate: lect. sup., asist. univ. Raisa Leahu Nota_____________ Nota_______________ Proiect didactic Realizat de studenta-practicantă Zinaida Popadiuc, grupa RO41R Instituția de învățământ: Gimnaziul Ciuciulea Clasa: a V-a „A” Tema lecției: „Balada celor cinci motănași” de Ion Druță. Momentele subiectului. Tipul lecției: mixtă Competențe specifice: a. Participarea la interacțiuni...

 • Compozitia figurativa

  Data: 10.02.2020 Clasa: a V-a Disciplina: Educația plastică Profesor: Modulul: Compoziție și design Subiectul: Concept realist/abstract în compoziția vizual-plastică: compoziție figurativă. Tipul lecției: Lecție de formare a priceperilor și deprinderilor Unitatea de competență: 3.3. Realizarea compozitiilor figurative/nonfigurative pentru comunicarea unui mesaj vizual-plastic. Obiective operaționale: Elevii vor fi capabili: O1: Să definească noțiunea de ”realist/abstract”și...

 • Gestiunea deseurilor periculoase

  ARGUMENT Printre problemele care solicită o atenție deosebită, prin implicațiile majore asupra mediului înconjurător și, implicit, asupra sănătății cetățenilor, se numără și colectarea și depozitarea deșeurilor, mai ales a deșeurilor periculoase. Managementul corespunzător al deșeurilor solide municipale presupune și componenta de gestionare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, în conformitate cu cerințele actelor legislative și de protecție a sănătății populației și a...

 • Tehnologie canalizare

  Întroducere Un element esențial al existenței și dezvoltării unei naționalități este reprezentat de totalitatea serviciilor publice, inclusiv a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Produsul final al lucrărilor în construcție i-l constituie diferite edificii și construcții de menire socială culturală, clădiri de locuit, precum și diferite instalații și construcții pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare așa că: stații de pompare, stații de epurare, stații de...

Pagina 3 din 3995