Toate proiectele

 • Joc didactic DLC - Surprizele primaverii

  GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea deprinderii de exprimare corectă și coerentă din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:...

 • Planificarea transpportului urban

  Introducere Complexul de transport urban este un mecanism amplu, viu și dinamic.Ca urmare, toate problemele și inițierile privind perfecționarea și reorganizarea pot fi examinate numai prin prisma unei abordări sistemice și aplicate în practică numai în complex. Problemele prioritare ale transportului urban din mun. Chișinău sunt direct sau indirect legate de eficientizarea utilizării resurselor energetice. Procesele de transformare radicală a sferelor economice și sociale, formarea...

 • Plan strategic pentru McDonalds

  Descriere generală Nr. Crt. Elementul tipologic Descriere Observații 1. Denumire, adresa, act de înființare McDonald’s Corporation, Calea Victorie nr. 2. Forma de proprietate și timpul de întreprindere Privat, S.R.L 3. Scurt istoric Afacerea McDonald’s a început în anul 1940, primul restaurant fiind deschis de frații Dick și Mac, MacDonald în San Bernardino din California, care avea la bază o linie de ansamblare a produselor. Succesul fraților McDonald l-a atras pe Ray Kroc, un...

 • Proiect de activitate integrata

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. “” ORADEA PROFESOR: ZAH L. DATA: 27.02. 2013 GRUPA: MICĂ "FLUTURAȘI"- NIVEL I TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? SUBTEMA: "VESTITORII PRIMĂVERII" TEMA ZILEI: "CINE ANUNȚĂ PRIMĂVARA?" TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învățare-evaluare FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA+ADE (DLC+DOS) MIJLOACE DE REALIZARE: ALA 1: - Artă: „Vestitorul primăverii; - Știință: „Alege și grupează florile!”; - Construcții:...

 • Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic in corectarea stigmatismului

  1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de plecare în cunoașterea individualității copiilor precum și în organizarea și desfășurarea întregului demers didactic. Probele de evaluare inițială și finală au fost centrate pe copil,...

 • Activitati didactice pentru corectarea tulburarilor de vorbire

  Proiecte de activitate didactică Data: Clasa: I Obiect: Terapia tulburărilor de limbaj Diagnostic: Sigmatism interdental Subiect: Sunetul „Ș” Propunător: Zah L. Obiective operaționale: - Să pronunțe corect sunetul „ș”; - Să execute corect exercițiile pregătitoare de terapie generală și specifică; - Să recunoască existența sunetului „ș” dintr-un șir de cuvinte date, marcând cu bătaie din palme; - Să utilizeze locul sunetului „ș” în structuri verbale: silabe, cuvinte, propoziții; -...

 • Arbore antrenare al unui transportor cu banda

  Calculul mecanic general Prezentarea schemei cinematice Schema cinematica este prezentata in fig. CI.1.1. Motorul electric asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit 1 antreneaza prin intermediul unei transmisii exterioare 2 (prin curele sau lant) arborele de intrare in reductorul de turatie cu roti dintate 3. Arborele de iesire din reductorul de turatie este legat prin cuplajul 4 de arborele 6 al unui tambur (toba) 5, care este sprijinit pe lagarele 7. Ansamblul 4, 6, 5, 7 constituie...

 • Evolutia stiintei managementului

  Concepte Densitatea populației - raport intre numarul populatiei la un moment dat si suprafata teritoriului locuit de aceasta. Tipuri de densități: a. Densitatea generală (medie) a populației b. Densitatea brută - numarul populatiei raportat la perimetrul construibil al localitatii ( loc. / ha. ) c. Densitatea neta - numarul populatiei raportat la zonele de locuit ( loc. / ha. ) d. Densitatea agricola - numarul populatiei care lucreaza in agricultura raportat la unitatea de suprafata...

 • Analiza bugetului Belgiei intre anii 2000 - 2019

  PREZENTARE GENERALA Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în jumătatea de nord a țării, are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia, situată în jumătatea de sud, are 32% din populație. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingvă, este o enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă, dar în apropiere de frontiera cu...

 • Analiza structurii pozitiei financiare a firmei OMV Petrom

  Introducere 1. Prezentarea generala a entitatii A.Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate OMV Petrom S.A. Sediul Str. Coralilor, nr. 22, sector 1,București Forma juridica Societate pe actiuni Forma de proprietate Privata Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1590082 Numarul si data inregistrarii la OficiulRegistrului Comertului J40/8302/1997 Cod CAEN 061 Categora, Tipul, Numarul si caracteristicile...

 • Studierea imaginii magazinului La Scarpa

  INTRODUCEREA Scopul acestei cercetări a fost studierea magazinului La Scarpă. Pentru culegerea datelor s-a utilizat o cercetare directă prin anchetă. Colectivitatea de la care au fost culese informațiile a fost reprezentată de persoanele din județul Bacău. Cercetarea a fost una selectivă, pe un eșantion nereprezentativ, cu o dimensiune a eșantionului de 14 persoane. Sursele de informații s-au constituit din surse primare, externe(consumatori efectivi și potențiali ai produselor oferite de La...

 • Procesul de nichelare electrochimica a otelului

  Memoriu tehnic Proiectul de față este structurat pe mai multe capitole și sub-capitole. Acesta a fost elaborat în scopul proiectării unui reactor tip tobă galvanică pentru procesul de nichelare lucioasă pe piese de dimensiuni mici. Suprafața care trebuie protejată anticorosiv și decorativ este reprezentată de piese de dimensiuni mici confecționate din oțel-carbon. Procesul de bază este nichelarea electrochimică, precedat de o serie de metode prin care se pregătesc piesele suport, cu...

 • Functiile managementului

  REZUMAT În lucrare voi aborda funcțiile managementului și voi prezenta câteva particularități ale funcțiilor managementului în subunitățile militare. Etimologic, cuvântul management provine din limba latină; „manus” care înseamnă strunirea cailor, lucru care poate fi folosit pentru a înțelege celelalte definiții; apoi fr. „manage” însemnând loc de dresaj al cailor și „to manage” (engl.) - a struni, a administra, a trata cu indulgență, a duce ceva la bun sfârșit. Managementul are o...

 • Managementul investitiilor si riscului

  1. DATE DE IDENTIFICARE 1.1. Numele firmei: PROEFESSIONAL CV BUILDER SRL 1.2. Forma juridică de constituire: Societate cu raspundere limitata 1.3. Activitatea principală a firmei și codul CAEN al activității principale: Prestari de servicii de training si consultanta in cariera și angajare, precum și servicii de redactare și revizuire Curriculum Vitae (CV). Cod CAEN: 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 1.4. Valoarea capitalului : 500 lei 1.5. Persoană...

 • Migratia

  INTRODUCERE: Migrația este unul dintre procesele sociale care a influențat și influențează profund societatea actuală, milioane de cetățeni de diferite naționalități, din țările de emigrare aleg calea migrației. Migrația persoanelor din Republica Moldova este una dintre principalele migrații dinspre estul spre vestul continentului, o migrație foarte dinamică, a cărei abordare necesită o viziune diferențiată și complexă. Scopul principal al cercetării îl constituie identificarea...

Pagina 4 din 4068