Toate proiectele

 • Autoritatile executive si rolul lor in guvernarile locale

  INTRODUCERE Sfârșitul secolului s-a caracterizat prin schimbări majore la nivelul organizării și funcționării administrației publice. Descentralizarea și autonomia locală reprezintă principii în jurul cărora gravitează sistemele administrative. Țări aflate în plin proces de tranziție, așa cum este și România, se caracterizează prin măsuri luate în direcția unei reale autonomii la nivelul administrației locale și o descentralizare administrativă a unor servicii publice. În majoritatea...

 • Cresterea granulelor la sinterizare

  Introducere Obiectivul lucrării este studiul creșterii granulelor în timpul sinterizării, cu aplicabilitate practică in contextul nevoii de a obține un anumit tip de structură, cu forme și dimensiuni ale granulelor bine determinate, structura influențând proprietățile fizice și mecanice ale materialului ulterior obținut. Cunoașterea modului în care cresc granulele în decursul procesului de sinterizare implică și posibilitatea de a controla dimensiunile granulelor, deci de a conferi...

 • Impactul Euro asupra pietelor financiare europene

  Capitolul 1- Euro și piața financiară europeană Înfăptuirea monedei europene - EURO - constituie dezideratul conducerii Uniunii Europene. Asupra importanței euro este necesară o analiză amplă, care să prezinte atât avantajele statelor membre la "zona euro", cât și riscurile la care se supun și posibilele dezavantaje pe care le aduce moneda unică europeană, fără să se uite de implicațiile euro pe plan mondial. Reglementările au la bază ideea ca piețele financiare să fie eficiente...

 • Modalitati de constituire a resurselor financiare ale Fondului Monetar International

  Capitolul I Aspecte generale despre Fondul Monetar Internațional În cadrul cooperării monetare și financiare dintre statele lumii un rol important îl au organismele monetare și financiare care prin activitatea desfășurată, privită în ansamblu și prin politicile care le promovează urmăresc pe de o parte, asigurarea unei dezvoltări organizate a relațiilor monetare și financiare dintre statele lumii la nivel internațional sau regional, iar pe de altă parte, oferă asistență financiară țărilor...

 • Ananas

  Introducere Una dintre cele mai apreciate si populare fructe, ananasul are o istorie interesanta. Ananasul este, de fapt nativ din Paraguay, America de Sud. Mai tarziu, acesta a fost adus in Spania, cand Columb a descoperit America, in 1493, de unde, a fost raspandit in restul lumii de catre marinari (la fel ca tomatele). Denumirea știinșifică: Ananas comosus; Familia: Bromeliaceae; Genul: Ananas. Ananasul este un fruct tropical, peren, tolerant la seceta, este o planta care creste pana...

 • Consumul de servicii in Romania comparativ cu UE

  Principala destinație actuală a cheltuielilor gospodărești este consumul de bunuri și servicii, al cărui mărime a acoperit în ultimul deceniu în jur de trei sferturi din cheltuielile totale. În anii 2011 și 2012, acesta s-a ridicat la 73% din cheltuielile totale. Potrivit INS, cheltuielile de consum au reprezentat în anul 2002 în medie 4.744,7 mii lei pe gospodărie. Restricțiile majore care condiționează, în mod curent, exprimarea opțiunilor de consum ale populației din țara noastră, derivă...

 • Analiza cresterii economice in Romania

  Analiza creșterii economice din România România este o țară cu un potențial considerabil: bogate terenuri agricole, diverse surse de energie (cărbune, petrol, gaze natural, hidro și nucleare), o substanțială bază industrială care cuprinde întreaga gamă de activități de fabricare, o forță de muncă educată și oportunități pentru extinderea dezvoltării turismului la Marea Neagră și în Munții Carpați. Creșterea economică reprezintă procesul de sporire a rezultatelor economice, determinate în...

 • Nectarul de pere

  INTRODUCERE Parul ca specie pomicola a fost cunoscut cu circa 4000 de ani i.e.n iar cultivarea lui era destul de extinsa in Grecia si la vechii romani.In secolul al XVIII lea , parul a fost adus in tarile apusene Franta,Belgia si Anglia de unde cultura s-a extins in toata Europa.In anul 1628 existau circa 250 de soiuri,majoritatea obtinuti din puieti proveniti din seminte rezultate din polenizarea naturala. Tot in aceasta perioada, Belgia produce primele soiuri dintre care sunt si astazi:...

 • TransGaz

  Capitolul 1. - Prezentare generala a întreprinderii firmei :RomGaz S.A. Pentru inceput voi incepe cu o prezentare generala a societății ce se va îmărți in 2 cateorii: “Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii” și Piata si Concurenta ” Companie de stat, înfințată in 1909 cu sediul in Mediaș, an in care s-a descoperit primul zăcământ de gaz din România. 1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A.Obiect de Activitate Societatea cu sediul în Mediaș,...

 • Analiza resurselor de finantare a intreprinderii Remedia

  Introducere În prezentul proiect m-am axat pe realizarea unei analize economico-financiare a companiei Farmaceutica REMEDIA în vederea analizei resurselor de finanțare ale acesteia, mai exact analiza părții de pasiv al bilanțului companiei. Capitolul 1 se referă la prezentarea generală a întreprinderii, date de conact, care este domeniul de activitate al firmei, câteva date istorice, structura de acționariat, piața și concurenții acestei companii. Capitolul 2 va prezenta cele două forme de...

 • Raport de practica de productie BC Mobiasbanca SA

  INTRODUCERE Acest raport a fost efectuat pe baza cunoștințelor și materialelor acumulate în urma efectuării practicii de producție și de licență la BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. Grație rolului pe care băncile îl dețin în cadrul sectorului financiar, aceast raport se concentrează în mod specific asupra sectorului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic, fără de care economia modernă nu-și poate exercita rolul și funcțiile, fiecare țară, și implicit și...

 • Rolul finantelor la nivelul macro si microeconomic

  INTRODUCERE Fenomenul financiar are o istorie de milenii. Insă și in prezent el este un misteriu pe care încearcă să-1 descifreze oamenii. Gândirea financiară, care s-a format in principal pe parcursul ultimelor sute de ani, are in arsenalul sau diverse teorii menite să explice fenomenul financiar. Pornind de la faptul că specialiștii in materie până in prezent n-au un punct de vedere unic asupra conceptului de finanțe și că înseși finanțele își modifică permanent conținutul lor, in...

 • Portofoliu de practica

  1. Secțiunea I - Prezentarea instituției partenere de practică Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. TINTA S.R.L a luat ființă în anul 2002. Numărul și data înregistrării în Registrul Comerțului este J15/256/2002 . Încă de la început s-a declarat ca societate comercială plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de Înregistrare 14726934 Actul constitutiv al societății S.C. TINTA S.R.L. cuprinde: a) FORMA JURIDICĂ : Forma juridică de constituire a societății este...

 • Proiect Lectie mixta - Ciupercile Fungi

  A. Repere generale Disciplina: Microbiologie și igiena în industria alimentară Clasa: a IX-a Titlul lecției: Regnul Fungi - Ciupercile. Morfologie și reproducere Tipul lecției: mixtă Propunător: Durata: 50 minute Data: B. Obiective operaționale (Ob.Op) La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: O1: Să definească conceptul de ciupercă pe baza cunoștințelor proprii și a discuțiilor din clasă, notând în caietul de notițe, timp de 1 min. O2: Să identifice și să prezinte tipurile de...

 • Valoarea justa conform IAS 39 vs principiul costului istoric

  Abstract Elementele esențiale ale fenomenului contabil contemporan sunt orientate către armonizare, uniformitate și convergență. Aspectele privind armonizarea, convergența, conformitatea și internaționalizarea contabilității sunt cele care controlează procesul reformei contabile contemporane la nivel mondial. Toate acestea funcționează atât individual dar și printr-o intercondiționare reciprocă. Lipsa unui sistem contabil unitar constituie un obstacol pentru efectuarea de investiții dar și...

Pagina 5 din 3946