Toate proiectele din Biblioteca RegieLive - pagina 6 din 2478

Tehnici de comunicare interpersonală

Tipuri de comunicare După nivelul interacțiunii: După tipul de cod utilizat: După canalul utilizat: Interpersonală, intrapersonală (monologul), de grup, de masă, publică sau mediatică Verbală (orală și scrisă), paraverbală și nonverbală Directă (nemijlocită), mediată (când se folosesc canale intermediare cum... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Analiza serviciilor de turism pe piața românească

Întroducere După cel de-al II război mondial au apărut noi modificări în viața socială economică a populației precum, se folosește pe larg automatica, cibernetica și alte tehnici de calcul în toate sectoarele de activitate. S-au modernizat mijloacele de transport, iar toată societatea omenească s-a industrializat... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Senzorul de umiditate sol

Capitolul 1. Introducere 1.1 Descrierea comercială Higrometrele sunt dispozitive de măsurare a umidității, în cazul higrometrului YL-69, are un mod de ieșire dublu anume, ieșire digitală și ieșire analogică. În cazul ieșirii analogice datele rezultate sunt mai exacte. Senzorul are o dimensiune de 30mm x 16mm și... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de inginerie mecanică

Tema de proiectare: Sa se proiecteze un recipient cilindric de stocare situat pe circuitul unui lichid sub presiune. Datele initiale de proiectare: Masa utila de fluid stocata in recipient : M= 150 kg Densitatea Fluidului: ρ = 800 kg/m3 Gradul de umplere al recipientului: Gu= 60 % Presiunea fluidului din... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras Preview

Fabricarea zahărului

Etapa I: Lansarea în fabricație 1.1 Prezentare generală Uniunea Europeană este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă din lume, acoperind aproape 50 % din producția mondială. Cu toate acestea, zahărul din sfeclă reprezintă doar 20 % din producția mondială de zahăr, restul de 80 % fiind obținut din trestie de... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului

Propunător: - Data: 26.03.2022 Unitatea de învățământ: - Clasa: a XI-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Dogmatică; Subunitate : Dumnezeu Mântuitorul Subiectul lecției: Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului Tipul lecției: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Valorificarea resurselor regenerabile într-o pensiune montană

INTRODUCERE Energia regenerabilă este energia produsă din surse precum soarele și vântul, care sunt reumplute în mod natural și nu se epuizează. Energia regenerabilă poate fi utilizată pentru generarea de energie electrică, încălzirea și răcirea spațiului și a apei, precum și pentru transport [1]. Energia... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode și tehnici de analiză a plantelor supuse stresului de mediu

INTRODUCERE Pe fondul dezvoltării rapide a economiei globale, o serie de probleme legate de resurse și de mediu, cum ar fi poluarea mediului, deficitul de energie și daunele ecologice, devin din ce în ce mai proeminente, în special schimbările climatice cauzate de dioxidul de carbon și alte gaze cu efect de seră,... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de afaceri - dezvoltarea unui nou produs

1. Datele de identificare ale firmei: 1.1 Numele firmei Numele firmei noastre este ”C&N Priority Medical” SRL. 1.2. Logo-ul firmei Figurile din față reprezintă fondatorii companiei, descriși și de inițialele „C&N” (Cristiana și Natalia), pe când sfera din spate semnifică bagajul de cunoștințe și idei cu care... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția datelor cu caracter personal în România

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spațiul legislativ din România. Conținutul său privește, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii TeraPlast

Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei TeraPlast S.A. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Grupul Teraplast a pornit de la un meșter sas (Walter Schuster) care înființează în Bistrița un atelier de prelucrare a plăcilor ceramice. În 1924, meșterul înființează Fabrica de sobe și... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului companiei Electrica SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Electrica S.A. În cadrul acestui capitol sunt prezentate informații cu privire la prezentarea companiei Electrica S.A. prin cadrul general de organizare și desfășurare a activității dar și concureții existenți pe piață. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de afaceri grădinița privată SC Gamo Happy School SRL

1. DATE GENERALE: 1.1. Numele societății: SC GAMO HAPPY SCHOOL SRL În acest moment: firma nu este înființată 1.2. Domeniul de activitate: învățământ preșcolar - cod CAEN 8510 (Clasificarea Activităților din Economia Națională, 2012) 1.3. Persoana de contact: Moraru Gabriela 1.4 Număr de telefon persoana de... citește mai departe

38 pagini 6 puncte Extras Preview

Cultura de cimbru

I. IMPORTANTA CULTIVARII PLANTELOR AROMATICE Plantele aromatice și medicinale sunt un grup mare și divers de specii botanice, fiecare cu caracteristici biologice proprii și o adaptare diferențiată la condițiile climatice și de sol. Ar putea fi definite științific ca specii de plante care, ca produs al activității... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Schimbări tehnologice și impactul acestora în sectorul productiv

Introducere Cumulul de cunoștințe, abilitați, tehnici si procese definesc ceea ce noi numim astăzi Tehnologie. Provenit din limba greacă, termenul de tehnologie se constituie din două cuvinte : “Techne” care înseamnă pricepere, si din “Logia” care înseamnă învatatură. Conceptul de “tehnologie” a avut un impact... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Joc didactic - Eu spun una tu spui multe

Propunătoare: Grupa: Mijlocie Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici, pe pământ? Tema săptămânii: Cufărul cu povești Domeniul experențial: Domeniul Limbă și comunicare Tema activității: Eu spun una tu spui multe ! Mijloace de realizare: joc didactic Tipul activității: consolidarea... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Biodiversitatea insulelor Galapagos

Introducere Am ales această temă datorită biodiversități și origini sale care este una foarte interesantă. Colon Ahipelago (arhipelagul lui Columb), insulele țestoaselor, insulele vrăjite sau Insulele Galapagos, toate aceste nume reprezintă un arhipelag descoperit în 1535, care este format din 21de insule de... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza statistică a nivelului de trai la nivelul țărilor din Uniunea Europeană pe anul 2019

1. Introducere Este dificil să ne imaginăm ceva mai interesant decât nivelul de trai, o chestiune care este subiectul gândurilor de zi cu zi ale oamenilor. Ideea existentă a standardelor de viață este, totuși, plină de contrast, conflicte și chiar contradicții. Fără o definiție generală, viziunile diverse diferă și... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Pachete program statistică II

Capitolul 1. Introducere Acest proiect analizează o bază de date prin intermediul programului de prelucrare de date SPSS. Baza de date analizată este health-costs.sav și este preluată din colecția de baze oferite de IBM.com. Baza de date urmărește nivelul costului sănătății în cazul persoanelor vârstnice și... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reorganizarea societății Material Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ȘI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE SOCIETATII S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor și scop Cadrul legal: Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată și completată prin OUG nr.... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului financiar bancare

INTRODUCERE Tema proiectului este de mare actualitate, importantă și perspectiva, dar și de mare dificulate și complexitate. O astfel de tema, precum este cea a mananagementului riscului bancar, nu se poate aborda fără stabilirea unor obiective țintă clare, care să asigure realizarea scopului proiectului și... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiză produs ulei de floarea soarelui

Partea I - Cadrul Competitiv de Referință Capitolul 1. Analiza pieței În acest capitol se vor contura piața uleiului de floarea soarelui, consumatorii și non-consumatorii, principalele segmente de piață și evidențierea pieței țintă. 1.1. Caracterizarea pieței Piața uleiurilor vegetale românești este diversă,... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Resursele financiare publice reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor ce revin autorităților publice, asigurând funcționarea structurilor organizatorice adecvate. Resursele financiare publice sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor de consum public și... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilitatea modelării matematice și a simulării într-o rețea de transport public de pasageri

Introducere Prezenta lucrare abordează problematica complexă a modelării matematice și simulării pe modele a structurii rețelelor de transport public de pasageri în aglomerațiile urbane. Sunt formulate condițiile generale de proiectare și funcția obiectiv de optimizare a rețelelor de transport în comun. Este... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Determinarea impozitului pe veniturile salariale

ARGUMENT Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariție este legată de existența statului si a banilor. De la apariția lor, impozitele au fost concepute si aplicate diferit, in funcție de dezvoltarea economico-socială si de cheltuielile publice acceptate in fiecare stat. Informații... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview