Toate proiectele din Biblioteca RegieLive - pagina 7 din 4115

Politica monetară a Băncii Centrale Europene în contextul crizei COVID-19

INTRODUCERE Acest referat se concentrează pe acțiunile inițiale întreprinse de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru a atenua impactul pandemiei. Prima secțiune subliniază contextul: răspândirea globală a virusului a dus piețele financiare în tulburări, în timp ce măsurile de blocare implementate de țări pentru a... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agențiile de rating pe piețele financiare

Introducere Transformările majore suportate de sistemele financiare au atras după sine apariția unor riscuri, cărora piața financiară trebuia să le facă față. Astfel provocarea majoră o constituie reducerea acestor riscuri prin metode și tehnici de analiză cât mai complexe în vederea măsurării, gestionării și... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu econometric Eviews

Introducere Produsul intern Brut este indicatorul sintetic cel mai reprezentativ care exprima nivelul de evoluție al economiei naționale. Pentru comparatiile internaționale se folosește indicatorul Produs Intern Brut/locuitor, care se bazează, in primul rând, pe nivelul înregistrat de indicatorul național de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensionarea unui reactor de oxidare a o-xilenului la anhidridă ftalică

Temă de proiect Să se proiecteze un reactor catalitic pentru oxidarea o-xilenului la anhidridă ftalică. Reactorul este de tip multitubular, cu catalizator în strat fix. Se cunosc următoarele date de proiectare: - Productivitatea anuală în anhidridă ftalică: Pa=700 t/an; - Temperatura de alimentare: T0=160 șC; -... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Marketing Vin

Capitolul 1 -Analiza Pieței 1.1 Identificarea pieței (descriere, tendințe, identificare concurenți principali); Descriere : ”Vinul este un produs alimentar obținut exclusiv prin fermentare alcoolică, totală sau parțială, a strugurilor proaspeți, presați sau nu, sau a mustului de struguri.” În afara faptului că... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza surselor de finanțare ale înterprinderii Biofarm

Introducere În acest proiect am povestit despre compania Biofarm , detaliată în 5 capitole reprezentând analiza surselor de finanțare a acesteia în perioada 2017-2020. În primul capitol am prezentat obiectul de activitate al companiei Biofarm și anume ca aceasta se ocupă de fabricărea și comercializărea... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul în România

Argument România deține atât elemente care au însemnătate pentru turism cât și o multitudine de mijloace care pot facilita activitățile specifice acestui domeniu. Astfel, pentru a avea o bază într-un program complex de organizare și dezvoltare turistică a țării și a oricărui teritoriu trebuie să se plece de la... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Time Management

1. Introduction We always have the feeling that time is slipping through our fingers. Of course, we all have only 24 hours, but the question is: "How do some students manage to complete all the proposed activities, but I do not?" The answer to this question is in our project "It’s high time!". Time management... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Raportul de analiză financiară al companiei Medlife

Prezentarea generală a companiei 1.1. Denumirea întreprinderii și forma de organizare Am ales să prezentăm în acest proiect raportul de analiză al companiei MedLife, cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. MedLife SA este o societate pe acțiuni care’’ sunt emise la tranzacționare pe piața... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alarma de apă caldă

Capitolul 1. Introducere 1.1 Descriere generală Este bine cunoscut faptul că în metropole ale lumii, distribuția de apă caldă devine problematică, mai ales pentru țările post-comuniste. Expunerea corpului la temperaturi joase are un efect negativ asupra sistemului imunitar uman, întrucăt organismul foloseste... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biodiversitatea regiunilor cu climat mediteranean

Introducere (motivația alegerii temei). Biodiversitatea definește abundența de entități vii de pe Pământ, reprezentata de milioane de plante, animale si microorganisme, genele pe care acestea le conțin precum și complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic. Joacă totodată, un rol fundamental... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Flipped Classroom - un nou model de eficientizare a instruirii

Abstract. Education is one of the most serious problem of today's society. In a world full of technology we should keep in touch with progress. We need to be open to new discoveries, especially in education. Flipped Classroom is a good opportunity to change the concept of teaching and education. A flipped classroom... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Personal development plan

Introduction This report will present the importance of academic and professional skills for a career in business and management and why it is important to have a Personal Development Plan. It will present what skills and Personal Development Plan are, how will they help advancing a student’s career in business... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică de specialitate

Scurt istoric al unității studiate Firma Marcel Market SRL a fost înființată în anul 2005 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi, având număr de înregistrare J22/1855/2005 și cod unic de înregistrare 15874211. De la înființare până în present, societatea este deținută de 2 asociați, respective Ianuș... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Greața - Jean Paul Sartre

DESPRE AUTOR... Jean Paul Sartre (1905-1980) este unul dintre cei mai importanți romancieri și filosofi ai secolului trecut, gândirea sa influențând puternic generațiile următoare. Susținător al marxismului și promotor al existențialismului, Sartre câștigă în anul 1964 Premiul Nobel pentru Literatură, premiu pe... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie