Toate proiectele

 • Studiu de caz privind gestionarea unei situatii de criza

  1.1. PREZENTAREA CAZULUI : - inadaptarea școlară - elevul înregistreaza rezultate slabe la învățătură, atingând cu greu standardele minimale de performanță; - greutățile familiale ce conduc la dezinteres față de activitatea școlară, agitație, tulburări de comportament. 1.2. ISTORICUL EVOLUȚIEI PROBLEMEI Tatăl lui M.T. este plecat în Grecia, el rămânând în grija mamei, aceasta având grave probleme de motricitate, copilul a profitat de incapacitatea acesteia de a se deplasa la grădiniță,...

 • Influenta mass media asupra dezvoltarii morale a scolarilor

  1.TEMA CERCETĂRII: “Influența mass-media asupra dezvoltării morale a școlarului mic” Această cercetare își propune să studieze influenta pe care o au mijloacele mass-media asupra modului de a gandi, de a reactiona, de a se comporta asupra copiilor cu vârste fragede, și nu numai, vârste la care aceștia sunt cei mai vulnerabili îndeosebi, de a savarsi greseli, de a-si alege modele gresite, de a se lasa usor influentati de catre ceilalti, varste la care maturizarea nu este nici măcar pe...

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Malta

  Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a statului în activități curente să fie destul de accentuat, prin intervențiile care au loc prin intermediul cheltuielilor publice. Perioada de după criza economică din anii 1930 a impus un mod aparte a mecanismelor de relansare economică, doctrina keynesistă- ca soluție practică la remedierea efectelor unei crize; a făcut ca statul să devină un pilon...

 • Constructia si calculul masinilor frigorifice

  Proiectarea unei instalații frigorifice cu comprimare mecanica de vapori intr-o treapta, funcționând in regim de condiționare a aerului. Date inițiale - agentul frigorific (refrigerantul) : R134a , - puterea frigorifica : ____53_____kW - agentul de răcire a condensatorului : aer recirculat - temperatura de condensare tc : __43__ 0C - agentul intermediar (secundar sau purtător de frig) : Aer recirculat - temperatura de vaporizare : t0 ____4___ 0C t"w P3 DC BR t'w CD VL C V...

 • Studiu asupra managementul relatiei cu clientii in cadrul P&G Romania

  Capitolul I: Managementul relațiilor cu clienții cheia succesului în afaceri I.1. Introducere CRM Literatura de specialitate ne oferă mai multe concepte care defines orientarea întreprinderii și a politicilor sale de marketing spre client. Între ele se detașează CRM - abrevierea de la Managementul relațiilor cu clienții (din limba engleză: Customer Relationship Management). Acest acronim a pătruns relativ recent în limbajul specialiștilor de marketing (anii ′90 ai secolului trecut),...

 • Contabilitate consolidata - Metode de consolidare a conturilor

  INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane. Societățile din cadrul grupului, având personalitate juridică elaborează fiecare situații financiare consolidate potrivit...

 • Keynesismul si doctrina ofertei

  Capitolul I. KEYNESISMUL A fost numit redactor șef la Economic Jurnal, unde va consuma; cu folos, o mare cantitate de energie până în. 1945. Activitatea desfășurată la Indian Office i-a inspirat și prima carte, .Indian Currency and Finance, apărută în 1913, în care, pentru prima dată, pune pe rol problema inadaptabilității, etalonului-aur la economia modernă a începutului de secol XX. Primul război mondial îl angajează pe tânărul clar experimentatul și reputatul profesor universitar în...

 • Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC Cont-Consult SRL

  ARGUMENT Aceasta lucrare are o mare importanta in activitatea oricarei intreprinderi. Societatea comerciala este constituita din diferite procese transformatoare, care genereaza consumuri si in acelesi timp produc rezultate. Realizarea obiectului de activitate a fiecarei intreprinderi presupune utilizarea factorilor de productie, respectiv a resurselor materiale si a resurselor umane. O parte din aceste resurse se consuma, o alta se depreciaza treptat, iar alte resurse trebuie remunerate....

 • Plan de afacere

  1. Scurtă descriere a proiectului Când m-am gândit la un salon de înfrumusețare, m-am gândit la faptul că femeile din ziua de azi doresc să investească, cât mai mult în imaginea lor pentru a fi plăcute, găsind astfel, oportunitatea deschiderii unei afaceri de durată . Am ales un salon de înfrumusețare, deoarece este ceea ce fiecare dintre noi merităm, un loc în care să ne simțim bine, din care să plecăm mulțumite de rezultat . Prin proiectul de investiții actual se dorește: ✔...

 • Analiza seriilor de timp

  1. Introducere Fenomenul înregistrat reprezintă numărul de locuințe rezidențiale din Belgia, cu excepția locuințelor pentru comunitate, lunar, de la 1 Ianuarie 2003 până pe 12 decembrie 2013 pe baza autorizaților de construcție. Autorizația de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcții. 2. Prezentarea seriei de date Datele au fost preluate de pe...

 • Sistemul de sanatate in Italia

  I. Introducere Pentru fiecare individ, ca si pentru intreaga colectivitate, sanatatea reprezinta unul din cei mai importanti factori care asigura desfasurarea vietii si activitatii. Ocrotirea sanatatii nu este numai o problema de asistenta medicala, ci si o problema cu un profund caracter social, facand parte integranta din ansamblul conditiilor social-economice de dezvoltare. Politica sanitara este parte integranta a politicii sociale si pentru infaptuirea ei, in numeroase tari ale...

 • Analiza statistica a mortalitatii infantile la univelul UE

  1. Introducere Tema proiectului este reprezentată de fenomenul moratlitatea infantile din țările Uniunii Europene, în anul 2015. Pentru realizarea proiectului au fost preluate date de pe Eurostat, din anul 2015. Datele sunt preluate și prelucrate în programul SPSS. Pentru a putea analiza acest fenomen am înregistrat cinci variabile cantitative și două variabile calitative. Variabilele cantitative sunt reprezentate de următorii indicatori: rata mortalității infantile, riscul sărăciei, PIB,...

 • Aparitia asigurarilor in Romania

  INTRODUCERE Asigurările au apărut odată cu dezvoltarea unor evenimente probabile, dar nesigure, care pot amenința atât persoanele cât si bunurile materiale. Aceste evenimente care generează anumite pagube sunt datorate evoluției societății, a dezvoltării economiei, a urbanizării sau a intensificării transporturilor. De-a lungul timpului, orice om dobândește anumite bunuri cu o mare valoare financiară sau chiar sentimentală, care se pot pierde în urma unor evenimente nefavorabile, precum...

 • Proprietatile chimice ale bazelor

  A. DATE GENERALE Disciplina: Chimie Clasa: a VIII-a Unitatea de învățate: Substanțe compuse. Acizi. Baze. Oxizi. Săruri Titlul lecției: Proprietățile chimice ale bazelor Scopul lecției: transferul de noi cunoștințe referitoare la proprietățile chimice ale bazelor, consolidarea noțiunilor despre baze Tipul lecției:mixtă Locul de desfășurare: sala de clasă Durata: 50 min 1. Conținutului activității de instruire Cod Arii de conținut Subarii de conținut C1 1. Proprietăți chimice 1.1...

 • Regresia liniara simpla

  Motivația alegerii temei Prin acest referat, intenționez să analizez relația dintre Produsul Intern Brut la nivelul României având în vedere rata șomajului. Scopul alegerii acestei teme este de a scoate în evidență legătura inversă dintre rata șomajului și PIB (cu cât valoarea PIB-ului crește, cu atât rata șomajului scade). Pentru a determina relația dintre PIB și rata șomajului, am utilizat modelul de regresie liniară simplă. Definirea modelului econometric - Regresia liniară simplă...

Pagina 8 din 4032