Toate proiectele din domeniul Pedagogie

 • Plan de lectie - Agricultura

  I.Date generale: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Plopu Profesor: Florian Insuratelu Adriana-Elena Obiect: Geografie Clasa: a VIII- a Data: 04.04.2019 Unitatea de învățare: Agricultura Subiectul lectiei: Agricultura Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe Durata lecției : 50 minute Scopul lecției: această lecție este important deoarece oferă informații despre principalele caracteristici ale ramurii de bază a economiei românești. Competențe generale: 1. Utilizarea...

 • Influenta pedepselor asupra scolarului mic

  ARGUMENT Lucrarea de față discută despre legitimitatea utilizării pedepselor ca element al controlului social , atât în cadrul câmpului familial , cât și cel școlar, dar și dar și impactul lor asupra cultivării unui comportament adecvat. Prezenta lucrare cuprinde trei capitole, primul fixează cadrul teoretic care stă la baza studiului, cel de al doilea este dedicat prezentarii metodologiei cercetarii, iar cel de al treilea se dedica analizei și concluziilor care decurg din cercetare....

 • Plan de lectie - Consolidare partile de vorbire si de propozitie invatate

  Data:3.12. 2014 Scoala:Școala gimnazială nr. 1 Zorleni Clasa:a IV-a B Invatator : Aria curriculara:Limba si comunicare Disciplina:Limba si literatura romana Unitatea de învățare: Un rai din basme vad Subiectul lectiei:Consolidare partile de vorbire si de propozitie invatate Tipul lecției:- Consolidarea si sistematizarea cunostintelor Competente generale: Obiectiv de referință: -sa utilizeze corect formele flexionare ale partilor de vorbire; -sa recunoasca in textele studiate...

 • Proiect de activitate integrata grupa mijlocie - Florile

  Proiect de activitate integrate „Să o ajutăm pe Scufița Roșie!” Nivel: I (grupa mijlocie) Tema anuală: Când, cum și de ce se întâmplă? Tema săptămânii:„ Carnavalul culorilor de primăvară” Tema activității: „Să o ajutăm pe Scufița Roșie!” Forma de realizare: activitate integrată de o zi Forma de organizare: Frontal, pe grupe și individual Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor copiilor cu privire la raportarea corectă a numărului la cantitate și a cantității la număr in...

 • Proiect dicatic - anotimpurile

  Data: 11.06.2019 Grupa: Mare Propunator: Unitatea de invatamant: Gradinita cu program normal nr.14 Tema saptamanii: Uite cate am invatat! Proiect: Tema: Anotimpul preferat Domeniul experiential: DEC (Domeniul estetic si creativ) Mijloc de realizare: pictura Tipul activitatii: Evaluare Scopul activitatii: exersarea deprinderilor tehnice specific desenului in vederea unor teme plastic; stimularea expresivitatii si creativitatii prin pictura Obiective operationale: O1- sa descrie...

 • Proiect de lectie - Completarea politei de asigurare

  Numele și prenumele profesorului : Școala: Colegiul Economic Administrativ Clasa: XII E - Servicii /Economic Modulul: IV. ELEMENTE DE STATISTICĂ, FINANȚE ȘI ASIGURĂRI An școlar 2020/2021 Data: 27 Aprilie 2021 Programa aprobată prin OMEN: 3501/29.03.2018 Anexa 2 Unitatea de învățare: Analizarea asigurărilor în economie Titlul lecției: Completarea poliței de asigurare Tipul lecției : Formare de priceperi si deprinderi Timp: 50 de minute Scopul lecției: Dobândirea cunoștințelor cu...

 • Comunicare in limba romana 2

  Intreval orar: 8:55 - 9:40 Unitatea de învățare: Poveștile familiei Conținutul învățării: Formularea unei solicitări Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) A.V.A.P. ( Arte vizuale și abilități practice) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spațiale: sala de clasă Strategii didactice: Metode și procedee didactice: conversația, explozia stelară, explicația,exercițiul,...

 • Comunicare in limba romana

  Intreval orar: 8:00- 8:45 Unitatea de învă.are: Pove.tile familiei Con.inutul învă.ării: Textul literar: „Poveste de alungat tiste.ea” Tipul lec.iei: mixtă Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spa.iale: sala de clasă Strategii didactice: Metode .i procedee didactice: conversa.ia, explozia stelară, explica.ia,exerci.iul, demonstra.ia, observa.ia, conversa.ia euristică, jocul...

 • Opinii ale scolarilor mici privind invatarea asistata de calculator in contextul pandemiei de SARS - CoV - 2

  Anul II SLATINA An universitar 2019-2020 Argument În concepția lui Olimpius Istrate, cercetător asociat, Institutul de Științe ale Educației, prin conceptul de elearning (sau e-learning), în sens larg, se înțelege „totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC)”. Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace electronice, și...

 • Motivatie pentru performanta. Impreuna construim un viitor mai frumos

  1. Datele de identificare Titlul proiectului: Motivație pentru performanță. Împreună construim un viitor mai frumos Motto: ”Învață regulile ca un profesionist, pentru a le putea încălca ca un artist!” (Pablo Picasso) Grup țintă: elevii claselor a XI-a și a XII-a cu preocupări în domeniul artelor plastice și al fotografiei Număr participanți: maximum 20 de elevi Număr de ore: 35 Motivația alegerii temei: fotografia a devenit una din cele mai atractive hobby-uri, dar atunci când te...

 • Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii

  ARGUMENT Educația este unul dintre fenomenele care a apărut o data cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluției sale, modificări esențiale, împlinind funcția socială de informare și de formare a omului. Rolul educației asupra dezvoltăii personalitătii umane, nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex. Filozoful și pedagogul J. Locke susține în lucrarea sa „Eseu asupra intelectualului omenesc” că la naștere sufletul omului este asemănător unei table nescrise, că în...

 • Textul - textul literar - Marea intrecere, adaptare dupa o poveste populara

  Data: 16. 10. 2020 Clasa: a III-a Propunător: Unitatea de învățământ: Colegiul Național I. L. Caragiale Disciplina: Limba și literatura română Aria curriculară: Limbă și comunicare Unitatea de învățare: Poveștile Pământului Subiectul lecției: Textul - textul literar: Marea întrecere, adaptare după o poveste populara Tipul lecției: consolidare a cunoștințelor Durata: 2 ore ( prima oră : 40 min, ora a doua: 40 min) Scopul: Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de...

 • Empatia in relatia profesor - elev

  1. Introducere „Procesul de învățare începe când tu, profesor, înveți de la elevi, când tu situându-te în locul lui, înțelegi ce a înțeles el în felul în care a înțeles.” (G. Leroy) Calitatea predării se definește atât prin strategia instruirii, prin metodele de predare cât și prin comportamentele și stilul de predare. În procesul instruirii elevilor, cadrele didactice trebuie să-și pună în valoare măiestria, competența profesională în scopul fixării unui cadru propice de apropiere de cei...

 • Proiect didactic narativul literar - zana muntilor

  Unitatea de învățământ: Profesor: Data: Clasa: a V-a A Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Limba și literatura română Tema generală: Eu și universul meu familiar Unitatea de învățare: Călătoresc prin basme Subiectul: Textul narativ. Narativul literar. Acțiune, personaj, timp și spațiu. Text-suport : Zâna Munților, cules de Petre Ispirescu Tipul lecției: predare-învățare-evaluare Timp alocat: 40 de minute Competențe generale: 1. Participarea la interacțiuni...

 • Proiect de programa pentru optional - Trenuletul cu povesti

  - FIȘĂ DE AVIZARE - A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL Institutia de invatamant: „Gradinita cu Program Prelungit "Neghinita” Cluj-Napoca Denumirea opționalului: Trenulețul cu povești Tipul: domeniul limba și communicare Nivelul I-II Durata 1 an Număr de ore pe săptămână 30 min / săptămână Anul scolar: 2021-2022 Autorul prof. Mîtyîs Csilla Abilitarea pentru susținerea cursului CRITERII ȘI INDICATORI DE EVALUARE DA NU DA, cu recomandări I. Respectarea structurii...

Pagina 1 din 67