Toate proiectele din domeniul Pedagogie

 • Proiect dicatic - anotimpurile

  Data: 11.06.2019 Grupa: Mare Propunator: Unitatea de invatamant: Gradinita cu program normal nr.14 Tema saptamanii: Uite cate am invatat! Proiect: Tema: Anotimpul preferat Domeniul experiential: DEC (Domeniul estetic si creativ) Mijloc de realizare: pictura Tipul activitatii: Evaluare Scopul activitatii: exersarea deprinderilor tehnice specific desenului in vederea unor teme plastic; stimularea expresivitatii si creativitatii prin pictura Obiective operationale: O1- sa descrie...

 • Proiect de lectie - Completarea politei de asigurare

  Numele și prenumele profesorului : Școala: Colegiul Economic Administrativ Clasa: XII E - Servicii /Economic Modulul: IV. ELEMENTE DE STATISTICĂ, FINANȚE ȘI ASIGURĂRI An școlar 2020/2021 Data: 27 Aprilie 2021 Programa aprobată prin OMEN: 3501/29.03.2018 Anexa 2 Unitatea de învățare: Analizarea asigurărilor în economie Titlul lecției: Completarea poliței de asigurare Tipul lecției : Formare de priceperi si deprinderi Timp: 50 de minute Scopul lecției: Dobândirea cunoștințelor cu...

 • Comunicare in limba romana 2

  Intreval orar: 8:55 - 9:40 Unitatea de învățare: Poveștile familiei Conținutul învățării: Formularea unei solicitări Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) A.V.A.P. ( Arte vizuale și abilități practice) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spațiale: sala de clasă Strategii didactice: Metode și procedee didactice: conversația, explozia stelară, explicația,exercițiul,...

 • Comunicare in limba romana

  Intreval orar: 8:00- 8:45 Unitatea de învă.are: Pove.tile familiei Con.inutul învă.ării: Textul literar: „Poveste de alungat tiste.ea” Tipul lec.iei: mixtă Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spa.iale: sala de clasă Strategii didactice: Metode .i procedee didactice: conversa.ia, explozia stelară, explica.ia,exerci.iul, demonstra.ia, observa.ia, conversa.ia euristică, jocul...

 • Opinii ale scolarilor mici privind invatarea asistata de calculator in contextul pandemiei de SARS - CoV - 2

  Anul II SLATINA An universitar 2019-2020 Argument În concepția lui Olimpius Istrate, cercetător asociat, Institutul de Științe ale Educației, prin conceptul de elearning (sau e-learning), în sens larg, se înțelege „totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC)”. Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace electronice, și...

 • Motivatie pentru performanta. Impreuna construim un viitor mai frumos

  1. Datele de identificare Titlul proiectului: Motivație pentru performanță. Împreună construim un viitor mai frumos Motto: ”Învață regulile ca un profesionist, pentru a le putea încălca ca un artist!” (Pablo Picasso) Grup țintă: elevii claselor a XI-a și a XII-a cu preocupări în domeniul artelor plastice și al fotografiei Număr participanți: maximum 20 de elevi Număr de ore: 35 Motivația alegerii temei: fotografia a devenit una din cele mai atractive hobby-uri, dar atunci când te...

 • Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii

  ARGUMENT Educația este unul dintre fenomenele care a apărut o data cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluției sale, modificări esențiale, împlinind funcția socială de informare și de formare a omului. Rolul educației asupra dezvoltăii personalitătii umane, nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex. Filozoful și pedagogul J. Locke susține în lucrarea sa „Eseu asupra intelectualului omenesc” că la naștere sufletul omului este asemănător unei table nescrise, că în...

 • Textul - textul literar - Marea intrecere, adaptare dupa o poveste populara

  Data: 16. 10. 2020 Clasa: a III-a Propunător: Unitatea de învățământ: Colegiul Național I. L. Caragiale Disciplina: Limba și literatura română Aria curriculară: Limbă și comunicare Unitatea de învățare: Poveștile Pământului Subiectul lecției: Textul - textul literar: Marea întrecere, adaptare după o poveste populara Tipul lecției: consolidare a cunoștințelor Durata: 2 ore ( prima oră : 40 min, ora a doua: 40 min) Scopul: Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de...

 • Empatia in relatia profesor - elev

  1. Introducere „Procesul de învățare începe când tu, profesor, înveți de la elevi, când tu situându-te în locul lui, înțelegi ce a înțeles el în felul în care a înțeles.” (G. Leroy) Calitatea predării se definește atât prin strategia instruirii, prin metodele de predare cât și prin comportamentele și stilul de predare. În procesul instruirii elevilor, cadrele didactice trebuie să-și pună în valoare măiestria, competența profesională în scopul fixării unui cadru propice de apropiere de cei...

 • Proiect didactic narativul literar - zana muntilor

  Unitatea de învățământ: Profesor: Data: Clasa: a V-a A Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Limba și literatura română Tema generală: Eu și universul meu familiar Unitatea de învățare: Călătoresc prin basme Subiectul: Textul narativ. Narativul literar. Acțiune, personaj, timp și spațiu. Text-suport : Zâna Munților, cules de Petre Ispirescu Tipul lecției: predare-învățare-evaluare Timp alocat: 40 de minute Competențe generale: 1. Participarea la interacțiuni...

 • Proiect de programa pentru optional - Trenuletul cu povesti

  - FIȘĂ DE AVIZARE - A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL Institutia de invatamant: „Gradinita cu Program Prelungit "Neghinita” Cluj-Napoca Denumirea opționalului: Trenulețul cu povești Tipul: domeniul limba și communicare Nivelul I-II Durata 1 an Număr de ore pe săptămână 30 min / săptămână Anul scolar: 2021-2022 Autorul prof. Mîtyîs Csilla Abilitarea pentru susținerea cursului CRITERII ȘI INDICATORI DE EVALUARE DA NU DA, cu recomandări I. Respectarea structurii...

 • Optional clasa a III-a

  „Pentru mine, limba română e distanța dintre inimă și umbra ei, care se numește suflet.” (Fănuș Neagu) Plecând de la acest citat, scris de către Fănuș Neagu, putem spune că limba unui popor este însăși esența vieții acestuia, este oglinda în care sufletul omenesc își dezvăluie chipul, este primul dar dumnezeiesc pentru a fi călăuza omului chiar de la începuturi (din pruncie), până în eternitate. Poți fi călător purtat de dor ”în patria de cuvinte”, poți să fii căutător de comori în povești...

 • Balbaiala - tulburare de ritm si fluenta

  E.M. este o fetiță, născută la data de 01.06.2011, domiciliată în Severin. Părinții au apelat la serviciile oferite de cabinetul logopedic când copilul avea trei ani. Anamneza Sarcina a decurs normal, nașterea făcându-se la termen. A fost înscrisă la creșă în jurul vârstei de doi ani. Până la vârsta de doi ani, copilul s-a dezvoltat normal. Spre sfârșitul celui de-al doilea an de viață, în urma unui șoc emoțional se declanșează bâlbâiala. Ancheta socială Este al doilea copil al...

 • Proiect de activitate integrata

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. “” ORADEA PROFESOR: ZAH L. DATA: 27.02. 2013 GRUPA: MICĂ "FLUTURAȘI"- NIVEL I TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? SUBTEMA: "VESTITORII PRIMĂVERII" TEMA ZILEI: "CINE ANUNȚĂ PRIMĂVARA?" TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învățare-evaluare FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA+ADE (DLC+DOS) MIJLOACE DE REALIZARE: ALA 1: - Artă: „Vestitorul primăverii; - Știință: „Alege și grupează florile!”; - Construcții:...

 • Workshop - Pericolul din alimente si cosmetice

  1. Denumirea workshop-ului: “Pericolul din alimente și cosmetice” 2. Date de identificare: 2.1. Număr de ore: 16 ore (8 ore / zi, timp de 2 zile) 2.2. Grupul țintă: - elevii din învățământul liceal ce studiază la diverse profiluri: matematică-informatică, filologie sau științele naturii; - studenții din învățământul universitar 2.3. Furnizor: Universitatea “Politehnica” din București 2.4. Coordonatorii workshopului: Responsabil workshop - Mocanu Lavinia-Nicoleta Coordonator...

Pagina 1 din 67