Autocunoastere si Dezvoltare Personala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Autocunoastere si Dezvoltare Personala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Pedagogie, Filologie

Extras din document

UNITATEA ŞCOLARĂ: Scoala nr.10 Bacau

PROFESOR :

OBIECTUL Consiliere si Orientare

CLASA a VIII-a B

Data : 22. 11. 2010

MODULUL 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

TEMA Eu cu bune şi cu rele

Tipul lecţiei Formare de priceperi şi deprinderi

Scopul Analiza personalităţii elevilor şi conturarea unei imagini de sine coerente şi obiective care să asigure reuşita profesională şi personală.

Unitatea de competenţă

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Competenţe generale:

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei

Competenţe specifice:

1.1. Argumentarea importanţei încrederii în sine, pentru evoluţia personală;

1.2. Examinarea caracteristicilor specifice adolescenţei;

.

Competenţe derivate:

- Identificarea punctelor tari şi punctelor slabe proprii şi ale colegilor;

- Dezvoltarea abilitatilor de autocunoastere si intercunoastere;

- Cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a propriei imagini în vederea asigurarii succesului socio-profesional;

- Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;

STRATEGIA DIDACTICA

Metode şi proceee: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, observaţia, metoda ciorchinelui;

Mijloace de învăţământ : post-it-uri, fise de lucru, coli de hârtie, markere ;

Forme de organizare a activitatii elevilor : activitate frontala, activitate individuala;

WEBLIOGRAFIE:

www. didactic.ro

http://www.scribd.com/doc/22489700/Metode-de-invatare

http://www.esnips.com/doc/eb9c5100-8040-4f67-9bc6-70ad1ef9381e/Miron-Ionescu---Didactica-moderna

Secventele lectiei/

Timp alocat

Detalieri de continut

Metode si procedee/Forme de organizare Evaluare

1. Organizarea clasei

2. Captarea atentiei

8 min - Verificarea prezenţei, asigurarea unui climat propice desfăşurării lecţiei;

- Profesorul împarte elevilor fişe de lucru “Eu în oglindă” (Anexa 1), cu următoarele cerinţe:

1. Cum te vezi?

2. Cum te vad ceilalţi?

3. Cum ai vrea să fii văzut?

- Elevii rezolvă cerinţele de pe fişe, apoi împreună cu profesorul discută răspunsurile.

-expunerea

-conversatia

- frontal

3. Nominalizarea lectiei noi si a obiectivelor operationale propuse

2 min - Profesorul anunţă tema activităţii curente “Eu cu bune şi cu rele” şi competenţele ce vor fi dezvoltate:

- Identificarea punctelor tari şi punctelor slabe proprii şi ale colegilor;

- Dezvoltarea abilitatilor de autocunoastere si intercunoastere;

- Cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a propriei imagini în vederea asigurarii succesului socio-profesional;

- Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;

- expunerea

- frontal

- individual

4. Dirijarea invatarii

30 min

- Elevii vor completa individual fişa “ Steaua respectului de sine”(Anexa 2). După completarea fişelor, se vor discuta şi analiza temele abordate în fişă şi dificultăţile întâlnite.

- Profesorul mediază discuţiile şi îndrumă elevii spre alegerile bune, subliniind concluziile. Urmăreşte ca toţi elevii să îsi însuşească metodele de îmbunătăţire a propriei imagini - IMAGINEA DE SINE

 este modul în care o persoana îşi percepe propriile caracteristici fizice, cognitive, emoţionale, sociale şi spirituale;

 este o reprezentare mentală a propriei persoane, un “tablou” în care sunt incluse cunoştinţe despre sine (abilităţi, comportamente, emoţii, cunoştinţe, valori, etc.) şi care ne ajută să ne reglăm comportamentul în societate.

Consecinţe ale imaginii de sine negative / pozitive

Imagine de sine pozitivă:

• Creşterea performanţelor şcolare (persoana îşi estimează corect resursele, îşi asumă responsabilităţi în conformitate cu cerinţele şi resursele proprii);

• Relaţii armonioase în cadrul familiei (respectul de sine determinat de o imagine de sine pozitivă favorizează manifestarea respectului din partea celorlalţi; rezolvarea conflictelor este mai simplu de realizat în condiţiile în care cei implicaţi în conflict nu se autoînvinovăţesc şi nu îi învinovăţesc pe ceilalţi);

Relaţii bune cu colegii şi prietenii de aceiaşi vârstă (elevii îşi pot pune în evidentă calităţile fără a le devaloriza pe ale celorlalţi)

Imagine de sine negativă:

• Scăderea performanţelor şcolare sau la locul de muncă, datorită subestimării resurselor, neasumării responsabilităţilor;

• Relaţii nearmonioase în cadrul familiei (lipsa de respect faţă de sine favorizează lipsa respectului manifestat faţă de ceilalţi membri din familie; în timpul conflictelor se învinovăţesc excesiv sau îi critică pe ceilalţi);

Relaţii deficitare cu cei de aceeaşi vârstă (elevii vor să îşi menţină stima de sine crescută impunându-se, însă fac acest lucru nerespectând drepturile celorlalţi şi valoarea lor, ceea ce afectează relaţiile cu aceştia.

Exerciţiu Se cere elevilor să completeze, în scris, propoziţiile din fişele individuale (Anexa3), pentru a afla nivelul stimei de sine. La ultima întrebare răspunsul va fi afirmativ sau negativ.

Profesorul citeşte “Poveste cu tâlc” (Anexa 4), poveste ce are menirea de a le spori încrederea în propria persoană.

- dialogul

- conversaţia

- expunerea

- frontal

- individual

- observarea sistematică

Fisiere in arhiva (1):

  • Autocunoastere si Dezvoltare Personala.doc