Banul Muncit - Proiect Didactic

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Banul Muncit - Proiect Didactic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. S.But

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

DATA: 9. XI. 2010

CLASA: a II-a

ŞCOALA: Junior - Iasi

ÎNVĂȚĂTOR: Mocanu Mioara

PROPUNĂTOR: studenta Țifui Iuliana

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Limba şi literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Universul familiei”

SUBIECTUL LECŢIEI: Textul narativ „Banul muncit” dupa Al. Mitru, ora I

TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare

SCOPUL LECŢIEI: Familiarizarea elevilor cu ideea de prețuire a muncii și a banilor.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârșitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

- O1: să citească fluent, corect și expresiv un text necunoscut de mică întindere

- O2: să fructifice experienţa personală pentru a exprima păreri, opinii, gânduri în legătură cu tematica discutata

- O3: să desprindă informaţii de detaliu din textul citit

- O4: să analizeze comportamente argumentând părerile personale

- O5: să construiască enunţuri logice orale, folosind cuvintele noi din text

STRATEGIA DIDACTICĂ:

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, problematizarea, explicația, demonstrația,

MIJLOACE ȘI MATERIALE: suporturi grafice: tabla, planșa, manual

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

RESURSE:

- UMANE: 15 elevi

- TEMPORALE: 45 de minute;

- SPAŢIALE: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:

- Prof. Dr. Marian Barbu (coord.), ş.a. – „Metodica predării limbii şi literaturii române – învăţământul primar” – Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2003

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE

ACTIVITĂŢII

Timp

Ob.

CONŢINUTUL INSTRUCTIV- EDUCATIV

STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE

METODE ȘI

PROCEDEE

MIJLOACE ȘI MATERIALE

DIDACTICE

FORME DE ORGANIZARE

1. MOMENT

ORGANIZATORIC

2’

Elevii vor pregăti materialele necesare orei de limba română (manuale, caiete, instrumente de scris, etc)

2. REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR ANTERIOARE

5’ Orele trecute, la limba română ați vorbit în mai multe lecții despre familie. Vă mai amintiți cum se numeau lecțiile in care se vorbea despre familie? Cine iși mai aminteste?

Voi numi cațiva elevi care cunosc raspunsul la întrebare. („Familia mea”, „Telefonul”, „Puișorii”, „Dumbrava minunată”)

Conversatia

Frontal

Fisiere in arhiva (1):

  • Banul Muncit - Proiect Didactic.doc