Cerc Pedagogic

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cerc Pedagogic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: inv. Melinda Mulea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Şcoala cu cl. I-IV Gîrbova de Sus

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

Aria curriculară: Arte Aria curriculară: Matema-tică şi Ştiinţe ale naturii Aria curriculară: Limbă şi comunicare Aria curriculară: Matema-tică şi Ştiinţe ale naturii

Disciplina de înv.:

Educaţie plastică Disciplina de înv.:

Matematică Disciplina de înv.:

Limba şi lit. română Disciplina de înv.:

Matematică

Unit. de învăţare:

Tainele culorilor Unit. de învăţare:

Adunări şi scăderi în concentrul 0 -100 Unit. de ănvăţare:

Primăvara Unit. de învăţare:

Măsurare şi măsură

Subiectul: E primăvară! Subiectul:Ex. şi probleme Subiectul:Cuvântul-parte de propoziţie Subiectul: Metrul; mul-tiplii şi submultiplii lui

Tipul lecţiei:

formare de priceperi şi deprinderi Tipul lecţiei:

recapitulare, sistematizare Tipul lecţiei:

predare-învăţare Tipul lecţiei:

consolidare

Obiective fundamentale:

- însuşirea unor tehnici specifice disciplinei

- dezv. deprinderilor artei pl.

- dezv. imaginaţiei, creativită-ţii şi gustului plastic Obiective fundamentale:

-cons. depr. de efectuare a celor două op. fără şi cu trecere peste ordin

- cons. cap. de analiză şi sinteză în rezolv. de probl. Obiective fundamentale:

- dezv. cap. de exprimare corectă

- dezv. cap. de recunoaştere şi exemplificare a părţilor de vorbire

- dezv. gândirii logice, a analizei şi sintezei Obiective fundamentale:

-dezv. cap. de a efectua trans.din diferiţi multiplii şi submultiplii ai metrului

-cons. cap. de a rezolva pro-bleme adecvate subiectului

Obiective operaţionale:

- să compună spaţiul plastic utilizând tehnica picturii

- să exemplifice culorile specifice temei compoziţiei

- să recunoască culorile

- să realizeze compoziţia

- să evalueze lucrarea

-să participe cu interes la lecţie Obiective operaţionale:

- să calculeze corect mintal şi în scris

- să folosească termenii specifici operaţiilor date

- să calculeze termenul necunoscut

- să rezolve probleme cu 1-2 operaţii

- să compună probleme după ex. date

- să participe cu interes la lecţie Obiective operaţionale:

- să recunoască şi să exemplifice părţile de vorbire

- să alcătuiască prop. cu cuvinte date

- să ordoneze cuvintele în propoziţii

- să completeze propoziţii lacunare

- să realizeze acordul grama-tical între cuvintele prop.

- să lucreze cu interes: individual, frontal şi pe grupe Obiective operaţionale:

- să efectueze corect transformările date

- să stabilească dacă enunţurile date sunt A sau F

- să opereze cu termenii specifici subiectului

- să rezolve probleme în două moduri

- să participe cu interes la lecţie

Metode şi procedee:

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul Metode şi procedee:

conversaţia, munca indiv., jocul didactic Metode şi procedee:

jocul didactic, observaţia, explicaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire Metode şi procedee:

jocul didactic, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, problematizarea

Resurse:

planşă, acuarele, pensulă, planşă model Resurse:

fişă de lucru, culegere de ex. şi probleme Resurse:

fişă de muncă indep., manual,

culegere de ex. gram., planşă Resurse:

fişă de muncă indep., planşă, culegere de ex. şi probleme

Fisiere in arhiva (1):

  • Cerc Pedagogic.doc

Alte informatii

Un proiect diactic pentru 4 clase, predare simultana. Am sustinut lectia demonstrativa in cadrul Cercului Pedagocic in anul scolar 2006/2007.