Competentele Cadrului Didactic

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 16366
Mărime: 95.19KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Albulescu
Este un proiect despre competentele cadrului didactic, despre modul in care trebuie sa fie fie alcatuit un plan de lectie, despre modul de predare.

Extras din document

Competentele studierii disciplinelor socio-umane (M. Albulescu, I. Albulescu, 2002,pp. 29-35).

In literatura de specialitate si in documentele curriculare se vorbeste despre:

a) competente generale –se definesc pe obiect de studiu si se formeaza pe durata unui ciclu de invatamant ;

b) competente specifice – considerate etape in dobandirea competentelor generale, din care sunt derivate, se definesc pe obiect de studiu si se formeaza pe durata unui an scolar.

Se opereaza aceasta clasificare si in ce priveste disciplinele socio-umane, dar tinand seama de doua aspecte esentiale:

1. fiecare dintre aceste discipline se preda pe parcursul unui singur an scolar(cu unele mici exceptii);

2. abordarea lor modulara, in cadrul ariei curriculare “ Om si societate”.

Putem vorbi astfel despre:

a) competente generale definite pe modulul disciplinelor socio-umane. Acestea se formeaza pe toata durata invatamantului liceal, exprima rezultate durabile a invatarii, conditioneaza nivelul la care elevul invata noi sarcini si pot fi transferate la o mare varietate de sarcini specifice. Principalele tipuri de competente generale urmarite prin predarea –invatarea disciplinelor socio-umane, cu mentiunea ca unele dintre ele sunt centrate pe cunoastere, altele pe abilitati si priceperi, iar altele pe atitudini sunt:

1. cunoasterea principalelor dimensiuni conceptuale si tematice ale reflectiei asupra omului si societatii; cunoasterea articularilor interdisciplinare prin realizarea unor conectiuni intre cunostintele dobandite;

2. competente de obtinere a cunostintelor(receptare, lectura, studiu activ). Aceasta categorie de competenta presupune: identificarea si insusirea conceptelor de baza in domeniul stiintelor socio-umane; identificarea si perceperea corecta a unor fapte fenomene, procese , precum si a relatiilor si conectiunilor dintre acestea; abilitati de documentare:orientarea in studiu, identificarea surselor adecvate de informare, cautarea si intelegerea informatiilor din surse variate, sesizarea esentialului, stil de munca investigativa (cercetarea, explorarea, descoperirea) ritmic, continuu, riguros, eficient.

3. competente de prelucrare/tratare si organizare a informatiilor. Aceasta categorie de competente presupune: capacitati de ordin cognitiv (analiza, sinteza, clasificarea, definirea, rezumarea, interpretarea, discriminarea, corelarea compararea, evaluarea):

- efectuarea unor rationamente corecte;

- elaborarea unor strategii de rezolvare a problemelor.

4. competente de utilizare a informatiei. Aceasta categorie de competenta presupune:

- operarea unor transferuri de cunostinte in scopul formarii unei gandiri associative, flexibile, creatoare;

- gandirea productiva si creativa: generarea de idei, concepte, solutii;

- aplicarea si integrarea cunostintelor;

- rezolvarea efectiva de probleme;

5. competente de exprimare a persoanei. Aceasta categorie de competente presupune:

- exprimarea opiniilor si convingerilor personale;

- demonstrarea sau argumentarea sustinerilor;

- abilitati de dialogare;

- deprinderi de operare cu coduri verbale si simbolice;

- comportamente verbale caracterizate prin coerenta, fluenta, expresivitate, elaborare.

6. competente de relationare si participare la activitatea de grup si viata sociala. Aceasta categorie de competenta presupune:

- indeplinirea responsabila a sarcinilor in cazul activitatilor de grup;

- participarea la desbateri, negocieri, rezolvarea unor conflicte;

- realizarea climatului afectiv pozitiv in cadrul grupului;

- dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbarile mediului social.

b) competente specifice, definite pe fiecare obiect de studiu (Logica, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie) sunt derivate din competentele generale definite pe modulul disciplinelor socio-umane si se formeaza pe durata an scolar.

Disciplina “Logica” competentele specifice vizeaza:

- determinarea conceptelor de baza si a problematicii logicii;

- idetificarea tipurilor de notiuni, propozitii, clasificari, definitii, argumente;

- analiza raportrilor logice dintre propozitiilor categorice;

- folosirea corecta a operatiilor de definire si clasificare;

- sesizarea si corectarea erorilor in definire, clasificare sau argumentare;

- folosirea unor strategii de argumentare si contraargumentare;

- aplicarea tehnicilor de evaluare, a corectitudinii argumentelor;

- aplicarea analizelor logice in alte domenii ale stiintei si ale culturii;

- claritatea coerenta si precizia in exprimare .

Disciplina “Psihologie” competentele specifice vizeaza:

- definirea proceselor psihice si identificarea rolului lor in evolutia personalitatii individului;

- caracterizarea proceselor psihice intr-un limbaj specific adecvat;

- identificarea modului in care interactioneaza procesele psihice in conturarea sistemului de personalitate;

- analiza manifestarii personalitatii individului in contextual dinamicii de grup;

- analiza unor relatii interpersonale, unor comportamente si atitudini sociale, precum si raportarea acestora la modele sociale;

Preview document

Competentele Cadrului Didactic - Pagina 1
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 2
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 3
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 4
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 5
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 6
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 7
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 8
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 9
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 10
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 11
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 12
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 13
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 14
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 15
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 16
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 17
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 18
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 19
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 20
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 21
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 22
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 23
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 24
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 25
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 26
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 27
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 28
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 29
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 30
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 31
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 32
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 33
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 34
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 35
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 36
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 37
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 38
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 39
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 40
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 41
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 42
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 43
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 44
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 45
Competentele Cadrului Didactic - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Competentele Cadrului Didactic.DOC

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Rolul Comunicarii Educationale in Formarea Tactului Pedagogic al Cadrului Didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar

INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi, de exemplu C. Rădulescu-Motru: “Dacă până...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Aspecte generale ale optimizării curriculum-ului

Obiectivul lucrării de față este acela de a prezenta componentele importante ale curriculum-ului şi anume: conţinuturile învăţământului. Întrucât...

Ai nevoie de altceva?