Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 21852
Mărime: 431.62KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

ARGUMENT.1

Capitolul 1. EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE.3

1.1. Conceptul de evaluare.3

1. 1. 1. Evaluarea în viziunea lui B. S. Bloom.5

1. 1. 2. Evaluarea în viziunea lui G. De Landsheere.6

1.2. Integrarea actului evaluativ în procesul de predare- învăţare.9

1.3. Importanţa şi funcţiile evaluării în procesul de învăţământ.13

Capitolul 2. STRATEGII DE EVALUARE A RANDAMENTULUI ŞCOLAR .19

2. 1. Clasificarea strategiilor de evaluare.19

2. 2. Evaluarea în trei timpi.21

2. 2. 1. Evaluarea iniţială.21

2. 2. 2. Evaluarea pe parcursul procesului didactic (evaluarea dinamică).25

2. 2. 3. Evaluarea finală, de bilanţ.33

2. 3. Testul docimologic – un instrument de evaluare a rezultatelor şcolare.37

Capitolul 3. PROIECTAREA TESTULUI DOCIMOLOGIC ÎN EVALUAREA INIŢIALĂ, CONTINUĂ ŞI FINALĂ - APLICAŢII PRACTICE.49

3.1. Dificultatea proiectării testului docimologic în realizarea probelor de evaluare.49

3. 2. Probe de evaluare iniţiale, formative şi finale.51

CONCLUZII.79

BIBLIOGRAFIE.82

Extras din document

ARGUMENT

Cunoaşterea elevului este o acţiune complexă, pentru că obiectul ei se diferenţiază de obiectul altor forme de cunoaştere.

A cunoaşte nu este identic cu a constata. Multitudinea informaţiilor despre un copil constituie doar baza cunoaşterii. Aceste informaţii trebuie ordonate, ierarhizate în aşa fel încât să reţinem ceea ce are importanţă deosebită. În urma prelucrării şi interpretării datelor se realizează o reliefare a caracteristicului. În acest fel, se pot desprinde liniile generale şi în acelaşi timp specifice, în dezvoltarea copilului.

Evaluarea pedagogică poate fi definită ca o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane care solicită raportarea rezultatelor obţinute într-o anumită activitate la un ansamblu de criterii specifice domeniului, în vaderea luării unei decizii optime.

De asemenea poate fi considerată a treia dimensiune a preocupărilor didactice alături de predare şi învăţare. Învăţarea este nucleul acţiunii educative şi beneficiază de serviciile evaluării.Ambele sunt două procese care se autoalimentează. Învăţarea oferă materie primă evaluării, iar evaluarea este combustibilul învăţării. Evaluarea se converteşte într-un instrument aflat în mâinile elevului pentru a-l ajuta să conştientizeze ceea ce a dobândit (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, abilităţi), interesat fiind de procesele care-I uşurează învăţarea şi-i permit reglarea şi ameliorarea acesteia.

Evaluarea iniţială, continuă şi finală reprezintă tipuri de evaluare aplicate elevilor pentru a viza situaţia ,,actorilor” care participă la educaţie atât la începutul, pe parcursul cât şi la sfârşitul perioadei procesului de învăţământ. Evaluarea implică necesitatea certificării şi ierarhizării elevilor, se centrează asupra performanţelor elevilor.

Evaluarea procesului de învăţământ nu se rezumă doar la aprecierea rezultatelor elevilor, ci se extinde la evaluarea procesului, a modului cum s-a desfăşurat activitatea care a condus la rezultatele constatate. Pentru aplicarea celor trei tipuri de evaluare trebuie să avem în vedere transmiterea cât mai exactă a obiectivelor, ţinând cont de particularităţile individuale ale elevilor. Aplicarea acestor tipuri de evaluare constituie o modalitate de îmbunătăţire a procesului de predare- învăţare, astfel elevul este informat asupra progresului, recunoaşterea lacunelor, direcţii de pregătire viitoare. Vizează cunoaşterea capacităţii elevului şi pregătirea unui ,,drum” al predării respectiv învăţării cât mai accesibil şi mai plăcut.

Evaluarea iniţială, continuă şi finală presupune parcurgerea procesului de predare-învăţare în vederea transmiterii şi asimilării de cunoştinţe specifice fiecărui nivel de învăţământ.

Capitolul 1. Evaluarea în educaţie

1. 1. Conceptul de evaluare

Evaluarea în învăţământ reprezintă un teritoriu problematic şi în acelaşi timp un domeniu de expertiză de o asemenea complexitate încât nu este surprinzătoare prezenţa unei varietăţi largi de concepţii. Învăţământul este un domeniu central şi de maximă importanţă socială, arie în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat.

În ,,Dictionnaire de pedagogie”, Larousse ( 1996, p.124 ) conceptul de evaluare în pedagogie este definit drept ,,un dispozitiv care a luat naştere spre mijlocul sec. al XX-lea în ţările anglo-saxone şi care rezultă din transpunerea în domeniul învăţământului a conceptelor şi modelelor aplicate în secolul al XIX-lea în lumea economiei, în special în industrie”.Evaluarea în domeniul educaţiei şi al învăţământului urmăreşte să aprecieze cu obiectivitate şi prin mijloace stiinţifice efectele unei acţiuni pedagogice.

Sensul care se dă actualmente noţiunii de evaluare s-a lărgit considerabil căpătând conotaţii diverse, după realităţile diferite pe care vrea să le desemneze evaluarea sistemului de învaţământ, evaluarea instituţiilor, evaluarea programelor, evaluarea indivizilor în formare, evaluarea profesorilor.

Urmărind anumite definiţii şi noţiuni derivate se constată o bogăţie a cadrului conceptual dezvoltat în jurul actului de evaluare.

Preview document

Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 1
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 2
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 3
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 4
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 5
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 6
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 7
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 8
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 9
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 10
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 11
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 12
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 13
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 14
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 15
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 16
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 17
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 18
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 19
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 20
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 21
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 22
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 23
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 24
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 25
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 26
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 27
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 28
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 29
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 30
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 31
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 32
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 33
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 34
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 35
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 36
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 37
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 38
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 39
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 40
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 41
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 42
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 43
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 44
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 45
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 46
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 47
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 48
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 49
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 50
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 51
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 52
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 53
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 54
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 55
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 56
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 57
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 58
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 59
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 60
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 61
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 62
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 63
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 64
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 65
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 66
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 67
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 68
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 69
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 70
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 71
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 72
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 73
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 74
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 75
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 76
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 77
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 78
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 79
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 80
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 81
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 82
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 83
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 84
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 85
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 86
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 87
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 88
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 89
Dimensiunea temporală în evaluare - evaluarea initială, continuă și finală în învățământul primar - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunea Temporala in Evaluare - Evaluarea Initiala, Continua si Finala in Invatamantul Primar.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Predarea Notiunilor de Teorie Literara la Clasele I-IV

INTRODUCERE Lucrarea de fata are in vedere conceptele fundamentale cu care ne confruntam mai des in analiza si interpretarea operei literare:...

Corectarea, notarea și valorificarea probelor de evaluare

Încă de la naștere ființa umană este supusă procesului de învățare, instruire, act necesar atât pentru dezvoltare, evoluție, cât și pentru...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?